| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> 攻略秘籍 >> 《 san guo zhi da zhan · tian 》 xin de yan jiu

《 san guo zhi da zhan · tian 》 xin de yan jiu

2008-09-12 06:04:58 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【《三国志大战·天》心得研究】的拼音翻译版
 di yi zhang huang jin zhi luan
 ACT 1
 500:
 han dang 1c 3/2 gong shan
 cao ren 1.5c 6/5 qi
 cheng yu 1c 1/8 qiang fu
 zu mao 1.5c 5/3 qi
 niu jin 1c 3/1 qi yong
 yan yan 1.5c 6/3 qi yong
 yu jin 1.5c 5/5 qiang fu
 jian yong 1c 2/6 qiang fu
 li dian 1c 3/6 gong ( shi yong de ka pian ,1c li wu li pian gao , er qie gao zhi li , zui qiang zhi chu zai yu yong you fan ji )
 bian huang hou 1c 2/5 qi mei
 le jin 1c 4/3 qi
 1000:
 chen wu 1.5c 6/2 qiang yong
 cao hong 1.5c 6/4 gong mu
 gan ning 2c 9/1 gong
 xun you 1.5c 3/8 gong shan mu
 huang gai 1.5c 6/3 qiang
 ji ling 1.5c 6/4 qi mu
 xia hou dun 2c 7/7 qi yong mei
 2000:
 zhang fei 2c 9/1 qiang yong
 guan yu 2.5c 9/5 qiang yong
 xu huang 2c 8/5 qi
 cao cao 2.5c 8/10 qi fu mei
 xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong
 hong zi de wu jiang shi you bie yu qi ta da zhong lian wu jiang de , zhi you zai qi ben zhang zhong cai hui chu xian ( chu le zhan luan , na li ji hu bao kuo suo you wu jiang )
 ACT 2
 500:
 liao hua 1c 3/4 qi
 zhou cang 1c 4/2 qiang yong
 yi ji 1c 2/7 gong
 ma dai 1.5c 5/6 qi fu
 cheng pu 1.5c 5/6 gong shan
 ji ling 1.5c 6/4 qi mu
 han dang 1c 3/2 gong shan
 cao ren 1.5c 6/5 qi
 yan yan 1.5c 6/3 qi yong
 jian yong 1c 2/6 qiang fu
 le jin 1c 4/3 qi
 1000:
 dong xi 1.5c 5/5 qiang shan
 zhang fei 2c 9/1 qiang yong
 ma liang 1.5c 3/8 qiang
 zu mao 1.5c 5/3 qi
 xia hou dun 2c 7/7 qi yong mei
 xun you 1.5c 3/8 gong shan mu
 cao hong 1.5c 6/4 gong mu
 2000:
 tai shi ci 2.5c 9/5 gong yong
 liu bei 2.5c 8/6 qiang mei yong
 huang zhong 2c 7/6 qi mu yong
 guan yu 2.5c 9/5 qiang yong
 xu huang 2c 8/5 qi
 ACT 3
 500:
 zuo ci 1.5c 4/9 bu fu huo ( ji mou bian hua zhi shu , zi shen wu li bian wei di fang zui gao wu li , zhi yao 4 shi qi ,BT!)
 lei bo 1c 4/2 gong cheng
 guan ping 1.5c 6/6 qiang mu
 chen gong 1.5c 4/7 gong shan
 chen lan 1c 3/4 gong cheng ( zhu ming de xiang che zhan fa )
 man chong 1.5c 4/8 qiang fu
 li dian 1c 3/6 gong
 yu ji 1c 1/7 bu fu
 ji ling 1.5c 6/4 qi mu
 le jin 1c 4/3 qi
 cheng yu 1c 1/8 fu qiang
 zu mao 1.5c 5/3 qi
 jian yong 1c 2/6 qiang fu
 han dang 1c 3/2 gong shan
 zhou cang 1c 4/2 qiang yong
 1000:
 zhao yun 2c 7/7 qi mu
 yu jin 1.5c 5/5 qiang fu
 zhou yu 2c 6/10 gong fu mei
 lu su 1.5c 4/8 gong shan
 ling tong 2c 8/4 qiang yong
 li jue & guo si 1.5c 6/4 gong shan
 huang gai 1.5c 6/3 qiang
 huang zhong 2c 7/6 yong mu qi
 ma dai 1.5c 5/6 qi fu
 liu feng 1.5c 6/5 qi
 zhang he 2c 7/7 qiang yong
 cao hong 1.5c 6/4 gong
 hu che er 1.5c 6/3 qiang
 cheng pu 1.5c 5/6 gong shan
 2000:
 xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong
 gan ning 2c 9/1 gong
 dong zhuo 2.5c 8/8 qi yong mei
 zhang fei 2c 9/1 qiang yong
 tai shi ci 2.5c 9/5 gong yong di er zhang bao nue mo wang
 ACT 1
 500:
 zhang xun 1.5c 5/2 qi mu
 ling cao 1c 3/3 qi
 guo jia 1.5c 4/9 qi fu
 cao ang 1c 3/4 qi
 fa zheng 1.5c 4/8 fu qi
 lv fan 1c 2/7 gong fu
 jia xu 1.5c 4/9 qi fu
 xun yu 1c 1/9 gong
 liao hua 1c 3/4 qi
 zhou cang 1c 4/2 qiang yong
 yu ji 1c 1/7 bu fu
 li dian 1c 3/6 gong
 chen gong 1.5 4/7 gong shan
 le jin 1c 4/3 qi
 1000:
 jian yu da zhong lian shi zai tai duo , wo jiu bu xie ta men de shu xing le , xi you ka wo xiang xi shuo ming
 pang de 2c 9/1 qi
 xu chu 2.5c 10/2 gong mu
 gong sun zan 1.5c 5/5 qi
 UC xun you C man chong UC xu huang R zhang he UC huang gai UC ji ling C hu che er C zu mao C dong xi
 UC guan ping UC yan ya UC huang zhong UC ma dai
 2000:
 xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong
 dian wei 2c 9/2 qiang shan yong
 tai shi ci 2.5c 9/3 gong yong
 zhang fei 2c 9/1 qiang yong
 xia hou dun 2c 7/7 qi yong mei
 ACT 2
 500:
 zhu zhi 1c 3/4 gong
 zhang xiu 1c 3/5 qi fu
 zhu ge jin 1c 2/8 gong shan
 sun shang xiang 1.5c 5/5 qiang yong mei
 yu fan 1c 1/8 gong shan
 UC le jin UC cheng yu C man chong C li dian UC han dang UC huang gai C ling cao C lv fan
 C yi ji UC guan ping UC yan ya UC zhou cang C liao hua C hu che er UC yu ji
 1000:
 zhou tai 2c 7/4 qiang shan
 jiang qin 1.5c 6/5 gong
 sun ce 2c 7/5 qi yong
 zhu huan 1.5c 4/8 qi
 tai shi ci 2c 8/5 gong yong
 C cao hong 、UC cao ren UC gan ning R zhou yu C chen wu C dong xi UC lu su
 UC zhang fei UC ma dai UC fa zheng UC zhang xun UC chen gong
 2000:
 xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong
 huang zhong 2c 7/6 yong mu qi
 ling tong 2c 8/4 qiang yong
 guan yu 2.5c 9/5 qiang yong
 sun jian 2.5c 9/5 qi mei
 ACT 3
 500:
 ma yuan yi 1c 3/1 gong huo
 xu shu 1.5c 4/9 qi fu
 gan huang hou 1c 1/4 bu mei
 guo huang hou 1c 2/7 qi mei
 sun quan 1.5c 4/7 gong shan mei
 UC le jin UC xun you UC cheng yu UC bian huang hou C man chong UC guan ping UC yan ya C zhou cang
 UC yu ji C hu che er UC zhang xun
 1000:
 da de liu bei 2c 6/7 qiang huo mei mu
 UC yu jin C cao hong UC cao ren UC huang gai R zhou yu C dong xi UC ling tong
 R zhang fei UC ma dai UC fa zheng C liu feng UC ji ling UC gong sun zan UC chen gong
 2000:
 guan yu 2.5c 9/5 qiang yong
 tai shi ci 2.5c 9/3 gong yong
 xu huang 2c 8/5 qi
 gan ning 2c 9/1 gong
 xia hou dun 3c 9/7 qi yong mu di san zhang qun xiong ge ju
 ACT 1
 500:
 xiao qiao 1.5c 2/5 bu shan mei
 pei yuan shao 1c 3/1 qi huo
 zhang zhao 1c 2/8 qiang huo
 han ze 1c 2/6 qiang fu
 wu fu ren 1c 1/6 gong mei
 UC le jin UC xun you C man chong C li dian C yu fan C zhu zhi UC zhu ge jin
 R sun quan C chen wu UC cheng pu C lv fan C yi ji UC yan ya UC zhou cang
 UC ma dai C liao hua UC ji ling UC gong sun zan C hu che er C zhang xiu C lei bo
 1000:
 xu sheng 2.5c 8/8 gong shan zeng jing de zui ai ke xi ta sheng zhi le ou pei bu shang le .....
