| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> c/c++ >> C yu yan tu xing han shu

C yu yan tu xing han shu

2008-06-01 02:09:04 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【C语言图形函数】的拼音翻译版
 Turbo C ti gong le fei chang feng fu de tu xing han shu , suo you tu xing han shu de yuan xing yun zai graphics. h
 zhong , ben jie zhu yao jie shao tu xing mo shi de chu shi hua 、 du li tu xing cheng xu de jian li 、 ji ben tu xing gong neng 、 tu
 xing chuang kou yi ji tu xing mo shi xia de wen ben shu chu deng han shu 。 ling wai , shi yong tu xing han shu shi yao que bao you xian shi
 qi tu xing qu dong cheng xu *BGI, tong shi jiang ji cheng kai fa huan jing Options/Linker zhong de Graphics lib xuan
 wei on, zhi you zhe yang cai neng bao zheng zheng que shi yong tu xing han shu 。
  1. tu xing mo shi de chu shi hua
  bu tong de xian shi qi shi pei qi you bu tong de tu xing fen bian lv 。 ji shi tong yi xian shi qi shi pei qi , zai bu tong
 mo shi xia ye you bu tong fen bian lv 。 yin ci , zai ping mu zuo tu zhi qian , bi xu gen ju xian shi qi shi pei qi zhong lei jiang
 xian shi qi she zhi cheng wei mou zhong tu xing mo shi , zai wei she zhi tu xing mo shi zhi qian , wei ji xi tong mo ren ping mu wei wen
 ben mo shi (80 lie , 25 xing zi fu mo shi ), ci shi suo you tu xing han shu yun bu neng gong zuo 。 she zhi ping mu wei tu xing
 mo shi , ke yong xia lie tu xing chu shi hua han shu :
  void far initgraph(int far *gdriver, int far *gmode, char *path);
  qi zhong gdriver he gmode fen bie biao shi tu xing qu dong qi he mo shi , path shi zhi tu xing qu dong cheng xu suo
 zai de mu lu lu jing 。 you guan tu xing qu dong qi 、 tu xing mo shi de fu hao chang shu ji dui ying de fen bian lv jian biao 2。
  tu xing qu dong cheng xu you Turbo C chu ban shang ti gong , wen jian kuo zhan ming wei .BGI。 gen ju bu tong de tu xing
 shi pei qi you bu tong de tu xing qu dong cheng xu 。 li ru dui yu EGA、 VGA tu xing shi pei qi jiu tiao yong qu dong cheng xu
 EGAVGA.BGI。
  biao 2. tu xing qu dong qi 、 mo shi de fu hao chang shu ji shu zhi
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  tu xing qu dong qi (gdriver) tu xing mo shi (gmode)
  ─────────── ─────────── se tiao fen bian lv
  fu hao chang shu shu zhi fu hao chang shu shu zhi
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  CGA 1 CGAC0 0 C0 320*200
  CGAC1 1 C1 320*200
  CGAC2 2 C2 320*200
  CGAC3 3 C3 320*200
  CGAHI 4 2 se 640*200
 ───────────────────────────────────
 
  MCGA 2 MCGAC0 0 C0 320*200
  MCGAC1 1 C1 320*200
  MCGAC2 2 C2 320*200
  MCGAC3 3 C3 320*200
  MCGAMED 4 2 se 640*200
  MCGAHI 5 2 se 640*480
 ───────────────────────────────────
  EGA 3 EGALO 0 16 se 640*200
  EGAHI 1 16 se 640*350
 ───────────────────────────────────
  EGA64 4 EGA64LO 0 16 se 640*200
  EGA64HI 1 4 se 640*350
 
  ───────────────────────────────────
  EGAMON 5 EGAMONHI 0 2 se 640*350
 ───────────────────────────────────
  IBM8514 6 IBM8514LO 0 256 se 640*480
  IBM8514HI 1 256 se 1024*768
 ───────────────────────────────────
  HERC 7 HERCMONOHI 0 2 se 720*348
 ───────────────────────────────────
  ATT400 8 ATT400C0 0 C0 320*200
  ATT400C1 1 C1 320*200
  ATT400C2 2 C2 320*200
  ATT400C3 3 C3 320*200
  ATT400MED 4 2 se 320*200
  ATT400HI 5 2 se 320*200
 ───────────────────────────────────
 
