| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> php >> yong PHP shi xian POP3 you jian de shou qu ( er )

yong PHP shi xian POP3 you jian de shou qu ( er )

2008-12-23 08:12:45 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【用PHP实现POP3邮件的收取(二)】的拼音翻译版
 yong PHP shi xian POP3 shou qu you jian de lei
 xian zai rang wo men lai yong PHP shi xian yi ge tong guo POP3 xie yi shou qu xin jian de lei ba , zhe ge lei zhong suo yong dao de yi xie sock cao zuo de han shu , bu ling zuo te shu shuo ming , qing shen kao php de you guan zi liao 。 tong guo zhe ge shi li , xiang xin ni ye hui he wo yi yang , gan jiao dao PHP zhong dui yu sock cao zuo de ling huo 、 fang bian he gong neng de qiang da 。
 shou xian , wo men lai shuo ming yi xia zhe ge lei zhong xu yao yong dao de yi xie nei bu cheng yuan bian liang :( zhe xie bian liang ying gai dou shi dui wai feng bi de , ke shi you yu php dui lei de cheng yuan bian liang mei you private yu publice zhi lei de fen bie , zhi hao jiu zhe me zhi jie ding yi le 。 zhe shi PHP de yi ge ling ren yi han de di fang 。)
 1. cheng yuan bian liang shuo ming
 class pop3
 {
 var $hostname=""; // POP zhu ji ming
 var $port=110; // zhu ji de POP3 duan kou , yi ban shi 110 hao duan kou
 var $timeout=5;// lian jie zhu ji de zui da chao shi shi jian
 var $connection=0; // bao cun yu zhu ji de lian jie
 var $state="DISCONNECTED"; // bao cun dang qian de zhuang tai
 var $debug=0;// zuo wei biao shi , shi fou zai tiao shi zhuang tai , shi de hua , shu chu tiao shi xin xi
 var $err_str='';// ru guo chu cuo , zhe li bao cun cuo wu xin xi
 var $err_no;// ru guo chu cuo , zhe li bao cun cuo wu hao ma
 var $resp; // lin shi bao cun fu wu qi de xiang ying xin xi
 var $apop; // zhi shi xu yao shi yong jia mi fang shi jin xing mi ma yan zheng , yi ban fu wu qi bu xu yao
 var $messages; // you jian shu
 var $size; // ge you jian de zong da xiao
 var $mail_list; // yi ge shu zu , bao cun ge ge you jian de da xiao ji qi zai you jian fu wu qi shang xu hao
 var $head=array(); // you jian tou de nei rong , shu zu
 var $body=array(); // you jian ti de nei rong , shu zu ;
 2. dang ran , zhe qi zhong de you xie bian liang , jin tong guo zhe yang yi ge jian dan de shuo ming bing bu neng wan quan le jie ru he shi yong , xia mian wo jiu zhu ge lai shuo ming zhe ge lei shi xian zhong de yi xie zhu yao fang fa :
 Function pop3($server="192.100.100.1",$port=110,$time_out=5)
 {$this->hostname=$server;
 $this->port=$port;
 $this->timeout=$time_out;
 return true;
 }
 shu xi mian xiang dui xiang bian cheng de peng you yi kan jiu hui zhi dao , zhe shi zhe ge lei de gou zao han shu , zai chu shi hua zhe ge lei shi , ke yi gei chu zhe ji ge zui ji ben de shen shu :pop3 fu wu qi de di zhi , duan kou hao , ji lian jie fu wu qi shi de zui da chao shi shi jian 。 yi ban lai shuo , zhi xu yao gei chu POP3 fu wu qi de di zhi jiu xing le 。
 Function open()
 {
 if($this->hostname=="")
 {$this->err_str=" wu xiao de zhu ji ming !!";
 return false;
 }
 if ($this->debug) echo " zheng zai da kai $this->hostname,$this->port,&$err_no, &$err_str, $this->timeout<BR>";
 if (!$this->connection=fsockopen($this->hostname,$this->port,&$err_no, &$err_str, $this->timeout))
 {
 $this->err_str=" lian jie dao POP fu wu qi shi bai , cuo wu xin xi :".$err_str." cuo wu hao :".$err_no;
 return false;
 }
 else
 {
 $this->getresp();
 if($this->debug)