 UC yu jin R zhou tai R zhou yu C zhu huan UC jiang qin R tai shi ci C dong xi UC fa zheng
 C li jue & guo si UC zhang xun UC chen gong UC huang zhong UC ma liang UC gan ning
 2000:
 sun ce 3c 10/5 qiang yong mei
 xu huang 2c 8/5 qi
 guan yu 2.5c 9/5 qi yong
 ling tong 2c 8/4 qiang yong
 xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong
 ACT 2
 500:
 cheng yuan zhi 1c 3/1 qiang huo
 zhang hong 1c 2/8 qiang fu
 li ru 1c 1/8 gong shan
 ma su 1.5c 5/7 qiang fu
 zhang liang 1c 5/1 bu huo
 UC yu jin C guo huang hou C man chong R xun yu C li dian C lv fan UC lu su
 C jian yong C yi ji UC gan huang hou UC zhou cang UC guan ping R xu shu C liu feng
 R jia xu UC yu ji UC ji ling UC gong sun zan C zhang xiu C hu che er C ma yuan yi
 1000:
 zhang fei 2.5c 10/2 qiang yong
 wei yan 2c 8/5 qiang mu
 R zhao yun UC ma liang UC fa zheng UC yan ya UC ma dai UC zhang xun UC chen gong C li jue & guo si
 UC xun you UC xu huang C cao hong UC gan ning UC huang gai R tai shi ci C chen wu UC cheng pu UC lu su
 2000:
 lv bu 3c 10+/1 qi yong
 guan yu 2.5c 9/5 qi yong
 ling tong 2c 8/4 qiang yong
 xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong
 xia hou dun 2c 7/7 qi yong
 ACT 3
 500:
 ju 1c 2/6 qi mei ( huo le 23 nian le gang gang zhi dao yuan lai zi ji xing de fan ti zi shi zhe me xie ... )
 dong bai 1c 2/5 qi mei
 yan shi 1c 1/7 gong mei shan
 UC yu jin R jia xu R guo jia UC le jin UC bian huang hou UC jiang qin UC cheng pu C dong xi
 UC guan ping R xu shu C liao hua UC yu ji SR zuo ci C zhang xiu C zhang liang UC chen gong
 C chen lan C cheng yuan zhi C pei yuan shao C lei bo UC li ru C ling cao C guo huang hou
 1000:
 cao zhang 1.5c 6/2 qi yong
 ma chao 2c 8/3 qi mei yong
 UC xia hou dun UC cao ren UC xun you R pang de UC huang gai UC gong sun zan UC ji ling
 C zhu huan C zu mao SR sun ce UC yan ya UC ma dai C liu feng UC zhang xun
 2000:
 xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong
 xu huang 2c 8/5 qi
 huang zhong 2c7/6 qi yong
 zhao yun 2.5c 8/7 qi huo mei yong di si zhang zui qiang zhi wu
 ACT 1
 500:
 cai wen ji 1c 1/7 qi mei
 liu ye 1c 2/7 qi fu
 yang gu ( wo shi zhen bu ren shi zhe ge zi .... )1.5c 5/6 qi mei
 UC yu jin R guo jia C guo huang hou UC le jin R xun yu C cao hong UC zhang hong C pei yuan chao
 UC zhang zhao C dong xi C lv fan UC lu su UC guan ping C zhou cang C jian yong R ma su
 UC fa zheng C liao hua UC yu ji R jia xu UC ji ling UC zhang xun C zhang liang C cheng yuan zhi
 1000:
 xia hou yuan 2c 8/3 gong yong mu
 liu bei 2.5c 8/6 qiang shan mei
 cao pi 2c 5/8 gong mei mu
 UC xun you UC cao ren R zhang he R dian wei C man chong UC huang gai
 UC yan ya UC huang zhong UC ma dai C liu feng UC gong sun zan C hu che er
 C chen wu UC cheng pu UC ling tong C li jue & guo si
 2000:
 xu huang 2c 8/5 qi
 guan yu 2.5c 9/5 qi yong
 xia hou dun 3c 9/7 qi yong huo
 zhang fei 2c 9/1 qiang yong
 tai shi ci 2.5c 9/5 gong yong
 ACT 2
 500:
 pan zhang 1c 3/5 qiang fu
 meng da 1c 3/6 qiang fu
 zhang lu 1c 2/6 gong
 cai mao 1c 3/3 qiang
 wu yi 1c 3/3 qi
 lv ji 1.5c 5/4 qiang mei yong ( xiao lv bu )
 diao chan 1.5c 2/5 gong mei ( diao chan o ~)
 UC le jin C niu jin C li dian UC han dang C zhu zhi C ling cao C lei bo
 C jian yong UC zhou cang C liao hua UC yu ji R jia xu UC yan shi C ma yuan yi
 R ju C zhang xiu SR diao chan C zhang liang UC chen gong C cheng yuan zhi C pei yuan shao
 1000:
 ben guan mei you 1000 da yang de DCEK chu shou
 2000:
 xu huang 2c 8/5 qi
 guan yu 2.5c 9/5 qi yong
 zhang fei 2c 9/1 qiang yong
 huang zhong 2c7/6 qi yong
 tai shi ci 2.5c 9/5 gong yong
 ling tong 2c 8/4 qiang yong
 xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong
 xia hou dun 2c 7/7 qi yong
 gan ning 2c 9/1 gong yong
 gao shun 2.5c 9/5 qi yong
 ACT 3
 500:
 wang yi 1.5c 4/8 gong shan mei
 da qiao 1 1/5 bu mei
 C jian yong UC zhou cang C liao hua UC yu ji C ma yuan yi
 R ju C zhang xiu C zhang liang UC chen gong C cheng yuan zhi
 UC guan ping UC zhang xun C zhang liang UC le jin UC yu jin
 1000:
 wei yan 2c 8/4 qi
 UC yu jin R xia hou yuan UC xia hou dun UC hu che er UC yan ya
 UC jiang qin C zu mao C chen wu UC cheng pu R zhou tai UC guan ping
 2000:
 guan yu 2.5c 9/5 qi yong
 zhang fei 2c 9/1 qiang yong
 tai shi ci 2.5c 9/5 gong yong
 ling tong 2c 8/4 qiang yong
 xu chu 2.5c 10/2 gong mu di wu zhang chi bi zhi zhan
 ACT 1
 500:
 zhu ge liang 1.5c 3/10 fu mei mu
 sun shang xiang 1.5c 5/5 gong mei yong
 pang tong 1c 1/9 qiang fu
 da zhong lian shi zai tai duo le .... sheng lue diao ~
 duo xing , wo de tian di .....