  VGA 9 VGALO 0 16 se 640*200
  VGAMED 1 16 se 640*350
  VGAHI 2 16 se 640*480
 ───────────────────────────────────
  PC3270 10 PC3270HI 0 2 se 720*350
 ───────────────────────────────────
  DETECT 0 yong yu ying jian ce shi
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
  li 4. shi yong tu xing chu shi hua han shu she zhi VGA gao fen bian lv tu xing mo shi
  #include
  int main()
  {
  int gdriver, gmode;
  gdriver=VGA;
  gmode=VGAHI;
  initgraph(&gdriver, &gmode, "c:\\tc");
  bar3d(100, 100, 300, 250, 50, 1); /* hua yi chang fang ti */
  getch();
  closegraph();
  return 0;
  }
  you shi bian cheng zhe bing bu zhi dao suo yong de tu xing xian shi qi shi pei qi zhong lei , huo zhe xu yao jiang bian xie de cheng xu
 yong yu bu tong tu xing qu dong qi , Turbo C ti gong le yi ge zi dong jian ce xian shi qi ying jian de han shu , qi tiao yong
 ge shi wei :
  void far detectgraph(int *gdriver, *gmode);
  qi zhong gdriver he gmode de yi yi yu shang mian xiang tong 。
  li 5. zi dong jin xing ying jian ce shi hou jin xing tu xing chu shi hua
  #include
  int main()
  {
  int gdriver, gmode;
  detectgraph(&gdriver, &gmode); /* zi dong ce shi ying jian */
 
  printf("the graphics driver is %d, mode is %d\n", gdriver,
  gmode); /* shu chu ce shi jie guo */
  getch();
  initgraph(&gdriver, &gmode, "c:\\tc");
  /* gen ju ce shi jie guo chu shi hua tu xing */
  bar3d(10, 10, 130, 250, 20, 1);
  getch();
  closegraph();
  return 0;
  }
  shang li cheng xu zhong xian dui tu xing xian shi qi zi dong jian ce , ran hou zai yong tu xing chu shi hua han shu jin xing chu shi hua
 she zhi , dan Turbo C ti gong le yi zhong geng jian dan de fang fa , ji yong gdriver= DETECT yu ju hou zai gen
 initgraph() han shu jiu xing le 。 cai yong zhe zhong fang fa hou , shang li ke gai wei :
  li 6.
  #include
  int main()
  {
  int gdriver=DETECT, gmode;
  initgraph(&gdriver, &gmode, "c:\\tc");
  bar3d(50, 50, 150, 30, 1);
  getch();
  closegraph();
  return 0;
  }
  ling wai , Turbo C ti gong le tui chu tu wai xing tai de han shu closegraph(), qi tiao yong ge shi wei :
  void far closegraph(void);
  tiao yong gai han shu hou ke tui chu tu wai xing tai er jin ru wen ben fang shi (Turbo C mo ren fang shi ), bing shi fang
 yong yu bao cun tu xing qu dong cheng xu he zi ti de xi tong nei cun 。
  2. du li tu xing yun xing cheng xu de jian li
  Turbo C dui yu yong initgraph() han shu zhi jie jin xing de tu xing chu shi hua cheng xu , zai bian yi he lian jie
 shi bing mei you jiang xiang ying de qu dong cheng xu (*.BGI) zhuang ru dao zhi xing cheng xu , dang cheng xu jin xing dao intitgraph()
 yu ju shi , zai cong gai han shu zhong di san ge xing shi shen shu char *path zhong suo gui ding de lu jing zhong qu zhao xiang ying de
 qu dong cheng xu 。 ruo mei you qu dong cheng xu , ze zai C:\TC zhong qu zhao , ru C:\TC zhong reng mei you huo TC bu cun zai ,
 jiang hui chu xian cuo wu :
  BGI Error: Graphics not initialized (use 'initgraph')
  yin ci , wei le shi yong fang bian , ying gai jian li yi ge bu xu yao qu dong cheng xu jiu neng du li yun xing de ke zhi xing
 tu xing cheng xu ,Turbo C zhong gui ding yong xia shu bu zhou ( zhe li yi EGA、VGA xian shi qi wei li ):
  1. zai C:\TC zi mu lu xia shu ru ming ling :BGIOBJ EGAVGA
  ci ming ling jiang qu dong cheng xu EGAVGA.BGI zhuan huan cheng EGAVGA.OBJ de mu biao wen jian 。
  2. zai C:\TC zi mu lu xia shu ru ming ling :TLIB LIB\GRAPHICS.LIB+EGAVGA
  ci ming ling de yi si shi jiang EGAVGA.OBJ de mu biao mo kuai zhuang dao GRAPHICS.LIB ku wen jian zhong 。
  3. zai cheng xu zhong initgraph() han shu tiao yong zhi qian jia shang yi ju :
  registerbgidriver(EGAVGA_driver):
 gai han shu gao su lian jie cheng xu zai lian jie shi ba EGAVGA de qu dong cheng xu zhuang ru dao yong hu de zhi xing cheng xu zhong 。
  jing guo shang mian chu li , bian yi lian jie hou de zhi xing cheng xu ke zai ren he mu lu huo qi ta jian rong ji shang yun xing 。
 
