| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> php >> ji yu DB2 ji PHP de ying yong xi tong kua ping tai qian yi xiang xi bu zhou ( er )

ji yu DB2 ji PHP de ying yong xi tong kua ping tai qian yi xiang xi bu zhou ( er )

2008-12-22 08:07:41 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【基于DB2及PHP的应用系统跨平台迁移详细步骤(二)】的拼音翻译版
 5. chu li shu ju ku biao zhong de zi zeng zi duan
 dui yu xu yao jia zai de han you zi zeng zi duan de biao , ji gai biao de ixf shu ju wen jian zhong you zi zeng lie de zhi , ke yi zai load ming ling zhong jia ru ru xia shen shu kong zhi zi zeng zi duan zhi :
 1). modified by identityignore : jia zai de shu ju wen jian zhong you zi zeng zi duan zhi ,load shi hu lue shu ju wen jian zhong zi zeng zi duan zhi ;
 2). modified by identitymissing : jia zai de shu ju wen jian zhong mei you zi zeng zi duan zhi ,load shi zi dong sheng cheng zi zeng zi duan zhi ;
 3). modified by identityoverride : jia zai de shu ju wen jian zhong you zi zeng zi duan zhi ,load shi shi yong shu ju wen jian zhong de zi zeng zi duan zhi 。
 wei le shi mu biao shu ju ku zhong han you zi zeng zi duan de biao zhong shu ju yu yuan shu ju ku zhong de shu ju bao chi yi zhi , ben wen shi li zhong xuan ze shi yong modified by identityoverride shen shu , zai dao ru shu ju shi shi yong shu ju wen jian zhong de zi zeng zi duan zhi 。 du zhe ke yi gen ju bu tong qing kuang xuan ze shi dang de kong zhi shen shu 。
 shou xian , zai srcdb1_tables.ddl wen jian zhong cha zhao suo you bao zi zeng zi duan de biao ming ( han you GENERATED ALWAYS AS IDENTITY zi duan de biao ), ran hou zai srcdb1_load.sql zhong jiang modified by identityoverride yu ju pian duan cha ru dao zhe xie han you zi zeng zi duan de biao suo dui ying de load ming ling xing zhong 。
 qing dan 8. load jiao ben zhong zi zeng zi duan chu li
 db2 load from test.ixf of ixf modified by identityoverride insert into TEST;
 6. zhi xing dao chu jiao ben
 zhi xing dao chu jiao ben , dao chu suo you biao de shu ju 。
 # db2 -tvf srcdb1_export.sql
 dao chu de biao shu ju yi ixf ge shi cun fang yu dang qian lu jing xia 。
 7. bao cun jiao ben he shu ju wen jian
 jiang suo you DDL jiao ben yi ji shu ju wen jian *.ixf fu zhi dao mu biao xi tong suo zai zhan dian 。
 LINUX xi tong shang de cao zuo
 1. tong guo ming ling xing chu li qi (CLP) chuang jian shi li SRCDB1:
 # db2icrt SRCDB1
 2. shi yong CREATE DATABASE ming ling chuang jian shu ju ku SRCDB1, chuang jian bi yao de biao kong jian ji pei zhi bi yao de shu ju ku shen shu 。
 # db2 create database SRCDB1
 3. lian jie dao shu ju ku SRCDB1, zhi xing srcdb1_tables.ddl jiao ben chuang jian huan chong chi , biao kong jian ,UDF, biao yi ji Index,Sequence, shi tu deng shu ju ku dui xiang 。
 # db2 connect to srcdb1
 # db2 -tvf srcdb1_tables.ddl
 4. jin ru dao fang zhi .ixf shu ju wen jian de mu lu , zhi xing xia mian de ming ling dao ru biao shu ju 。
 # db2 -tvf srcdb1_load.sql
 5. shi yong srcdb1_foriegnkeys.ddl,srcdb1_triggers.ddl ,srcdb1_procedures.ddl jiao ben wen jian chuang jian wai jian yue shu , chu fa qi he cun chu guo cheng 。
