| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> 旅游 >> lu shan you 46 tiao deng shan lu , neng shuo chu 5 tiao jiu shi da shen le

lu shan you 46 tiao deng shan lu , neng shuo chu 5 tiao jiu shi da shen le

2016-05-02 07:12:02 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【庐山有46条登山路,能说出5条就是大神了】的拼音翻译版
 lu shan you 46 tiao deng shan lu , neng shuo chu 5 tiao jiu shi da shen le
  wu yi xiao chang jia xiao huo ban men dou qu na er lang le ?
  ru guo ni kai che kai lei le ,
  zuo che gan dao wu liao le ,
  bu ru qu tu bu deng shan ba 。
  ji ke yi duan lian shen ti ,
  you ke yi rang za men bao chi shen cai 。
  bu guan shi zhou mo huan shi jie ri ,
  pa lu shan de ren ke shi bu shao ,
  dang ni deng shang shan ding de shi hou ,
  shi bu shi you yi zhong zheng fu shi jie de cheng jiu gan ?
  dang ran , pa lu shan de xian lu ye bu shao
  jin tian xiao bian gei da jia zong jie le deng lu shan de ge zhong lu xian
  zu zu 46 tiao ne , gou qi quan ba 。
  an nan yi cheng du tui jian :
  pu tong deng shan zhe , tui jian qian 10 tiao deng shan lu xian ,
  yi ban jian yi zhi shao 2 ren yi shang tong xing 。
  1. hao han po lu
  zui jian dan dang di ren zui chang yong de tu bu deng shan lu xian shi hao han po 。
  jiu jiang shi — shi li da lou — lian hua dong — liang li ban — zhu lin wo — hao han ting — yue gong qian -— ban shan ting -- wang jiang ting bei shan gong lu — gu ling zhen
  da yue 9 gong li 2 xiao shi , chang gui lu xian
  2. jiu jiu pan lu
  jiu jiang shi — sai yang zhen — sai yang qiao - san ji dian zhan — yi dong fa she ta — jin jian qiao ( yi dao shui ) — er dao shui — gan lu quan — lu shan gao shi ke — lu shan gao pai fang -- yuan fo dian
  da yue 2 xiao shi xiu xian ji
  3. jian dao xia lu
  jiu jiang shi — dong lin shi — zhang jia cun — liu jia cun — jiang jing tai — wu long tan — long yi shi — gu niu tan - fan chuan shi — yao wa wu shui chu li chang - gu ling jie
  da yue 3 xiao shi
  4. shi men jian lu
  jiu jiang shi — sai yang zhen — lu shan xi men — qing ren yuan — shi men jing she — bian fu dong — shi men pu bu — bai zhang ti — shou piao xiao wu — xuan suo qiao — suo dao ji fang — dian zhan da ba
  da yue 3 xiao shi
  5. long shou ya lu
  jiu jiang shi — sai yang zhen — lu shan xi men — qing ren yuan — shi men jing she — bian fu dong — shi men pu bu — bai zhang ti — shou piao xiao wu — xuan suo qiao ( guo qiao )— tai jie xiao lu - long shou ya
  da yue 3 xiao shi
  6 . san die quan lu
  jiu jiang shi — xing zi xian — lu shan dong men — li bai cao tang - yu chuan men — tie bi jing she — tian men tan - fei lai shi — san die quan san die — san die quan yi die — you gui lan che zhan ( xia zhan )— qing lian shi
  da yue 3 xiao shi
  7. wu lao feng lu
  lu shan dong men — li bai cao tang — yu chuan men — tie bi jing she — tian men tan — fei lai shi — san die quan san die — san die quan yi die — zuan pu bu — wu lao feng zhuan jia lu xian — wu lao feng wu feng
  da yue 3 xiao shi
  8. tian he gu han pan kou lu
  jiu jiang shi — xing zi xian — guan yin qiao tai yi cun gong lu — huang zhao ling — bai he jian lao wu yu —( zou xiao lu )— xi jian ting — huan xi ting — tian he gu jing qu — han pan kou
  da yue 3 xiao shi
  9. gua deng tai guan pu ting xiao lu
  jiu jiang shi — hai hui zhen — hai hui chen jia bang — qing gou jiao ( ao )— lao shu yan lin chang xiao wu — xiao lu shi zi lu kou — feng kou — gua deng tai — jiu die ping — dong fang shi yi zhi — guan pu ting — zhu ying shi yi zhi — lan che xia duan zhan — qing lian shi
  da yue 4 xiao shi duan lian ji
  10. bi long tan lu
  jiu jiang shi — gao long zhen — bi long tan jing qu da men — da jiao shi — zhong an shi — cha yuan — xiu jing an — xiao tian chi
  da yue 4 xiao shi
  11. zhong zheng lu
  hai hui shi — zhi shan cha chang — bai shi yuan — mu gua shi — nan shan ka ( yi xian tian )— wu lao feng deng feng men
  da yue 4 xiao shi xiu xian ji
  12. bing chuan shi xiao lu
  jiu jiang shi — xing zi xian — guan yin qiao tai yi cun gong lu — huang zhao ling cun — bai he jian - lao wu yu — hong hua an — zui xi bian xiao lu guo jian — di yi ge fen cha lu kou xiang zuo — jin ru bing chuan shi qun — bing chuan shi qun shang duan jin jing qu tai jie lu — da kou pu bu jing qu — qing lian lu — han pan kou
  da yue 5 xiao shi duan lian ji
  13. xu xia ke xiao lu
  jiu jiang shi — jiu jiang xian — lu shan xi men — hui yuan bei — wen shu jing she — bian fu dong — shi men shi ke ( guo shui )— xu xia ke xiao lu — cha lu kou — ren gong zao yan dong — xu xia ke xiao lu — wen shu gu dong — lu kou — tai jie xiao lu — long shou yan — da tian chi
  da yue 3 xiao shi , duan lian ji
  14. da tian chi lu
