| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> delphi >> yong FASTREPORT shi xian WEB ying yong zhong zi ding yi bao biao

yong FASTREPORT shi xian WEB ying yong zhong zi ding yi bao biao

2006-12-17 07:43:48 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【用FASTREPORT实现WEB应用中自定义报表】的拼音翻译版
 yong FASTREPORT shi xian WEB ying yong zhong zi ding yi bao biao
 
 yong FASTREPORT shi xian WEB ying yong zhong zi ding yi bao biao kai fa WEB ying yong xi tong tong chang dou hui yu dao bao biao da yin wen ti 。 jian dan ying yong ke li yong IE de ye mian da yin gong neng , li yong HTML biao qian kong zhi ge shi lai shi xian 。 dan fu duo de ye wu xing ying yong xi tong , bao biao bu jin shi zu cheng ying yong de chong yao bu fen , huan chang chang shi xiang dang fu duo de 。 xian zai hen duo ying yong xi tong dou yao qiu ti gong zi ding yi bao biao de gong neng —— ji ke hu ke yi zi xing she ji 、 xiu gai bao biao 。
 zai C/S jie gou xi tong zhong , bao biao wen ti you hen duo cheng shu de jie jue fang fa 。 ru DELPHI kai fa gong ju bu jin zi dai you bao biao kong jian , huan ke yi li yong di san fang kong jian lai shi xian kuai su ling huo de bao biao zhi zuo he da yin , qi zhong you ming de kong jian shi FR-Software & A.Tzyganenko de FastReport。FastReport ti gong le neng yu DELPHI wu feng ji cheng de cong she ji dao da yin de wan zheng kong jian bao , ti gong de she ji jie mian you hao ling huo , dui yu kai fa ke rang yong hu zi ding yi bao biao de C/S ying yong lai shuo , shi yi zhong hen hao de jie jue fang shi 。
 zai B/S jie gou ying yong zhong ,Crystal Report shi yi zhong da xing bao biao xi tong chang yong he tui jian de jie jue fang an 。 dan Crystal Report mu qian jia ge ang gui , er qie gai xi tong xiang dang pang da 。 ta de ke ding zhi xing ji jing que kong zhi da yin xiao guo fang mian shang bu gou wan shan 。 dang ran , zai mu qian shi chang shang , ta reng shi yi zhong shou xuan de WEB ying yong de bao biao jie jue fang an 。
 ru guo neng jiang C/S ying yong zhong cheng shu de bao biao jie jue fang an ban dao B/S ying yong zhong , xiang xin dui yu da bu fen kai fa ren yuan lai shuo , dou shi fei chang huan ying de 。 ben wen jiang jiang shu yi ge zai JAVA huan jing zhong li yong FastReport shi xian B/S ying yong zhong yong hu ke zi ding yi de bao biao jie jue fang an 。 yin wei bi zhe jin duan shi jian zheng yong DELPHI、JAVA zuo yi xie xiang mu , suo yi yang li dai ma jiu yi DELPHI、JAVA bian xie 。
 ben jie jue fang an yang li de ji ben huan jing shi :WINDOWS 2000 SERVER+SQL SERVER 2000+TOMCAT 4.0。 kai fa gong ju :IntelliJ IDEA 3.0,DELPHI 5.0。 ke hu duan wei IE 5.0 liu lan qi 。
 fang an gong yao qiu yong DELPHI bian xie liang ge cheng xu , yi ge shi jiang bei bao han zai wang ye zhong bing zai liu lan qi zhong yun xing de ACTIVEX(.ocx), yi ge shi yun xing zai fu wu qi duan de bao biao chu li cheng xu , zhong jian tong guo JAVA cheng xu lian jie —— huo ren he qi ta WEB yu yan dou ke yi , ru ASP、PHP deng 。 fang an de ji ben yuan li tu ru xia :
 bao biao she ji guo cheng
 
 bao biao da yin guo cheng
 
 REPORT SERVER: ke yi zuo cheng yi ge pu tong de WINDOWS cheng xu , ye ke yi zuo cheng yi ge COM cheng xu (Automation Object)。 zai bao biao she ji guo cheng zhong , yong hu duan (ACTIVEX) xiang WEB SERVER fa song bao biao she ji qing qiu , qing qiu zhong bao han yao she ji bao biao de ming cheng ;WEB SERVER shou dao gai qing qiu hou , tiao yong REPORT SERVER qing qiu she ji de bao biao wen jian ;REPORT SERVER shou dao qing qiu hou , xian zhuang zai bao biao de shu ju huan jing , ran hou jiang bao biao she ji wen jian (.frf) he gai bao biao de shu ju huan jing wen jian ya suo cheng yi ge bao wen jian (.zip), jiang gai bao wen jian de wan zheng lu jing ming fan hui gei WEB SERVER tiao yong cheng xu ;WEB SERVER jiang bao wen jian hui song gei yong hu duan (ACTIVEX), yong hu duan jiang jie shou dao de bao wen jian bao cun dao ben di ying pan shang , bing jie ya suo , cong shu ju huan jing wen jian zhong hui fu shu ju huan jing , tong guo FASTREPORT de xiang ying kong jian da kai bao biao wen jian gei yong hu ti gong ke shi hua she ji 。 yong hu zai ACTIVEX zhong she ji bao biao shi , sui ran bu neng he shu ju ku lian jie , dan yin shu ju huan jing yi cun zai , suo yi yong hu fang ru zai tong chang de C/S ying yong jie gou xia she ji bao biao , neng zheng chang di kan dao bao biao de shu ju zi dian xin xi 。 zai bao biao da yin guo cheng zhong , yong hu duan (ACTIVEX) xiang WEB SERVER fa song bao biao da yin / yu lan qing qiu , qing qiu zhong bao han yao da yin / yu lan de bao biao ming cheng ;WEB SERVER shou dao gai qing qiu hou , tiao yong REPORT SERVER qing qiu da yin huo yu lan de bao biao wen jian ;REPORT SERVER shou dao qing qiu hou , xian zhuang zai bao biao de shu ju huan jing , ran hou zhuang zai bao biao wen jian (.frf), jie zhe zai wu jie mian zhuang tai xia yun xing bao biao , zui hou jiang sheng cheng de yi zhun bei de bao biao wen jian (.frp) ya suo cheng yi ge bao wen jian (.zip), jiang gai bao wen jian de wan zheng lu jing ming fan hui gei WEB SERVER tiao yong cheng xu ;WEB SERVER jiang bao wen jian hui song gei yong hu duan (ACTIVEX), yong hu duan jiang jie shou dao de bao wen jian bao cun dao ben di ying pan shang , bing jie ya suo , tong guo FASTREPORT de xiang ying kong jian da kai bao biao wen jian (.frp) gei yong hu yu lan huo da yin huo chong xin tiao zheng ge shi huo shu chu wei qi ta ge shi wen jian 。 yong hu zai ACTIVEX zhong yu lan bao biao , fang ru zai tong chang de C/S ying yong jie gou xia yu lan bao biao 。