 # db2 -tvf srcdb1_foriegnkeys.ddl
 # db2 -tvf srcdb1_triggers.ddl
 # db2 -tvf srcdb1_procedures.ddl
 cheng gong wan cheng shang shu bu zhou hou , shu ju ku de qian yi gong zuo ji ben wan cheng 。
 Apache fu wu qi yu php de an zhuang he pei zhi
 Apache fu wu qi de an zhuang he pei zhi
 Apache HTTP fu wu qi shi yi ge mo kuai hua de ruan jian , guan li yuan ke yi tong guo xuan ze fu wu qi zhong bao han de mo kuai jin xing gong neng zeng jian 。 mo kuai ke yi zai bian yi shi bei jing tai bao han jin httpd er jin zhi wen jian , ye ke yi bian yi cheng du li yu httpd er jin zhi wen jian de dong tai gong xiang dui xiang (DSO)。DSO mo kuai ke yi yu fu wu qi yi qi bian yi , ye ke yi yong Apache kuo zhan gong ju (apxs) dan du bian yi 。 dong tai jia zai de fang shi xiang bi jing tai jia zai ju you geng gao de ling huo xing 。 shi yong dong tai zai ru te xing ,Apache fu wu qi bi xu yi dong tai gong xiang dui xiang (DSO,Dynamic Shared Object) de fang shi bian yi 。Apache dui DSO de zhi chi , shi ji yu yi ge jiao mod_so de mo kuai lai shi xian de , wei zhi chi dong tai jia zai fang shi , zhe ge mo kuai bi xu yu xian bei jing tai bian yi dao nei gai zhong 。 yin ci ke yi tong guo mod_so mo kuai jian ce yi an zhuang de Apache shi fou zhi chi DSO:
 qing dan 9. mod_so mo kuai jian ce
 # $APACHEHOME/bin/httpd –l
 Compiled in modules:
 core.c
 prefork.c
 http_core.c
 mod_so.c
 ru guo zai lie chu de mo kuai ming zhong you mod_so.c, ze shuo ming an zhuang de Apache yi jing zhi chi DSO, fou ze xu yao chong xin bian yi Apache。Apache de an zhuang he pei zhi guo cheng shi fen jian dan , ru xia suo shi :
 1. xia zai httpd-2.0.54.tar.gz(http://httpd.apache.org/), bing jiang qi jie ya dao zhi ding mu lu
 # tar zxvf httpd-2.0.54.tar.gz && cd httpd-2.0.54
 2. bian yi an zhuang apache
 # ./configure --prefix=/usr/local/apache2 --enable-module=so
 -- prefix zhi ding apache de an zhuang lu jing
 --enable-module=so jiang so mo kuai (mod_so) jing tai bian yi jin apache fu wu qi de nei gai , yi zhi chi DSO mo shi
 # make && make install
 3. qi dong apache
 # ln -s /usr/local/apache2/bin/apachectl /sbin/apachectl
 # apachectl start
 php de an zhuang he pei zhi
 zai php de an zhuang he pei zhi guo cheng zhong , you liang ge fang mian xu yao zhu yi , shou xian shi php yu apache http server de jie he , qi ci shi php yu db2 shu ju yuan de lian jie 。
 zai Apache huan jing xia an zhuang PHP de shi hou , you san zhong an zhuang mo shi ke gong xuan ze : jing tai mo kuai 、 dong tai mo kuai (DSO) he CGI。 jian yi yi DSO mo shi an zhuang , zhe zhong mo shi de wei hu he sheng ji dou xiang dui jian dan , ke yi zai wu xu chong xin bian yi Apache de tiao jian xia , gen ju xu qiu dong tai zeng jia xin gong neng mo kuai 。 dang ran , zhe yang zuo ye hui dai lai yi xie yun xing xiao lv shang de xia jiang ,Apache fu wu qi zai qi dong shi hui man yue 20%。
 PHP lian jie DB2 shu ju yuan tong yang you san zhong fang shi : unified ODBC driver、IBM_DB2 he PDO(php data object)。
