| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> php >> php Socket ji chu

php Socket ji chu

2008-12-19 08:07:44 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【php Socket 基础】的拼音翻译版
 ◆Socket ji chu
 PHP shi yong Berkley de socket ku lai chuang jian ta de lian jie 。socket zhi bu guo shi yi ge shu ju jie gou 。 ni shi yong zhe ge socket shu ju jie gou qu kai shi yi ge ke hu duan he fu wu qi zhi jian de hui hua 。 zhe ge fu wu qi shi yi zhi zai jian ting zhun bei chan sheng yi ge xin de hui hua 。 dang yi ge ke hu duan lian jie fu wu qi , ta jiu da kai fu wu qi zheng zai jin xing jian ting de yi ge duan kou jin xing hui hua 。 zhe shi , fu wu qi duan jie shou ke hu duan de lian jie qing qiu , na me jiu jin xing yi ci xun huan 。 xian zai zhe ge ke hu duan jiu neng gou fa song xin xi dao fu wu qi , fu wu qi ye neng fa song xin xi gei ke hu duan 。
 chan sheng yi ge Socket, ni xu yao san ge bian liang : yi ge xie yi 、 yi ge socket lei xing he yi ge gong gong xie yi lei xing 。 chan sheng yi ge socket you san zhong xie yi gong xuan ze , ji xu kan xia mian de nei rong lai huo qu xiang xi de xie yi nei rong 。
 ding yi yi ge gong gong de xie yi lei xing shi jin xing lian jie yi ge bi bu ke shao de yuan su 。 xia mian de biao wo men kan kan you na xie gong gong de xie yi lei xing 。
 biao yi : xie yi
 ming zi / chang liang miao shu
 AF_INET zhe shi da duo shu yong lai chan sheng socket de xie yi , shi yong TCP huo UDP lai chuan shu , yong zai IPv4 de di zhi
 AF_INET6 yu shang mian lei si , bu guo shi lai yong zai IPv6 de di zhi
 AF_UNIX ben di xie yi , shi yong zai Unix he Linux xi tong shang , ta hen shao shi yong , yi ban dou shi dang ke hu duan he fu wu qi zai tong yi tai ji qi shang de shi hou shi yong
 biao er :Socket lei xing
 ming zi / chang liang miao shu
 SOCK_STREAM zhe ge xie yi shi an zhao shun xu de 、 ke kao de 、 shu ju wan zheng de ji yu zi jie liu de lian jie 。 zhe shi yi ge shi yong zui duo de socket lei xing , zhe ge socket shi shi yong TCP lai jin xing chuan shu 。
 SOCK_DGRAM zhe ge xie yi shi wu lian jie de 、 gu ding chang du de chuan shu tiao yong 。 gai xie yi shi bu ke kao de , shi yong UDP lai jin xing ta de lian jie 。
 SOCK_SEQPACKET zhe ge xie yi shi shuang xian lu de 、 ke kao de lian jie , fa song gu ding chang du de shu ju bao jin xing chuan shu 。 bi xu ba zhe ge bao wan zheng de jie shou cai neng jin xing du qu 。
 SOCK_RAW zhe ge socket lei xing ti gong dan yi de wang luo fang wen , zhe ge socket lei xing shi yong ICMP gong gong xie yi 。(ping、traceroute shi yong gai xie yi )
 SOCK_RDM zhe ge lei xing shi hen shao shi yong de , zai da bu fen de cao zuo xi tong shang mei you shi xian , ta shi ti gong gei shu ju lian lu ceng shi yong , bu bao zheng shu ju bao shun xu
 biao san : gong gong xie yi
 ming zi / chang liang miao shu
 ICMP hu lian wang kong zhi xiao xi xie yi , zhu yao shi yong zai wang guan he zhu ji shang , yong lai jian cha wang luo zhuang kuang he bao gao cuo wu xin xi
 UDP yong hu shu ju bao wen xie yi , ta shi yi ge wu lian jie , bu ke kao de chuan shu xie yi
 TCP chuan shu kong zhi xie yi , zhe shi yi ge shi yong zui duo de ke kao de gong gong xie yi , ta neng bao zheng shu ju bao neng gou dao da jie shou zhe na er , ru guo zai chuan shu guo cheng zhong fa sheng cuo wu , na me ta jiang chong xin fa song chu cuo shu ju bao 。
 xian zai ni zhi dao le chan sheng yi ge socket de san ge yuan su , na me wo men jiu zai php zhong shi yong socket_create() han shu lai chan sheng yi ge socket。 zhe ge socket_create() han shu xu yao san ge shen shu : yi ge xie yi 、 yi ge socket lei xing 、 yi ge gong gong xie yi 。socket_create() han shu yun xing cheng gong fan hui yi ge bao han socket de zi yuan lei xing , ru guo mei you cheng gong ze fan hui false。