 WEB SERVER: ti gong tong chang de WEB fu wu gong neng 。
 ACTIVEX:ActiveX shi Microsoft ti chu de yi zu shi yong COM(Component Object Model, bu jian dui xiang mo xing ) shi de ruan jian bu jian ke zai wang luo huan jing zhong jin xing jiao hu de ji shu ji 。 ta yu ju ti de bian cheng yu yan wu guan 。 zuo wei zhen dui Internet ying yong kai fa de ji shu ,ActiveX bei guang fan ying yong yu WEB fu wu qi yi ji ke hu duan de ge ge fang mian 。 ben fang an zhong de ACTIVEX kong jian zhu yao zuo liang fang mian de shi qing , yi shi li yong FASTREPORT kong jian jin xing bao biao chu li , bao kuo bao biao she ji (.frf wen jian ) he bao biao da yin (.frp wen jian )。 yi shi yu WEB SERVER jin xing tong xin , qing qiu he jie shou bao wen jian 。 ben wen yang li de ACTIVEX cai yong DELPHI 5.0 bian xie 。
 xia mian fen shu ge bu fen de yi li ju ti shi xian ( yin wei jin wei shuo ming fang an de shi xian , suo yi hen duo dai ma xi jie dou jin xing le jian sheng )。
 yi 、 REPORT SERVER
 REPORT SERVER ji ke yi zuo cheng yi ge pu tong de WINDOWS cheng xu , ye ke yi zuo cheng yi ge COM cheng xu (Automation Object)。 ben li zhong wei jian hua jian , cai yong pu tong de WINDOWS cheng xu shi xian 。
 zai DELPHI zhong NEW yi ge ying yong cheng xu 。 zai FORM zhong jia ru TfrReport、TfrDBDataSet、ADOConnection、TADOQuery deng kong jian —— wei le shi yong FASTREPORT de kong jian , xu yao an zhuang gai kong jian bao , ke cong zhan dian http://www.fast-report.com xia zai , guo nei hen duo ruan jian zhan dian dou ti gong gai kong jian bao de xia zai 。 qi zhong TfrDBDataSet、TADOQuery kong jian shi ying yong xu yao ke jia ru duo ge , ling wai wei le ya suo wen jian , huan yao jia ru yi ge ya suo kong jian , ben li shi yong VCLZip。 zai Form1 zhong jia ru san ge han shu :preDesignReport(rpFileName:String),prePrintReport(rpFileName:String),zipReportFiles(rpFileName:String), fen bie yong yu zhun bei bao biao she ji wen jian 、 zhun bei bao biao da yin wen jian 、 ya suo bao biao wen jian 。Form1.Create fang fa wei :
 procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
 var
  rpFileName,mode:String;
 begin
  if paramCount>1 then
  begin
  mode:=paramStr(1);
  rpFileName:=paramStr(2);
  if mode='d' then // she ji bao biao
  if preDesignReport(rpFileName) then
  zipReportFiles(rpFileName);
  if mode='r' then // da yin bao biao
  if prePrintReport(rpFileName) then
  zipReportFiles(rpFileName);
  end;
  Application.Terminate;
 end;
 cheng xu gen ju tiao yong shen shu pan duan shi zhun bei bao biao she ji wen jian huan shi zhun bei bao biao da yin wen jian , jie zhe tiao yong xiang ying de guo cheng lai shi xian 。 zui hou de Application.Terminate shi rang cheng xu zhi xing gong neng hou ji tui chu —— yin wei zhe shi fu wu duan cheng xu , shi bu neng yu yong hu jiao hu de 。
 preDesignReport(rpFileName:String) fang fa :
 function TForm1.preDesignReport(rpFileName:String):boolean;
 var
 …… // qi ta bian liang
  dtfFileName:String;
 begin
  ……
 dtfFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.dtf',
 [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
  try
 rpAdoquery.SQL.Add('…');
  rpAdoquery.open;// da kai bao biao de shu ju huan jing
  rpAdoquery.FieldList.SaveToFile(dtfFileName);
  result:=true;
  except
  on Exception do
  result:=false;
  end;
 end;
 han shu preDesignReport de zuo yong shi zhun bei bao biao she ji wen jian 。 bao biao zhong ke yi yin yong duo ge DataSet, ben li jia she bao biao zhi yin yong yi ge ming wei rpAdoquery de DataSet。rpFileName wei bao biao wen jian ming (.frf),DtfFileName wei bao cun shu ju huan jing de wen jian ming (.dtf)。 yin wei yong hu duan bu neng lian jie shu ju ku , suo yi jiang DataSet zhong de Fileds tong guo rpAdoquery.FieldList.SaveToFile(dtfFileName) bao cun dao wen jian , he bao biao wen jian yi qi chuan song gei yong hu duan de ACTIVEX,ACTIVEX li yong .dtf wen jian fu xian bao biao de shu ju huan jing 。
 prePrintReport(rpFileName:String) fang fa :
 function TForm1.prePrintReport(rpFileName:String):boolean;
 var
 ……
  repFileName:String;
 begin
  ……
  repFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.frp',
 [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
  try
 rpAdoquery.SQL.Add('…');
  rpAdoquery.open;// da kai bao biao de shu ju huan jing
  frReport1.ShowProgress:=False;