 1000:
 zhao yun 2.5c 8/7 qi huo mei yong
 2000:
 guan yu 3c 10/7 qi mei yong mu ( zui qiang de guan 2 ye !)
 ACT 2
 500:
 lu kang 1.5c 5/5 qiang mei yong
 sun shang xiang 1.5c 5/5 qiang mei yong ( zhu yi zhe ge shi qiang , bu shi gong )
 1000:
 lu xun 2c 7/8 gong
 ding feng 2c 7/7 gong ( wan mei ji cheng le wo zui ai xu sheng de shu xing )
 2000:
 lv meng 2.5c 8/9 gong shan
 ACT 3
 500:
 huang yue ying 1c 1/8 gong cheng ( ta he chen lan jiu shi 2 ge shen )
 xia hou yue ji 1c 2/7 qiang mei
 1000:
 gan ning 2.5c 9/6 qiang yong
 wei yan 2c 8/5 qiang mu
 2000:
 zhang liao 2.5c 9/7 qi yong di liu zhang san fen tian xia
 ACT 1
 500:
 zhang song 1c 1/7 qi
 zhao lei 1c 2/7 qiang shan
 1000:
 huang zhong 2c 7/5 gong shan yong ( zhong yu kan dao yong gong de huang lao ye zi le )
 2000:
 5 ge da zhong lian , mei you ren he te se
 UC guan yu UC gan ning UC xu huang R liu bei
 UC tai shi ci
 ACT 2
 500:
 shi zai tai yan shu le , kan de wo xiang tu
 yi ge te bie de dou mei you ~
 1000:
 deng ai 2c 7/9 qi fu ( xiang yao de hua jiu shua ba , zhen de hao kao RP..... )
 2000:
 hua xiong 2.5c 10/2 qiang yong
 xu sheng 2.5c 8/8 gong shan yong
 ACT 3
 500:
 hao duo ka , dan mei xin xian de
 SR diao chan R ju R xiao qiao deng dou ke yi mai dao
 1000:
 si ma yi 2c 6/10 qi fu mei
 zhong hui 1.5c 4/8 qi
 2000:
 dian wei 3c 10/1 qiang ( shi shang zui lj zui ws de ka )
 zhao yun 2 7/6 qi huo
 zhan luan
 suo you zai zhan lue zhang chu xian de ka zai zhe li dou ke yi mai dao ~ suo yi zui hao de shua ka zhang jie jiu shi zhe li , zhan luan kai chang jiu gei 3000 da yang , ke yi fan fu S/L shua shang dian de ka pian 。
 ling wai zhan luan tong guan ju shuo hui jiang li yi zhang shen ka , dan wo huan mei da tong , suo yi wu fa zheng shi zhen jia
 ci ka wei !
 
 BT de ka pian ~ bu guo cong ji mou shang lai shuo , yuan yuan mei you zhong yi guan er ye hao yong , suo yi ... zhe shi yong lai zhen chang zi de ...
 gei da jia tui jian yi xie ge ren bi jiao xi huan de ka he ka zu pei he ~
 ben ren xian zai de dui kang COM zhuan yong ka zu
 R xia hou yuan 2c 8/3 gong yong mu luan ji
 UC li dian 1c 3/6 gong fan ji
 UC chen lan 1c 3/4 gong cheng xiang che zhan fa
 C chen gong 1.5c 4/7 gong shan
 R guo jia 1.5c 4/9 qi fu
 C cheng yu 1c 1/8 qiang fu
 ci ka zu mei you da xiao hao de ji mou , dan dou hen shi yong
 chen lan de xiang che zhan fa zai 1 dai jiu fei chang shi yong ,2 shi qi de hua fei , kuai su tou cheng de zui hao ren xuan
 2 fu yong lai dui kang COM de gao wu di zhi shang wu jiang
 li dian he xia hou zai wo fang gong cheng de shi hou shou zai hou fang
 di ren chu xian de di yi shi jian , xia hou kai luan ji ,4 shi qi , huan lai 3 wu li he fan wei nei quan ti gong ji
 xiao guo shi fen ba dao ~ dui zhan ka zu tui jian
 xia mian shi yi xie dui zhan ka zu , yu ren dou qi le wu qiong ma ~
 sui ran ou mei you WIFI de tiao jian , shen bian lian ge neng lian ji de peng you ye mei , bu guo wo huan shi ba zhe xie ka zu pei zhi
 fang zai DS li , yi bei bu shi zhi xu , hei hei ~~
 shou fa zhong yi hao ling zu
 tui jian xin shou shi yong , hen rong yi shang shou
 SR guan yu 3c 10/7 qi mu yong mei zhong yi da hao ling
 R wei yan 2c 8/5 qiang mu da che lun zhan fa
 C liao hua 1c 3/4 qi fen ji zhan fa
 C xia hou yue ji 1c 2/7 qiang mei luo lei
 R guan yin ping 1c 3/4 qiang ruo xue zhi jiao xing
 gai xin ren wu SR guan yu ~
 zhong yi da hao ling :6 shi qi xiao hao , fan wei nei wo fang wu jiang wu li ti sheng 3 dian ,HP chao shang xian hui fu 30%
 wei yan , da che lun zhan fa , qiang li ya zhi di fang qi bing
 liao hua , zeng jia ji dong xing , fu zhu guan yu tou cheng , er qie you zi shen hui fu HP50% de fen ji zhan fa , bu si xiao qiang
 yue ji ,7 zhi cai di lei zhuan yong ~ ji neng luo lei ke yi zai chang mian shi kong shi ji sha di fang gao wu wu jiang
 guan yin ping , qiang li de ji mou , zi shen wu li shang sheng shang sheng zhi wei ji fang zui gao wu jiang wu li de yi ban
 jun shi shou xuan zhu ge liang , qi xing 。 yu zhong yi pei he mei ren ji hu dou you 2 tiao ming ~
 xu pan guan yu bu yao chong de tai meng , sui ran 10 wu xiang dang gao , dan shi peng dao fu bing zu jia gong shou qi she ye you zhen wang de ke neng
 bao chi mei ren zhen wang dao shi qi gao , yin wei ka zu li you 3 mei , kai ju jiu 1 ge ban de shi qi , suo yi dao 5 shi qi huan shi hen kuai de
 yi dan shi qi zu gou , zhong yi yu qi xing yi qi kai ~ jiang dui fang da tui , zhu yi di fang qiang bing , guan yu yi ding yao zhu yi bu neng zhen wang
 ru guo neng ting dao di er ci zhong yi , na sheng li ji ben jiu shi ni de le ~
 po mie xian zhen ying ka zu
 R gao shun 2.5c 9/5 qi yong xian zhen ying
 xian zhen ying : shi qi xiao hao 3 wu li 、 cheng gong ji li 、 yi ji dui shan lan de gong ji li dou hui shang sheng 。 shang sheng de wu li , gen ju zi cheng de cheng fang duo shao jue ding , cheng fang yue di , zeng jia de wu li yue gao 。 zui di +1, zui gao +13。