  $this->outdebug($this->resp);
 if (substr($this->resp,0,3)!="+OK")
 {$this->err_str=" fu wu qi fan hui wu xiao de xin xi :".$this->resp." qing jian cha POP fu wu qi shi fou zheng que ";
 return false;
 }
 $this->state="AUTHORIZATION";
 return true;
 }
 }
 gai fang fa bu xu yao ren he shen shu jiu ke jian li yu POP3 fu wu qi de sock lian jie 。 gai fang fa you yong dao le ling yi ge lei zhong de fang fa $this->getresp(); xia mian shi zhe ge fang fa de sheng ming :
 Function getresp()
 {
 for($this->resp="";;)
 {
 if(feof($this->connection))
 return false;
 $this->resp.=fgets($this->connection,100);
 $length=strlen($this->resp);
 if($length>=2 && substr($this->resp,$length-2,2)=="\r\n")
 {
  $this->resp=strtok($this->resp,"\r\n");
 return true;
 }
 }
 }
 zhe ge fang fa qu de fu wu qi duan de fan hui xin xi bing jin xing jian dan de chu li : qu diao zui hou de hui che huan xing fu , jiang fan hui xin xi bao cun zai resp zhe ge nei bu bian liang zhong 。 zhe ge fang fa zai hou mian de duo ge cao zuo zhong dou jiang yong dao 。 ling wai , huan you ge xiao fang fa ye zai hou mian de duo ge cao zuo zhong yong dao :
 Function outdebug($message)
 {
 echo htmlspecialchars($message)."<br>\n";
 }
 ta de zuo yong jiu shi ba tiao shi xin xi $message xian shi chu lai , bing ba yi xie te shu zi fu jin xing zhuan huan yi ji zai xing yi jia shang <br> biao qian , zhe yang shi wei le shi qi shu chu de tiao shi xin xi bian yu yue du he fen xi 。
 jian li qi yu fu wu qi de sock lian jie zhi hou , jiu yao gei fu wu qi fa song xiang guan de ming ling le ( qing shen jian shang mian de yu fu wu qi dui hua de guo cheng ) cong shang mian dui POP dui hua de fen xi ke yi kan dao , mei ci dou shi fa song yi tiao ming ling , ran hou fu wu qi gei yu yi ding de hui ying , ru guo ming ling de zhi xing shi dui de , hui ying yi ban shi yi +OK kai tou , hou mian shi yi xie miao shu xin xi , suo yi , wo men ke yi zuo yi ge tong guo fa song ming ling de fang fa :
 Function command($command,$return_lenth=1,$return_code='+')
 {
 if ($this->connection==0)
 {
 $this->err_str=" mei you lian jie dao ren he fu wu qi , qing jian cha wang luo lian jie ";
 return false;
 }
 if ($this->debug)
 $this->outdebug(">>> $command");
 if (!fputs($this->connection,"$command\r\n"))
 {
 $this->err_str=" wu fa fa song ming ling ".$command;
 return false;
 }
 else
 {
 $this->getresp();
 if($this->debug)
  $this->outdebug($this->resp);
 if (substr($this->resp,0,$return_lenth)!=$return_code)
 {
 $this->err_str=$command." ming ling fu wu qi fan hui wu xiao :".$this->resp;
 return false;
 }
 else
 return true;
 }
 }
 zhe ge fang fa ke yi jie shou san ge shen shu : $command--> fa song gei fu wu qi de ming ling ; $return_lenth,$return_code , zhi ding cong fu wu qi de fan hui zhong qu duo chang de zhi zuo wei ming ling fan hui de biao shi yi ji zhe ge biao shi de zheng que zhi shi shen me 。 dui yu yi ban de pop cao zuo lai shuo , ru guo fu wu qi de fan hui di yi ge zi fu wei "+", ze ke yi ren wei ming ling shi zheng que zhi xing le 。 ye ke yi yong qian mian ti dao guo de san ge zi fu "+OK" zuo wei pan duan de biao shi 。
 xia mian jie shao de ji ge fang fa ze ke yi an zhao qian shu shou qu xin jian de dui hua qu li jie , yin wei you guan de nei rong yi jing zai qian mian zuo le shuo ming , yin ci xia mian de fang fa bu zuo xiang xi de shuo ming , qing shen kao qi zhong de zhu shi :
