| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> c/c++ >> bian cheng zhi nan :C yu yan bian cheng yi fan mao bing ji he

bian cheng zhi nan :C yu yan bian cheng yi fan mao bing ji he

2008-06-01 02:10:39 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【编程指南:C语言编程易犯毛病集合】的拼音翻译版
 C yu yan de zui da te dian shi : gong neng qiang 、 shi yong fang bian ling huo 。C bian yi de cheng xu dui yu fa jian cha bing bu xiang qi ta gao ji yu yan na me yan ge , zhe jiu gei bian cheng ren yuan liu xia “ ling huo de yu di ”, dan huan shi you yu zhe ge ling huo gei cheng xu de tiao shi dai lai le xu duo bu bian , you qi dui chu xue C yu yan de ren lai shuo , jing chang hui chu yi xie lian zi ji dou bu zhi dao cuo zai na li de cuo wu 。
  kan zhe you cuo de cheng xu , bu zhi gai ru he gai qi , ben ren tong guo dui C de xue xi , ji lei le yi xie C bian cheng shi chang fan de cuo wu , xie gei ge wei xue yuan yi gong shen kao 。
 1. shu xie biao shi fu shi , hu lue le da xiao xie zi mu de qu bie 。
 main()
 {
 int a=5;
 printf("%d",A);
 }
 bian yi cheng xu ba a he A ren wei shi liang ge bu tong de bian liang ming , er xian shi chu cuo xin xi 。C ren wei da xie zi mu he xiao xie zi mu shi liang ge bu tong de zi fu 。 xi guan shang , fu hao chang liang ming yong da xie , bian liang ming yong xiao xie biao shi , yi zeng jia ke du xing 。
 2. hu lue le bian liang de lei xing , jin xing le bu he fa de yun suan 。
 main()
 {
 float a,b;
 printf("%d",a%b);
 }
 % shi qiu yu yun suan , de dao a/b de zheng yu shu 。 zheng xing bian liang a he b ke yi jin xing qiu yu yun suan , er shi xing bian liang ze bu da ying jin xing “ qiu yu ” yun suan 。
 3. jiang zi fu chang liang yu zi fu chuan chang liang hun xiao 。
 char c;
 c="a";
 zai zhe li jiu hun xiao le zi fu chang liang yu zi fu chuan chang liang , zi fu chang liang shi you yi dui dan yin hao kuo qi lai de dan ge zi fu , zi fu chuan chang liang shi yi dui shuang yin hao kuo qi lai de zi fu xu lie 。C gui ding yi “\” zuo zi fu chuan jie shu biao zhi , ta shi you xi tong zi dong jia shang de , suo yi zi fu chuan “a” shi ji shang bao han liang ge zi fu :‘a' he ‘\', er ba ta fu gei yi ge zi fu bian liang shi bu xing de 。
 4. hu lue le “=” yu “==” de qu bie 。
 zai xu duo gao ji yu yan zhong , yong “=” fu hao zuo wei guan xi yun suan fu “ deng yu ”。 ru zai BASIC cheng xu zhong ke yi xie
 if (a=3) then …
 dan C yu yan zhong ,“=” shi fu zhi yun suan fu ,“==” shi guan xi yun suan fu 。 ru :
 if (a==3) a=b;
 qian zhe shi jin xing bi jiao ,a shi fou he 3 xiang deng , hou zhe biao shi jia ru a he 3 xiang deng , ba b zhi fu gei a。 you yu xi guan wen ti , chu xue zhe wang wang hui fan zhe yang de cuo wu 。
 5. wang ji jia fen hao 。
 fen hao shi C yu ju zhong bu ke que shao de yi bu fen , yu ju mo yi bi xu you fen hao 。
 a=1
 b=2
 bian yi shi , bian yi cheng xu zai “a=1” hou mian mei fa xian fen hao , jiu ba xia yi xing “b=2” ye zuo wei shang yi xing yu ju de yi bu fen , zhe jiu hui chu xian yu fa cuo wu 。 gai cuo shi , you shi zai bei zhi chu you cuo de yi xing zhong wei fa xian cuo wu , jiu xu yao kan yi xia shang yi xing shi fou lou diao le fen hao 。