  frReport1.Clear;
  frReport1.LoadFromFile(rpFileName);
  frDBDataSet1.DataSet :=rpAdoquery;
  frReport1.Dataset :=frDBDataSet1;
  frReport1.PrepareReport;
  frReport1.SavePreparedReport(repFileName);
  result:=true;
  except
  on Exception do
  result:=false;
  end;
 end;
 han shu prePrintReport de zuo yong shi zhun bei da yin de bao biao wen jian , ji xian zai fu wu qi duan zhuang zai bao biao bing yun xing , jiang yun xing hao de bao biao bao cun wei wen jian , yong yu chuan song dao yong hu duan jin xing yu lan huo da yin 。RepFileName shi yi zhun bei hao de bao biao wen jian ming (.frp)。 tong yang jia she bao biao zhi yin yong yi ge ming wei rpAdoquery de DataSet。frReport1.ShowProgress:=False shi bao biao yun xing guo cheng zhong bu xian shi jin du chuang kou ( fu wu qi duan bu neng xian shi yu yong hu jiao hu de jie mian ); jie xia lai frReport1.Clear;… zhuang zai bao biao wen jian ji she zhi xiang guan shu ju shu xing ;frReport1.PrepareReport shi zai bu xian shi yu lan chuang kou de qing kuang xia yun xing bao biao ;frReport1.SavePreparedReport(repFileName) jiang yun xing hao de bao biao bao cun dao wen jian , gai wen jian chuan song gei yong hu duan de ACTIVEX,ACTIVEX ke yi zhi jie yu lan huo xian shi gai bao biao 。
 zipReportFiles(rpFileName:String) fang fa :
 function TForm1.zipReportFiles(rpFileName:String):boolean;
 var
 ……
  zipFileName,fileName:String;
  zipCount:Integer;
 begin
  ……
 zipFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.zip',
 [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
  fileName:= ExtractFileName(rpFileName);
  fileName:= ChangeFileExt(fileName,'.*');
  try
  VCLZip1.ZipName:= zipFileName;
  VCLZip1.RootDir:= '.\';
  VCLZip1.FilesList.Add(fileName);
  zipCount:= VCLZip1.Zip;
  if zipCount = 0 then
  result:=false
  else
  result:=true;
  except
  on Exception do
  result:=false;
  end;
 end;
 han shu zipReportFiles de zuo yong shi ba yao chuan song gei yong hu duan de bao biao wen jian ya suo wei yi ge .zip wen jian , jian hua wen jian chuan song guo cheng , er qie ya suo le shu ju liang 。ACTIVEX jie shou dao .zip wen jian hou , xian jie ya chu bao zhong wen jian , zai jin xing chu li 。
 
 er 、 WEB SERVER
 fang an zhong WEB SERVER de zuo yong zhu yao shi gen ju ACTIVEX de qing qiu tiao yong REPORT SERVER, bing jiang REPORT SERVER sheng cheng de .zip wen jian fa song gei ACTIVEX。 yang li tong guo yi ge report.jsp wen jian lai chu li :ACTIVEX tong guo get qing qiu report.jsp wen jian ,report.jsp wen jian tiao yong REPORT SERVER chu li hou , jiang .zip wen jian fa song gei ACTIVEX。
 Report.jsp wen jian :
 <%@ page import='…'%>
 <%@page contentType=' APPLICATION/OCTET-STREAM' %>
 <%
  try
  {
  String reqFileName = request.getParameter('rpFileName');
 String reqMode = request.getParameter('mode');//d wei she ji bao biao ,r wei da yin bao biao
 String rpFileName = xxxx.getRpFileName(reqFileName); // gen ju qing qiu de bao biao ming huo de shi ji de bao biao wen jian ming , ru qing qiu ding dan bao biao , er ding dan bao biao shi ji dui ying de bao biao wen jian wei order.frf。
  String l_cmd='reportserver.exe '+reqMode+' '+ reqFileName;
  Process l_ps=java.lang.Runtime.getRuntime().exec(l_cmd,null);
  byte[] l_b=new byte[100];
  while(l_ps.getInputStream().read(l_b,0,100)!=-1){
  ;
  }
 
 // fa song wen jian
 String zipFileName = xxxx.getZipFileName(reqFileName); // huo de ya suo wen jian ming
 response.setHeader('Content-Disposition','attachment; filename=\'' +
 zipFileName + '\'');
  java.io.FileInputStream fileInputStream =
 new java.io.FileInputStream(zipFileName);
  int i;
  while ((i=fileInputStream.read()) != -1) {
  out.write(i);
  }
  fileInputStream.close();
  out.close();
  }
  catch(Exception e)
  {
  ……
  }
 %>
 String l_cmd='reportserver.exe '+reqMode+' '+ reqFileName; zu cheng tiao yong REPORT SERVER de ming ling chuan 。while(l_ps.getInputStream().read(l_b,0,100)!=-1){ ; } deng dai REPORT SERVER zhi xing wan cheng , fou ze , cheng xu zai qi dong REPORT SERVER hou ji zhi xing xia yi xing yu ju 。 fa song wen jian de fang shi you duo zhong , bi ru ye ke yi you ACTIVEX tong guo ftp fang shi qu de 。
 
 san 、ACTIVEX
 fang an zhong de ACTIVEX kong jian zhu yao zuo liang fang mian de shi qing , yi shi bao biao li yong FASTREPORT kong jian jin xing bao biao chu li , bao kuo bao biao she ji (.frf wen jian ) he bao biao da yin (.frp wen jian )。 yi shi yu WEB SERVER jin xing tong xin , qing qiu he jie shou bao wen jian 。