 Function Login($user,$password)// fa song yong hu ming ji mi ma , deng lu dao fu wu qi
 {
 if($this->state!="AUTHORIZATION")
 {
 $this->err_str=" huan mei you lian jie dao fu wu qi huo zhuang tai bu dui ";
 return false;
 }
 if (!$this->apop) // fu wu qi shi fou cai yong APOP yong hu ren zheng
 {
 if (!$this->command("USER $user",3,"+OK")) return false;
 if (!$this->command("PASS $password",3,"+OK")) return false;
 }
 else
 {
 //echo $this->resp=strtok($this->resp,"\r\n");
 if (!$this->command("APOP $user ".md5($this->greeting.$password),3,"+OK")) return false;
 }
 $this->state="TRANSACTION"; // yong hu ren zheng tong guo , jin ru chuan song mo shi
 return true;
 }
 Function stat() // dui ying zhe stat ming ling , qu de zong de you jian shu yu zong de da xiao
 {
 if($this->state!="TRANSACTION")
 {
 $this->err_str=" huan mei you lian jie dao fu wu qi huo mei you cheng gong deng lu ";
 return false;
 }
 if (!$this->command("STAT",3,"+OK"))
 return false;
 else
 {
 $this->resp=strtok($this->resp," ");
 $this->messages=strtok(" "); // qu de you jian zong shu
 $this->size=strtok(" "); // qu de zong de zi jie da xiao
 return true;
 }
 }
 Function listmail($mess=null,$uni_id=null) // dui ying de shi LIST ming ling , qu de mei ge you jian de da xiao ji xu hao 。 yi ban lai shuo yong dao de shi List ming ling , ru guo zhi ding le $uni_id , ze shi yong UIDL ming ling , fan hui de shi mei ge you jian de biao shi fu , shi shi shang , zhe ge biao shi fu yi ban shi mei you shen me yong de 。 qu de de ge ge you jian de da xiao fan hui dao lei de nei bu bian liang mail_list zhe ge er wei shu zu li 。
 {
 if($this->state!="TRANSACTION")
 {
 $this->err_str=" huan mei you lian jie dao fu wu qi huo mei you cheng gong deng lu ";
 return false;
 }
 if ($uni_id)
 $command="UIDL ";
 else
 $command="LIST ";
 if ($mess)
 $command.=$mess;
 if (!$this->command($command,3,"+OK"))
 {
 //echo $this->err_str;
 return false;
 }
 else
 {
 $i=0;
 $this->mail_list=array();
 $this->getresp();
 while ($this->resp!=".")
 { $i++;
 if ($this->debug)
 {
 $this->outdebug($this->resp);
 }
 if ($uni_id)
 {
 $this->mail_list[$i][num]=strtok($this->resp," ");
 $this->mail_list[$i][size]=strtok(" ");
 }
 else
 {
 $this->mail_list[$i]["num"]=intval(strtok($this->resp," "));
 $this->mail_list[$i]["size"]=intval(strtok(" "));
 }
 $this->getresp();
 }
 return true;
 }
 }
 function getmail($num=1,$line=-1)// qu de you jian de nei rong ,$num shi you jian de xu hao ,$line shi zhi ding gong qu de zheng wen de duo shao xing 。 you xie shi hou , ru you jian bi jiao da er wo men zhi xiang xian cha kan you jian de zhu ti shi shi bi xu zhi ding xing shu de 。 mo ren zhi $line=-1, ji qu hui suo you de you jian nei rong , qu de de nei rong cun fang dao nei bu bian liang $head,$body liang ge shu zu li , shu zu li de mei yi ge yuan su dui ying de shi you jian yuan dai ma de yi xing 。
 {
 if($this->state!="TRANSACTION")
 {
 $this->err_str=" bu neng shou qu xin jian , huan mei you lian jie dao fu wu qi huo mei you cheng gong deng lu ";
 return false;
 }
 if ($line<0)
 $command="RETR $num";
 else
 $command="TOP $num $line";
 if (!$this->command("$command",3,"+OK"))
 return false;
 else
 {
 $this->getresp();
 $is_head=true;
 while ($this->resp!=".") // . hao shi you jian jie shu de biao shi
 {
 if ($this->debug)
 $this->outdebug($this->resp);
 if (substr($this->resp,0,1)==".")