  jiu jiang shi — jiu jiang xian — lu shan xi men — hui yuan bei — guan yin tang — shang dui mian shan ji — xu xia ke xiao lu — guan yun ting — shi men guan — cha lu kou — ren gong zao yan dong — xu xia ke xiao lu — wen shu gu dong — lu kou — tai jie xiao lu — long shou yan — da tian chi
  da yue 3 xiao shi , duan lian ji
  15. ren da lu
  guan yin qiao tai yi cun gong lu — tai yi cun — jiu qi feng you ke tai jie lu — tai jie lu ding duan — chuan zi shi — jiu qi feng - ma an di dai — li tou jian — shi jie lu ( zhuan jia lu xian )— lu kou — shi jie lu — ren da liao yang yuan — huan shan lu
  da yue 4 xiao shi , tan xian ji
  16. hui yuan lu
  dong lin shi — hua yi gong mu — hui yuan lu -— shi ba wan — tu ba ling
  da yue 3 xiao shi , xiu xian ji
  17. tian men tian keng xiao lu
  hai hui zhen — san die quan cha lin chang — long yun shi — bao shu lin — tian men — tian keng — ji gong shi ao — wu lao feng zhuan jia lu xian — wu lao feng wu feng
  da yue 4 xiao shi , tan xian ji
  18. hu bei ling xiao lu
  dong lin shi - li jia he - wang jia ban - cong shu long -- guang lan 36 hao zhuang -- xiao lu fen cha - shang shan ji - shan ji bian man po - - man po bian shan ji -- hu bei ling shan ji xiao lu - qiao mai shan -- tu ba ling
  da yue 4 xiao shi , tan xian ji
  19. tan xian ji
  hai hui zhen — san die quan cha lin chang — long yun shi — bao shu lin — tian men — tian keng — ji gong shi ao — wu lao feng zhuan jia lu xian — san die quan yi die
  da yue 5 xiao shi , tan xian ji
  20. pan deng wu lao feng er san feng zhi jian
  hai hui shi — zhi shan cha chang — zhong zheng lu — bai shi yuan — liu xian an — er ceng ya — he shang fen — san shi liang — xiang xi jin xia gu — shi zi feng — la zhu feng — wu lao feng shan ji ( er 、 san feng zhi jian )— ying ke song
  da yue 5 xiao shi , tan xian ji
  21. jian ji guan xiao lu
  peng jia wan - jian ji guan — dian zhan ji fang — dian zhan da ba — tao shu jian — xiang shan lin chang — tan jia peng — xiang dong pian bei heng qie guo liang dao xi shui shang xiao lu - xiao lu fen cha — xiang bei pian xi xiao lu — san jiao jian — han yang feng — yang tian ping
  da yue 5 xiao shi , tan xian ji
  22. pan deng wu lao feng si wu feng zhi jian
  hai hui shi fan — xia jin zhu an — dou li yan — cha kou lu biao chu — dao mi shi — hu xi jian - yi xian tian pan yan — hu xi jian — san shi liang — fan xiang feng — wu lao feng shan ji ( si wu feng zhi jian )
  da yue 5 xiao shi , tan xian ji
  23. bei xiang lu feng xiao lu
  dong lin shi — li jia he — wang jia ban — cong shu long — xiao lu — bai ju yi cao tang — mi lin xiao lu shang shan — dou po bian man po — zuan cong lin — pan yan xiang lu feng — tu ba ling
  da yue 4 xiao shi , tan xian ji
  24. lian hua dong bai zhang ya xiao lu
  lian xi qiao — gu long jiao — bai zhang ya — jin xiu feng — shi wu you — lian hua feng — bei shan gong lu 20 gong li chu — xiao tian chi
  da yue 4 xiao shi , tan xian ji
  25 lian xi qiao lu
  lian xi qiao — gu long jiao — bai zhang ya — jin xiu feng — shi wu zuo — lian hua feng — gui bi feng — bei shan gong lu 18.65 gong li chu — xiao tian chi
  da yue 5 xiao shi , tan xian ji
  26 bei yun an sai yang xiao lu
  sai yang - xia wang jia shan — du jia shan — lan ren shi — bei yun an yang lu duan — nan shan gong lu 33 gong li chu — lian hua tai shui ku — nan shan gong lu yuan men
  da yue 5 xiao shi , tan xian ji
  27. tie chuan feng jing guan ting xiao lu
  lu shan xi men — qing ren yuan — shi men jing she — bian fu dong — shi men pu bu — shou piao xiao wu — shi jie lu — tie chuan feng — guan jing tai — jing guan ting — mu ma chang — shan nan gong lu — huang shan ke zhan www.yunju0559.com
  da yue 5 xiao shi , tan xian ji
  28. shuang jian feng wang jia fei xiao lu
  lian xi qiao — gu long jiao — qu yu ting — deng shuang jian feng lu — yi dao peng - hei wa pu bu — wang jia fei — la ji chang — bei shan gong lu 18 gong li chu — xiao tian chi
  da yue 4 xiao shi , duan lian ji
  29. kang wang gu xiao lu
  guan kou — tao hua yuan - wu guan cun — chu cheng — du li qian jia — lan he ba — zhu lin wo — xiao ji wa — yang tian ping
  da yue 4 xiao shi , tan xian ji
  30. bai yao kuang xiao lu
  guan yin qiao tai yi cun gong lu — gu dong lin chang ruan jia peng — xi cha yuan — bai yao kuang — dou ye ping — yang tian ping
  da yue 4 xiao shi , tan xian ji
  31 guan yin qiao tai yi cun lu
  guan yin qiao tai yi cun gong lu — gu dong lin chang ruan jia peng - xi cha yuan — bai yao kuang — shao ji ao — han yang feng
  da yue 4 xiao shi , tan xian ji
  32. hong qi xiao lu
  guan yin qiao tai yi cun gong lu — gu dong lin chang ruan jia peng — yan chang long jian bei bian xiao lu — shao ji ao — han yang feng