 gao wu li de qi bing ,5 zhi li dui yu fu bing shang hai xing ji mou ye you yi ding de di kang
 UC chen gong 1.5c 4/7 gong shan po mie de xian ce
 ji mou : xiao hao 3 shi qi zhan chang shang wo fang wu li zui gao de bu dui wu li +10, ji mou xiao guo zhong , zi cheng hui shou dao sun shang
 C hu che er 1.5c 6/3 qiang wan sha zhan fa
 ji mou : xiao hao 3 shi qi zi shen wu li +4, sha si de di ren fu huo shi jian yan chang 20 miao
 C li jue & guo si 1.5c 6/3 gong shan e ni wu dao
 ji mou : xiao hao 3 shi qi , wu li 6 dian , ji mou xiao guo zhong , zi cheng hui shou dao sun shang
 C li dian 1c 3/6 gong fan ji
 cong ji mou shang da jia jiu ke yi kan chu lai le , zhe ge ka zu jiu shi kao zi cheng jian xue lai ti gao gao shun de wu li , cong er da dao qing chang he tou cheng de mu de
 kai chang wu li zong he wei 28, bi jiao ping yun ,3 gong de pei zhi ke yi hen you xiao de zu dang di ren de gong ji , dang shi qi da dao 3, li ji shi fang po mie xian ce , gao shun wu li dao da 19, kai shi gong ji qing chang , dan shi yao zhu yi ji mou de shi yong cheng du , zi cheng sun xue dao yi ban jiu ke yi ting zhi le 。
 zhe shi de gao shun ru guo kai le xian zhen ying , wu li gao da 29, jiu lian kai le wu shuang de lv bu ye neng da cheng ping shou ~
 pei he hu che er de wan sha zhan fa , sha diao de wu jiang gu ji zhe chang jie shu qian shi bu hui zai jian dao le ~ shu jun che lun zu
 R zhang fei 2.5c 10/2 qiang yong tiao fa
 C zhao lei 1c 2/7 qiang shan che lun chuan shou
 ji mou :3 shi qi xu yao , shi yong hou zi shen che tui , ji fang qiang bing wu li zui gao de wu jiang wu li shang sheng , quan fang xiang shi zhan wu di che lun gong ji
 R pang tong 1c 1/9 qiang fu
 R xu shu 1.5c 4/9 qi fu
 R ma chao 2c 8/3 qiang mei yong yi qi dang qian
 ci ka zu si si ke zhi wei guo de shen su hao ling qi bing zu
 zhang fei de tiao fa jia zhao lei de che lun chuan shou hui rang dui shou si de hen can
 jia ru ma chao shi wei le qing li di fang de gong shou zu , dan yao zhu yi de shi , ma chao he zhang fei de zhi li dou bu gao , yi fu jiu si
 suo yi kai ju jin kuai yong 3 ge gao zhi li de wu jiang jiang di lei qing guang
 jun shi jian yi fa zheng bing lue zai qi he zhen lue chang qiang shan shuo yu ci ka zu pei he xiang dang mo qi
 gong cheng zu
 huang yue ying 1c 1/8 gong cheng mei shen su
 chen lan 1c 3/4 gong cheng xiang che zhan fa
 lei bo 1c 4/2 gong cheng
 yuan shu 1c 2/6 gong cheng
 zhang xun 1.5c 5/2 qi mu da liang sheng chan
 gong sun zan 1.5c 5/5 qi mu mei bai ma zhen
 meng da 1c 3/6 qiang fu
 ci ka zu shi yi zhang xun wei zhong xin de gong cheng zu
 da liang sheng chan : xu yao 4 shi qi , xiao guo wei suo you che tui de gong cheng che fu huo , yi dong su du jia kuai
 kai ju , you yu gong ji li you xian , zui hao gui suo zai cheng xia , bao hu hao zhang xun , zai zan gou shi qi hou , rang suo you gong cheng che zhan lue xing quan mie yi ci ~
 kai da liang sheng chan , ran hou pei he bai ma zhen , quan ti xun su gong cheng ~
 jun shi zui hao xuan ze hui fu xi , huo zhe you jian su ji lue de
 ben ka zu neng da dao chu qi bu yi de xiao guo , dan shi yong xing bu gao , dui shou zai shu guo 1,2 chang hou hen rong yi jiu xiang chu po jie de fang fa ~
 ku le wu zu
 ju 1c 2/6 qi mei ku le zhi wu
 pei yuan shao 1c 3/1 qi huo
 zuo ci 1.5c 4/9 bu huo fu bian hua zhi shu
 zhang liang 1c 5/1 bu
 li ru 1c 1/8 gong shan an sha du
 xu sheng 2.5 8/8 gong shan yong yuan hu bing zhao huan
 zhong xin ren wu , ju ~ ku le wu
 ji mou : wu dao , bu neng yi dong , gen ju ji fang che tui ren shu , ji fang chang shang wu jiang wu li ti sheng , ji fang mei che tui yi ren , wu li shang sheng 2, ke die jia
 ben ka zu de mu de zai yu bu duan si ren cong er bu duan ti sheng wu li ji bai di ren , suo yi ren shu yue duo , ti sheng ye jiu yue da
 yin wei wu dao qi jian bu neng yi dong , suo yi yao you bao hu ju de shou duan , ka zu zhong you 2 ge yong you shan ji neng de wu jiang , qi zhong xu sheng de ji mou shi zhao huan 2 dui gong bing , zhao huan wu yi yang xiang shou wu dao xiao guo , zhe yang jiu ti gao le ka zu de zhan dou li ~
 er zai mian dui dui fang de gao wu li wu jiang shi , ke yi huo yong zuo ci de bian hua zhi shu lai fu ke , sui ran zuo ci de bing zhong shi mei you xiang ke de bu bing , dan shi gao wu li de xiao guo huan shi hen rang di ren tou teng de 。 di fang gong cheng shi ye ke yi shi yong li ru de ji mou an sha du , zhi li di xia de wu jiang , hen kuai jiu hui pao hui cheng qu 。
 jun shi tui jian qun xiong de zhang jiao , bing lue tai ping yao su , fu huo shi jian jian shao jia hui xue , hen qiang da de ji neng
 ci ka zu wu li di xia , suo yi xu yao you hen hao de cao zuo cai neng yun yong zi ru , bu ran yi bu xiao xin jiu hui si guang guang , xin ren shen yong 。
 fan zheng ou yong zhe ka zu da dian nao shi mei ying guo . cao zuo tai lan ....