 $this->resp=substr($this->resp,1,strlen($this->resp)-1);
 if (trim($this->resp)=="") // you jian tou yu zheng wen bu fen de shi yi ge kong xing
 $is_head=false;
 if ($is_head)
 $this->head[]=$this->resp;
 else
 $this->body[]=$this->resp;
 $this->getresp();
 }
 return true;
 }
 } // end function
 function dele($num) // shan chu zhi ding xu hao de you jian ,$num shi fu wu qi shang de you jian xu hao
 {
 if($this->state!="TRANSACTION")
 {
 $this->err_str=" bu neng shan chu yuan cheng xin jian , huan mei you lian jie dao fu wu qi huo mei you cheng gong deng lu ";
 return false;
 }
 if (!$num)
 {
 $this->err_str=" shan chu de shen shu bu dui ";
 return false;
 }
 if ($this->command("DELE $num ",3,"+OK"))
 return true;
 else
 return false;
 }
 tong guo yi shang ji ge fang fa , wo men yi jing ke yi shi xian you jian de cha kan 、 shou qu 、 shan chu de cao zuo , bu guo bie wang le zui hou yao tui chu , bing guan bi yu fu wu qi de lian jie , tiao yong xia mian de zhe ge fang fa :
 Function Close()
 {
 if($this->connection!=0)
 {
 if($this->state=="TRANSACTION")
 $this->command("QUIT",3,"+OK");
 fclose($this->connection);
 $this->connection=0;
 $this->state="DISCONNECTED";
 }
 }【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
yong PHP shi xian POP3 shou qu you jian de lei  xian zai rang wo men lai yong PHP shi xian yi ge tong guo POP3 xie yi shou qu xin jian de lei ba , zhe ge lei zhong suo yong dao de yi xie sock cao zuo de han shu , bu ling zuo te shu shuo ming , qing shen kao php de you guan zi liao 。 tong guo zhe ge shi li , xiang xin ni ye hui he wo yi yang , gan jiao dao PHP zhong dui yu sock cao zuo de ling huo 、 fang bian he gong neng de qiang da 。  shou xian , wo men lai shuo ming yi xia zhe ge lei zhong xu yao yong dao de yi xie nei bu cheng yuan bian liang :( zhe xie bian liang ying gai dou shi dui wai feng bi de , ke shi you yu php dui lei de cheng yuan bian liang mei you private yu publice zhi lei de fen bie , zhi hao jiu zhe me zhi jie ding yi le 。 zhe shi PHP de yi ge ling ren yi han de di fang 。)   1. cheng yuan bian liang shuo ming  class pop3  {    var $hostname=""; // POP zhu ji ming    var $port=110; // zhu ji de POP3 duan kou , yi ban shi 110 hao duan kou  var $timeout=5; // lian jie zhu ji de zui da chao shi shi jian     var $connection=0; // bao cun yu zhu ji de lian jie    var $state="DISCONNECTED"; // bao cun dang qian de zhuang tai     var $debug=0; // zuo wei biao shi , shi fou zai tiao shi zhuang tai , shi de hua , shu chu tiao shi xin xi  var $err_str=''; // ru guo chu cuo , zhe li bao cun cuo wu xin xi  var $err_no;  // ru guo chu cuo , zhe li bao cun cuo wu hao ma  var $resp; // lin shi bao cun fu wu qi de xiang ying xin xi  var $apop; // zhi shi xu yao shi yong jia mi fang shi jin xing mi ma yan zheng , yi ban fu wu qi bu xu yao  var $messages; // you jian shu  var $size; // ge you jian de zong da xiao  var $mail_list; // yi ge shu zu , bao cun ge ge you jian de da xiao ji qi zai you jian fu wu qi shang xu hao   var $head=array(); // you jian tou de nei rong , shu zu  var $body=array(); // you jian ti de nei rong , shu zu ;   2. dang ran , zhe qi