| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> 图像设计 >> zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka
 

zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka

2008-10-30 17:15:16 编辑來源:互联网 评论
 
本文为【智能交通图像采集卡,电子警察图像采集卡】的拼音翻译版
王朝网络
zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka
 shan xi wei shi shu zi tu xiang ji shu you xian gong si zhuan ye yan fa sheng chan zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka tu xiang cai ji ka 、 tu xiang cai ji ka 、 ka kou shou fei 、 gao su gong lu shou fei zhuan yong tu xiang cai ji ka 、 tu xiang chu li 、 shi pin cai ji ka 、 shi pin ka 、USB tu xiang cai ji ka 、 wai zhi tu xiang cai ji ka 、 wai zhi tu xiang cai ji he 、PCMCIA bi ji ben zhuan yong tu xiang cai ji ka 、PEI-E qian ru shi tu xiang cai ji ka 、RGB fen liang tu xiang cai ji ka 、 hei bai gao qing tu xiang cai ji ka 、 gong ye tu xiang cai ji ka 、 yi liao zhuan yong tu xiang cai ji ka 、 jiao tong zhuan yong tu xiang cai ji ka 、 zhuan ye tu xiang cai ji ka 、 gong ye jian ce tu xiang cai ji ka 、 ji qi shi jiao zhuan yong cai ji ka 。
 【MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka te dian jian jie 】
 MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka cai ji 10 bit de gao hua zhi gao qing xi tu xiang , cai yong duo ceng lv bo , hua mian fen bian lv gao , se cai geng jia feng fu yan li , tu xiang cai ji de shi shi xing neng geng qiang , cai yang pin lv geng gao , yun dong tu xiang ruan jian chu li bu la mao 、 bu la si 、 bu tuo ying , tu xiang zhi liang de dao zui da zeng qiang ; xing neng geng wei wen ding 。
 MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka de xing neng jia ge bi gao 、 jian rong xing hao , shi gong ye jian ce 、 sheng wu shi bie 、 yi liao ying xiang 、 zhi neng jiao tong 、 dao qiao shou fei 、 jun shi gong
 an deng ge ling yu zhong jian ce ji tu xiang chu li xi tong de li xiang xuan ze 。
 【MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka xing neng zhi biao 】
 MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka shi xian shi pin tu xiang tong guo ji suan ji PCI zong xian shi shi chuan di zhi ji suan ji nei cun ;
 MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka ke you yong hu ding yi ren yi cai ji fang shi , cai ji chuang kou da xiao ;
 ke shi shi cai ji dan chang 、 dan zhen , ren yi jian ge yi ji lian xu zhen de tu xiang ;
 MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka liang du 、 dui bi du 、 se du 、 bao he du , hua mian da xiao bi li yun ruan jian tiao jie ;
 MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka A/D zhuan huan wei shu ∶ hei bai fang shi 10bit, cai se fang shi RGB ge 10bit;
 tu xiang cai ji xian shi fen bian lv ∶ zui da 768×576; ti gong 30 zhen / miao de AVI ge shi ji jing tai dan zhang BMP ge shi shi pin bu huo ;
 MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka du te de shi pin shu ru lv bo ji shu duan kou , ji da di ti gao le tu xiang cai ji de qing xi du he xian shi su du ;
 【MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka te dian jian jie 】
 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka , ke yi tong shi wan cheng tu xiang shi shi yu lan / cai ji gong neng , shi yong yu xu yao duo tong dao quan shi shi gao su tu xiang chu li de chang he ,
 ke shi duo lu tu xiang wan quan shi xian quan dong tai duo hua mian shi shi xian shi ,MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka duo tong dao tu xiang cai ji , tong shi jiang di le dui xi tong zhu ji xing
 neng de yao qiu 。
 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka cai yong 10 bit A/D zhuan huan 、 cai yong duo ceng lv bo , hua mian fen bian lv gao , se cai geng jia feng fu yan li ,MV-8000 4 lu zhi neng
 jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka tu xiang cai ji de shi shi xing neng geng qiang , cai yang pin lv geng gao , yun dong tu xiang ruan jian chu li bu la mao 、 bu la si 、 bu tuo ying , tu xiang zhi liang de dao zui da zeng qiang , xing
 neng geng wei wen ding 。
 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka yong yu jiao tong lu kou dian zi jing cha , gong ye tu xiang jian ce , duo lu tu xiang tong shi zhua pai , bing ti gong fang bian de er ci kai fa bao (DLL
 ), shen zhi huan neng gen ju yong hu yao qiu zhi jie xiu gai di ceng ruan jian , ling wo men de tu xiang ka geng hao di pei he nin de xi tong 。
 【MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka xing neng zhi biao 】
 4 lu PAL,NTSC cai se huo hei bai shi pin xin hao tong shi shu ru , tong shi xian shi 。
 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka cai yong 10bit gao qing xi du tu xiang xin pian , tu xiang se cai geng zhen shi , qing xi du geng gao 。
 tu xiang fen bian lv zui gao :768 X 576 X 32BIT; NTSC 640 X 480 X 32BIT。
 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka liang du 、 dui bi du 、 se tiao 、 se bao he du ruan jian ke tiao 。
 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka zhi chi dan chang 、 dan zhen 、 lian xu chang 、 lian xu zhen de cai ji fang shi , zhi chi dan ji duo ka 。
 【MV-E8000 PCI-E 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka jian jie 】
 MV-E8000 PCI-E 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka cai yong chao qiang de 10bit AD zhuan huan xin pian , xiang dui yu 8bit、9bit AD zhuan huan lai shuo , bu guan shi tu xiang zhi liang huan shi
 yan se de bao he du fang mian dou yao qiang hen duo , MV-E8000 PCI-E 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka ju you de 4 xian 3D shu zhuang lv bo qi neng zi dong xiao chu zao dian , ta de tu xiang
 zhi liang yao geng hao . MV-E8000 PCI-E 4 lu gao qing shi shi tu xiang cai ji ka cai yang pin lv geng gao ; yun dong tu xiang ruan jian chu li bu la mao 、 bu la si 、 bu tuo ying , tu xiang zhi liang de dao zui da zeng qiang , xing neng geng
 wei wen ding 。
 【MV-E8000 PCI-E 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka xing neng zhi biao 】
 MV-E8000 4 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka zhi chi ji suan ji nei rong yu tu xiang tong ping xian shi 。
 zhi chi ren yi xing zhuang de tu xiang cai ji 。 zhi chi cai jian yu bi li ya suo mo shi 。
 MV-E8000 4 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka ke zai tu xiang shang shi shi die jia zi fu 、 tu xing 、 wen zi gong neng
 MV-E8000 4 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka zhi chi dan chang 、 dan zhen 、 lian xu chang 、 lian xu zhen de cai ji fang shi , zhi chi dan ji duo ka 。
 ruan jian gong neng feng fu wan shan 、 kai fa jian dan fang bian , zai Microvison tu xiang cai ji ka zhong rong yi yi zhi ;
 【MV-E8800 PCI-E 8 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka jian jie 】
 MV-E8800 PCI-E 8 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka cai yong chao qiang de 10bit AD zhuan huan xin pian , xiang dui yu 8bit、9bit AD zhuan huan lai shuo , bu guan shi tu xiang zhi liang huan shi
 yan se de bao he du fang mian dou yao qiang hen duo , MV-E8800 PCI-E 8 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka ju you de 8 xian 3D shu zhuang lv bo qi neng zi dong xiao chu zao dian , ta de tu xiang
 zhi liang yao geng hao . MV-E8800 PCI-E 8 lu gao qing shi shi tu xiang cai ji ka cai yang pin lv geng gao ; yun dong tu xiang ruan jian chu li bu la mao 、 bu la si 、 bu tuo ying , tu xiang zhi liang de dao zui da zeng qiang , xing neng geng
 wei wen ding 。