 Resourece socket_create(int protocol, int socketType, int commonProtocol);
 xian zai ni chan sheng yi ge socket, ran hou ne ?php ti gong le ji ge cao zong socket de han shu 。 ni neng gou bang ding socket dao yi ge IP, jian ting yi ge socket de tong xin , jie shou yi ge socket; xian zai wo men lai kan yi ge li zi , le jie han shu shi ru he chan sheng 、 jie shou he jian ting yi ge socket。
 <?php
 $commonProtocol = getprotobyname(“tcp”);// shi yong gong gong xie yi ming zi lai huo qu yi ge xie yi lei xing
 $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, $commonProtocol);// chan sheng yi ge socket bing qie fan hui yi ge socket zi yuan de shi li
 socket_bind($socket, ‘localhost’, 1337);// bang ding socket dao ben di ji suan ji
 socket_listen($socket);// jian ting suo you jin lai de socket lian jie
 // More socket functionality to come
 ?>
 shang mian zhe ge li zi chan sheng yi ge ni zi ji de fu wu qi duan 。 li zi di yi xing ,
 $commonProtocol = getprotobyname(“tcp”);
 shi yong gong gong xie yi ming zi lai huo qu yi ge xie yi lei xing 。 zai zhe li shi yong de shi TCP gong gong xie yi , ru guo ni xiang shi yong UDP huo zhe ICMP xie yi , na me ni ying gai ba getprotobyname() han shu de shen shu gai wei “udp” huo “icmp”。 huan you yi ge ke xuan de ban fa shi bu shi yong getprotobyname() han shu er shi zhi ding SOL_TCP huo SOL_UDP zai socket_create() han shu zhong 。
 $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
 li zi de di er xing shi chan sheng yi ge socket bing qie fan hui yi ge socket zi yuan de shi li 。 zai ni you le yi ge socket zi yuan de shi li yi hou , ni jiu bi xu ba socket bang ding dao yi ge IP di zhi he mou yi ge duan kou shang 。
 socket_bind($socket, ‘localhost’, 1337);
 zai zhe li ni bang ding socket dao ben di ji suan ji (127.0.0.1) he bang ding socket dao ni de 1337 duan kou 。 ran hou ni jiu xu yao jian ting suo you jin lai de socket lian jie 。
 socket_listen($socket);
 zai di si xing yi hou , ni jiu xu yao le jie suo you de socket han shu he ta men de shi yong 。
 biao si :Socket han shu
 han shu ming miao shu
 socket_accept() jie shou yi ge Socket lian jie
 socket_bind() ba socket bang ding zai yi ge IP di zhi he duan kou shang
 socket_clear_error() qing chu socket de cuo wu huo zhe zui hou de cuo wu dai ma
 socket_close() guan bi yi ge socket zi yuan
 socket_connect() kai shi yi ge socket lian jie
 socket_create_listen() zai zhi ding duan kou da kai yi ge socket jian ting
 socket_create_pair() chan sheng yi dui mei you qu bie de socket dao yi ge shu zu li
 socket_create() chan sheng yi ge socket, xiang dang yu chan sheng yi ge socket de shu ju jie gou
 socket_get_option() huo qu socket xuan xiang
 socket_getpeername() huo qu yuan cheng lei si zhu ji de ip di zhi
 socket_getsockname() huo qu ben di socket de ip di zhi
 socket_iovec_add() tian jia yi ge xin de xiang liang dao yi ge fen san / ju he de shu zu
 socket_iovec_alloc() zhe ge han shu chuang jian yi ge neng gou fa song jie shou du xie de iovec shu ju jie gou
 socket_iovec_delete() shan chu yi ge yi jing fen pei de iovec
 socket_iovec_fetch() fan hui zhi ding de iovec zi yuan de shu ju
 socket_iovec_free() shi fang yi ge iovec zi yuan
 socket_iovec_set() she zhi iovec de shu ju xin zhi
 socket_last_error() huo qu dang qian socket de zui hou cuo wu dai ma
 socket_listen() jian ting you zhi ding socket de suo you lian jie
 socket_read() du qu zhi ding chang du de shu ju
 socket_readv() du qu cong fen san / ju he shu zu guo lai de shu ju
 socket_recv() cong socket li jie shu shu ju dao huan cun