zhong de you xie bian liang , jin tong guo zhe yang yi ge jian dan de shuo ming bing bu neng wan quan le jie ru he shi yong , xia mian wo jiu zhu ge lai shuo ming zhe ge lei shi xian zhong de yi xie zhu yao fang fa :  Function pop3($server="192.100.100.1",$port=110,$time_out=5)  {$this->hostname=$server;  $this->port=$port;  $this->timeout=$time_out;  return true;  }  shu xi mian xiang dui xiang bian cheng de peng you yi kan jiu hui zhi dao , zhe shi zhe ge lei de gou zao han shu , zai chu shi hua zhe ge lei shi , ke yi gei chu zhe ji ge zui ji ben de shen shu :pop3 fu wu qi de di zhi , duan kou hao , ji lian jie fu wu qi shi de zui da chao shi shi jian 。 yi ban lai shuo , zhi xu yao gei chu POP3 fu wu qi de di zhi jiu xing le 。  Function open()  {  if($this->hostname=="")   {$this->err_str=" wu xiao de zhu ji ming !!";  return false;  }   if ($this->debug) echo " zheng zai da kai $this->hostname,$this->port,&$err_no, &$err_str, $this->timeout<BR>";  if (!$this->connection=fsockopen($this->hostname,$this->port,&$err_no, &$err_str, $this->timeout))  {  $this->err_str=" lian jie dao POP fu wu qi shi bai , cuo wu xin xi :".$err_str." cuo wu hao :".$err_no;  return false;  }  else  {  $this->getresp();  if($this->debug)        $this->outdebug($this->resp);  if (substr($this->resp,0,3)!="+OK")  {$this->err_str=" fu wu qi fan hui wu xiao de xin xi :".$this->resp." qing jian cha POP fu wu qi shi fou zheng que ";  return false;  }  $this->state="AUTHORIZATION";  return true;  }  }  gai fang fa bu xu yao ren he shen shu jiu ke jian li yu POP3 fu wu qi de sock lian jie 。 gai fang fa you yong dao le ling yi ge lei zhong de fang fa $this->getresp(); xia mian shi zhe ge fang fa de sheng ming :  Function getresp()  {  for($this->resp="";;)   {     if(feof($this->connection))        return false;      $this->resp.=fgets($this->connection,100);      $length=strlen($this->resp);      if($length>=2 && substr($this->resp,$length-2,2)=="\r\n")      {       $this->resp=strtok($this->resp,"\r\n");  return true;      }      }    }  zhe ge fang fa qu de fu wu qi duan de fan hui xin xi bing jin xing jian dan de chu li : qu diao zui hou de hui che huan xing fu , jiang fan hui xin xi bao cun zai resp zhe ge nei bu bian liang zhong 。 zhe ge fang fa zai hou mian de duo ge cao zuo zhong dou jiang yong dao 。 ling wai , huan you ge xiao fang fa ye zai hou mian de duo ge cao zuo zhong yong dao :  Function outdebug($message)  {  echo htmlspecialchars($message)."<br>\n";  }  ta de zuo yong jiu shi ba tiao shi xin xi $message xian shi chu lai , bing ba yi xie te shu zi fu jin xing zhuan huan yi ji zai xing yi jia shang <br> biao qian , zhe yang shi wei le shi qi shu chu de tiao shi xin xi bian yu yue du he fen xi 。  