 { z=x+y;
 t=z/100;
 printf("%f",t);
 }
 dui yu fu he yu ju lai shuo , zui hou yi ge yu ju zhong zui hou de fen hao bu neng hu lue bu xie ( zhe shi he PASCAL bu tong de )。
 6. duo jia fen hao 。
 dui yu yi ge fu he yu ju , ru :
 { z=x+y;
 t=z/100;
 printf("%f",t);
 };
 fu he yu ju de hua kuo hao hou bu ying zai jia fen hao , fou ze jiang hui hua she tian zu 。
 you ru :
 if (a%3==0);
 I++;
 ben shi jia ru 3 zheng chu a, ze I jia 1。 dan you yu if (a%3==0) hou duo jia le fen hao , ze if yu ju dao ci jie shu , cheng xu jiang zhi xing I++ yu ju , bu lun 3 shi fou zheng chu a,I dou jiang zi dong jia 1。
 zai ru :
 for (I=0;I<5;I++);
 {scanf("%d",&x);
 printf("%d",x);}
 ben yi shi xian hou shu ru 5 ge shu , mei shu ru yi ge shu hou zai jiang ta shu chu 。 you yu for() hou duo jia le yi ge fen hao , shi xun huan ti bian wei kong yu ju , ci shi zhi neng shu ru yi ge shu bing shu chu ta 。
 7. shu ru bian liang shi wang ji jia di zhi yun suan fu “&”。
 int a,b;
 scanf("%d%d",a,b);
 zhe shi bu he fa de 。Scanf han shu de zuo yong shi : an zhao a、b zai nei cun de di zhi jiang a、b de zhi cun jin qu 。“&a” zhi a zai nei cun zhong de di zhi 。
 8. shu ru shu ju de fang shi yu yao qiu bu fu 。①scanf("%d%d",&a,&b);
 shu ru shi , bu neng yong dou hao zuo liang ge shu ju jian de fen ge fu , ru xia mian shu ru bu he fa :
 3,4
 shu ru shu ju shi , zai liang ge shu ju zhi jian yi yi ge huo duo ge kong ge jian ge , ye ke yong hui che jian , tiao ge jian tab。
 ②scanf("%d,%d",&a,&b);
 C gui ding : jia ru zai “ ge shi kong zhi ” zi fu chuan zhong chu le ge shi shuo ming yi wai huan you qi ta zi fu , ze zai shu ru shu ju shi ying shu ru yu zhe xie zi fu xiang tong de zi fu 。 xia mian shu ru shi he fa de :
 3,4
 ci shi bu yong dou hao er yong kong ge huo qi ta zi fu shi bu dui de 。
 3 4 3:4
 you ru :
 scanf("a=%d,b=%d",&a,&b);
 shu ru ying ru yi xia xing shi :
 a=3,b=4
 9. shu ru zi fu de ge shi yu yao qiu bu yi zhi 。
 zai yong “%c” ge shi shu ru zi fu shi ,“ kong ge zi fu ” he “ zhuan yi zi fu ” dou zuo wei you xiao zi fu shu ru 。
 scanf("%c%c%c",&c1,&c2,&c3);
 ru shu ru a b c
 zi fu “a” song gei c1, zi fu “ ” song gei c2, zi fu “b” song gei c3, yin wei %c zhi yao qiu du ru yi ge zi fu , hou mian bu xu yao yong kong ge zuo wei liang ge zi fu de jian ge 。
王朝网络
geng duo nei rong qing kan C/C++ jin jie ji shu wen dang zhuan ti , huo
 
  10. shu ru shu chu de shu ju lei xing yu suo yong ge shi shuo ming fu bu yi zhi 。
 li ru ,a yi ding yi wei zheng xing ,b ding yi wei shi xing
 a=3;b=4.5;
 printf("%f%d\n",a,b);
 bian yi shi bu gei chu chu cuo xin xi , dan yun xing jie guo jiang yu yuan yi bu fu 。 zhe zhong cuo wu you qi xu yao zhu chong 。
 
  11. shu ru shu ju shi , qi tu gui ding jing du 。
 scanf("%7.2f",&a);
 zhe yang zuo shi bu he fa de , shu ru shu ju shi bu neng gui ding jing du 。
 12.switch yu ju zhong lou xie break yu ju 。