 ◆unified ODBC driver shi zui zao de PHP fang wen shu ju ku de kuo zhan mo kuai zhi yi 。 cong DB2 v7.2 kai shi ,unified ODBC driver jiu zhi chi dui qi de fang wen 。 dui suo you zhi chi ODBC de shu ju ku ,unified ODBC driver ti gong le tong yi de shu ju fang wen jie kou 。 wei le bao zheng jie kou de yi ban xing ,unified ODBC driver bing wei dui bu tong lei xing de shu ju ku zuo te ding de you hua 。
 ◆IBM_DB2 shi you IBM kai fa he wei hu de yu DB2 shu ju yuan jiao hu de kuo zhan mo kuai , ta zun shou kai yuan xie yi 。 dui ji yu DB2 UDB he php 4.x de ying yong lai shuo ,IBM_DB2 shi zui you de xuan ze , yin wei ta zhen dui DB2 UDB jin xing le you hua , tong shi bi mian le yi xie shi yong unified ODBC driver shi ke neng cun zai de jian rong xing wen ti 。 bu guo ,IBM_DB2 zhi zhi chi DB2 v8.2.2 huo geng gao ban ben 。
 ◆PDO ze shi php 5.x zhong ji jiang zhi chi de xin de shu ju ku fang wen fang shi 。 ben wen zhong , you yu yuan shu ju ku yu mu biao shu ju ku de ban ben yun wei DB2 v8.1, bing qie yuan huan jing zhong cai yong unified ODBC driver de fang shi , wei le bao chi huan jing pei zhi de yi zhi xing , reng ran xuan ze unified ODBC driver zuo wei php yu shu ju yuan de fang wen jie kou 。
 PHP de an zhuang yu pei zhi guo cheng ju ti ru xia :
 1. xia zai bing jie ya php-4.4.4.tar.gz(http://www.php.net/
 # tar zxvf php-4.4.4.tar.gz
 # cd php-4.4.4
 2. pei zhi bian yi php yuan dai ma
 # ./configure --prefix=/usr/local/php --with-apxs2=/usr/sbin/apxs --without-mysql --with-ibm-db2=/home/reportdb/sqllib
 --prefix zhi ding php de an zhuang lu jing
 --with-apxs2 zhi ding apxs cheng xu de lu jing (apxs shi yi ge perl jiao ben , ta ke yi tuo li apache de yuan ma jiang php mo kuai bian yi cheng DSO wen jian )
 --with-ibm-db2 zhi ding unified ODBC driver zuo wei php yu shu ju yuan de fang wen jie kou , bing zhi ding DB2 de shi li an zhuang mu lu 。
 --without-mysql hu lue mysql shu ju ku que sheng de an zhuang pei zhi
 #cp php.ini-dist /usr/local/lib
 jiang php an zhuang wen jian zhong de php.ini-dist kao bei dao /usr/local/lib xia zuo wei php de pei zhi wen jian 。
 # make && make install
 # cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
 3. bian ji /usr/local/apache2/conf/httpd.conf wen jian , zuo ru xia xiu gai :
 she zhi html wen jian zhu mu lu : yong yu cun fang wang zhan suo xu web wen jian de zhu mu lu
 DocumentRoot "/home/web/www/"
 she zhi apache de mo ren wen jian ming de ci xu : apache jiang an zhao you qian zhi hou de shun xu zai dang qian lu jing xia cha zhao qi suo zhi chi de mo ren zhu ye wen jian
 DirectoryIndex index.php index.html.var index.cgi index.html
 tian jia php jie shi wen jian hou zhui : dui yu suo you xu yao bei PHP jie shi de wen jian lei xing , xu yao jiang hou zhui tian jia zhi AddType pei zhi xiang
 AddType application/x-httpd-php .php .inc
 jia zai PHP mo kuai : jia zai mo kuai mu lu modules xia de ku libphp4.so, bing jiang mo kuai jie gou ming php4_module tian jia dao huo dong mo kuai lie biao zhong
 LoadModule php4_module modules/libphp4.so
 4. bian ji pei zhi wen jian /usr/local/apache2/bin/apachectl :