 zai DELPHI zhong NEW yi ge ActiveForm ying yong , qu ming wei reportAForm。 zai form zhong jia ru Combox、button、edit、label deng yu yong hu jiao hu de kong jian ; wei le chu li bao biao , jia ru FASTREPORT de duo ge frSpeedButton yong yu chu li bao biao shi jian , ru she ji 、 yu lan 、 da yin 、 fan ye 、 bao cun deng ; jia ru frReport、frDBDataSet、frDesigner deng yong yu zai yun xing shi she ji bao biao ; ru guo she ji bao biao shi yao shi yong tu xing 、 fu xuan kuang deng nei rong , ye yao jia ru xiang ying de kong jian ; jia ru frPreview、frTextExport、frRTFExport deng kong jian shi ke yi yu lan bao biao bing ke yi jiang bao biao shu chu wei text、rtf deng ge shi wen jian ; jia ru ADOQuery( gen ju shi ji xu yao ke jia ru duo ge ) wei bao biao she ji ti gong shu ju huan jing ,ADOQuery bu OPEN, bu yu shu ju ku lian jie ; jia ru NMHTTP yong yu yu WEB SERVER lian xi 。 jia ru si ge han shu :DesignReport(rpFileName:String),PrintReport(rpFileName:String),unzipReportFiles(rpFileName:String),getReportFile(rpFileName,mode:String) fen bie yong yu she ji bao biao 、 da yin bao biao 、 jie ya suo bao biao he xiang WEB SERVER fa song qing qiu yi qu de bao biao wen jian 。
 getReportFile(rpFileName,mode:String) fang fa :
 function TreportAForm.getReportFile(rpFileName,mode:String):boolean;
 var
 ……
  zipFileName:String;
 begin
  ……
 zipFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.zip',
 [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
 try
  NMHTTP1.inputFileMode := TRUE;
  NMHTTP1.body:='.\ '+ zipFileName;
 NMHTTP1.Get('http://www…./../report.jsp?rpFileName='+
 rpFileName+'&mode='+mode);
 Result:=true;
 except
  on Exception do
  Result:=false;
  end;
 end;
 han shu getReportFile de zuo yong shi xiang WEB SERVER fa song bao biao qing qiu ( tong guo NMHTTP de Get fang fa ), bing jiang fan hui de ya suo bao wen jian bao cun dao ben di ying pan (zipFileName)。
 unzipReportFiles(rpFileName:String) fang fa :
 function TreportAForm.unzipReportFiles(rpFileName:String) :boolean;
 var
 ……
  zipFileName,fileName:String;
  zipCount:Integer;
 begin
  ……
  zipFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.zip',
 [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
  fileName:= ExtractFileName(rpFileName);
  fileName:= ChangeFileExt(fileName,'.*');
  try
  VCLUnZip1.ZipName:= '.\'+ zipFileName;
  VCLUnZip1.DestDir:= '.\';
  VCLUnZip1.OverwriteMode:= Always;
  VCLUnZip1.ReadZip;
  VCLUnZip1.FilesList.Add(fileName);
  zipCount:= VCLUnZip1.UnZip;
  if zipCount = 0 then
  result:=false
  else
  result:=true;
  except
  on Exception do
  result:=false;
  end;
 end;
 han shu unzipReportFiles de zuo yong shi jiang ya suo bao zhong de wen jian jie ya chu lai , gong ACTIVEX shi yong 。 ta yu REPORT SERVER cheng xu zhong de zipReportFiles gang hao shi ge xiang fan de guo cheng 。
 DesignReport(rpFileName:String) fang fa :
 function TreportAForm. DesignReport (rpFileName:String) :boolean;
 var
  dtfFileName,rpFileName:String;
  fldlist:TStringList;
  T: TStringField;
  i:Integer;
 begin
  ……
  dtfFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.dtf',
 [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);// huo de shu ju huan jing wen jian ming
  fldlist:=TStringList.Create;
  fldlist.LoadFromFile(dtfFileName);
  rpAdoquery.Fields.Clear;
  for i := 0 to fldlist.Count - 1 do
  begin
  T := TStringField.Create(nil);
  T.FieldName := fldlist[i];
  T.Name := rpAdoquery.Name + T.FieldName;
  rpAdoquery.Fields.add(T);
  end;
  FrReport1.LoadFromFile(rpFileName);
  FrReport1.DesignReport;
 end;
 han shu DesignReport xian cong .dtf( you REPORT SERVER sheng cheng ) wen jian zhong hui fu bao biao de shu ju huan jing , jie zhe shi yong FASTREPORT de FrReport kong jian she ji bao biao 。 zai FASTREPORT zhong , dui DataSet zhong de Field zhi guan xin ming cheng ( quan bu tong guo Variant lei xing chu li ), er bing bu guan xin shu ju lei xing , suo yi hui fu bao biao de shu ju huan jing shi , suo you zi duan dou dang zuo String lei xing jia ru 。 yang li jia she bao biao zhi you yi ge ming wei rpAdoquery de DataSet。 bao biao she ji yun xing shi chuang kou zai ACTIVEX jin cheng kong jian yun xing 。
 yong hu duan she ji hao bao biao bing bao cun hou , xu yao jiang bao cun de bao biao wen jian (.frf) hui song gei fu wu qi cun chu 。 wen jian shang chuan dui yu da bu fen kai fa ren yuan lai shuo ying gai dou shi shu xi er jian dan de , gai bu fen cheng xu ben wen jiu sheng lue le 。
 PrintReport(rpFileName:String) fang fa :
 function TreportAForm. PrintReport (rpFileName:String) :boolean;
 var
  repFileName:String;
 begin
  ……
  repFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.frp',
  [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);// huo de yi zhun bei de bao biao wen jian ming
  try
  frPreview1.clear;
  FrReport1.Preview:=nil;
  FrReport1.clear;
  FrReport1.LoadPreparedReport(repFileName);
  FrReport1.Preview :=frPreview1;
  FrReport1.ShowPreparedReport;
  result:=true;
  except
  on Exception do
  result:=false;
  end;
 end;
 han shu PrintReport zhuang ru you REPORT SERVER yun xing hao de bao biao .frp wen jian , tong guo tiao yong FrReport de ShowPreparedReport fang fa zai ACTIVEX duan yu lan he da yin 。