  jia she yi zuo le qian liang ge bu zhou , ruo zai xiang li 6 zhong jia registerbgidriver() han shu ze bian cheng :
  li 7:
  #include
  #include
  int main()
  {
  int gdriver=DETECT,gmode;
  registerbgidriver(EGAVGA_driver): / * jian li du li tu xing yun xing cheng xu */
  initgraph( gdriver, gmode,"c:\\tc");
  bar3d(50,50,250,150,20,1);
  getch();
  closegraph();
  return 0;
  }
  shang li bian yi lian jie hou chan sheng de zhi xing cheng xu ke du li yun xing 。
  ru bu chu shi hua cheng EGA huo CGA fen bian lv , er xiang chu shi hua wei CGA fen bian lv , ze zhi xu yao jiang shang shu
 bu zhou zhong you EGAVGA de di fang yong CGA dai ti ji ke 。
  3. ping mu yan se de she zhi he qing ping han shu
  dui yu tu xing mo shi de ping mu yan se she zhi , tong yang fen wei bei jing se de she zhi he qian jing se de she zhi 。 zai
 Turbo C zhong fen bie yong xia mian liang ge han shu 。
  she zhi bei jing se : void far setbkcolor( int color);
  she zhi zuo tu se : void far setcolor(int color);
  qi zhong color wei tu xing fang shi xia yan se de gui ding shu zhi , dui EGA, VGA xian shi qi shi pei qi , you guan
 yan se de fu hao chang shu ji shu zhi jian xia biao suo shi 。
  biao 3 you guan ping mu yan se de fu hao chang shu biao
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  fu hao chang shu shu zhi han yi fu hao chang shu shu zhi han yi
 ───────────────────────────────────
 BLACK 0 hei se DARKGRAY 8 shen hui
 BLUE 1 lan se LIGHTBLUE 9 shen lan
 GREEN 2 lv se LIGHTGREEN 10 dan lv
 CYAN 3 qing se LIGHTCYAN 11 dan qing
 RED 4 hong se LIGHTRED 12 dan hong
 
  MAGENTA 5 yang hong LIGHTMAGENTA 13 dan yang hong
 BROWN 6 zong se YELLOW 14 huang se
 LIGHTGRAY 7 dan hui WHITE 15 bai se
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  dui yu CGA shi pei qi , bei jing se ke yi wei biao 3 zhong 16 zhong yan se de yi zhong , dan qian jing se yi kao yu bu tong
 de tiao se ban 。 gong you si zhong tiao se ban , mei zhong tiao se ban shang you si zhong yan se ke gong xuan ze 。 bu tong tiao se ban suo
 dui ying de yuan se jian biao 4。
  biao 4 CGA tiao se ban yu yan se zhi biao
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  tiao se ban yan se zhi
 ─────────── ──────────────────
  fu hao chang shu shu zhi 0 1 2 3
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  C0 0 bei jing lv hong huang
  C1 1 bei jing qing yang hong bai
  C2 2 bei jing dan lv dan hong huang
  C3 3 bei jing dan qing dan yang hong bai
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  qing chu tu xing ping mu nei rong shi yong qing ping han shu , qi tiao yong ge shi ru xia :
  voide far cleardevice(void);
  you guan yan se she zhi 、 qing ping han shu de shi yong qing kan li 8。
  li 8:
  #include
  #include
 