 socket_recvfrom() jie shou shu ju cong zhi ding de socket, ru guo mei you zhi ding ze mo ren dang qian socket
 socket_recvmsg() cong iovec li jie shou xiao xi
 socket_select() duo lu xuan ze
 socket_send() zhe ge han shu fa song shu ju dao yi lian jie de socket
 socket_sendmsg() fa song xiao xi dao socket
 socket_sendto() fa song xiao xi dao zhi ding di zhi de socket
 socket_set_block() zai socket li she zhi wei kuai mo shi
 socket_set_nonblock() socket li she zhi wei fei kuai mo shi
 socket_set_option() she zhi socket xuan xiang
 socket_shutdown() zhe ge han shu yuan xu ni guan bi du 、 xie 、 huo zhe zhi ding de socket
 socket_strerror() fan hui zhi ding cuo wu hao de xiang xi cuo wu
 socket_write() xie shu ju dao socket huan cun
 socket_writev() xie shu ju dao fen san / ju he shu zu
 yi shang suo you de han shu dou shi PHP zhong guan yu socket de , shi yong zhe xie han shu , ni bi xu ba ni de socket da kai , ru guo ni mei you da kai , qing bian ji ni de php.ini wen jian , qu diao xia mian zhe xing qian mian de zhu shi :
 extension=php_sockets.dll
 ru guo ni wu fa qu diao zhu shi , na me qing shi yong xia mian de dai ma lai jia zai kuo zhan ku :
 <?php
 if(!extension_loaded(‘sockets’)) {
 if(strtoupper(substr(PHP_OS, 3)) == “WIN”) {
 dl(‘php_sockets.dll’);
 }else{
 dl(‘sockets.so’);
 }
 }
 ?>
 ru guo ni bu zhi dao ni de socket shi fou da kai , na me ni ke yi shi yong phpinfo() han shu lai que ding socket shi fou da kai 。 ni tong guo cha kan phpinfo xin xi le jie socket shi fou da kai 。
 cha kan phpinfo() guan yu socket de xin xi
 ◆ chan sheng yi ge fu wu qi
 xian zai wo men ba di yi ge li zi jin xing wan shan 。 ni xu yao jian ting yi ge zhi ding de socket bing qie chu li yong hu de lian jie 。
 <?php
 $commonProtocol = getprotobyname("tcp");
 $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, $commonProtocol);
 socket_bind($socket, 'localhost', 1337);
 socket_listen($socket);
 // Accept any incoming connections to the server
 $connection = socket_accept($socket);
 if($connection){
 socket_write($connection, "You have connected to the socket...\n\r");
 }
 ?>
 ni ying gai shi yong ni de ming ling ti shi fu lai yun xing zhe ge li zi 。 li you shi yin wei zhe li jiang chan sheng yi ge fu wu qi , er bu shi yi ge Web ye mian 。 ru guo ni chang shi shi yong Web liu lan qi lai yun xing zhe ge jiao ben , na me hen you ke neng ta hui chao guo 30 miao de xian shi 。 ni ke yi shi yong xia mian de dai ma lai she zhi yi ge wu xian de yun xing shi jian , dan shi huan shi jian yi shi yong ming ling ti shi fu lai yun xing 。
 set_time_limit(0);
 zai ni de ming ling ti shi fu zhong dui zhe ge jiao ben jin xing jian dan ce shi :
 Php.exe example01_server.php
 ru guo ni mei you zai xi tong de huan jing bian liang zhong she zhi php jie shi qi de lu jing , na me ni jiang xu yao gei php.exe zhi ding xiang xi de lu jing 。 dang ni yun xing zhe ge fu wu qi duan de shi hou , ni neng gou tong guo yuan cheng deng lu (telnet) de fang shi lian jie dao duan kou 1337 lai ce shi zhe ge fu wu qi 。
 shang mian de fu wu qi duan you san ge wen ti :1. ta bu neng jie shou duo ge lian jie 。2. ta zhi wan cheng wei yi de yi ge ming ling 。3. ni bu neng tong guo Web liu lan qi lian jie zhe ge fu wu qi 。
 zhe ge di yi ge wen ti bi jiao rong yi jie jue , ni ke yi shi yong yi ge ying yong cheng xu qu mei ci dou lian jie dao fu wu qi 。 dan shi hou mian de wen ti shi ni xu yao shi yong yi ge Web ye mian qu lian jie zhe ge fu wu qi , zhe ge bi jiao kun nan 。 ni ke yi rang ni de fu wu qi jie shou lian jie , ran hou xie shu ju dao ke hu duan ( ru guo ta yi ding yao xie de hua ), guan bi lian jie bing qie deng dai xia yi ge lian jie 。