 li ru : gen ju kao shi cheng ji de deng ji da yin chu bai fen zhi shu duan 。
 switch(grade)
 { case 'A':printf("85~100\n");
 case 'B':printf("70~84\n");
 case 'C':printf("60~69\n");
 case 'D':printf("<60\n");
 default:printf("error\n");
 you yu lou xie le break yu ju ,case zhi qi biao hao de zuo yong , er bu qi pan ding zuo yong 。 yin ci , dang grade zhi wei A shi ,printf han shu zai zhi xing wan di yi ge yu ju hou jie zhe zhi xing di er 、 san 、 si 、 wu ge printf han shu yu ju 。 zheng que xie fa ying zai mei ge fen zhi hou zai jia shang “break;”。 li ru
 case 'A':printf("85~100\n");break;
 13. hu shi le while he do-while yu ju zai xi jie shang de qu bie 。
 (1)main()
 {int a=0,I;
 scanf("%d",&I);
 while(I<=10)
 {a=a+I;
 I++;
 }
 printf("%d",a);
 }
 (2)main()
 {int a=0,I;
 scanf("%d",&I);
 do
 {a=a+I;
 I++;
 }while(I<=10);
 printf("%d",a);
 }
 ke yi kan dao , dang shu ru I de zhi xiao yu huo deng yu 10 shi , er zhe de dao de jie guo xiang tong 。 er dang I>10 shi , er zhe jie guo jiu bu tong le 。 yin wei while xun huan shi xian pan ding hou zhi xing , er do-while xun huan shi xian zhi xing hou pan ding 。 dui yu da yu 10 de shu while xun huan yi ci ye bu zhi xing xun huan ti , er do-while yu ju ze yao zhi xing yi ci xun huan ti 。
 14. ding yi shu zu shi wu yong bian liang 。
 int n;
 scanf("%d",&n);
 int a[n];
 shu zu ming hou yong fang kuo hao kuo qi lai de shi chang liang biao da shi , ke yi bao kuo chang liang he fu hao chang liang 。 ji C bu da ying dui shu zu de da xiao zuo dong tai ding yi 。
 15. zai ding yi shu zu shi , jiang ding yi de “ yuan su ge shu ” wu ren wei shi ke shi de zui da xia biao zhi 。
 main()
 {static int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
 printf("%d",a[10]);
 }
 C yu yan gui ding : ding yi shi yong a[10], biao shi a shu zu you 10 ge yuan su 。 qi xia biao zhi you 0 kai shi , suo yi shu zu yuan su a[10] shi bu cun zai de 。
 16. chu shi hua shu zu shi , wei shi yong jing tai cun chu 。
 int a[3]={0,1,2};
 zhe yang chu shi hua shu zu shi bu dui de 。C yu yan gui ding zhi you jing tai cun chu (static) shu zu he wai bu cun chu (exterm) shu zu cai neng chu shi hua 。 ying gai wei :
 static int a[3]={0,1,2};
 17. zai bu ying jia di zhi yun suan fu & de wei zhi jia le di zhi yun suan fu 。
 scanf("%s",&str);
 C yu yan bian yi xi tong dui shu zu ming de chu li shi : shu zu ming dai biao gai shu zu de qi shi di zhi , qie scanf han shu zhong de shu ru xiang shi zi fu shu zu ming , bu bi yao zai jia di zhi fu &。 ying gai wei :
 scanf("%s",str);
 18. tong shi ding yi le xing shen he han shu zhong de ju bu bian liang 。
 int max(x,y)
 int x,y,z;
 {z=x>y?x:y;
 return(z);
 }
 xing shen ying gai zai han shu ti wai ding yi , er ju bu bian liang ying gai zai han shu ti nei ding yi 。 ying gai wei :
 int max(x,y)
 int x,y;
 {int z;
 z=x>y?x:y;
 return(z);
 }
王朝网络
geng duo nei rong qing kan C/C++ jin jie ji shu wen dang zhuan ti , huo【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