  da yue 4 xiao shi , tan xian ji
  33. jin xiu jian shang hua jing
  sai yang qiao — san ji dian zhan — yi dong fa she ta — jin jian qiao ( yi dao shui ) — yan jin xiu jian xiao xi su xi er shang — jin xiu gu — hua jing
  da yue 6 xiao shi , tan xian ji
  34. shi zi feng xiao lu
  sai yang qiao - san ji dian zhan — yi dong fa she ta — sen lin xiao lu — shi feng — ma an xing — shi feng — ma an xing shi zi lu kou — ping tan da shi tou — shi zi feng — ma an xing shi zi lu kou — shan ji shang shan dao xuan ya — shi zi feng zui gao feng — hua jing ( huo tu ba ling lu kou )
  da yue 5 xiao shi , tan xian ji
  35. zhuo ma ling suo zi jian
  gao long che zhan — kan xia cun — kan shang cun — chen jia cun - zhuo ma ling cun — cha yuan — shui qu — suo zi jian fen shui ba — you shou xuan ya — jian yu shu cong — fen cha jian xiang zuo zou — shan jian ping tan da shi — da shi zhu — da shi tou pu bu you bian rao shang po — fen cha jian zou zuo bian — guan pu ting dao da yue shan xiao lu — guan pu ting — zhu ying shi yi zhi — lan che xia duan zhan — qing lian shi
  da yue 7 xiao shi , tan xian ji
  36. pan deng wu lao feng er feng
  guan yin qiao — jiang jia long shui ku - cha chang — zhong zheng lu — liu xian an — er ceng ya — he shang fen — shang zheng bei shan ji — jin xia gu — shang wu lao feng er feng shan ji — wu lao dong
  da yue 5 xiao shi , tan xian ji
  37. bai he jian lan ban ya
  guan yin qiao tai yi cun gong lu — huang zhao ling cun — bai he jian — lao wu yu — hong hua an — bai he jian dong jian — di yi ge pu bu xia dao shui tan — di er ge pu bu shang dao shui tan — di san ge pu bu liang ge jian fen cha kou — pan pa lan ban ya — shan ding — qing lian lu — han pan kou
  da yue 6 xiao shi , tan xian ji
  38. jiu qi feng xiao lu
  guan yin qiao tai yi cun gong lu -- tai yi cun — jiu qi feng you ke tai jie lu - tai jie lu ding duan — chuan zi shi - jiu qi feng - ma an di dai -— li tou jian -— shi jie lu ( zhuan jia lu xian )— lu kou — shi jie lu — tai yi feng — jiao feng — han pan kou
  da yue 5 xiao shi , tan xian ji
  39. ye ren gu xiao lu
  guan kou — tao hua yuan — wu guan cun — chu cheng — tian xia di yi quan — ye ren gu — shu xi an - han yang feng
  da yue 5 xiao shi , tan xian ji
  40. bao guo shi xiao lu
  tang qiao — cheng jia wan - cai zhuang — ye jia — jin xiao lu — bao guo shi — shui zhun dian — nan shan gong lu 39KM zhuang -— lu shan lin chang ma er feng cha yuan — ma er feng — lu shan yang chang — yang tian ping
  da yue 6 xiao shi , tan xian ji
  41. chang long jian deng han yang feng
  guan yin qiao -— xi xian shi -— xi xian zhang jia — xi ma chi — gan jia yu — guo jian — cai di — huang zhao ling —( yan gong lu )— bai he jian lao wu wei — lin chang — xia dao chang long jian — yan jian su xi er shang - zou jian — pa zuo bian po — shou ma ling lu — mian yang di — zi xiao feng lu — han yang feng
  da yue 10 xiao shi , tan xian ji
  42. shou ma ling xiao lu
  guan yin qiao — guang fo chan shi — cha yuan xiang you zhuan — bu guo xi xiang you zhuan — zhu lin yi ji zhi shang bu you zhuan — hong shi ya ding — shou ma ling shan ji xiao lu — mian yang di - han yang feng
  da yue 10 xiao shi , tan xian ji
  43. wo long jian deng han yang feng
  ma tou zhen - chen jia — lao wu li ( shuai jia )— gao jia ling — shui qu — bao qing an yi zhi — fen cha lu kou — xia dao wo long jian — yan jian su xi er shang — zou you bian jian — zou you bian jian — pa po — shou ma ling lu — mian yang di — zi xiao feng lu — han yang feng
  da yue 9 xiao shi , tan xian ji
  44. wan shan shi mian yang di xiao lu
  wan shan shi — ya kou — zhai jiao xia — qian ying gu — zhai shang ( du wu cun )— zhu lin — qiang dao zhai — fen cha lu kou xiang shang — he ming feng cha lu kou — yan fei qi shui qu - si die pu shang duan — su xi xiang shang — xi liu fen cha kou — xiang dong jin ru shao ji ao - gu shi yi zhi — zai shu lin zhong xiang bei xie shang — yu dao shan ji xiao lu — yan xiao lu xiang xi — yan xiao lu xiang xi bei — mian yang di — xiao lu dao yun zhong zuo ye qu shi bei — han yang feng
  da yue 7 xiao shi , tan xian ji
  45. ping feng shi da nao bao xiao lu
  gui zong — yu lian quan - cha yuan — ping feng shi - zhu lin — li tou jian — da nao bao — zi xiao feng — xi niu jian — han yang feng — yang tian ping
  da yue 8 xiao shi , tan xian ji
  46. jin lun feng zi xiao feng xiao lu
  gui zong - jin lun feng — yu feng — da shi tou 1— da shi tou 2— da shi tou 3— xi feng dong — feng che kou — da nao bao — zi xiao feng — xi niu jian — han yang feng — yang tian ping
  da yue 9 xiao shi , tan xian ji【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