 fang an shi xian fang fa de jie shao jie shu 。 ben fang an ju you de you dian wei : bao chi ying yong de jie gou xing shi bu bian (B/S), jiang C/S ying yong jie gou xia yi fei chang cheng shu de bao biao fang an yi zhi guo lai , shi de zai WEB ying yong zhong ye ke shi xian ren yi fu duo de bao biao she ji he da yin , yi ji dui da yin xiao guo jin xing jing que kong zhi 。【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
yong FASTREPORT shi xian WEB ying yong zhong zi ding yi bao biao yong FASTREPORT shi xian WEB ying yong zhong zi ding yi bao biao kai fa WEB ying yong xi tong tong chang dou hui yu dao bao biao da yin wen ti 。 jian dan ying yong ke li yong IE de ye mian da yin gong neng , li yong HTML biao qian kong zhi ge shi lai shi xian 。 dan fu duo de ye wu xing ying yong xi tong , bao biao bu jin shi zu cheng ying yong de chong yao bu fen , huan chang chang shi xiang dang fu duo de 。 xian zai hen duo ying yong xi tong dou yao qiu ti gong zi ding yi bao biao de gong neng —— ji ke hu ke yi zi xing she ji 、 xiu gai bao biao 。 zai C/S jie gou xi tong zhong , bao biao wen ti you hen duo cheng shu de jie jue fang fa 。 ru DELPHI kai fa gong ju bu jin zi dai you bao biao kong jian , huan ke yi li yong di san fang kong jian lai shi xian kuai su ling huo de bao biao zhi zuo he da yin , qi zhong you ming de kong jian shi FR-Software & A.Tzyganenko de FastReport。FastReport ti gong le neng yu DELPHI wu feng ji cheng de cong she ji dao da yin de wan zheng kong jian bao , ti gong de she ji jie mian you hao ling huo , dui yu kai fa ke rang yong hu zi ding yi bao biao de C/S ying yong lai shuo , shi yi zhong hen hao de jie jue fang shi 。 zai B/S jie gou ying yong zhong ,Crystal Report shi yi zhong da xing bao biao xi tong chang yong he tui jian de jie jue fang an 。 dan Crystal Report mu qian jia ge ang gui , er qie gai xi tong xiang dang pang da 。 ta de ke ding zhi xing ji jing que kong zhi da yin xiao guo fang mian shang bu gou wan shan 。 dang ran , zai mu qian shi chang shang , ta reng shi yi zhong shou xuan de WEB ying yong de bao biao jie jue fang an 。 ru guo neng jiang C/S ying yong zhong cheng shu de bao biao jie jue fang an ban dao B/S ying yong zhong , xiang xin dui yu da bu fen kai fa ren yuan lai shuo , dou shi fei chang huan ying de 。 ben wen jiang jiang shu yi ge zai JAVA huan jing zhong li yong FastReport shi xian B/S ying yong zhong yong hu ke zi ding yi de bao biao jie jue fang an 。 yin wei bi zhe jin duan shi jian zheng yong DELPHI、JAVA zuo yi xie xiang mu , suo yi yang li dai ma jiu yi DELPHI、JAVA bian xie 。 ben jie jue fang an yang li de ji ben huan jing shi :WINDOWS 2000 SERVER+SQL SERVER 2000+TOMCAT 4.0。 kai fa gong ju :IntelliJ IDEA 3.0,DELPHI 5.0。 ke hu duan wei IE 5.0 liu lan qi 。 fang an gong yao qiu yong DELPHI bian xie liang ge cheng xu , yi ge shi jiang bei bao han zai wang ye zhong bing zai liu lan qi zhong yun xing de ACTIVEX(.ocx), yi ge shi yun xing zai fu wu qi duan de bao biao chu li cheng xu , zhong jian tong guo JAVA cheng xu lian jie —— huo ren he qi ta WEB yu yan dou ke yi , ru ASP、PHP deng 。 fang an de ji ben yuan li tu ru xia : bao biao she ji guo cheng bao biao da yin guo cheng REPORT SERVER: ke yi zuo cheng yi ge pu tong de WINDOWS cheng xu , ye ke yi zuo cheng yi ge COM cheng xu (Automation Object)。 zai bao biao she ji guo cheng zhong , yong hu duan (ACTIVEX) xiang WEB SERVER fa song bao biao she ji qing qiu , qing qiu zhong bao han yao she ji bao biao de ming cheng ;WEB SERVER shou dao gai qing qiu hou , tiao yong REPORT SERVER qing qiu she ji de bao biao wen jian ;REPORT SERVER shou dao qing qiu hou , xian zhuang zai bao biao de shu ju huan jing , ran hou jiang bao biao she ji wen jian (.frf) he gai bao biao de shu ju huan jing wen jian ya suo cheng yi ge bao wen jian (.zip), jiang gai bao wen jian de wan zheng lu jing ming fan hui gei WEB SERVER tiao yong cheng xu ;WEB SERVER jiang bao wen jian hui song gei yong hu duan (ACTIVEX), yong hu duan jiang jie shou dao de bao wen jian bao cun dao ben di ying pan shang , bing jie ya suo , cong shu ju huan jing wen jian zhong hui fu shu ju huan jing , tong guo FASTREPORT de xiang ying kong jian da kai bao biao wen jian gei yong hu ti gong ke shi hua she ji 。 yong hu zai ACTIVEX zhong she ji bao biao shi , sui ran bu neng he shu ju ku lian jie , dan yin shu ju huan jing yi cun zai , suo yi yong hu fang ru zai tong chang de C/S ying yong jie gou xia she ji bao biao , neng zheng chang di kan dao bao biao de shu ju zi dian xin xi 。 zai bao biao da yin guo cheng zhong , yong hu duan (ACTIVEX) xiang WEB SERVER fa song bao biao da yin / yu lan qing qiu , qing qiu zhong bao han yao da yin / yu lan de bao biao ming cheng ;WEB SERVER shou dao gai qing qiu hou , tiao yong REPORT SERVER qing qiu da yin huo yu lan de bao biao wen jian ;REPORT SERVER shou dao qing qiu hou , xian zhuang zai bao biao de shu ju huan jing , ran hou zhuang zai bao biao wen jian (.frf), jie zhe zai wu jie mian zhuang tai xia yun xing bao biao , zui hou jiang sheng cheng de yi zhun bei de bao biao wen jian (.frp) ya suo cheng yi ge bao wen jian (.zip), jiang gai bao wen jian de wan zheng lu jing ming fan hui gei WEB SERVER tiao yong cheng xu ;WEB SERVER jiang bao wen jian hui song gei yong hu duan (ACTIVEX), yong hu duan jiang jie shou dao de bao wen jian bao cun dao ben di ying pan shang , bing jie ya suo , tong guo FASTREPORT de xiang ying kong jian da kai bao biao wen jian (.frp) gei yong hu yu lan huo da yin huo chong xin tiao zheng ge shi huo shu chu wei qi ta ge shi wen jian 。 