 zhu ming de huang bu zu he ( lai zi BUS)
 SR lv bu 3c 10+/1 qi yong tian xia wu shuang
 C zhang liang 1c 5/1 bu hui fu
 C cheng yuan zhi 1c 3/1 gong huo
 C pei yuan shao 1c 3/1 qi huo
 C li ru 1c 1/8 gong shan
 C zhang lu 1c 2/6 gong wu dou mi dao
 gai xin ren wu SR lv bu
 ka zu zu cheng wei 3+1+1+1+1+1
 lv bu pei 5 ge 1 xing huang jin shi li
 5 ge 1C de wu jiang sui da jia xuan ze , zui hao ke yi wu zhi shen ban , lv bu de di zhi shang , bu guan duo shao xue , peng dao fu jiu gua , suo yi yao you yi xie zhuan men cai lei de xiao qiang
 ru guo lv bu bu xiao xin zhen wang de hua , di yi shi jian kai wu dou mi dao , you hen da ji lv fu huo lv bu ~
 er li ru ze ke yi da fan wei qian zhi di jun , wei wo fang ren yuan zheng qu fu huo shi jian 。
 kai ju : jiang lv bu an pai qi ta ren de hou mian , zai di ren you fu bing de shi hou jue dui bu neng chong chu xing jun fang zhen 。
 dui fang you fu bing he shan lan de hua di yi bo yi zhe 2 ge wei zhu , bu yao ji yu gong cheng , pai xiao jiang qu cai di lei 。
 dan shi zhu yi li huan shi yao fang zai lv bu shen shang , bu duan jin xing tu ji yan hu qi ta bu dui de jin jun 。
 lv bu zai zhe ge shi hou kai shi ge ge ji po di ren , ru guo shun li tie shang dui fang cheng qiang zhi hou , lv bu bu yao qu gong cheng , ji xu bao chi hou fang tu ji zhi yuan de da fa , qi bing ben shen gong cheng wei li tai di , huan shi yong lai qian zhi he lie sha chu cheng di jun
 wo fang gong cheng bu dui quan mie zhi hou , lv bu che tui , deng dai xia yi bo jin gong 。
 lun fu huo shi jian , shi wo men zhe li you li , dan shi jie xia lai de shi jian cai shi guan jian , yin wei shuang fang dou you shi qi ke yi fang ji ce le 。
 ji ben de jin gong fang shi huan shi he kai ju yi yang , la kai dui fang zhan xian 。 lv bu ge ge ji po di ren 。
 ru guo dui fang de fu bing yi jing bei ta chu lai de hua , lv bu jiu ke yi huo yue zai di yi zhan xian shang le 。
 bing li xiao hao dao cha bu duo yao gua de shi hou ke yi shi yong tian xia wu shuang lai hui fu bing li bing qie yi ju jian mie di ren 。
 xu yao zhu yi yi dian , lv bu de di yi ji sha yi ding shi dui fang ji ce yao yuan 。
 jun shi , tui jian chen gong he zhang jiao
 zhang jiao de fu huo hui xue dui lv bu lai shuo xiang dang zhu yao
 er chen gong de zhi lue sheng zhen ke yi da da zeng jia lv bu de kang ji mou neng li
 zhe xie ka zu you de shi zi ji yan jiu de , you de shi cong bie ren na li qu jing ran hou zi ji zai jia yi gai jin 。
 xi wang dui da jia neng you suo bang zhu 。【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
di yi zhang huang jin zhi luan ACT 1 500: han dang 1c 3/2 gong shan cao ren 1.5c 6/5 qi cheng yu 1c 1/8 qiang fu zu mao 1.5c 5/3 qi niu jin 1c 3/1 qi yong yan yan 1.5c 6/3 qi yong yu jin 1.5c 5/5 qiang fu jian yong 1c 2/6 qiang fu li dian 1c 3/6 gong ( shi yong de ka pian ,1c li wu li pian gao , er qie gao zhi li , zui qiang zhi chu zai yu yong you fan ji ) bian huang hou 1c 2/5 qi mei le jin 1c 4/3 qi 1000: chen wu 1.5c 6/2 qiang yong cao hong 1.5c 6/4 gong mu gan ning 2c 9/1 gong xun you 1.5c 3/8 gong shan mu huang gai 1.5c 6/3 qiang ji ling 1.5c 6/4 qi mu xia hou dun 2c 7/7 qi yong mei 2000: zhang fei 2c 9/1 qiang yong guan yu 2.5c 9/5 qiang yong xu huang 2c 8/5 qi cao cao 2.5c 8/10 qi fu mei xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong hong zi de wu jiang shi you bie yu qi ta da zhong lian wu jiang de , zhi you zai qi ben zhang zhong cai hui chu xian ( chu le zhan luan , na li ji hu bao kuo suo you wu jiang ) ACT 2 500: liao hua 1c 3/4 qi zhou cang 1c 4/2 qiang yong yi ji 1c 2/7 gong ma dai 1.5c 5/6 qi fu cheng pu 1.5c 5/6 gong shan ji ling 1.5c 6/4 qi mu han dang 1c 3/2 gong shan cao ren 1.5c 6/5 qi yan yan 1.5c 6/3 qi yong jian yong 1c 2/6 qiang fu le jin 1c 4/3 qi 1000: dong xi 1.5c 5/5 qiang shan zhang fei 2c 9/1 qiang yong ma liang 1.5c 3/8 qiang zu mao 1.5c 5/3 qi xia hou dun 2c 7/7 qi yong mei xun you 1.5c 3/8 gong shan mu cao hong 1.5c 6/4 gong mu 2000: tai shi ci 2.5c 9/5 gong yong liu bei 2.5c 8/6 qiang mei yong huang zhong 2c 7/6 qi mu yong guan yu 2.5c 9/5 qiang yong xu huang 2c 8/5 qi ACT 3 500: zuo ci 1.5c 4/9 bu fu huo ( ji mou bian hua zhi shu , zi shen wu li bian wei di fang zui gao wu li , zhi yao 4 shi qi ,BT!) lei bo 1c 4/2 gong cheng guan ping 1.5c 6/6 qiang mu chen gong 1.5c 4/7 gong shan chen lan 1c 3/4 gong cheng ( zhu ming de xiang che zhan fa ) man chong 1.5c 4/8 qiang fu li dian 1c 3/6 gong yu ji 1c 1/7 bu fu ji ling 1.5c 6/4 qi mu le jin 1c 4/3 qi cheng yu 1c 1/8 fu qiang zu mao 1.5c 5/3 qi jian yong 1c 2/6 qiang fu han dang 1c 3/2 gong shan zhou cang 1c 4/2 qiang yong 1000: zhao yun 2c 7/7 qi mu yu jin 1.5c 5/5 qiang fu zhou yu 2c 6/10 gong fu mei lu su 1.5c 4/8 gong shan ling tong 2c 8/4 qiang yong li jue & guo si 1.5c 6/4 gong shan huang gai 1.5c 6/3 qiang huang zhong 2c 7/6 yong mu qi ma dai 1.5c 5/6 qi fu liu feng 1.5c 6/5 qi zhang he 2c 7/7 qiang yong cao hong 1.5c 6/4 gong hu che er 1.5c 6/3 qiang cheng pu 1.5c 5/6 gong shan 2000: xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong gan ning 2c 9/1 gong dong zhuo 2.5c 8/8 qi yong mei zhang fei 2c 9/1 qiang yong tai shi ci 2.5c 9/5 gong yong di er zhang bao nue mo wang ACT 1 500: zhang xun 1.5c 5/2 qi mu ling cao 1c 3/3 qi guo jia 1.5c 4/9 qi fu cao ang 1c 3/4 qi fa zheng 1.5c 4/8 fu qi lv fan 1c 2/7 gong fu jia xu 1.5c 4/9 qi fu xun yu 1c 1/9 gong liao hua 1c 3/4 qi zhou cang 1c 4/2 qiang yong yu ji 1c 1/7 bu fu li dian 1c 3/6 gong chen gong 1.5 4/7 gong shan le jin 1c 4/3 qi 1000: jian yu da zhong lian shi zai tai duo , wo jiu bu xie ta men de shu xing le , xi you ka wo xiang xi shuo ming pang de 2c 9/1 qi xu chu 2.5c 10/2 gong mu gong sun zan 1.5c 5/5 qi UC xun you C man chong UC xu huang R zhang he UC huang gai UC ji ling C hu che er C zu mao C dong xi UC guan ping UC yan ya UC huang zhong UC ma dai 2000: xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong dian wei 2c 9/2 qiang shan yong tai shi ci 2.5c 9/3 gong yong zhang fei 2c 9/1 qiang yong xia hou dun 2c 7/7 qi yong mei ACT 2 500: zhu zhi 1c 3/4 gong zhang xiu 1c 3/5 qi fu zhu ge jin 1c 2/8 gong shan sun shang xiang 1.5c 5/5 