jian li qi yu fu wu qi de sock lian jie zhi hou , jiu yao gei fu wu qi fa song xiang guan de ming ling le ( qing shen jian shang mian de yu fu wu qi dui hua de guo cheng ) cong shang mian dui POP dui hua de fen xi ke yi kan dao , mei ci dou shi fa song yi tiao ming ling , ran hou fu wu qi gei yu yi ding de hui ying , ru guo ming ling de zhi xing shi dui de , hui ying yi ban shi yi +OK kai tou , hou mian shi yi xie miao shu xin xi , suo yi , wo men ke yi zuo yi ge tong guo fa song ming ling de fang fa :  Function command($command,$return_lenth=1,$return_code='+')  {  if ($this->connection==0)  {  $this->err_str=" mei you lian jie dao ren he fu wu qi , qing jian cha wang luo lian jie ";  return false;  }  if ($this->debug)  $this->outdebug(">>> $command");  if (!fputs($this->connection,"$command\r\n"))  {  $this->err_str=" wu fa fa song ming ling ".$command;  return false;  }  else  {  $this->getresp();  if($this->debug)    $this->outdebug($this->resp);  if (substr($this->resp,0,$return_lenth)!=$return_code)  {  $this->err_str=$command." ming ling fu wu qi fan hui wu xiao :".$this->resp;  return false;  }   else  return true;   }  }  zhe ge fang fa ke yi jie shou san ge shen shu : $command--> fa song gei fu wu qi de ming ling ; $return_lenth,$return_code , zhi ding cong fu wu qi de fan hui zhong qu duo chang de zhi zuo wei ming ling fan hui de biao shi yi ji zhe ge biao shi de zheng que zhi shi shen me 。 dui yu yi ban de pop cao zuo lai shuo , ru guo fu wu qi de fan hui di yi ge zi fu wei "+", ze ke yi ren wei ming ling shi zheng que zhi xing le 。 ye ke yi yong qian mian ti dao guo de san ge zi fu "+OK" zuo wei pan duan de biao shi 。  xia mian jie shao de ji ge fang fa ze ke yi an zhao qian shu shou qu xin jian de dui hua qu li jie , yin wei you guan de nei rong yi jing zai qian mian zuo le shuo ming , yin ci xia mian de fang fa bu zuo xiang xi de shuo ming , qing shen kao qi zhong de zhu shi :  Function Login($user,$password) // fa song yong hu ming ji mi ma , deng lu dao fu wu qi  {  if($this->state!="AUTHORIZATION")  {  $this->err_str=" huan mei you lian jie dao fu wu qi huo zhuang tai bu dui ";  return false;  }  if (!$this->apop) // fu wu qi shi fou cai yong APOP yong hu ren zheng  {  if (!$this->command("USER $user",3,"+OK")) return false;  if (!$this->command("PASS $password",3,"+OK")) return false;  }  else  {  //echo $this->resp=strtok($this->resp,"\r\n");  if (!$this->command("APOP $user ".md5($this->greeting.$password),3,"+OK")) return false;  }  $this->state="TRANSACTION"; // yong hu ren zheng tong guo , jin ru chuan song mo shi  return true;  }   Function stat() // dui ying zhe stat ming ling , qu de zong de you jian shu yu zong de da xiao  {  if($this->state!="TRANSACTION")  {  $this->err_str=" huan mei you lian jie dao fu wu qi huo mei you cheng gong deng lu ";  return false;  }  if (!$this->command("STAT",3,"+OK"))  return false;  else  {  $this->resp=strtok($this->resp," ");  $this->messages=strtok(" "); // qu de you jian zong shu  $this->size=strtok(" "); // qu de zong de zi jie da xiao  return true;  }  }  Function listmail($mess=null,$uni_id=null) // dui ying de shi LIST ming ling , qu de mei ge you jian de da xiao ji xu hao 。 yi ban lai shuo yong dao de shi List ming ling , ru guo zhi ding le $uni_id , ze shi yong UIDL ming ling , fan hui de shi mei ge you jian de biao shi fu , shi shi shang , zhe ge biao shi fu yi ban shi mei you shen me yong de 。 qu de de ge ge you jian de da xiao fan hui dao lei de nei bu bian liang mail_list zhe ge er wei shu zu li 。  {  if($this->state!="TRANSACTION")  {  $this->err_str=" huan mei you lian jie dao fu wu qi huo mei you cheng gong deng lu ";  return false;  }  if ($uni_id)  $command="UIDL ";  else  $command="LIST ";  if ($mess)  $command.=$mess;   if (!$this->command($command,3,"+OK"))  {  //echo $this->err_str;  return false;  }  else  {  $i=0;  $this->mail_list=array();  $this->getresp();  while ($this->resp!=".")  { $i++;  if ($this->debug)  {  $this->outdebug($this->resp);  }  if ($uni_id)  {  $this->mail_list[$i][num]=strtok($this->resp," ");  $this->mail_list[$i][size]=strtok(" ");  }  else  {  $this->mail_list[$i]["num"]=intval(strtok($this->resp," "));  $this->mail_list[$i]["size"]=intval(strtok(" "));  }  $this->getresp();  }  return true;  }  }  function getmail($num=1,$line=-1) // qu de you jian de nei rong ,$num shi you jian de xu hao ,$line shi zhi ding gong qu de zheng wen de duo shao xing 。 you xie shi hou , ru you jian bi jiao da er wo men zhi xiang xian cha kan you jian de zhu ti shi shi bi xu zhi ding xing shu de 。 mo ren zhi $line=-1, ji qu hui suo you de you jian nei rong , qu de de nei rong cun fang dao nei bu bian liang $head,$body liang ge shu zu li , shu zu li de mei yi ge yuan su dui ying de shi you jian yuan dai ma de yi xing 。  {  if($this->state!="TRANSACTION")  {  $this->err_str=" bu neng shou qu xin jian , huan mei you lian jie dao fu wu qi huo mei you cheng gong deng lu ";  return false;  }  if ($line<0)  $command="RETR $num";  else  $command="TOP $num $line";   if (!$this->command("$command",3,"+OK"))  return false;  else  {  $this->getresp();  $is_head=true;  while ($this->resp!=".") // . hao shi you jian jie shu de biao shi  {  if ($this->debug)  $this->outdebug($this->resp);  if (substr($this->resp,0,1)==".")  $this->resp=substr($this->resp,1,strlen($this->resp)-1);  if (trim($this->resp)=="") // you jian tou yu zheng wen bu fen de shi yi ge kong xing  $is_head=false;  if ($is_head)  $this->head[]=$this->resp;  else  $this->body[]=$this->resp;  $this->getresp();  }  return true;  }  } // end function   function dele($num) // shan chu zhi ding xu hao de you jian ,$num shi fu wu qi shang de you jian xu hao  {  if($this->state!="TRANSACTION")  {  $this->err_str=" bu neng shan chu yuan cheng xin jian , huan mei you lian jie dao fu wu qi huo mei you cheng gong deng lu ";  return false;  }  if (!$num)  {  $this->err_str=" shan chu de shen shu bu dui ";  return false;  }  if ($this->command("DELE $num ",3,"+OK"))  return true;  else  return false;  }  tong guo yi shang ji ge fang fa , wo men yi jing ke yi shi xian you jian de cha kan 、 shou qu 、 shan chu de cao zuo , bu guo bie wang le zui hou yao tui chu , bing guan bi yu fu wu qi de lian jie , tiao yong xia mian de zhe ge fang fa :  Function Close()  {  if($this->connection!=0)  {  if($this->state=="TRANSACTION")  $this->command("QUIT",3,"+OK");  fclose($this->connection);   $this->connection=0;  $this->state="DISCONNECTED";  }  }
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
华丽的模特拍摄(8)
华丽的模特拍摄(7)
华丽的模特拍摄(6)
华丽的模特拍摄(5)
八里沟
朝阳宫
天下峨眉 云上金顶
老家(四)
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有