yong hu zai ACTIVEX zhong yu lan bao biao , fang ru zai tong chang de C/S ying yong jie gou xia yu lan bao biao 。 WEB SERVER: ti gong tong chang de WEB fu wu gong neng 。 ACTIVEX:ActiveX shi Microsoft ti chu de yi zu shi yong COM(Component Object Model, bu jian dui xiang mo xing ) shi de ruan jian bu jian ke zai wang luo huan jing zhong jin xing jiao hu de ji shu ji 。 ta yu ju ti de bian cheng yu yan wu guan 。 zuo wei zhen dui Internet ying yong kai fa de ji shu ,ActiveX bei guang fan ying yong yu WEB fu wu qi yi ji ke hu duan de ge ge fang mian 。 ben fang an zhong de ACTIVEX kong jian zhu yao zuo liang fang mian de shi qing , yi shi li yong FASTREPORT kong jian jin xing bao biao chu li , bao kuo bao biao she ji (.frf wen jian ) he bao biao da yin (.frp wen jian )。 yi shi yu WEB SERVER jin xing tong xin , qing qiu he jie shou bao wen jian 。 ben wen yang li de ACTIVEX cai yong DELPHI 5.0 bian xie 。 xia mian fen shu ge bu fen de yi li ju ti shi xian ( yin wei jin wei shuo ming fang an de shi xian , suo yi hen duo dai ma xi jie dou jin xing le jian sheng )。 yi 、 REPORT SERVER REPORT SERVER ji ke yi zuo cheng yi ge pu tong de WINDOWS cheng xu , ye ke yi zuo cheng yi ge COM cheng xu (Automation Object)。 ben li zhong wei jian hua jian , cai yong pu tong de WINDOWS cheng xu shi xian 。 zai DELPHI zhong NEW yi ge ying yong cheng xu 。 zai FORM zhong jia ru TfrReport、TfrDBDataSet、ADOConnection、TADOQuery deng kong jian —— wei le shi yong FASTREPORT de kong jian , xu yao an zhuang gai kong jian bao , ke cong zhan dian http://www.fast-report.com xia zai , guo nei hen duo ruan jian zhan dian dou ti gong gai kong jian bao de xia zai 。 qi zhong TfrDBDataSet、TADOQuery kong jian shi ying yong xu yao ke jia ru duo ge , ling wai wei le ya suo wen jian , huan yao jia ru yi ge ya suo kong jian , ben li shi yong VCLZip。 zai Form1 zhong jia ru san ge han shu :preDesignReport(rpFileName:String),prePrintReport(rpFileName:String),zipReportFiles(rpFileName:String), fen bie yong yu zhun bei bao biao she ji wen jian 、 zhun bei bao biao da yin wen jian 、 ya suo bao biao wen jian 。Form1.Create fang fa wei : procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); var rpFileName,mode:String; begin if paramCount>1 then begin mode:=paramStr(1); rpFileName:=paramStr(2); if mode='d' then // she ji bao biao if preDesignReport(rpFileName) then zipReportFiles(rpFileName); if mode='r' then // da yin bao biao if prePrintReport(rpFileName) then zipReportFiles(rpFileName); end; Application.Terminate; end; cheng xu gen ju tiao yong shen shu pan duan shi zhun bei bao biao she ji wen jian huan shi zhun bei bao biao da yin wen jian , jie zhe tiao yong xiang ying de guo cheng lai shi xian 。 zui hou de Application.Terminate shi rang cheng xu zhi xing gong neng hou ji tui chu —— yin wei zhe shi fu wu duan cheng xu , shi bu neng yu yong hu jiao hu de 。 preDesignReport(rpFileName:String) fang fa : function TForm1.preDesignReport(rpFileName:String):boolean; var …… // qi ta bian liang dtfFileName:String; begin …… dtfFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.dtf', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); try rpAdoquery.SQL.Add('…'); rpAdoquery.open;// da kai bao biao de shu ju huan jing rpAdoquery.FieldList.SaveToFile(dtfFileName); result:=true; except on Exception do result:=false; end; end; han shu preDesignReport de zuo yong shi zhun bei bao biao she ji wen jian 。 bao biao zhong ke yi yin yong duo ge DataSet, ben li jia she bao biao zhi yin yong yi ge ming wei rpAdoquery de DataSet。rpFileName wei bao biao wen jian ming (.frf),DtfFileName wei bao cun shu ju huan jing de wen jian ming (.dtf)。 yin wei yong hu duan bu neng lian jie shu ju ku , suo yi jiang DataSet zhong de Fileds tong guo rpAdoquery.FieldList.SaveToFile(dtfFileName) bao cun dao wen jian , he bao biao wen jian yi qi chuan song gei yong hu duan de ACTIVEX,ACTIVEX li yong .dtf wen jian fu xian bao biao de shu ju huan jing 。 prePrintReport(rpFileName:String) fang fa : function TForm1.prePrintReport(rpFileName:String):boolean; var …… repFileName:String; begin …… repFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.frp', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); try rpAdoquery.SQL.Add('…'); rpAdoquery.open;// da kai bao biao de shu ju huan jing frReport1.ShowProgress:=False; frReport1.Clear; frReport1.LoadFromFile(rpFileName); frDBDataSet1.DataSet :=rpAdoquery; frReport1.Dataset :=frDBDataSet1; frReport1.PrepareReport; frReport1.SavePreparedReport(repFileName); result:=true; except on Exception do result:=false; end; end; han shu prePrintReport de zuo yong shi zhun bei da yin de bao biao wen jian , ji xian zai fu wu qi duan zhuang zai bao biao bing yun xing , jiang yun xing hao de bao biao bao cun wei wen jian , yong yu chuan song dao yong hu duan jin xing yu lan huo da yin 。