qiang yong mei yu fan 1c 1/8 gong shan UC le jin UC cheng yu C man chong C li dian UC han dang UC huang gai C ling cao C lv fan C yi ji UC guan ping UC yan ya UC zhou cang C liao hua C hu che er UC yu ji 1000: zhou tai 2c 7/4 qiang shan jiang qin 1.5c 6/5 gong sun ce 2c 7/5 qi yong zhu huan 1.5c 4/8 qi tai shi ci 2c 8/5 gong yong C cao hong 、UC cao ren UC gan ning R zhou yu C chen wu C dong xi UC lu su UC zhang fei UC ma dai UC fa zheng UC zhang xun UC chen gong 2000: xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong huang zhong 2c 7/6 yong mu qi ling tong 2c 8/4 qiang yong guan yu 2.5c 9/5 qiang yong sun jian 2.5c 9/5 qi mei ACT 3 500: ma yuan yi 1c 3/1 gong huo xu shu 1.5c 4/9 qi fu gan huang hou 1c 1/4 bu mei guo huang hou 1c 2/7 qi mei sun quan 1.5c 4/7 gong shan mei UC le jin UC xun you UC cheng yu UC bian huang hou C man chong UC guan ping UC yan ya C zhou cang UC yu ji C hu che er UC zhang xun 1000: da de liu bei 2c 6/7 qiang huo mei mu UC yu jin C cao hong UC cao ren UC huang gai R zhou yu C dong xi UC ling tong R zhang fei UC ma dai UC fa zheng C liu feng UC ji ling UC gong sun zan UC chen gong 2000: guan yu 2.5c 9/5 qiang yong tai shi ci 2.5c 9/3 gong yong xu huang 2c 8/5 qi gan ning 2c 9/1 gong xia hou dun 3c 9/7 qi yong mu di san zhang qun xiong ge ju ACT 1 500: xiao qiao 1.5c 2/5 bu shan mei pei yuan shao 1c 3/1 qi huo zhang zhao 1c 2/8 qiang huo han ze 1c 2/6 qiang fu wu fu ren 1c 1/6 gong mei UC le jin UC xun you C man chong C li dian C yu fan C zhu zhi UC zhu ge jin R sun quan C chen wu UC cheng pu C lv fan C yi ji UC yan ya UC zhou cang UC ma dai C liao hua UC ji ling UC gong sun zan C hu che er C zhang xiu C lei bo 1000: xu sheng 2.5c 8/8 gong shan zeng jing de zui ai ke xi ta sheng zhi le ou pei bu shang le ..... UC yu jin R zhou tai R zhou yu C zhu huan UC jiang qin R tai shi ci C dong xi UC fa zheng C li jue & guo si UC zhang xun UC chen gong UC huang zhong UC ma liang UC gan ning 2000: sun ce 3c 10/5 qiang yong mei xu huang 2c 8/5 qi guan yu 2.5c 9/5 qi yong ling tong 2c 8/4 qiang yong xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong ACT 2 500: cheng yuan zhi 1c 3/1 qiang huo zhang hong 1c 2/8 qiang fu li ru 1c 1/8 gong shan ma su 1.5c 5/7 qiang fu zhang liang 1c 5/1 bu huo UC yu jin C guo huang hou C man chong R xun yu C li dian C lv fan UC lu su C jian yong C yi ji UC gan huang hou UC zhou cang UC guan ping R xu shu C liu feng R jia xu UC yu ji UC ji ling UC gong sun zan C zhang xiu C hu che er C ma yuan yi 1000: zhang fei 2.5c 10/2 qiang yong wei yan 2c 8/5 qiang mu R zhao yun UC ma liang UC fa zheng UC yan ya UC ma dai UC zhang xun UC chen gong C li jue & guo si UC xun you UC xu huang C cao hong UC gan ning UC huang gai R tai shi ci C chen wu UC cheng pu UC lu su 2000: lv bu 3c 10+/1 qi yong guan yu 2.5c 9/5 qi yong ling tong 2c 8/4 qiang yong xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong xia hou dun 2c 7/7 qi yong ACT 3 500: ju 1c 2/6 qi mei ( huo le 23 nian le gang gang zhi dao yuan lai zi ji xing de fan ti zi shi zhe me xie ... ) dong bai 1c 2/5 qi mei yan shi 1c 1/7 gong mei shan UC yu jin R jia xu R guo jia UC le jin UC bian huang hou UC jiang qin UC cheng pu C dong xi UC guan ping R xu shu C liao hua UC yu ji SR zuo ci C zhang xiu C zhang liang UC chen gong C chen lan C cheng yuan zhi C pei yuan shao C lei bo UC li ru C ling cao C guo huang hou 1000: cao zhang 1.5c 6/2 qi yong ma chao 2c 8/3 qi mei yong UC xia hou dun UC cao ren UC xun you R pang de UC huang gai UC gong sun zan UC ji ling C zhu huan C zu mao SR sun ce UC yan ya UC ma dai C liu feng UC zhang xun 2000: xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong xu huang 2c 8/5 qi huang zhong 2c7/6 qi yong zhao yun 2.5c 8/7 qi huo mei yong di si zhang zui qiang zhi wu ACT 1 500: cai wen ji 1c 1/7 qi mei liu ye 1c 2/7 qi fu yang gu ( wo shi zhen bu ren shi zhe ge zi .... )1.5c 5/6 qi mei UC yu jin R guo jia C guo huang hou UC le jin R xun yu C cao hong UC zhang hong C pei yuan chao UC zhang zhao C dong xi C lv fan UC lu su UC guan ping C zhou cang C jian yong R ma su UC fa zheng C liao hua UC yu ji R jia xu UC ji ling UC zhang xun C zhang liang C cheng yuan zhi 1000: xia hou yuan 2c 8/3 gong yong mu liu bei 2.5c 8/6 qiang shan mei cao pi 2c 5/8 gong mei mu UC xun you UC cao ren R zhang he R dian wei C man chong UC huang gai UC yan ya UC huang zhong UC ma dai C liu feng UC gong sun zan C hu che er C chen wu UC cheng pu UC ling tong C li jue & guo si 2000: xu huang 2c 8/5 qi guan yu 2.5c 9/5 qi yong xia hou dun 3c 9/7 qi yong huo zhang fei 2c 9/1 qiang yong tai shi ci 2.5c 9/5 gong yong ACT 2 500: pan zhang 1c 3/5 qiang fu meng da 1c 3/6 qiang fu zhang lu 1c 2/6 gong cai mao 1c 3/3 qiang wu yi 1c 3/3 qi lv ji 1.5c 5/4 qiang mei yong ( xiao lv bu ) diao chan 1.5c 2/5 gong mei ( diao chan o ~) UC le jin C niu jin C li dian UC han dang C zhu zhi C ling cao C lei bo C jian yong UC zhou cang C liao hua UC yu ji R jia xu UC yan shi C ma yuan yi R ju C zhang xiu SR diao chan C zhang liang UC chen gong C cheng yuan zhi C pei yuan shao 1000: ben guan mei you 1000 da yang de DCEK chu shou 2000: xu huang 2c 8/5 qi guan yu 2.5c 9/5 qi yong zhang fei 2c 9/1 qiang yong huang zhong 2c7/6 qi yong tai shi ci 2.5c 9/5 gong yong ling tong 2c 8/4 qiang yong xia hou yuan 2.5c 9/5 qi yong xia hou dun 2c 7/7 qi yong gan ning 2c 9/1 gong yong gao shun 2.5c 9/5 qi yong ACT 3 500: wang yi 1.5c 4/8 gong shan mei da qiao 1 1/5 bu mei C jian yong UC zhou cang C liao hua UC yu ji C ma yuan yi R ju C zhang xiu C zhang liang UC chen gong C cheng yuan zhi UC guan ping UC zhang xun C zhang liang UC le jin UC yu jin 1000: wei yan 2c 8/4 qi UC yu jin R xia hou yuan UC xia hou dun UC hu che er UC yan ya UC jiang qin C zu mao C chen wu UC cheng pu R zhou tai UC guan ping 2000: guan yu 2.5c 9/5 qi yong zhang fei 2c 9/1 qiang yong tai shi ci 2.5c 9/5 gong yong ling tong 2c 8/4 qiang yong xu chu 2.5c 10/2 gong mu di wu zhang chi bi zhi zhan ACT 1 500: zhu ge liang 1.5c 3/10 fu mei mu sun shang xiang 1.5c 5/5 gong mei yong pang tong 1c 1/9 qiang fu da zhong lian shi zai tai duo le .... sheng lue diao ~ duo xing , wo de tian di ..... 