 zai shang yi ge dai ma de ji chu shang zai gai jin , chan sheng xia mian de dai ma lai zuo ni de xin fu wu qi duan :
 <?php
 // Set up our socket
 $commonProtocol = getprotobyname("tcp");
 $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, $commonProtocol);
 socket_bind($socket, 'localhost', 1337); //socket_bind() ba socket bang ding zai yi ge IP di zhi he duan kou shang
 socket_listen($socket);
 // Initialize the buffer
 $buffer = "NO DATA";
 while(true) {
 // Accept any connections coming in on this socket
 $connection = socket_accept($socket);//socket_accept() jie shou yi ge Socket lian jie
 printf("Socket connected\r\n");
 // Check to see if there is anything in the buffer
 if($buffer != ""){
 printf("Something is in the buffer...sending data...\r\n");
 socket_write($connection, $buffer . "\r\n"); //socket_write() xie shu ju dao socket huan cun
 printf("Wrote to socket\r\n");
 }else {
 printf("No Data in the buffer\r\n");
 }
 // Get the input
 while($data = socket_read($connection, 1024, PHP_NORMAL_READ))//socket_read() du qu zhi ding chang du de shu ju
 {
 $buffer = $data;
 socket_write($connection, "Information Received\r\n");
 printf("Buffer: " . $buffer . "\r\n");
 }
 socket_close($connection); //socket_close() guan bi yi ge socket zi yuan
 printf("Closed the socket\r\n\r\n");
 }
 ?>
 zhe ge fu wu qi duan yao zuo shen me ne ? ta chu shi hua yi ge socket bing qie da kai yi ge huan cun shou fa shu ju 。 ta deng dai lian jie , yi dan chan sheng yi ge lian jie , ta jiang da yin “Socket connected” zai fu wu qi duan de ping mu shang 。 zhe ge fu wu qi jian cha huan chong qu , ru guo huan chong qu li you shu ju , ta jiang ba shu ju fa song dao lian jie guo lai de ji suan ji 。 ran hou ta fa song zhe ge shu ju de jie shou xin xi , yi dan ta jie shou le xin xi , jiu ba xin xi bao cun dao shu ju li , bing qie rang lian jie de ji suan ji zhi dao zhe xie xin xi , zui hou guan bi lian jie 。 dang lian jie guan bi hou , fu wu qi you kai shi chu li xia yi ci lian jie 。
 ◆ chan sheng yi ge ke hu duan
 chu li di er ge wen ti shi hen rong yi de 。 ni xu yao chan sheng yi ge php ye lian jie yi ge socket, fa song yi xie shu ju jin ta de huan cun bing chu li ta 。 ran hou ni you ge chu li hou de shu ju zai huan dun , ni neng gou fa song ni de shu ju dao fu wu qi 。 zai ling wai yi tai ke hu duan lian jie , ta jiang chu li na xie shu ju 。
 xia mian de li zi shi fan le shi yong socket:
 <?php
 // Create the socket and connect
 $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
 $connection = socket_connect($socket,’localhost’, 1337);
 while($buffer = socket_read($socket, 1024, PHP_NORMAL_READ)) {
 if($buffer == “NO DATA”) {
 echo(“<p>NO DATA</p>”);
 break;
 }else{
 // Do something with the data in the buffer
 echo(“<p>Buffer Data: “ . $buffer . “</p>”);
 }
 }
 echo(“<p>Writing to Socket</p>”);
 // Write some test data to our socket
 if(!socket_write($socket, “SOME DATA\r\n”)){
 echo(“<p>Write failed</p>”);
 }
 // Read any response from the socket
 while($buffer = socket_read($socket, 1024, PHP_NORMAL_READ)){
 echo(“<p>Data sent was: SOME DATA<br> Response was:” . $buffer . “</p>”);
 }
 echo(“<p>Done Reading from Socket</p>”);
 ?>
 zhe ge li zi de dai ma yan shi le ke hu duan lian jie dao fu wu qi 。 ke hu duan du qu shu ju 。 ru guo zhe shi di yi shi jian dao da zhe ge xun huan de shou ci lian jie , zhe ge fu wu qi jiang fa song “NO DATA” fan hui gei ke hu duan 。 ru guo qing kuang fa sheng le , zhe ge ke hu duan zai lian jie zhi shang 。 ke hu duan fa song ta de shu ju dao fu wu qi , shu ju fa song gei fu wu qi , ke hu duan deng dai xiang ying 。 yi dan jie shou dao xiang ying , na me ta jiang ba xiang ying xie dao ping mu shang 。【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