《极品家丁》1-31集大结局分集剧情介绍

简介 《极品家丁》讲述了现代白领林晚荣无意回到古代金陵,并追随萧二小姐化名“林三”进入萧府,不料却阴差阳错上演了一出低级家丁拼搏上位的“林三升职记”。...

李溪芮《极品家丁》片尾曲《你就是我最爱的宝宝》歌词

你就是我最爱的宝宝 - 李溪芮 (电视剧《极品家丁》片尾曲) 作词:常馨内 作曲:常馨内 你的眉 又鬼马的挑 你的嘴 又坏坏的笑 上一秒吵闹 下...

乌梅的功效与作用以及乌梅的食用禁忌有哪些?

乌梅,又称春梅,中医认为,乌梅味酸,性温,无毒,具有安心、除热、下气、祛痰、止渴调中、杀虫的功效,治肢体痛、肺痨病。乌梅泡水喝能治伤寒烦热、止吐泻,与干姜一起制...

什么是脂肪粒?如何消除脸部脂肪粒?

什么是脂肪粒 在我们的脸上总会长一个个像脂肪的小颗粒,弄也弄不掉,而且颜色还是白白的。它既不是粉刺也不是其他的任何痘痘,它就是脂肪粒。 脂肪粒虽然也是由油脂...

网络安全治理:国家安全保障的主要方向是打击犯罪,而不是处置和惩罚受害者

来源:中国青年报 新的攻击方法不断涌现,黑客几乎永远占据网络攻击的上风,我们不可能通过技术手段杜绝网络攻击。国家安全保障的主要方向是打击犯罪,而不是处置和惩罚...