C yu yan de zui da te dian shi : gong neng qiang 、 shi yong fang bian ling huo 。C bian yi de cheng xu dui yu fa jian cha bing bu xiang qi ta gao ji yu yan na me yan ge , zhe jiu gei bian cheng ren yuan liu xia “ ling huo de yu di ”, dan huan shi you yu zhe ge ling huo gei cheng xu de tiao shi dai lai le xu duo bu bian , you qi dui chu xue C yu yan de ren lai shuo , jing chang hui chu yi xie lian zi ji dou bu zhi dao cuo zai na li de cuo wu 。 kan zhe you cuo de cheng xu , bu zhi gai ru he gai qi , ben ren tong guo dui C de xue xi , ji lei le yi xie C bian cheng shi chang fan de cuo wu , xie gei ge wei xue yuan yi gong shen kao 。  1. shu xie biao shi fu shi , hu lue le da xiao xie zi mu de qu bie 。  main()  {  int a=5;  printf("%d",A);  }  bian yi cheng xu ba a he A ren wei shi liang ge bu tong de bian liang ming , er xian shi chu cuo xin xi 。C ren wei da xie zi mu he xiao xie zi mu shi liang ge bu tong de zi fu 。 xi guan shang , fu hao chang liang ming yong da xie , bian liang ming yong xiao xie biao shi , yi zeng jia ke du xing 。  2. hu lue le bian liang de lei xing , jin xing le bu he fa de yun suan 。  main()  {  float a,b;  printf("%d",a%b);  }  % shi qiu yu yun suan , de dao a/b de zheng yu shu 。 zheng xing bian liang a he b ke yi jin xing qiu yu yun suan , er shi xing bian liang ze bu da ying jin xing “ qiu yu ” yun suan 。  3. jiang zi fu chang liang yu zi fu chuan chang liang hun xiao 。  char c;  c="a";  zai zhe li jiu hun xiao le zi fu chang liang yu zi fu chuan chang liang , zi fu chang liang shi you yi dui dan yin hao kuo qi lai de dan ge zi fu , zi fu chuan chang liang shi yi dui shuang yin hao kuo qi lai de zi fu xu lie 。C gui ding yi “\” zuo zi fu chuan jie shu biao zhi , ta shi you xi tong zi dong jia shang de , suo yi zi fu chuan “a” shi ji shang bao han liang ge zi fu :‘a' he ‘\', er ba ta fu gei yi ge zi fu bian liang shi bu xing de 。  4. hu lue le “=” yu “==” de qu bie 。  zai xu duo gao ji yu yan zhong , yong “=” fu hao zuo wei guan xi yun suan fu “ deng yu ”。 ru zai BASIC cheng xu zhong ke yi xie  if (a=3) then …  dan C yu yan zhong ,“=” shi fu zhi yun suan fu ,“==” shi guan xi yun suan fu 。 ru :  if (a==3) a=b;  qian zhe shi jin xing bi jiao ,a shi fou he 3 xiang deng , hou zhe biao shi jia ru a he 3 xiang deng , ba b zhi fu gei a。 you yu xi guan wen ti , chu xue zhe wang wang hui fan zhe yang de cuo wu 。  5. wang ji jia fen hao 。  fen hao shi C yu ju zhong bu ke que shao de yi bu fen , yu ju mo yi bi xu you fen hao 。  a=1  b=2  bian yi shi , bian yi cheng xu zai “a=1” hou mian mei fa xian fen hao , jiu ba xia yi xing “b=2” ye zuo wei shang yi xing yu ju de yi bu fen , zhe jiu hui chu xian yu fa cuo wu 。 gai cuo shi , you shi zai bei zhi chu you cuo de yi xing zhong wei fa xian cuo wu , jiu xu yao kan yi xia shang yi xing shi fou lou diao le fen hao 。  { z=x+y;  t=z/100;  printf("%f",t);  }  dui yu fu he yu ju lai shuo , zui hou yi ge yu ju zhong zui hou de fen hao bu neng hu lue bu xie ( zhe shi he PASCAL bu tong de )。  6. duo jia fen hao 。  