◆ Socket ji chu PHP shi yong Berkley de socket ku lai chuang jian ta de lian jie 。socket zhi bu guo shi yi ge shu ju jie gou 。 ni shi yong zhe ge socket shu ju jie gou qu kai shi yi ge ke hu duan he fu wu qi zhi jian de hui hua 。 zhe ge fu wu qi shi yi zhi zai jian ting zhun bei chan sheng yi ge xin de hui hua 。 dang yi ge ke hu duan lian jie fu wu qi , ta jiu da kai fu wu qi zheng zai jin xing jian ting de yi ge duan kou jin xing hui hua 。 zhe shi , fu wu qi duan jie shou ke hu duan de lian jie qing qiu , na me jiu jin xing yi ci xun huan 。 xian zai zhe ge ke hu duan jiu neng gou fa song xin xi dao fu wu qi , fu wu qi ye neng fa song xin xi gei ke hu duan 。 chan sheng yi ge Socket, ni xu yao san ge bian liang : yi ge xie yi 、 yi ge socket lei xing he yi ge gong gong xie yi lei xing 。 chan sheng yi ge socket you san zhong xie yi gong xuan ze , ji xu kan xia mian de nei rong lai huo qu xiang xi de xie yi nei rong 。 ding yi yi ge gong gong de xie yi lei xing shi jin xing lian jie yi ge bi bu ke shao de yuan su 。 xia mian de biao wo men kan kan you na xie gong gong de xie yi lei xing 。 biao yi : xie yi ming zi / chang liang miao shu AF_INET zhe shi da duo shu yong lai chan sheng socket de xie yi , shi yong TCP huo UDP lai chuan shu , yong zai IPv4 de di zhi AF_INET6 yu shang mian lei si , bu guo shi lai yong zai IPv6 de di zhi AF_UNIX ben di xie yi , shi yong zai Unix he Linux xi tong shang , ta hen shao shi yong , yi ban dou shi dang ke hu duan he fu wu qi zai tong yi tai ji qi shang de shi hou shi yong biao er :Socket lei xing ming zi / chang liang miao shu SOCK_STREAM zhe ge xie yi shi an zhao shun xu de 、 ke kao de 、 shu ju wan zheng de ji yu zi jie liu de lian jie 。 zhe shi yi ge shi yong zui duo de socket lei xing , zhe ge socket shi shi yong TCP lai jin xing chuan shu 。 SOCK_DGRAM zhe ge xie yi shi wu lian jie de 、 gu ding chang du de chuan shu tiao yong 。 gai xie yi shi bu ke kao de , shi yong UDP lai jin xing ta de lian jie 。 SOCK_SEQPACKET zhe ge xie yi shi shuang xian lu de 、 ke kao de lian jie , fa song gu ding chang du de shu ju bao jin xing chuan shu 。 bi xu ba zhe ge bao wan zheng de jie shou cai neng jin xing du qu 。 SOCK_RAW zhe ge socket lei xing ti gong dan yi de wang luo fang wen , zhe ge socket lei xing shi yong ICMP gong gong xie yi 。(ping、traceroute shi yong gai xie yi ) SOCK_RDM zhe ge lei xing shi hen shao shi yong de , zai da bu fen de cao zuo xi tong shang mei you shi xian , ta shi ti gong gei shu ju lian lu ceng shi yong , bu bao zheng shu ju bao shun xu biao san : gong gong xie yi ming zi / chang liang miao shu ICMP hu lian wang kong zhi xiao xi xie yi , zhu yao shi yong zai wang guan he zhu ji shang , yong lai jian cha wang luo zhuang kuang he bao gao cuo wu xin xi UDP yong hu shu ju bao wen xie yi , ta shi yi ge wu lian jie , bu ke kao de chuan shu xie yi TCP chuan shu kong zhi xie yi , zhe shi yi ge shi yong zui duo de ke kao de gong gong xie yi , ta neng bao zheng shu ju bao neng gou dao da jie shou zhe na er , ru guo zai chuan shu guo cheng zhong fa sheng cuo wu , na me ta jiang chong xin fa song chu cuo shu ju bao 。 xian zai ni zhi dao le chan sheng yi ge socket de san ge yuan su , na me wo men jiu zai php zhong shi yong socket_create() han shu lai chan sheng yi ge socket。 zhe ge socket_create() han shu xu yao san ge shen shu : yi ge xie yi 、 yi ge socket lei xing 、 yi ge gong gong xie yi 。socket_create() han shu yun xing cheng gong fan hui yi ge bao han socket de zi yuan lei xing , ru guo mei you cheng gong ze fan hui false。 