河南夫妻在温岭网络直播“造人”内容涉黄被刑事拘留

夫妻网络直播“造人”爆红  1月9日,温岭城北派出所接到南京警方的协查通告,他们近期打掉了一个涉黄直播APP平台。而根据掌握的线索,其中有一对涉案的夫妻主播...

如何防止墙纸老化?墙纸变旧变黄怎么办?

如何防止墙纸老化? (1)选择透气性好的墙纸 市场上墙纸的材质分无纺布的、木纤维的、PVC的、玻璃纤维基材的、布面的等,相对而言,PVC材质的墙纸最不透气...

鲜肌之谜非日本生产VS鲜肌之谜假日货是谣言

观点一:破日本销售量的“鲜肌之谜” 非日本生产 近一段时间,淘宝上架了一款名为“鲜肌之谜的” 鲑鱼卵巢美容液,号称是最近日本的一款推出的全新护肤品,产品本身所...

中国最美古诗词精选摘抄

系腰裙(北宋词人 张先) 惜霜蟾照夜云天,朦胧影、画勾阑。人情纵似长情月,算一年年。又能得、几番圆。 欲寄西江题叶字,流不到、五亭前。东池始有荷新绿,尚小如...

关于女人的经典语句

关于女人的经典语句1、【做一个独立的女人】 思想独立:有主见、有自己的人生观、价值观。有上进心,永远不放弃自己的理想,做一份自己喜爱的事业,拥有快乐和成就...

未来我们可以和性爱机器人结婚吗?

你想体验机器人性爱吗?你想和性爱机器人结婚吗?如果你想,机器人有拒绝你的权利吗? 近日,第二届“国际人类-机器人性爱研讨会”大会在伦敦金史密斯大学落下帷幕。而...

全球最变态的十个地方

10.土耳其地下洞穴城市 变态指数:★★☆☆☆ 这是土耳其卡帕多西亚的一个著名景点,传说是当年基督教徒们为了躲避战争而在此修建。里面曾住着20000人,...

科学家称,人类死亡后意识将在另外一个宇宙中继续存活

据英国《每日快报》报道,一位科学家兼理论家Robert Lanza博士宣称,世界上并不存在人类死亡,死亡的只是身体。他认为我们的意识借助我们体内的能量生存,而且...

《屏里狐》片头曲《我爱狐狸精》歌词是什么?

《我爱狐狸精》 - 刘馨棋  (电视剧《屏里狐》主题曲)  作词:金十三&李旦  作曲:刘嘉  狐狸精 狐狸仙  千年修...

 
 