 【MV-E8800 PCI-E 8 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka xing neng zhi biao 】
 8 lu PAL,NTSC cai se huo hei bai shi pin xin hao tong shi shu ru , tong shi xian shi 。
 MV-E8800 PCI-E 8 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka tu xiang fen bian lv zui gao :768 X 576 X 32BIT; NTSC 680 X 880 X 32BIT。
 MV-E8800 8 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka liang du 、 dui bi du 、 se tiao 、 se bao he du ruan jian ke tiao 。
 MV-E8800 8 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka zhi chi ji suan ji nei rong yu tu xiang tong ping xian shi 。
 zhi chi ren yi xing zhuang de tu xiang cai ji 。 zhi chi cai jian yu bi li ya suo mo shi 。
 MV-E8800 8 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka ke zai tu xiang shang shi shi die jia zi fu 、 tu xing 、 wen zi gong neng
 MV-E8800 8 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka zhi chi dan chang 、 dan zhen 、 lian xu chang 、 lian xu zhen de cai ji fang shi , zhi chi dan ji duo ka 。
 gai xi lie ka xing neng jia ge bi gao 、 jian rong xing hao , shi gong ye jian ce 、 sheng wu shi bie 、 yi liao ying xiang 、 zhi neng jiao tong 、 dao qiao shou fei 、 jun shi gong an deng ge ling yu zhong jian ce ji tu xiang chu li xi tong de li xiang xuan ze
 。 guang fan ying yong yu gong ye jian ce 、 zhi neng jiao tong 、 yi xue ying xiang 、 che pai zhua pai 、 gong ye jian kong 、 yi qi yi biao 、 da ping mu xian shi 、 ji qi shi jiao deng ling yu
 ji qi shi jiao tu xiang cai ji chan pin zhuan ye yan fa zhi zao shang wei shi tu xiang
 http://www.xamv.com http://www.Microvision.com.cn
 xi an shi nan er huan dong duan 1 hao dong fang guang chang 1 hao lou 1401 shi
 fu wu re xian :(029)82306711 82306317 13279212018 chuan zhen :(029)82306319
 Email:xamv123@126.com
 shang hai : dian hua :13917389523 shen chou : dian hua :13714564541【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1865632.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/1225358116871.jpg[/img][/url] zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka shan xi wei shi shu zi tu xiang ji shu you xian gong si zhuan ye yan fa sheng chan zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka tu xiang cai ji ka 、 tu xiang cai ji ka 、 ka kou shou fei 、 gao su gong lu shou fei zhuan yong tu xiang cai ji ka 、 tu xiang chu li 、 shi pin cai ji ka 、 shi pin ka 、USB tu xiang cai ji ka 、 wai zhi tu xiang cai ji ka 、 wai zhi tu xiang cai ji he 、PCMCIA bi ji ben zhuan yong tu xiang cai ji ka 、PEI-E qian ru shi tu xiang cai ji ka 、RGB fen liang tu xiang cai ji ka 、 hei bai gao qing tu xiang cai ji ka 、 gong ye tu xiang cai ji ka 、 yi liao zhuan yong tu xiang cai ji ka 、 jiao tong zhuan yong tu xiang cai ji ka 、 zhuan ye tu xiang cai ji ka 、 gong ye jian ce tu xiang cai ji ka 、 ji qi shi jiao zhuan yong cai ji ka 。 【MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka te dian jian jie 】 MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka cai ji 10 bit de gao hua zhi gao qing xi tu xiang , cai yong duo ceng lv bo , hua mian fen bian lv gao , se cai geng jia feng fu yan li , tu xiang cai ji de shi shi xing neng geng qiang , cai yang pin lv geng gao , yun dong tu xiang ruan jian chu li bu la mao 、 bu la si 、 bu tuo ying , tu xiang zhi liang de dao zui da zeng qiang ; xing neng geng wei wen ding 。 MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka de xing neng jia ge bi gao 、 jian rong xing hao , shi gong ye jian ce 、 sheng wu shi bie 、 yi liao ying xiang 、 zhi neng jiao tong 、 dao qiao shou fei 、 jun shi gong an deng ge ling yu zhong jian ce ji tu xiang chu li xi tong de li xiang xuan ze 。 【MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka xing neng zhi biao 】 MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka shi xian shi pin tu xiang tong guo ji suan ji PCI zong xian shi shi chuan di zhi ji suan ji nei cun ; MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka ke you yong hu ding yi ren yi cai ji fang shi , cai ji chuang kou da xiao ; ke shi shi cai ji dan chang 、 dan zhen , ren yi jian ge yi ji lian xu zhen de tu xiang ; MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka liang du 、 dui bi du 、 se du 、 bao he du , hua mian da xiao bi li yun ruan jian tiao jie ; MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka A/D zhuan huan wei shu ∶ hei bai fang shi 10bit, cai se fang shi RGB ge 10bit; tu xiang cai ji xian shi fen bian lv ∶ zui da 768×576; ti gong 30 zhen / miao de AVI ge shi ji jing tai dan zhang BMP ge shi shi pin bu huo ; MV-800 zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka du te de shi pin shu ru lv bo ji shu duan kou , ji da di ti gao le tu xiang cai ji de qing xi du he xian shi su du ; 【MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka te dian jian jie 】 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka , ke yi tong shi wan cheng tu xiang shi shi yu lan / cai ji gong neng , shi yong yu xu yao duo tong dao quan shi shi gao su tu xiang chu li de chang he , ke shi duo lu tu xiang wan quan shi xian quan dong tai duo hua mian shi shi xian shi ,MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka duo tong dao tu xiang cai ji , tong shi jiang di le dui xi tong zhu ji xing neng de yao qiu 。 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka cai yong 10 bit A/D zhuan huan 、 cai yong duo ceng lv bo , hua mian fen bian lv gao , se cai geng jia feng fu yan li ,MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka tu xiang cai ji de shi shi xing neng geng qiang , cai yang pin lv geng gao , yun dong tu xiang ruan jian chu li bu la mao 、 bu la si 、 bu tuo ying , tu xiang zhi liang de dao zui da zeng qiang , xing neng geng wei wen ding 。 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka yong yu jiao tong lu kou dian zi jing cha , gong ye tu xiang jian ce , duo lu tu xiang tong shi zhua pai , bing ti gong fang bian de er ci kai fa bao (DLL ), shen zhi huan neng gen ju yong hu yao qiu zhi jie xiu gai di ceng ruan jian , ling wo men de tu xiang ka geng hao di pei he nin de xi tong 。 【MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka xing neng zhi biao 】 4 lu PAL,NTSC cai se huo hei bai shi pin xin hao tong shi shu ru , tong shi xian shi 。 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka cai yong 10bit gao qing xi du tu xiang xin pian , tu xiang se cai geng zhen shi , qing xi du geng gao 。 tu xiang fen bian lv zui gao :768 X 576 X 32BIT; NTSC 640 X 480 X 32BIT。 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka liang du 、 dui bi du 、 se tiao 、 se bao he du ruan jian ke tiao 。 MV-8000 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka zhi chi dan chang 、 dan zhen 、 lian xu chang 、 lian xu zhen de cai ji fang shi , zhi chi dan ji duo ka 。 【MV-E8000 PCI-E 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka jian jie 】 MV-E8000 PCI-E 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka cai yong chao qiang de 10bit AD zhuan huan xin pian , xiang dui yu 8bit、9bit AD zhuan huan lai shuo , bu guan shi tu xiang zhi liang huan shi yan se de bao he du fang mian dou yao qiang hen duo , MV-E8000 PCI-E 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka ju you de 4 xian 3D shu zhuang lv bo qi neng zi dong xiao chu zao dian , ta de tu xiang zhi liang yao geng hao . MV-E8000 PCI-E 4 lu gao qing shi shi tu xiang cai ji ka cai yang pin lv geng gao ; yun dong tu xiang ruan jian chu li bu la mao 、 bu la si 、 bu tuo ying , tu xiang zhi liang de dao zui da zeng qiang , xing neng geng wei wen ding 。 