Resourece socket_create(int protocol, int socketType, int commonProtocol); xian zai ni chan sheng yi ge socket, ran hou ne ?php ti gong le ji ge cao zong socket de han shu 。 ni neng gou bang ding socket dao yi ge IP, jian ting yi ge socket de tong xin , jie shou yi ge socket; xian zai wo men lai kan yi ge li zi , le jie han shu shi ru he chan sheng 、 jie shou he jian ting yi ge socket。 <?php $commonProtocol = getprotobyname(“tcp”);// shi yong gong gong xie yi ming zi lai huo qu yi ge xie yi lei xing $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, $commonProtocol);// chan sheng yi ge socket bing qie fan hui yi ge socket zi yuan de shi li socket_bind($socket, ‘localhost’, 1337);// bang ding socket dao ben di ji suan ji socket_listen($socket);// jian ting suo you jin lai de socket lian jie // More socket functionality to come ?> shang mian zhe ge li zi chan sheng yi ge ni zi ji de fu wu qi duan 。 li zi di yi xing , $commonProtocol = getprotobyname(“tcp”); shi yong gong gong xie yi ming zi lai huo qu yi ge xie yi lei xing 。 zai zhe li shi yong de shi TCP gong gong xie yi , ru guo ni xiang shi yong UDP huo zhe ICMP xie yi , na me ni ying gai ba getprotobyname() han shu de shen shu gai wei “udp” huo “icmp”。 huan you yi ge ke xuan de ban fa shi bu shi yong getprotobyname() han shu er shi zhi ding SOL_TCP huo SOL_UDP zai socket_create() han shu zhong 。 $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); li zi de di er xing shi chan sheng yi ge socket bing qie fan hui yi ge socket zi yuan de shi li 。 zai ni you le yi ge socket zi yuan de shi li yi hou , ni jiu bi xu ba socket bang ding dao yi ge IP di zhi he mou yi ge duan kou shang 。 socket_bind($socket, ‘localhost’, 1337); zai zhe li ni bang ding socket dao ben di ji suan ji (127.0.0.1) he bang ding socket dao ni de 1337 duan kou 。 ran hou ni jiu xu yao jian ting suo you jin lai de socket lian jie 。 socket_listen($socket); zai di si xing yi hou , ni jiu xu yao le jie suo you de socket han shu he ta men de shi yong 。 biao si :Socket han shu han shu ming miao shu socket_accept() jie shou yi ge Socket lian jie socket_bind() ba socket bang ding zai yi ge IP di zhi he duan kou shang socket_clear_error() qing chu socket de cuo wu huo zhe zui hou de cuo wu dai ma socket_close() guan bi yi ge socket zi yuan socket_connect() kai shi yi ge socket lian jie socket_create_listen() zai zhi ding duan kou da kai yi ge socket jian ting socket_create_pair() chan sheng yi dui mei you qu bie de socket dao yi ge shu zu li socket_create() chan sheng yi ge socket, xiang dang yu chan sheng yi ge socket de shu ju jie gou socket_get_option() huo qu socket xuan xiang socket_getpeername() huo qu yuan cheng lei si zhu ji de ip di zhi socket_getsockname() huo qu ben di socket de ip di zhi socket_iovec_add() tian jia yi ge xin de xiang liang dao yi ge fen san / ju he de shu zu socket_iovec_alloc() zhe ge han shu chuang jian yi ge neng gou fa song jie shou du xie de iovec shu ju jie gou socket_iovec_delete() shan chu yi ge yi jing fen pei de iovec socket_iovec_fetch() fan hui zhi ding de iovec zi yuan de shu ju socket_iovec_free() shi fang yi ge iovec zi yuan socket_iovec_set() she zhi iovec de shu ju xin zhi socket_last_error() huo qu dang qian socket de zui hou cuo wu dai ma socket_listen() jian ting you zhi ding socket de suo you lian jie socket_read() du qu zhi ding chang du de shu ju socket_readv() du qu cong fen san / ju he shu zu guo lai de shu ju socket_recv() cong socket li jie shu shu ju dao huan cun socket_recvfrom() jie shou shu ju cong zhi ding de socket, ru guo mei you zhi ding ze mo ren dang qian socket socket_recvmsg() cong iovec li