1000: zhao yun 2.5c 8/7 qi huo mei yong 2000: guan yu 3c 10/7 qi mei yong mu ( zui qiang de guan 2 ye !) ACT 2 500: lu kang 1.5c 5/5 qiang mei yong sun shang xiang 1.5c 5/5 qiang mei yong ( zhu yi zhe ge shi qiang , bu shi gong ) 1000: lu xun 2c 7/8 gong ding feng 2c 7/7 gong ( wan mei ji cheng le wo zui ai xu sheng de shu xing ) 2000: lv meng 2.5c 8/9 gong shan ACT 3 500: huang yue ying 1c 1/8 gong cheng ( ta he chen lan jiu shi 2 ge shen ) xia hou yue ji 1c 2/7 qiang mei 1000: gan ning 2.5c 9/6 qiang yong wei yan 2c 8/5 qiang mu 2000: zhang liao 2.5c 9/7 qi yong di liu zhang san fen tian xia ACT 1 500: zhang song 1c 1/7 qi zhao lei 1c 2/7 qiang shan 1000: huang zhong 2c 7/5 gong shan yong ( zhong yu kan dao yong gong de huang lao ye zi le ) 2000: 5 ge da zhong lian , mei you ren he te se UC guan yu UC gan ning UC xu huang R liu bei UC tai shi ci ACT 2 500: shi zai tai yan shu le , kan de wo xiang tu yi ge te bie de dou mei you ~ 1000: deng ai 2c 7/9 qi fu ( xiang yao de hua jiu shua ba , zhen de hao kao RP..... ) 2000: hua xiong 2.5c 10/2 qiang yong xu sheng 2.5c 8/8 gong shan yong ACT 3 500: hao duo ka , dan mei xin xian de SR diao chan R ju R xiao qiao deng dou ke yi mai dao 1000: si ma yi 2c 6/10 qi fu mei zhong hui 1.5c 4/8 qi 2000: dian wei 3c 10/1 qiang ( shi shang zui lj zui ws de ka ) zhao yun 2 7/6 qi huo zhan luan  suo you zai zhan lue zhang chu xian de ka zai zhe li dou ke yi mai dao ~ suo yi zui hao de shua ka zhang jie jiu shi zhe li , zhan luan kai chang jiu gei 3000 da yang , ke yi fan fu S/L shua shang dian de ka pian 。  ling wai zhan luan tong guan ju shuo hui jiang li yi zhang shen ka , dan wo huan mei da tong , suo yi wu fa zheng shi zhen jia  ci ka wei ! BT de ka pian ~ bu guo cong ji mou shang lai shuo , yuan yuan mei you zhong yi guan er ye hao yong , suo yi ... zhe shi yong lai zhen chang zi de ... gei da jia tui jian yi xie ge ren bi jiao xi huan de ka he ka zu pei he ~ ben ren xian zai de dui kang COM zhuan yong ka zu R xia hou yuan 2c 8/3 gong yong mu luan ji UC li dian 1c 3/6 gong fan ji UC chen lan 1c 3/4 gong cheng xiang che zhan fa C chen gong 1.5c 4/7 gong shan R guo jia 1.5c 4/9 qi fu C cheng yu 1c 1/8 qiang fu ci ka zu mei you da xiao hao de ji mou , dan dou hen shi yong chen lan de xiang che zhan fa zai 1 dai jiu fei chang shi yong ,2 shi qi de hua fei , kuai su tou cheng de zui hao ren xuan 2 fu yong lai dui kang COM de gao wu di zhi shang wu jiang li dian he xia hou zai wo fang gong cheng de shi hou shou zai hou fang di ren chu xian de di yi shi jian , xia hou kai luan ji ,4 shi qi , huan lai 3 wu li he fan wei nei quan ti gong ji xiao guo shi fen ba dao ~ dui zhan ka zu tui jian xia mian shi yi xie dui zhan ka zu , yu ren dou qi le wu qiong ma ~ sui ran ou mei you WIFI de tiao jian , shen bian lian ge neng lian ji de peng you ye mei , bu guo wo huan shi ba zhe xie ka zu pei zhi fang zai DS li , yi bei bu shi zhi xu , hei hei ~~ shou fa zhong yi hao ling zu tui jian xin shou shi yong , hen rong yi shang shou SR guan yu 3c 10/7 qi mu yong mei zhong yi da hao ling R wei yan 2c 8/5 qiang mu da che lun zhan fa C liao hua 1c 3/4 qi fen ji zhan fa C xia hou yue ji 1c 2/7 qiang mei luo lei R guan yin ping 1c 3/4 qiang ruo xue zhi jiao xing gai xin ren wu SR guan yu ~ zhong yi da hao ling :6 shi qi xiao hao , fan wei nei wo fang wu jiang wu li ti sheng 3 dian ,HP chao shang xian hui fu 30% wei yan , da che lun zhan fa , qiang li ya zhi di fang qi bing liao hua , zeng jia ji dong xing , fu zhu guan yu tou cheng , er qie you zi shen hui fu HP50% de fen ji zhan fa , bu si xiao qiang yue ji ,7 zhi cai di lei zhuan yong ~ ji neng luo lei ke yi zai chang mian shi kong shi ji sha di fang gao wu wu jiang guan yin ping , qiang li de ji mou , zi shen wu li shang sheng shang sheng zhi wei ji fang zui gao wu jiang wu li de yi ban jun shi shou xuan zhu ge liang , qi xing 。 yu zhong yi pei he mei ren ji hu dou you 2 tiao ming ~ xu pan guan yu bu yao chong de tai meng , sui ran 10 wu xiang dang gao , dan shi peng dao fu bing zu jia gong shou qi she ye you zhen wang de ke neng bao chi mei ren zhen wang dao shi qi gao , yin wei ka zu li you 3 mei , kai ju jiu 1 ge ban de shi qi , suo yi dao 5 shi qi huan shi hen kuai de yi dan shi qi zu gou , zhong yi yu qi xing yi qi kai ~ jiang dui fang da tui , zhu yi di fang qiang bing , guan yu yi ding yao zhu yi bu neng zhen wang ru guo neng ting dao di er ci zhong yi , na sheng li ji ben jiu shi ni de le ~ po mie xian zhen ying ka zu R gao shun 2.5c 9/5 qi yong xian zhen ying xian zhen ying : shi qi xiao hao 3 wu li 、 cheng gong ji li 、 yi ji dui shan lan de gong ji li dou hui shang sheng 。 shang sheng de wu li , gen ju zi cheng de cheng fang duo shao jue ding , cheng fang yue di , zeng jia de wu li yue gao 。 zui di +1, zui gao +13。 gao wu li de qi bing ,5 zhi li dui yu fu bing shang hai xing ji mou ye you yi ding de di kang UC chen gong 1.5c 4/7 gong shan po mie de xian ce ji mou : xiao hao 3 shi qi zhan chang shang wo fang wu li zui gao de bu dui wu li +10, ji mou xiao guo zhong , zi cheng hui shou dao sun shang C hu che er 1.5c 6/3 qiang wan sha zhan fa ji mou : xiao hao 3 shi qi zi shen wu li +4, sha si de di ren fu huo shi jian yan chang 20 miao C li jue & guo si 1.5c 6/3 gong shan e ni wu dao ji mou : xiao hao 3 shi qi , wu li 6 dian , ji mou xiao guo zhong , zi cheng hui shou dao sun shang C li dian 1c 3/6 gong fan ji cong ji mou shang da jia jiu ke yi kan chu lai le , zhe ge ka zu jiu shi kao zi cheng jian xue lai ti gao gao shun de wu li , cong er da dao qing chang he tou cheng de mu de kai chang wu li zong he wei 28, bi jiao ping yun ,3 gong de pei zhi ke yi hen you xiao de zu dang di ren de gong ji , dang shi qi da dao 3, li ji shi fang po mie xian ce , gao shun wu li dao da 19, kai shi gong ji qing chang , dan shi yao zhu yi ji mou de shi yong cheng du , zi cheng sun xue dao yi ban jiu ke yi ting zhi le 。 