lu shan you 46 tiao deng shan lu , neng shuo chu 5 tiao jiu shi da shen le wu yi xiao chang jia xiao huo ban men dou qu na er lang le ? ru guo ni kai che kai lei le , zuo che gan dao wu liao le , bu ru qu tu bu deng shan ba 。 ji ke yi duan lian shen ti , you ke yi rang za men bao chi shen cai 。 bu guan shi zhou mo huan shi jie ri , pa lu shan de ren ke shi bu shao , dang ni deng shang shan ding de shi hou , shi bu shi you yi zhong zheng fu shi jie de cheng jiu gan ? dang ran , pa lu shan de xian lu ye bu shao jin tian xiao bian gei da jia zong jie le deng lu shan de ge zhong lu xian zu zu 46 tiao ne , gou qi quan ba 。 an nan yi cheng du tui jian : pu tong deng shan zhe , tui jian qian 10 tiao deng shan lu xian , yi ban jian yi zhi shao 2 ren yi shang tong xing 。 1. hao han po lu zui jian dan dang di ren zui chang yong de tu bu deng shan lu xian shi hao han po 。 jiu jiang shi — shi li da lou — lian hua dong — liang li ban — zhu lin wo — hao han ting — yue gong qian -— ban shan ting -- wang jiang ting bei shan gong lu — gu ling zhen da yue 9 gong li 2 xiao shi , chang gui lu xian 2. jiu jiu pan lu jiu jiang shi — sai yang zhen — sai yang qiao - san ji dian zhan — yi dong fa she ta — jin jian qiao ( yi dao shui ) — er dao shui — gan lu quan — lu shan gao shi ke — lu shan gao pai fang -- yuan fo dian da yue 2 xiao shi xiu xian ji 3. jian dao xia lu jiu jiang shi — dong lin shi — zhang jia cun — liu jia cun — jiang jing tai — wu long tan — long yi shi — gu niu tan - fan chuan shi — yao wa wu shui chu li chang - gu ling jie da yue 3 xiao shi 4. shi men jian lu jiu jiang shi — sai yang zhen — lu shan xi men — qing ren yuan — shi men jing she — bian fu dong — shi men pu bu — bai zhang ti — shou piao xiao wu — xuan suo qiao — suo dao ji fang — dian zhan da ba da yue 3 xiao shi 5. long shou ya lu jiu jiang shi — sai yang zhen — lu shan xi men — qing ren yuan — shi men jing she — bian fu dong — shi men pu bu — bai zhang ti — shou piao xiao wu — xuan suo qiao ( guo qiao )— tai jie xiao lu - long shou ya da yue 3 xiao shi 6 . san die quan lu jiu jiang shi — xing zi xian — lu shan dong men — li bai cao tang - yu chuan men — tie bi jing she — tian men tan - fei lai shi — san die quan san die — san die quan yi die — you gui lan che zhan ( xia zhan )— qing lian shi da yue 3 xiao shi 7. wu lao feng lu lu shan dong men — li bai cao tang — yu chuan men — tie bi jing she — tian men tan — fei lai shi — san die quan san die — san die quan yi die — zuan pu bu — wu lao feng zhuan jia lu xian — wu lao feng wu feng da yue 3 xiao shi 8. tian he gu han pan kou lu jiu jiang shi — xing zi xian — guan yin qiao tai yi cun gong lu — huang zhao ling — bai he jian lao wu yu —( zou xiao lu )— xi jian ting — huan xi ting — tian he gu jing qu — han pan kou da yue 3 xiao shi 9. gua deng tai guan pu ting xiao lu jiu jiang shi — hai hui zhen — hai hui chen jia bang — qing gou jiao ( ao )— lao shu yan lin chang xiao wu — xiao lu shi zi lu kou — feng kou — gua deng tai — jiu die ping — dong fang shi yi zhi — guan pu ting — zhu ying shi yi zhi — lan che xia duan zhan — qing lian shi da yue 4 xiao shi duan lian ji 10. bi long tan lu jiu jiang shi — gao long zhen — bi long tan jing qu da men — da jiao shi — zhong an shi — cha yuan — xiu jing an — xiao tian chi da yue 4 xiao shi 11. zhong zheng lu hai hui shi — zhi shan cha chang — bai shi yuan — mu gua shi — nan shan ka ( yi xian tian )— wu lao feng deng feng men da yue 4 xiao shi xiu xian ji 12. bing chuan shi xiao lu jiu jiang shi — xing zi xian — guan yin qiao tai yi cun gong lu — huang zhao ling cun — bai he jian - lao wu yu — hong hua an — zui xi bian xiao lu guo jian — di yi ge fen cha lu kou xiang zuo — jin ru bing chuan shi qun — bing chuan shi qun shang duan jin jing qu tai jie lu — da kou pu bu jing qu — qing lian lu — han pan kou da yue 5 xiao shi duan lian ji 13. xu xia ke xiao lu jiu jiang shi — jiu jiang xian — lu shan xi men — hui yuan bei — wen shu jing she — bian fu dong — shi men shi ke ( guo shui )— xu xia ke xiao lu — cha lu kou — ren gong zao yan dong — xu xia ke xiao lu — wen shu gu dong — lu kou — tai jie xiao lu — long shou yan — da tian chi da yue 3 xiao shi , duan lian ji 14. da tian chi lu jiu jiang shi — jiu jiang xian — lu shan xi men — hui yuan bei — guan yin tang — shang dui mian shan ji — xu xia ke xiao lu — guan yun ting — shi men guan — cha lu kou — ren gong zao yan dong — xu xia ke xiao lu — wen shu gu dong — lu kou — tai jie xiao lu — long shou