jie shou xiao xi socket_select() duo lu xuan ze socket_send() zhe ge han shu fa song shu ju dao yi lian jie de socket socket_sendmsg() fa song xiao xi dao socket socket_sendto() fa song xiao xi dao zhi ding di zhi de socket socket_set_block() zai socket li she zhi wei kuai mo shi socket_set_nonblock() socket li she zhi wei fei kuai mo shi socket_set_option() she zhi socket xuan xiang socket_shutdown() zhe ge han shu yuan xu ni guan bi du 、 xie 、 huo zhe zhi ding de socket socket_strerror() fan hui zhi ding cuo wu hao de xiang xi cuo wu socket_write() xie shu ju dao socket huan cun socket_writev() xie shu ju dao fen san / ju he shu zu yi shang suo you de han shu dou shi PHP zhong guan yu socket de , shi yong zhe xie han shu , ni bi xu ba ni de socket da kai , ru guo ni mei you da kai , qing bian ji ni de php.ini wen jian , qu diao xia mian zhe xing qian mian de zhu shi : extension=php_sockets.dll ru guo ni wu fa qu diao zhu shi , na me qing shi yong xia mian de dai ma lai jia zai kuo zhan ku : <?php if(!extension_loaded(‘sockets’)) { if(strtoupper(substr(PHP_OS, 3)) == “WIN”) { dl(‘php_sockets.dll’); }else{ dl(‘sockets.so’); } } ?> ru guo ni bu zhi dao ni de socket shi fou da kai , na me ni ke yi shi yong phpinfo() han shu lai que ding socket shi fou da kai 。 ni tong guo cha kan phpinfo xin xi le jie socket shi fou da kai 。 cha kan phpinfo() guan yu socket de xin xi ◆ chan sheng yi ge fu wu qi xian zai wo men ba di yi ge li zi jin xing wan shan 。 ni xu yao jian ting yi ge zhi ding de socket bing qie chu li yong hu de lian jie 。 <?php $commonProtocol = getprotobyname("tcp"); $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, $commonProtocol); socket_bind($socket, 'localhost', 1337); socket_listen($socket); // Accept any incoming connections to the server $connection = socket_accept($socket); if($connection){ socket_write($connection, "You have connected to the socket...\n\r"); } ?> ni ying gai shi yong ni de ming ling ti shi fu lai yun xing zhe ge li zi 。 li you shi yin wei zhe li jiang chan sheng yi ge fu wu qi , er bu shi yi ge Web ye mian 。 ru guo ni chang shi shi yong Web liu lan qi lai yun xing zhe ge jiao ben , na me hen you ke neng ta hui chao guo 30 miao de xian shi 。 ni ke yi shi yong xia mian de dai ma lai she zhi yi ge wu xian de yun xing shi jian , dan shi huan shi jian yi shi yong ming ling ti shi fu lai yun xing 。 set_time_limit(0); zai ni de ming ling ti shi fu zhong dui zhe ge jiao ben jin xing jian dan ce shi : Php.exe example01_server.php ru guo ni mei you zai xi tong de huan jing bian liang zhong she zhi php jie shi qi de lu jing , na me ni jiang xu yao gei php.exe zhi ding xiang xi de lu jing 。 dang ni yun xing zhe ge fu wu qi duan de shi hou , ni neng gou tong guo yuan cheng deng lu (telnet) de fang shi lian jie dao duan kou 1337 lai ce shi zhe ge fu wu qi 。 shang mian de fu wu qi duan you san ge wen ti :1. ta bu neng jie shou duo ge lian jie 。2. ta zhi wan cheng wei yi de yi ge ming ling 。3. ni bu neng tong guo Web liu lan qi lian jie zhe ge fu wu qi 。 zhe ge di yi ge wen ti bi jiao rong yi jie jue , ni ke yi shi yong yi ge ying yong cheng xu qu mei ci dou lian jie dao fu wu qi 。 dan shi hou mian de wen ti shi ni xu yao shi yong yi ge Web ye mian qu lian jie zhe ge fu wu qi , zhe ge bi jiao kun nan 。 ni ke yi rang ni de fu wu qi jie shou lian jie , ran hou xie shu ju dao ke hu duan ( ru guo ta yi ding yao xie de hua ), guan bi lian jie bing qie deng dai xia yi ge lian jie 。 