RepFileName shi yi zhun bei hao de bao biao wen jian ming (.frp)。 tong yang jia she bao biao zhi yin yong yi ge ming wei rpAdoquery de DataSet。frReport1.ShowProgress:=False shi bao biao yun xing guo cheng zhong bu xian shi jin du chuang kou ( fu wu qi duan bu neng xian shi yu yong hu jiao hu de jie mian ); jie xia lai frReport1.Clear;… zhuang zai bao biao wen jian ji she zhi xiang guan shu ju shu xing ;frReport1.PrepareReport shi zai bu xian shi yu lan chuang kou de qing kuang xia yun xing bao biao ;frReport1.SavePreparedReport(repFileName) jiang yun xing hao de bao biao bao cun dao wen jian , gai wen jian chuan song gei yong hu duan de ACTIVEX,ACTIVEX ke yi zhi jie yu lan huo xian shi gai bao biao 。 zipReportFiles(rpFileName:String) fang fa : function TForm1.zipReportFiles(rpFileName:String):boolean; var …… zipFileName,fileName:String; zipCount:Integer; begin …… zipFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.zip', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); fileName:= ExtractFileName(rpFileName); fileName:= ChangeFileExt(fileName,'.*'); try VCLZip1.ZipName:= zipFileName; VCLZip1.RootDir:= '.\'; VCLZip1.FilesList.Add(fileName); zipCount:= VCLZip1.Zip; if zipCount = 0 then result:=false else result:=true; except on Exception do result:=false; end; end; han shu zipReportFiles de zuo yong shi ba yao chuan song gei yong hu duan de bao biao wen jian ya suo wei yi ge .zip wen jian , jian hua wen jian chuan song guo cheng , er qie ya suo le shu ju liang 。ACTIVEX jie shou dao .zip wen jian hou , xian jie ya chu bao zhong wen jian , zai jin xing chu li 。 er 、 WEB SERVER fang an zhong WEB SERVER de zuo yong zhu yao shi gen ju ACTIVEX de qing qiu tiao yong REPORT SERVER, bing jiang REPORT SERVER sheng cheng de .zip wen jian fa song gei ACTIVEX。 yang li tong guo yi ge report.jsp wen jian lai chu li :ACTIVEX tong guo get qing qiu report.jsp wen jian ,report.jsp wen jian tiao yong REPORT SERVER chu li hou , jiang .zip wen jian fa song gei ACTIVEX。 Report.jsp wen jian : <%@ page import='…'%> <%@page contentType=' APPLICATION/OCTET-STREAM' %> <% try { String reqFileName = request.getParameter('rpFileName'); String reqMode = request.getParameter('mode');//d wei she ji bao biao ,r wei da yin bao biao String rpFileName = xxxx.getRpFileName(reqFileName); // gen ju qing qiu de bao biao ming huo de shi ji de bao biao wen jian ming , ru qing qiu ding dan bao biao , er ding dan bao biao shi ji dui ying de bao biao wen jian wei order.frf。 String l_cmd='reportserver.exe '+reqMode+' '+ reqFileName; Process l_ps=java.lang.Runtime.getRuntime().exec(l_cmd,null); byte[] l_b=new byte[100]; while(l_ps.getInputStream().read(l_b,0,100)!=-1){ ; } // fa song wen jian String zipFileName = xxxx.getZipFileName(reqFileName); // huo de ya suo wen jian ming response.setHeader('Content-Disposition','attachment; filename=\'' + zipFileName + '\''); java.io.FileInputStream fileInputStream = new java.io.FileInputStream(zipFileName); int i; while ((i=fileInputStream.read()) != -1) { out.write(i); } fileInputStream.close(); out.close(); } catch(Exception e) { …… } %> String l_cmd='reportserver.exe '+reqMode+' '+ reqFileName; zu cheng tiao yong REPORT SERVER de ming ling chuan 。while(l_ps.getInputStream().read(l_b,0,100)!=-1){ ; } deng dai REPORT SERVER zhi xing wan cheng , fou ze , cheng xu zai qi dong REPORT SERVER hou ji zhi xing xia yi xing yu ju 。 fa song wen jian de fang shi you duo zhong , bi ru ye ke yi you ACTIVEX tong guo ftp fang shi qu de 。 san 、ACTIVEX fang an zhong de ACTIVEX kong jian zhu yao zuo liang fang mian de shi qing , yi shi bao biao li yong FASTREPORT kong jian jin xing bao biao chu li , bao kuo bao biao she ji (.frf wen jian ) he bao biao da yin (.frp wen jian )。 yi shi yu WEB SERVER jin xing tong xin , qing qiu he jie shou bao wen jian 。 zai DELPHI zhong NEW yi ge ActiveForm ying yong , qu ming wei reportAForm。 zai form zhong jia ru Combox、button、edit、label deng yu yong hu jiao hu de kong jian ; wei le chu li bao biao , jia ru FASTREPORT de duo ge frSpeedButton yong yu chu li bao biao shi jian , ru she ji 、 yu lan 、 da yin 、 fan ye 、 bao cun deng ; jia ru frReport、frDBDataSet、frDesigner deng yong yu zai yun xing shi she ji bao biao ; ru guo she ji bao biao shi yao shi yong tu xing 、 fu xuan kuang deng nei rong , ye yao jia ru xiang ying de kong jian ; jia ru frPreview、frTextExport、frRTFExport deng kong jian shi ke yi yu lan bao biao bing ke yi jiang bao biao shu chu wei text、rtf deng ge shi wen jian ; jia ru ADOQuery( gen ju shi ji xu yao ke jia ru duo ge ) wei bao biao she ji ti gong shu ju huan jing ,ADOQuery bu OPEN, bu yu shu ju ku lian jie ; jia ru NMHTTP yong yu yu WEB SERVER lian xi 。 