 wei bao zheng yu DB2 shu ju ku de lian tong , qi dong Apache fu wu shi , xu yao tong shi chu shi hua DB2 ke hu ji shi li huan jing 。 chuang jian DB2 shi li shi ,DB2 hui zi dong sheng cheng shell jiao ben yong yu chu shi hua suo xu de DB2 shi li huan jing , zhi xu zhi jie tiao yong ji ke :
 if test -f /home/reportdb/sqllib/db2profile; then
 . /home/reportdb/sqllib/db2profile
 fi
 5. ran hou , chong xin qi dong Apache fu wu qi yi ji cheng shang mian de pei zhi geng gai 。
 # apachectl restart
 6. bian xie PHP de ce shi wen jian test.php, nei rong ru xia :
 echo phpinfo();
 ?>
 jiang qi cun fang zai apache de html wen jian zhu mu lu /home/web/www xia , tong guo liu lan qi fang wen gai wang ye , ruo neng zheng chang fang wen ( ru xia tu suo shi ), ze pei zhi gong zuo quan bu wan cheng 。
 jie shu yu
 ben wen zhu yao han gai le yi ge ji yu php he DB2 UDB de ying yong xi tong de kua ping tai yi zhi guo cheng , xiang xi jie shao le DB2 shu ju ku xi tong de kua ping tai qian yi yi ji Apache fu wu qi yu php ying yong xi tong de an zhuang he pei zhi guo cheng 。 ji yu shi jian jing yan , wei DB2 shu ju ku xi tong de kua ping tai qian yi wen ti ti gong le yi ge ke xing de jie jue fang an 。 dui yu yi zhi guo cheng zhong ke neng chu xian de wen ti , ben wen ye gei yu xiang xi de miao shu bing ti gong xiang ying de jie jue fang an 。 sui ran ben wen suo she ji de zhi shi cong AIX xi tong dao LINUX xi tong de ying yong xi tong yi zhi guo cheng , du zhe yi ke yi shen kao ju ti de yi zhi guo cheng , jiang qi ying yong yu qi ta ping tai zhi shang 。【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
5. chu li shu ju ku biao zhong de zi zeng zi duan dui yu xu yao jia zai de han you zi zeng zi duan de biao , ji gai biao de ixf shu ju wen jian zhong you zi zeng lie de zhi , ke yi zai load ming ling zhong jia ru ru xia shen shu kong zhi zi zeng zi duan zhi : 1). modified by identityignore : jia zai de shu ju wen jian zhong you zi zeng zi duan zhi ,load shi hu lue shu ju wen jian zhong zi zeng zi duan zhi ; 2). modified by identitymissing : jia zai de shu ju wen jian zhong mei you zi zeng zi duan zhi ,load shi zi dong sheng cheng zi zeng zi duan zhi ; 3). modified by identityoverride : jia zai de shu ju wen jian zhong you zi zeng zi duan zhi ,load shi shi yong shu ju wen jian zhong de zi zeng zi duan zhi 。 wei le shi mu biao shu ju ku zhong han you zi zeng zi duan de biao zhong shu ju yu yuan shu ju ku zhong de shu ju bao chi yi zhi , ben wen shi li zhong xuan ze shi yong modified by identityoverride shen shu , zai dao ru shu ju shi shi yong shu ju wen jian zhong de zi zeng zi duan zhi 。 du zhe ke yi gen ju bu tong qing kuang xuan ze shi dang de kong zhi shen shu 。 shou xian , zai srcdb1_tables.ddl wen jian zhong cha zhao suo you bao zi zeng zi duan de biao ming ( han you GENERATED ALWAYS AS IDENTITY zi duan de biao ), ran hou zai srcdb1_load.sql zhong jiang modified by identityoverride yu ju pian duan cha ru dao zhe xie han you zi zeng zi duan de biao suo dui ying de load ming ling xing zhong 。 