yan — da tian chi da yue 3 xiao shi , duan lian ji 15. ren da lu guan yin qiao tai yi cun gong lu — tai yi cun — jiu qi feng you ke tai jie lu — tai jie lu ding duan — chuan zi shi — jiu qi feng - ma an di dai — li tou jian — shi jie lu ( zhuan jia lu xian )— lu kou — shi jie lu — ren da liao yang yuan — huan shan lu da yue 4 xiao shi , tan xian ji 16. hui yuan lu dong lin shi — hua yi gong mu — hui yuan lu -— shi ba wan — tu ba ling da yue 3 xiao shi , xiu xian ji 17. tian men tian keng xiao lu hai hui zhen — san die quan cha lin chang — long yun shi — bao shu lin — tian men — tian keng — ji gong shi ao — wu lao feng zhuan jia lu xian — wu lao feng wu feng da yue 4 xiao shi , tan xian ji 18. hu bei ling xiao lu dong lin shi - li jia he - wang jia ban - cong shu long -- guang lan 36 hao zhuang -- xiao lu fen cha - shang shan ji - shan ji bian man po - - man po bian shan ji -- hu bei ling shan ji xiao lu - qiao mai shan -- tu ba ling da yue 4 xiao shi , tan xian ji 19. tan xian ji hai hui zhen — san die quan cha lin chang — long yun shi — bao shu lin — tian men — tian keng — ji gong shi ao — wu lao feng zhuan jia lu xian — san die quan yi die da yue 5 xiao shi , tan xian ji 20. pan deng wu lao feng er san feng zhi jian hai hui shi — zhi shan cha chang — zhong zheng lu — bai shi yuan — liu xian an — er ceng ya — he shang fen — san shi liang — xiang xi jin xia gu — shi zi feng — la zhu feng — wu lao feng shan ji ( er 、 san feng zhi jian )— ying ke song da yue 5 xiao shi , tan xian ji 21. jian ji guan xiao lu peng jia wan - jian ji guan — dian zhan ji fang — dian zhan da ba — tao shu jian — xiang shan lin chang — tan jia peng — xiang dong pian bei heng qie guo liang dao xi shui shang xiao lu - xiao lu fen cha — xiang bei pian xi xiao lu — san jiao jian — han yang feng — yang tian ping da yue 5 xiao shi , tan xian ji 22. pan deng wu lao feng si wu feng zhi jian hai hui shi fan — xia jin zhu an — dou li yan — cha kou lu biao chu — dao mi shi — hu xi jian - yi xian tian pan yan — hu xi jian — san shi liang — fan xiang feng — wu lao feng shan ji ( si wu feng zhi jian ) da yue 5 xiao shi , tan xian ji 23. bei xiang lu feng xiao lu dong lin shi — li jia he — wang jia ban — cong shu long — xiao lu — bai ju yi cao tang — mi lin xiao lu shang shan — dou po bian man po — zuan cong lin — pan yan xiang lu feng — tu ba ling da yue 4 xiao shi , tan xian ji 24. lian hua dong bai zhang ya xiao lu lian xi qiao — gu long jiao — bai zhang ya — jin xiu feng — shi wu you — lian hua feng — bei shan gong lu 20 gong li chu — xiao tian chi da yue 4 xiao shi , tan xian ji 25 lian xi qiao lu lian xi qiao — gu long jiao — bai zhang ya — jin xiu feng — shi wu zuo — lian hua feng — gui bi feng — bei shan gong lu 18.65 gong li chu — xiao tian chi da yue 5 xiao shi , tan xian ji 26 bei yun an sai yang xiao lu sai yang - xia wang jia shan — du jia shan — lan ren shi — bei yun an yang lu duan — nan shan gong lu 33 gong li chu — lian hua tai shui ku — nan shan gong lu yuan men da yue 5 xiao shi , tan xian ji 27. tie chuan feng jing guan ting xiao lu lu shan xi men — qing ren yuan — shi men jing she — bian fu dong — shi men pu bu — shou piao xiao wu — shi jie lu — tie chuan feng — guan jing tai — jing guan ting — mu ma chang — shan nan gong lu — huang shan ke zhan www.yunju0559.com da yue 5 xiao shi , tan xian ji 28. shuang jian feng wang jia fei xiao lu lian xi qiao — gu long jiao — qu yu ting — deng shuang jian feng lu — yi dao peng - hei wa pu bu — wang jia fei — la ji chang — bei shan gong lu 18 gong li chu — xiao tian chi da yue 4 xiao shi , duan lian ji 29. kang wang gu xiao lu guan kou — tao hua yuan - wu guan cun — chu cheng — du li qian jia — lan he ba — zhu lin wo — xiao ji wa — yang tian ping da yue 4 xiao shi , tan xian ji 30. bai yao kuang xiao lu guan yin qiao tai yi cun gong lu — gu dong lin chang ruan jia peng — xi cha yuan — bai yao kuang — dou ye ping — yang tian ping da yue 4 xiao shi , tan xian ji 31 guan yin qiao tai yi cun lu guan yin qiao tai yi cun gong lu — gu dong lin chang ruan jia peng - xi cha yuan — bai yao kuang — shao ji ao — han yang feng da yue 4 xiao shi , tan xian ji 32. hong qi xiao lu guan yin qiao tai yi cun gong lu — gu dong lin chang ruan jia peng — yan chang long jian bei bian xiao lu — shao ji ao — han yang feng da yue 4 xiao shi , tan xian ji 33. jin xiu jian shang hua jing sai yang qiao — san ji dian zhan — yi dong fa she ta — jin jian qiao ( yi dao shui ) — yan jin xiu jian