zhe shi de gao shun ru guo kai le xian zhen ying , wu li gao da 29, jiu lian kai le wu shuang de lv bu ye neng da cheng ping shou ~ pei he hu che er de wan sha zhan fa , sha diao de wu jiang gu ji zhe chang jie shu qian shi bu hui zai jian dao le ~ shu jun che lun zu R zhang fei 2.5c 10/2 qiang yong tiao fa C zhao lei 1c 2/7 qiang shan che lun chuan shou ji mou :3 shi qi xu yao , shi yong hou zi shen che tui , ji fang qiang bing wu li zui gao de wu jiang wu li shang sheng , quan fang xiang shi zhan wu di che lun gong ji R pang tong 1c 1/9 qiang fu R xu shu 1.5c 4/9 qi fu R ma chao 2c 8/3 qiang mei yong yi qi dang qian ci ka zu si si ke zhi wei guo de shen su hao ling qi bing zu zhang fei de tiao fa jia zhao lei de che lun chuan shou hui rang dui shou si de hen can jia ru ma chao shi wei le qing li di fang de gong shou zu , dan yao zhu yi de shi , ma chao he zhang fei de zhi li dou bu gao , yi fu jiu si suo yi kai ju jin kuai yong 3 ge gao zhi li de wu jiang jiang di lei qing guang jun shi jian yi fa zheng bing lue zai qi he zhen lue chang qiang shan shuo yu ci ka zu pei he xiang dang mo qi gong cheng zu huang yue ying 1c 1/8 gong cheng mei shen su chen lan 1c 3/4 gong cheng xiang che zhan fa lei bo 1c 4/2 gong cheng yuan shu 1c 2/6 gong cheng zhang xun 1.5c 5/2 qi mu da liang sheng chan gong sun zan 1.5c 5/5 qi mu mei bai ma zhen meng da 1c 3/6 qiang fu ci ka zu shi yi zhang xun wei zhong xin de gong cheng zu da liang sheng chan : xu yao 4 shi qi , xiao guo wei suo you che tui de gong cheng che fu huo , yi dong su du jia kuai kai ju , you yu gong ji li you xian , zui hao gui suo zai cheng xia , bao hu hao zhang xun , zai zan gou shi qi hou , rang suo you gong cheng che zhan lue xing quan mie yi ci ~ kai da liang sheng chan , ran hou pei he bai ma zhen , quan ti xun su gong cheng ~ jun shi zui hao xuan ze hui fu xi , huo zhe you jian su ji lue de ben ka zu neng da dao chu qi bu yi de xiao guo , dan shi yong xing bu gao , dui shou zai shu guo 1,2 chang hou hen rong yi jiu xiang chu po jie de fang fa ~ ku le wu zu ju 1c 2/6 qi mei ku le zhi wu pei yuan shao 1c 3/1 qi huo zuo ci 1.5c 4/9 bu huo fu bian hua zhi shu zhang liang 1c 5/1 bu li ru 1c 1/8 gong shan an sha du xu sheng 2.5 8/8 gong shan yong yuan hu bing zhao huan zhong xin ren wu , ju ~ ku le wu ji mou : wu dao , bu neng yi dong , gen ju ji fang che tui ren shu , ji fang chang shang wu jiang wu li ti sheng , ji fang mei che tui yi ren , wu li shang sheng 2, ke die jia ben ka zu de mu de zai yu bu duan si ren cong er bu duan ti sheng wu li ji bai di ren , suo yi ren shu yue duo , ti sheng ye jiu yue da yin wei wu dao qi jian bu neng yi dong , suo yi yao you bao hu ju de shou duan , ka zu zhong you 2 ge yong you shan ji neng de wu jiang , qi zhong xu sheng de ji mou shi zhao huan 2 dui gong bing , zhao huan wu yi yang xiang shou wu dao xiao guo , zhe yang jiu ti gao le ka zu de zhan dou li ~ er zai mian dui dui fang de gao wu li wu jiang shi , ke yi huo yong zuo ci de bian hua zhi shu lai fu ke , sui ran zuo ci de bing zhong shi mei you xiang ke de bu bing , dan shi gao wu li de xiao guo huan shi hen rang di ren tou teng de 。 di fang gong cheng shi ye ke yi shi yong li ru de ji mou an sha du , zhi li di xia de wu jiang , hen kuai jiu hui pao hui cheng qu 。 jun shi tui jian qun xiong de zhang jiao , bing lue tai ping yao su , fu huo shi jian jian shao jia hui xue , hen qiang da de ji neng ci ka zu wu li di xia , suo yi xu yao you hen hao de cao zuo cai neng yun yong zi ru , bu ran yi bu xiao xin jiu hui si guang guang , xin ren shen yong 。 fan zheng ou yong zhe ka zu da dian nao shi mei ying guo . cao zuo tai lan .... zhu ming de huang bu zu he ( lai zi BUS) SR lv bu 3c 10+/1 qi yong tian xia wu shuang C zhang liang 1c 5/1 bu hui fu C cheng yuan zhi 1c 3/1 gong huo C pei yuan shao 1c 3/1 qi huo C li ru 1c 1/8 gong shan C zhang lu 1c 2/6 gong wu dou mi dao gai xin ren wu SR lv bu ka zu zu cheng wei 3+1+1+1+1+1 lv bu pei 5 ge 1 xing huang jin shi li 5 ge 1C de wu jiang sui da jia xuan ze , zui hao ke yi wu zhi shen ban , lv bu de di zhi shang , bu guan duo shao xue , peng dao fu jiu gua , suo yi yao you yi xie zhuan men cai lei de xiao qiang ru guo lv bu bu xiao xin zhen wang de hua , di yi shi jian kai wu dou mi dao , you hen da ji lv fu huo lv bu ~ er li ru ze ke yi da fan wei qian zhi di jun , wei wo fang ren yuan zheng qu fu huo shi jian 。 kai ju : jiang lv bu an pai qi ta ren de hou mian , zai di ren you fu bing de shi hou jue dui bu neng chong chu xing jun fang zhen 。 dui fang you fu bing he shan lan de hua di yi bo yi zhe 2 ge wei zhu , bu yao ji yu gong cheng , pai xiao jiang qu cai di lei 。 dan shi zhu yi li huan shi yao fang zai lv bu shen shang , bu duan jin xing tu ji yan hu qi ta bu dui de jin jun 。 lv bu zai zhe ge shi hou kai shi ge ge ji po di ren , ru guo shun li tie shang dui fang cheng qiang zhi hou , lv bu bu yao qu gong cheng , ji xu bao chi hou fang tu ji zhi yuan de da fa , qi bing ben shen gong cheng wei li tai di , huan shi yong lai qian zhi he lie sha chu cheng di jun wo fang gong cheng bu dui quan mie zhi hou , lv bu che tui , deng dai xia yi bo jin gong 。 lun fu huo shi jian , shi wo men zhe li you li , dan shi jie xia lai de shi jian cai shi guan jian , yin wei shuang fang dou you shi qi ke yi fang ji ce le 。 ji ben de jin gong fang shi huan shi he kai ju yi yang , la kai dui fang zhan xian 。 lv bu ge ge ji po di ren 。 ru guo dui fang de fu bing yi jing bei ta chu lai de hua , lv bu jiu ke yi huo yue zai di yi zhan xian shang le 。 bing li xiao hao dao cha bu duo yao gua de shi hou ke yi shi yong tian xia wu shuang lai hui fu bing li bing qie yi ju jian mie di ren 。 xu yao zhu yi yi dian , lv bu de di yi ji sha yi ding shi dui fang ji ce yao yuan 。 jun shi , tui jian chen gong he zhang jiao zhang jiao de fu huo hui xue dui lv bu lai shuo xiang dang zhu yao er chen gong de zhi lue sheng zhen ke yi da da zeng jia lv bu de kang ji mou neng li zhe xie ka zu you de shi zi ji yan jiu de , you de shi cong bie ren na li qu jing ran hou zi ji zai jia yi gai jin 。 xi wang dui da jia neng you suo bang zhu 。
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
时尚秀气模特裴裴(8)
时尚秀气模特裴裴(7)
时尚秀气模特裴裴(6)
时尚秀气模特裴裴(5)
白墙黑瓦
广州东郊[原创]
八美至丹巴的东谷天然盆景
不一样的
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有