dui yu yi ge fu he yu ju , ru :  { z=x+y;  t=z/100;  printf("%f",t);  };  fu he yu ju de hua kuo hao hou bu ying zai jia fen hao , fou ze jiang hui hua she tian zu 。  you ru :  if (a%3==0);  I++;  ben shi jia ru 3 zheng chu a, ze I jia 1。 dan you yu if (a%3==0) hou duo jia le fen hao , ze if yu ju dao ci jie shu , cheng xu jiang zhi xing I++ yu ju , bu lun 3 shi fou zheng chu a,I dou jiang zi dong jia 1。  zai ru :  for (I=0;I<5;I++);  {scanf("%d",&x);  printf("%d",x);}  ben yi shi xian hou shu ru 5 ge shu , mei shu ru yi ge shu hou zai jiang ta shu chu 。 you yu for() hou duo jia le yi ge fen hao , shi xun huan ti bian wei kong yu ju , ci shi zhi neng shu ru yi ge shu bing shu chu ta 。  7. shu ru bian liang shi wang ji jia di zhi yun suan fu “&”。  int a,b;  scanf("%d%d",a,b);  zhe shi bu he fa de 。Scanf han shu de zuo yong shi : an zhao a、b zai nei cun de di zhi jiang a、b de zhi cun jin qu 。“&a” zhi a zai nei cun zhong de di zhi 。  8. shu ru shu ju de fang shi yu yao qiu bu fu 。①scanf("%d%d",&a,&b);  shu ru shi , bu neng yong dou hao zuo liang ge shu ju jian de fen ge fu , ru xia mian shu ru bu he fa :  3,4  shu ru shu ju shi , zai liang ge shu ju zhi jian yi yi ge huo duo ge kong ge jian ge , ye ke yong hui che jian , tiao ge jian tab。  ②scanf("%d,%d",&a,&b);  C gui ding : jia ru zai “ ge shi kong zhi ” zi fu chuan zhong chu le ge shi shuo ming yi wai huan you qi ta zi fu , ze zai shu ru shu ju shi ying shu ru yu zhe xie zi fu xiang tong de zi fu 。 xia mian shu ru shi he fa de :  3,4  ci shi bu yong dou hao er yong kong ge huo qi ta zi fu shi bu dui de 。  3 4 3:4  you ru :  scanf("a=%d,b=%d",&a,&b);  shu ru ying ru yi xia xing shi :  a=3,b=4  9. shu ru zi fu de ge shi yu yao qiu bu yi zhi 。  zai yong “%c” ge shi shu ru zi fu shi ,“ kong ge zi fu ” he “ zhuan yi zi fu ” dou zuo wei you xiao zi fu shu ru 。  scanf("%c%c%c",&c1,&c2,&c3);  ru shu ru a b c  zi fu “a” song gei c1, zi fu “ ” song gei c2, zi fu “b” song gei c3, yin wei %c zhi yao qiu du ru yi ge zi fu , hou mian bu xu yao yong kong ge zuo wei liang ge zi fu de jian ge 。 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785451.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1212257439673.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ jin jie ji shu wen dang zhuan ti , huo  10. shu ru shu chu de shu ju lei xing yu suo yong ge shi shuo ming fu bu yi zhi 。  li ru ,a yi ding yi wei zheng xing ,b ding yi wei shi xing  a=3;b=4.5;  printf("%f%d\n",a,b);  bian yi shi bu gei chu chu cuo xin xi , dan yun xing jie guo jiang yu yuan yi bu fu 。 zhe zhong cuo wu you qi xu yao zhu chong 。  11. shu ru shu ju shi , qi tu gui ding jing du 。  scanf("%7.2f",&a);  zhe yang zuo shi bu he fa de , shu ru shu ju shi bu neng gui ding jing du 。  12.switch yu ju zhong lou xie break yu ju 。  li ru : gen ju kao shi cheng ji de deng ji da yin chu bai fen zhi shu duan 。  switch(grade)  { case 'A':printf("85~100\n");  case 'B':printf("70~84\n");  case 'C':printf("60~69\n");  case 'D':printf("<60\n");  default:printf("error\n");  you yu lou xie le break yu ju ,case zhi qi biao hao de zuo yong , er bu qi pan ding zuo yong 。 