zai shang yi ge dai ma de ji chu shang zai gai jin , chan sheng xia mian de dai ma lai zuo ni de xin fu wu qi duan : <?php // Set up our socket $commonProtocol = getprotobyname("tcp"); $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, $commonProtocol); socket_bind($socket, 'localhost', 1337); //socket_bind() ba socket bang ding zai yi ge IP di zhi he duan kou shang socket_listen($socket); // Initialize the buffer $buffer = "NO DATA"; while(true) { // Accept any connections coming in on this socket $connection = socket_accept($socket);//socket_accept() jie shou yi ge Socket lian jie printf("Socket connected\r\n"); // Check to see if there is anything in the buffer if($buffer != ""){ printf("Something is in the buffer...sending data...\r\n"); socket_write($connection, $buffer . "\r\n"); //socket_write() xie shu ju dao socket huan cun printf("Wrote to socket\r\n"); }else { printf("No Data in the buffer\r\n"); } // Get the input while($data = socket_read($connection, 1024, PHP_NORMAL_READ))//socket_read() du qu zhi ding chang du de shu ju { $buffer = $data; socket_write($connection, "Information Received\r\n"); printf("Buffer: " . $buffer . "\r\n"); } socket_close($connection); //socket_close() guan bi yi ge socket zi yuan printf("Closed the socket\r\n\r\n"); } ?> zhe ge fu wu qi duan yao zuo shen me ne ? ta chu shi hua yi ge socket bing qie da kai yi ge huan cun shou fa shu ju 。 ta deng dai lian jie , yi dan chan sheng yi ge lian jie , ta jiang da yin “Socket connected” zai fu wu qi duan de ping mu shang 。 zhe ge fu wu qi jian cha huan chong qu , ru guo huan chong qu li you shu ju , ta jiang ba shu ju fa song dao lian jie guo lai de ji suan ji 。 ran hou ta fa song zhe ge shu ju de jie shou xin xi , yi dan ta jie shou le xin xi , jiu ba xin xi bao cun dao shu ju li , bing qie rang lian jie de ji suan ji zhi dao zhe xie xin xi , zui hou guan bi lian jie 。 dang lian jie guan bi hou , fu wu qi you kai shi chu li xia yi ci lian jie 。 ◆ chan sheng yi ge ke hu duan chu li di er ge wen ti shi hen rong yi de 。 ni xu yao chan sheng yi ge php ye lian jie yi ge socket, fa song yi xie shu ju jin ta de huan cun bing chu li ta 。 ran hou ni you ge chu li hou de shu ju zai huan dun , ni neng gou fa song ni de shu ju dao fu wu qi 。 zai ling wai yi tai ke hu duan lian jie , ta jiang chu li na xie shu ju 。 xia mian de li zi shi fan le shi yong socket: <?php // Create the socket and connect $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP); $connection = socket_connect($socket,’localhost’, 1337); while($buffer = socket_read($socket, 1024, PHP_NORMAL_READ)) { if($buffer == “NO DATA”) { echo(“<p>NO DATA</p>”); break; }else{ // Do something with the data in the buffer echo(“<p>Buffer Data: “ . $buffer . “</p>”); } } echo(“<p>Writing to Socket</p>”); // Write some test data to our socket if(!socket_write($socket, “SOME DATA\r\n”)){ echo(“<p>Write failed</p>”); } // Read any response from the socket while($buffer = socket_read($socket, 1024, PHP_NORMAL_READ)){ echo(“<p>Data sent was: SOME DATA<br> Response was:” . $buffer . “</p>”); } echo(“<p>Done Reading from Socket</p>”); ?> zhe ge li zi de dai ma yan shi le ke hu duan lian jie dao fu wu qi 。 ke hu duan du qu shu ju 。 ru guo zhe shi di yi shi jian dao da zhe ge xun huan de shou ci lian jie , zhe ge fu wu qi jiang fa song “NO DATA” fan hui gei ke hu duan 。 ru guo qing kuang fa sheng le , zhe ge ke hu duan zai lian jie zhi shang 。 ke hu duan fa song ta de shu ju dao fu wu qi , shu ju fa song gei fu wu qi , ke hu duan deng dai xiang ying 。 yi dan jie shou dao xiang ying , na me ta jiang ba xiang ying xie dao ping mu shang 。
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
时尚秀气模特裴裴(8)
时尚秀气模特裴裴(7)
时尚秀气模特裴裴(6)
时尚秀气模特裴裴(5)
白墙黑瓦
广州东郊[原创]
八美至丹巴的东谷天然盆景
不一样的
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有