jia ru si ge han shu :DesignReport(rpFileName:String),PrintReport(rpFileName:String),unzipReportFiles(rpFileName:String),getReportFile(rpFileName,mode:String) fen bie yong yu she ji bao biao 、 da yin bao biao 、 jie ya suo bao biao he xiang WEB SERVER fa song qing qiu yi qu de bao biao wen jian 。 getReportFile(rpFileName,mode:String) fang fa : function TreportAForm.getReportFile(rpFileName,mode:String):boolean; var …… zipFileName:String; begin …… zipFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.zip', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); try NMHTTP1.inputFileMode := TRUE; NMHTTP1.body:='.\ '+ zipFileName; NMHTTP1.Get('http://www…./../report.jsp?rpFileName='+ rpFileName+'&mode='+mode); Result:=true; except on Exception do Result:=false; end; end; han shu getReportFile de zuo yong shi xiang WEB SERVER fa song bao biao qing qiu ( tong guo NMHTTP de Get fang fa ), bing jiang fan hui de ya suo bao wen jian bao cun dao ben di ying pan (zipFileName)。 unzipReportFiles(rpFileName:String) fang fa : function TreportAForm.unzipReportFiles(rpFileName:String) :boolean; var …… zipFileName,fileName:String; zipCount:Integer; begin …… zipFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.zip', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]); fileName:= ExtractFileName(rpFileName); fileName:= ChangeFileExt(fileName,'.*'); try VCLUnZip1.ZipName:= '.\'+ zipFileName; VCLUnZip1.DestDir:= '.\'; VCLUnZip1.OverwriteMode:= Always; VCLUnZip1.ReadZip; VCLUnZip1.FilesList.Add(fileName); zipCount:= VCLUnZip1.UnZip; if zipCount = 0 then result:=false else result:=true; except on Exception do result:=false; end; end; han shu unzipReportFiles de zuo yong shi jiang ya suo bao zhong de wen jian jie ya chu lai , gong ACTIVEX shi yong 。 ta yu REPORT SERVER cheng xu zhong de zipReportFiles gang hao shi ge xiang fan de guo cheng 。 DesignReport(rpFileName:String) fang fa : function TreportAForm. DesignReport (rpFileName:String) :boolean; var dtfFileName,rpFileName:String; fldlist:TStringList; T: TStringField; i:Integer; begin …… dtfFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.dtf', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);// huo de shu ju huan jing wen jian ming fldlist:=TStringList.Create; fldlist.LoadFromFile(dtfFileName); rpAdoquery.Fields.Clear; for i := 0 to fldlist.Count - 1 do begin T := TStringField.Create(nil); T.FieldName := fldlist[i]; T.Name := rpAdoquery.Name + T.FieldName; rpAdoquery.Fields.add(T); end; FrReport1.LoadFromFile(rpFileName); FrReport1.DesignReport; end; han shu DesignReport xian cong .dtf( you REPORT SERVER sheng cheng ) wen jian zhong hui fu bao biao de shu ju huan jing , jie zhe shi yong FASTREPORT de FrReport kong jian she ji bao biao 。 zai FASTREPORT zhong , dui DataSet zhong de Field zhi guan xin ming cheng ( quan bu tong guo Variant lei xing chu li ), er bing bu guan xin shu ju lei xing , suo yi hui fu bao biao de shu ju huan jing shi , suo you zi duan dou dang zuo String lei xing jia ru 。 yang li jia she bao biao zhi you yi ge ming wei rpAdoquery de DataSet。 bao biao she ji yun xing shi chuang kou zai ACTIVEX jin cheng kong jian yun xing 。 yong hu duan she ji hao bao biao bing bao cun hou , xu yao jiang bao cun de bao biao wen jian (.frf) hui song gei fu wu qi cun chu 。 wen jian shang chuan dui yu da bu fen kai fa ren yuan lai shuo ying gai dou shi shu xi er jian dan de , gai bu fen cheng xu ben wen jiu sheng lue le 。 PrintReport(rpFileName:String) fang fa : function TreportAForm. PrintReport (rpFileName:String) :boolean; var repFileName:String; begin …… repFileName:=StringReplace(rpFileName, ExtractFileExt(rpFileName),'.frp', [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);// huo de yi zhun bei de bao biao wen jian ming try frPreview1.clear; FrReport1.Preview:=nil; FrReport1.clear; FrReport1.LoadPreparedReport(repFileName); FrReport1.Preview :=frPreview1; FrReport1.ShowPreparedReport; result:=true; except on Exception do result:=false; end; end; han shu PrintReport zhuang ru you REPORT SERVER yun xing hao de bao biao .frp wen jian , tong guo tiao yong FrReport de ShowPreparedReport fang fa zai ACTIVEX duan yu lan he da yin 。 fang an shi xian fang fa de jie shao jie shu 。 ben fang an ju you de you dian wei : bao chi ying yong de jie gou xing shi bu bian (B/S), jiang C/S ying yong jie gou xia yi fei chang cheng shu de bao biao fang an yi zhi guo lai , shi de zai WEB ying yong zhong ye ke shi xian ren yi fu duo de bao biao she ji he da yin , yi ji dui da yin xiao guo jin xing jing que kong zhi 。
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
桌球宝贝_性感在蔓延(3)
桌球宝贝_性感在蔓延(2)
银杏树下清纯女孩(9)
银杏树下清纯女孩(8)
痞子的甘南日记
疑是银河落九天
雪域坝上四——纯美色
冬日恋歌——西城杨柳弄轻柔
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有