yin ci , dang grade zhi wei A shi ,printf han shu zai zhi xing wan di yi ge yu ju hou jie zhe zhi xing di er 、 san 、 si 、 wu ge printf han shu yu ju 。 zheng que xie fa ying zai mei ge fen zhi hou zai jia shang “break;”。 li ru  case 'A':printf("85~100\n");break;  13. hu shi le while he do-while yu ju zai xi jie shang de qu bie 。  (1)main()  {int a=0,I;  scanf("%d",&I);  while(I<=10)  {a=a+I;  I++;  }  printf("%d",a);  }  (2)main()  {int a=0,I;  scanf("%d",&I);  do  {a=a+I;  I++;  }while(I<=10);  printf("%d",a);  }  ke yi kan dao , dang shu ru I de zhi xiao yu huo deng yu 10 shi , er zhe de dao de jie guo xiang tong 。 er dang I>10 shi , er zhe jie guo jiu bu tong le 。 yin wei while xun huan shi xian pan ding hou zhi xing , er do-while xun huan shi xian zhi xing hou pan ding 。 dui yu da yu 10 de shu while xun huan yi ci ye bu zhi xing xun huan ti , er do-while yu ju ze yao zhi xing yi ci xun huan ti 。  14. ding yi shu zu shi wu yong bian liang 。  int n;  scanf("%d",&n);  int a[n];  shu zu ming hou yong fang kuo hao kuo qi lai de shi chang liang biao da shi , ke yi bao kuo chang liang he fu hao chang liang 。 ji C bu da ying dui shu zu de da xiao zuo dong tai ding yi 。  15. zai ding yi shu zu shi , jiang ding yi de “ yuan su ge shu ” wu ren wei shi ke shi de zui da xia biao zhi 。  main()  {static int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};  printf("%d",a[10]);  }  C yu yan gui ding : ding yi shi yong a[10], biao shi a shu zu you 10 ge yuan su 。 qi xia biao zhi you 0 kai shi , suo yi shu zu yuan su a[10] shi bu cun zai de 。  16. chu shi hua shu zu shi , wei shi yong jing tai cun chu 。  int a[3]={0,1,2};  zhe yang chu shi hua shu zu shi bu dui de 。C yu yan gui ding zhi you jing tai cun chu (static) shu zu he wai bu cun chu (exterm) shu zu cai neng chu shi hua 。 ying gai wei :  static int a[3]={0,1,2};  17. zai bu ying jia di zhi yun suan fu & de wei zhi jia le di zhi yun suan fu 。  scanf("%s",&str);  C yu yan bian yi xi tong dui shu zu ming de chu li shi : shu zu ming dai biao gai shu zu de qi shi di zhi , qie scanf han shu zhong de shu ru xiang shi zi fu shu zu ming , bu bi yao zai jia di zhi fu &。 ying gai wei :  scanf("%s",str);  18. tong shi ding yi le xing shen he han shu zhong de ju bu bian liang 。  int max(x,y)  int x,y,z;  {z=x>y?x:y;  return(z);  }  xing shen ying gai zai han shu ti wai ding yi , er ju bu bian liang ying gai zai han shu ti nei ding yi 。 ying gai wei :  int max(x,y)  int x,y;  {int z;  z=x>y?x:y;  return(z);  } [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785451.html][img]http://images.wangchao.net.cn/images/upload/images/lsdn/1212257439783.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ jin jie ji shu wen dang zhuan ti , huo
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
赏心悦目的模特儿(9)
赏心悦目的模特儿(8)
赏心悦目的模特儿(7)
赏心悦目的模特儿(6)
周六一日游--绿野翠蜂场(一)
骆驼峰
下一站上环
杂乱的几张Danang
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有