qing dan 8. load jiao ben zhong zi zeng zi duan chu li db2 load from test.ixf of ixf modified by identityoverride insert into TEST; 6. zhi xing dao chu jiao ben zhi xing dao chu jiao ben , dao chu suo you biao de shu ju 。 # db2 -tvf srcdb1_export.sql dao chu de biao shu ju yi ixf ge shi cun fang yu dang qian lu jing xia 。 7. bao cun jiao ben he shu ju wen jian jiang suo you DDL jiao ben yi ji shu ju wen jian *.ixf fu zhi dao mu biao xi tong suo zai zhan dian 。 LINUX xi tong shang de cao zuo 1. tong guo ming ling xing chu li qi (CLP) chuang jian shi li SRCDB1: # db2icrt SRCDB1 2. shi yong CREATE DATABASE ming ling chuang jian shu ju ku SRCDB1, chuang jian bi yao de biao kong jian ji pei zhi bi yao de shu ju ku shen shu 。 # db2 create database SRCDB1 3. lian jie dao shu ju ku SRCDB1, zhi xing srcdb1_tables.ddl jiao ben chuang jian huan chong chi , biao kong jian ,UDF, biao yi ji Index,Sequence, shi tu deng shu ju ku dui xiang 。 # db2 connect to srcdb1 # db2 -tvf srcdb1_tables.ddl 4. jin ru dao fang zhi .ixf shu ju wen jian de mu lu , zhi xing xia mian de ming ling dao ru biao shu ju 。 # db2 -tvf srcdb1_load.sql 5. shi yong srcdb1_foriegnkeys.ddl,srcdb1_triggers.ddl ,srcdb1_procedures.ddl jiao ben wen jian chuang jian wai jian yue shu , chu fa qi he cun chu guo cheng 。 # db2 -tvf srcdb1_foriegnkeys.ddl # db2 -tvf srcdb1_triggers.ddl # db2 -tvf srcdb1_procedures.ddl cheng gong wan cheng shang shu bu zhou hou , shu ju ku de qian yi gong zuo ji ben wan cheng 。 Apache fu wu qi yu php de an zhuang he pei zhi Apache fu wu qi de an zhuang he pei zhi Apache HTTP fu wu qi shi yi ge mo kuai hua de ruan jian , guan li yuan ke yi tong guo xuan ze fu wu qi zhong bao han de mo kuai jin xing gong neng zeng jian 。 mo kuai ke yi zai bian yi shi bei jing tai bao han jin httpd er jin zhi wen jian , ye ke yi bian yi cheng du li yu httpd er jin zhi wen jian de dong tai gong xiang dui xiang (DSO)。DSO mo kuai ke yi yu fu wu qi yi qi bian yi , ye ke yi yong Apache kuo zhan gong ju (apxs) dan du bian yi 。 dong tai jia zai de fang shi xiang bi jing tai jia zai ju you geng gao de ling huo xing 。 shi yong dong tai zai ru te xing ,Apache fu wu qi bi xu yi dong tai gong xiang dui xiang (DSO,Dynamic Shared Object) de fang shi bian yi 。Apache dui DSO de zhi chi , shi ji yu yi ge jiao mod_so de mo kuai lai shi xian de , wei zhi chi dong tai jia zai fang shi , zhe ge mo kuai bi xu yu xian bei jing tai bian yi dao nei gai zhong 。 yin ci ke yi tong guo mod_so mo kuai jian ce yi an zhuang de Apache shi fou zhi chi DSO: qing dan 9. mod_so mo kuai jian ce # $APACHEHOME/bin/httpd –l Compiled in modules: core.c prefork.c http_core.c mod_so.c ru guo zai lie chu de mo kuai ming zhong you mod_so.c, ze shuo ming an zhuang de Apache yi jing zhi chi DSO, fou ze xu yao chong xin bian yi Apache。