【MV-E8000 PCI-E 4 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka xing neng zhi biao 】 MV-E8000 4 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka zhi chi ji suan ji nei rong yu tu xiang tong ping xian shi 。 zhi chi ren yi xing zhuang de tu xiang cai ji 。 zhi chi cai jian yu bi li ya suo mo shi 。 MV-E8000 4 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka ke zai tu xiang shang shi shi die jia zi fu 、 tu xing 、 wen zi gong neng MV-E8000 4 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka zhi chi dan chang 、 dan zhen 、 lian xu chang 、 lian xu zhen de cai ji fang shi , zhi chi dan ji duo ka 。 ruan jian gong neng feng fu wan shan 、 kai fa jian dan fang bian , zai Microvison tu xiang cai ji ka zhong rong yi yi zhi ; 【MV-E8800 PCI-E 8 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka jian jie 】 MV-E8800 PCI-E 8 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka cai yong chao qiang de 10bit AD zhuan huan xin pian , xiang dui yu 8bit、9bit AD zhuan huan lai shuo , bu guan shi tu xiang zhi liang huan shi yan se de bao he du fang mian dou yao qiang hen duo , MV-E8800 PCI-E 8 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka ju you de 8 xian 3D shu zhuang lv bo qi neng zi dong xiao chu zao dian , ta de tu xiang zhi liang yao geng hao . MV-E8800 PCI-E 8 lu gao qing shi shi tu xiang cai ji ka cai yang pin lv geng gao ; yun dong tu xiang ruan jian chu li bu la mao 、 bu la si 、 bu tuo ying , tu xiang zhi liang de dao zui da zeng qiang , xing neng geng wei wen ding 。 【MV-E8800 PCI-E 8 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka xing neng zhi biao 】 8 lu PAL,NTSC cai se huo hei bai shi pin xin hao tong shi shu ru , tong shi xian shi 。 MV-E8800 PCI-E 8 lu zhi neng jiao tong tu xiang cai ji ka , dian zi jing cha tu xiang cai ji ka tu xiang fen bian lv zui gao :768 X 576 X 32BIT; NTSC 680 X 880 X 32BIT。 MV-E8800 8 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka liang du 、 dui bi du 、 se tiao 、 se bao he du ruan jian ke tiao 。 MV-E8800 8 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka zhi chi ji suan ji nei rong yu tu xiang tong ping xian shi 。 zhi chi ren yi xing zhuang de tu xiang cai ji 。 zhi chi cai jian yu bi li ya suo mo shi 。 MV-E8800 8 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka ke zai tu xiang shang shi shi die jia zi fu 、 tu xing 、 wen zi gong neng MV-E8800 8 tong dao shi shi tu xiang cai ji ka zhi chi dan chang 、 dan zhen 、 lian xu chang 、 lian xu zhen de cai ji fang shi , zhi chi dan ji duo ka 。 gai xi lie ka xing neng jia ge bi gao 、 jian rong xing hao , shi gong ye jian ce 、 sheng wu shi bie 、 yi liao ying xiang 、 zhi neng jiao tong 、 dao qiao shou fei 、 jun shi gong an deng ge ling yu zhong jian ce ji tu xiang chu li xi tong de li xiang xuan ze 。 guang fan ying yong yu gong ye jian ce 、 zhi neng jiao tong 、 yi xue ying xiang 、 che pai zhua pai 、 gong ye jian kong 、 yi qi yi biao 、 da ping mu xian shi 、 ji qi shi jiao deng ling yu ji qi shi jiao tu xiang cai ji chan pin zhuan ye yan fa zhi zao shang wei shi tu xiang http://www.xamv.com http://www.Microvision.com.cn xi an shi nan er huan dong duan 1 hao dong fang guang chang 1 hao lou 1401 shi fu wu re xian :(029)82306711 82306317  13279212018 chuan zhen :(029)82306319 Email:xamv123@126.com shang hai : dian hua :13917389523  shen chou : dian hua :13714564541
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
时尚性感的燕子(3)
时尚性感的燕子(2)
纯美的女生生活写真(14)
纯美的女生生活写真(13)
来自束河[]
恰巧-巧家~~
高尔夫
行摄匆匆天子山
 
>>返回首页<<
 为你推荐
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有