xiao xi su xi er shang — jin xiu gu — hua jing da yue 6 xiao shi , tan xian ji 34. shi zi feng xiao lu sai yang qiao - san ji dian zhan — yi dong fa she ta — sen lin xiao lu — shi feng — ma an xing — shi feng — ma an xing shi zi lu kou — ping tan da shi tou — shi zi feng — ma an xing shi zi lu kou — shan ji shang shan dao xuan ya — shi zi feng zui gao feng — hua jing ( huo tu ba ling lu kou ) da yue 5 xiao shi , tan xian ji 35. zhuo ma ling suo zi jian gao long che zhan — kan xia cun — kan shang cun — chen jia cun - zhuo ma ling cun — cha yuan — shui qu — suo zi jian fen shui ba — you shou xuan ya — jian yu shu cong — fen cha jian xiang zuo zou — shan jian ping tan da shi — da shi zhu — da shi tou pu bu you bian rao shang po — fen cha jian zou zuo bian — guan pu ting dao da yue shan xiao lu — guan pu ting — zhu ying shi yi zhi — lan che xia duan zhan — qing lian shi da yue 7 xiao shi , tan xian ji 36. pan deng wu lao feng er feng guan yin qiao — jiang jia long shui ku - cha chang — zhong zheng lu — liu xian an — er ceng ya — he shang fen — shang zheng bei shan ji — jin xia gu — shang wu lao feng er feng shan ji — wu lao dong da yue 5 xiao shi , tan xian ji 37. bai he jian lan ban ya guan yin qiao tai yi cun gong lu — huang zhao ling cun — bai he jian — lao wu yu — hong hua an — bai he jian dong jian — di yi ge pu bu xia dao shui tan — di er ge pu bu shang dao shui tan — di san ge pu bu liang ge jian fen cha kou — pan pa lan ban ya — shan ding — qing lian lu — han pan kou da yue 6 xiao shi , tan xian ji 38. jiu qi feng xiao lu guan yin qiao tai yi cun gong lu -- tai yi cun — jiu qi feng you ke tai jie lu - tai jie lu ding duan — chuan zi shi - jiu qi feng - ma an di dai -— li tou jian -— shi jie lu ( zhuan jia lu xian )— lu kou — shi jie lu — tai yi feng — jiao feng — han pan kou da yue 5 xiao shi , tan xian ji 39. ye ren gu xiao lu guan kou — tao hua yuan — wu guan cun — chu cheng — tian xia di yi quan — ye ren gu — shu xi an - han yang feng da yue 5 xiao shi , tan xian ji 40. bao guo shi xiao lu tang qiao — cheng jia wan - cai zhuang — ye jia — jin xiao lu — bao guo shi — shui zhun dian — nan shan gong lu 39KM zhuang -— lu shan lin chang ma er feng cha yuan — ma er feng — lu shan yang chang — yang tian ping da yue 6 xiao shi , tan xian ji 41. chang long jian deng han yang feng guan yin qiao -— xi xian shi -— xi xian zhang jia — xi ma chi — gan jia yu — guo jian — cai di — huang zhao ling —( yan gong lu )— bai he jian lao wu wei — lin chang — xia dao chang long jian — yan jian su xi er shang - zou jian — pa zuo bian po — shou ma ling lu — mian yang di — zi xiao feng lu — han yang feng da yue 10 xiao shi , tan xian ji 42. shou ma ling xiao lu guan yin qiao — guang fo chan shi — cha yuan xiang you zhuan — bu guo xi xiang you zhuan — zhu lin yi ji zhi shang bu you zhuan — hong shi ya ding — shou ma ling shan ji xiao lu — mian yang di - han yang feng da yue 10 xiao shi , tan xian ji 43. wo long jian deng han yang feng ma tou zhen - chen jia — lao wu li ( shuai jia )— gao jia ling — shui qu — bao qing an yi zhi — fen cha lu kou — xia dao wo long jian — yan jian su xi er shang — zou you bian jian — zou you bian jian — pa po — shou ma ling lu — mian yang di — zi xiao feng lu — han yang feng da yue 9 xiao shi , tan xian ji 44. wan shan shi mian yang di xiao lu wan shan shi — ya kou — zhai jiao xia — qian ying gu — zhai shang ( du wu cun )— zhu lin — qiang dao zhai — fen cha lu kou xiang shang — he ming feng cha lu kou — yan fei qi shui qu - si die pu shang duan — su xi xiang shang — xi liu fen cha kou — xiang dong jin ru shao ji ao - gu shi yi zhi — zai shu lin zhong xiang bei xie shang — yu dao shan ji xiao lu — yan xiao lu xiang xi — yan xiao lu xiang xi bei — mian yang di — xiao lu dao yun zhong zuo ye qu shi bei — han yang feng da yue 7 xiao shi , tan xian ji 45. ping feng shi da nao bao xiao lu gui zong — yu lian quan - cha yuan — ping feng shi - zhu lin — li tou jian — da nao bao — zi xiao feng — xi niu jian — han yang feng — yang tian ping da yue 8 xiao shi , tan xian ji 46. jin lun feng zi xiao feng xiao lu gui zong - jin lun feng — yu feng — da shi tou 1— da shi tou 2— da shi tou 3— xi feng dong — feng che kou — da nao bao — zi xiao feng — xi niu jian — han yang feng — yang tian ping da yue 9 xiao shi , tan xian ji
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
如花似玉的MM
非主流的大眼MM
90后MM的新生活
少见的清纯90后
日记
田间
赛场风云
rain impression
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有