Apache de an zhuang he pei zhi guo cheng shi fen jian dan , ru xia suo shi : 1. xia zai httpd-2.0.54.tar.gz([url=http://httpd.apache.org/]http://httpd.apache.org/[/url]), bing jiang qi jie ya dao zhi ding mu lu # tar zxvf httpd-2.0.54.tar.gz && cd httpd-2.0.54 2. bian yi an zhuang apache # ./configure --prefix=/usr/local/apache2 --enable-module=so -- prefix zhi ding apache de an zhuang lu jing --enable-module=so jiang so mo kuai (mod_so) jing tai bian yi jin apache fu wu qi de nei gai , yi zhi chi DSO mo shi # make && make install 3. qi dong apache # ln -s /usr/local/apache2/bin/apachectl /sbin/apachectl # apachectl start php de an zhuang he pei zhi zai php de an zhuang he pei zhi guo cheng zhong , you liang ge fang mian xu yao zhu yi , shou xian shi php yu apache http server de jie he , qi ci shi php yu db2 shu ju yuan de lian jie 。 zai Apache huan jing xia an zhuang PHP de shi hou , you san zhong an zhuang mo shi ke gong xuan ze : jing tai mo kuai 、 dong tai mo kuai (DSO) he CGI。 jian yi yi DSO mo shi an zhuang , zhe zhong mo shi de wei hu he sheng ji dou xiang dui jian dan , ke yi zai wu xu chong xin bian yi Apache de tiao jian xia , gen ju xu qiu dong tai zeng jia xin gong neng mo kuai 。 dang ran , zhe yang zuo ye hui dai lai yi xie yun xing xiao lv shang de xia jiang ,Apache fu wu qi zai qi dong shi hui man yue 20%。 PHP lian jie DB2 shu ju yuan tong yang you san zhong fang shi : unified ODBC driver、IBM_DB2 he PDO(php data object)。 ◆unified ODBC driver shi zui zao de PHP fang wen shu ju ku de kuo zhan mo kuai zhi yi 。 cong DB2 v7.2 kai shi ,unified ODBC driver jiu zhi chi dui qi de fang wen 。 dui suo you zhi chi ODBC de shu ju ku ,unified ODBC driver ti gong le tong yi de shu ju fang wen jie kou 。 wei le bao zheng jie kou de yi ban xing ,unified ODBC driver bing wei dui bu tong lei xing de shu ju ku zuo te ding de you hua 。 ◆IBM_DB2 shi you IBM kai fa he wei hu de yu DB2 shu ju yuan jiao hu de kuo zhan mo kuai , ta zun shou kai yuan xie yi 。 dui ji yu DB2 UDB he php 4.x de ying yong lai shuo ,IBM_DB2 shi zui you de xuan ze , yin wei ta zhen dui DB2 UDB jin xing le you hua , tong shi bi mian le yi xie shi yong unified ODBC driver shi ke neng cun zai de jian rong xing wen ti 。 bu guo ,IBM_DB2 zhi zhi chi DB2 v8.2.2 huo geng gao ban ben 。 ◆PDO ze shi php 5.x zhong ji jiang zhi chi de xin de shu ju ku fang wen fang shi 。 ben wen zhong , you yu yuan shu ju ku yu mu biao shu ju ku de ban ben yun wei DB2 v8.1, bing qie yuan huan jing zhong cai yong unified ODBC driver de fang shi , wei le bao chi huan jing pei zhi de yi zhi xing , reng ran xuan ze unified ODBC driver zuo wei php yu shu ju yuan de fang wen jie kou 。 PHP de an zhuang yu pei zhi guo cheng ju ti ru xia : 1. xia zai bing jie ya php-4.4.4.tar.gz([url=http://www.php.net/]http://www.php.net/[/url]) # tar zxvf php-4.4.4.tar.gz # cd php-4.4.4 2. pei zhi bian yi php yuan dai ma # ./configure --prefix=/usr/local/php --with-apxs2=/usr/sbin/apxs --without-mysql --with-ibm-db2=/home/reportdb/sqllib --prefix zhi ding php de an zhuang lu jing --with-apxs2 zhi ding apxs cheng xu de lu jing (apxs shi yi ge perl jiao ben , ta ke yi tuo li apache de yuan ma jiang php mo kuai bian yi cheng DSO wen jian ) --with-ibm-db2 zhi ding unified ODBC driver zuo wei php yu shu ju yuan de fang wen jie kou , bing zhi ding DB2 de shi li an zhuang mu lu 。 --without-mysql hu lue mysql shu ju ku que sheng de an zhuang pei zhi #cp php.ini-dist /usr/local/lib jiang php an zhuang wen jian zhong de php.ini-dist kao bei dao /usr/local/lib xia zuo wei php de pei zhi wen jian 。 # make && make install # cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini 3. bian ji /usr/local/apache2/conf/httpd.conf wen jian , zuo ru xia xiu gai : she zhi html wen jian zhu mu lu : yong yu cun fang wang zhan suo xu web wen jian de zhu mu lu DocumentRoot "/home/web/www/" she zhi apache de mo ren wen jian ming de ci xu : apache jiang an zhao you qian zhi hou de shun xu zai dang qian lu jing xia cha zhao qi suo zhi chi de mo ren zhu ye wen jian DirectoryIndex index.php index.html.var index.cgi index.html tian jia php jie shi wen jian hou zhui : dui yu suo you xu yao bei PHP jie shi de wen jian lei xing , xu yao jiang hou zhui tian jia zhi AddType pei zhi xiang AddType application/x-httpd-php .php .inc jia zai PHP mo kuai : jia zai mo kuai mu lu modules xia de ku libphp4.so, bing jiang mo kuai jie gou ming php4_module tian jia dao huo dong mo kuai lie biao zhong LoadModule php4_module modules/libphp4.so 4. bian ji pei zhi wen jian /usr/local/apache2/bin/apachectl : wei bao zheng yu DB2 shu ju ku de lian tong , qi dong Apache fu wu shi , xu yao tong shi chu shi hua DB2 ke hu ji shi li huan jing 。 chuang jian DB2 shi li shi ,DB2 hui zi dong sheng cheng shell jiao ben yong yu chu shi hua suo xu de DB2 shi li huan jing , zhi xu zhi jie tiao yong ji ke : if test -f /home/reportdb/sqllib/db2profile; then . /home/reportdb/sqllib/db2profile fi 5. ran hou , chong xin qi dong Apache fu wu qi yi ji cheng shang mian de pei zhi geng gai 。 # apachectl restart 6. bian xie PHP de ce shi wen jian test.php, nei rong ru xia : echo phpinfo(); ?> jiang qi cun fang zai apache de html wen jian zhu mu lu /home/web/www xia , tong guo liu lan qi fang wen gai wang ye , ruo neng zheng chang fang wen ( ru xia tu suo shi ), ze pei zhi gong zuo quan bu wan cheng 。 jie shu yu ben wen zhu yao han gai le yi ge ji yu php he DB2 UDB de ying yong xi tong de kua ping tai yi zhi guo cheng , xiang xi jie shao le DB2 shu ju ku xi tong de kua ping tai qian yi yi ji Apache fu wu qi yu php ying yong xi tong de an zhuang he pei zhi guo cheng 。 ji yu shi jian jing yan , wei DB2 shu ju ku xi tong de kua ping tai qian yi wen ti ti gong le yi ge ke xing de jie jue fang an 。 dui yu yi zhi guo cheng zhong ke neng chu xian de wen ti , ben wen ye gei yu xiang xi de miao shu bing ti gong xiang ying de jie jue fang an 。 sui ran ben wen suo she ji de zhi shi cong AIX xi tong dao LINUX xi tong de ying yong xi tong yi zhi guo cheng , du zhe yi ke yi shen kao ju ti de yi zhi guo cheng , jiang qi ying yong yu qi ta ping tai zhi shang 。
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
时尚秀气模特裴裴(8)
时尚秀气模特裴裴(7)
时尚秀气模特裴裴(6)
时尚秀气模特裴裴(5)
白墙黑瓦
广州东郊[原创]
八美至丹巴的东谷天然盆景
不一样的
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有