  int main()
  {
  int gdriver, gmode, i;
  gdriver=DETECT;
  registerbgidriver(EGAVGA_DRIVER);/* jian li du li tu xing yun xing cheng xu */
  initgraph(&gdriver, &gmode", "");/* tu xing chu shi hua */
  setbkcolor(0); /* she zhi tu xing bei jing */
  cleardevice();
  for(i=0; i<=15; i++)
  {
  setcolor(i); /* she zhi bu tong zuo tu se */
  circle(320, 240, 20+i*10); /* hua ban jing bu tong de yuan */
  delay(100); /* yan chi 100 hao miao */
  }
  for(i=0; i<=15; i++)
  {
  setbkcolor(i); /* she zhi bu tong bei jing se */
  cleardevice();
  circle(320, 240, 20+i*10);
  delay(100);
  }
  closegraph();
  return 0;
  }
  ling wai , TURBO C ye ti gong le ji ge huo de xian xing yan se she zhi qing kuang de han shu 。
  int far getbkcolor(void); fan hui xian xing bei jing yan se zhi 。
  int far getcolor(void); fan hui xian xing zuo tu yan se zhi 。
  int far getmaxcolor(void); fan hui zui gao ke yong de yan se zhi 。
  4. ji ben tu xing han shu
  ji ben tu xing han shu bao kuo hua dian , xian yi ji qi ta yi xie ji ben tu xing de han shu 。 ben jie dui zhe xie han shu
 zuo yi quan mian de jie shao 。
  yi 、 hua dian
  1. hua dian han shu
  void far putpixel(int x, int y, int color);
  gai han shu biao shi you zhi ding de xiang yuan hua yi ge an color suo que ding yan se de dian 。 dui yu yan se color de
 zhi ke cong biao 3 zhong huo de er dui x, y shi zhi tu xing xiang yuan de zuo biao 。
  zai tu xing mo shi xia , shi an xiang yuan lai ding yi zuo biao de 。 dui VGA shi pei qi , ta de zui gao fen bian lv wei
 
  640x480, qi zhong 640 wei zheng ge ping mu cong zuo dao you suo you xiang yuan de ge shu , 480 wei zheng ge ping mu cong shang dao
 xia suo you xiang yuan de ge shu 。 ping mu de zuo shang jiao zuo biao wei (0, 0), you xia jiao zuo biao wei (639, 479), shui
 ping fang xiang cong zuo dao you wei x zhou zheng xiang , chui zhi fang xiang cong shang dao xia wei y zhou zheng xiang 。TURBO C de tu xing han shu
 dou shi xiang dui yu tu xing ping mu zuo biao , ji xiang yuan lai shuo de 。
  guan yu dian de ling wai yi ge han shu shi :
  int far getpixel(int x, int y);
  ta huo de dang qian dian (x, y) de yan se zhi 。
  2. you guan zuo biao wei zhi de han shu
  int far getmaxx(void);
  fan hui x zhou de zui da zhi 。
  int far getmaxy(void);
  fan hui y zhou de zui da zhi 。
  int far getx(void);
  fan hui you biao zai x zhou de wei zhi 。
  void far gety(void);
  fan hui you biao you y zhou de wei zhi 。
  void far moveto(int x, int y);
  yi dong you biao dao (x, y) dian , bu shi hua dian , zai yi dong guo cheng zhong yi hua dian 。
  void far moverel(int dx, int dy);
  yi dong you biao cong xian xing wei zhi (x, y) yi dong dao (x+dx, y+dy) de wei zhi , yi dong guo cheng zhong bu hua dian 。
  er 、 hua xian
  1. hua xian han shu
  TURBO C ti gong le yi xi lie hua xian han shu , xia mian fen bie xu shu :
  void far line(int x0, int y0, int x1, int y1);
  hua yi tiao cong dian (x0, y0) dao (x1, y1) de zhi xian 。
  void far lineto(int x, int y);
  hua yi zuo cong xian xing you biao dao dian (x, y) de zhi xian 。
  void far linerel(int dx, int dy);
  hua yi tiao cong xian xing you biao (x, y) dao an xiang dui zeng liang que ding de dian (x+dx, y+dy) de zhi xian 。
  void far circle(int x, int y, int radius);
  yi (x, y) wei yuan xin , radius wei ban jing , hua yi ge yuan 。
  void far arc(int x, int y, int stangle, int endangle, int radius);
  yi (x, y) wei yuan xin , radius wei ban jing , cong stangle kai shi dao endangle jie shu ( yong du biao shi )
 hua yi duan yuan hu xian 。 zai TURBO C zhong gui ding x zhou zheng xiang wei 0 du , ni shi zhen fang xiang xuan zhuan yi zhou , yi ci wei
 90, 180, 270 he 360 du ( qi ta you guan han shu ye an ci gui ding , bu zai chong shu )。
  void ellipse(int x, int y, int stangle, int endangle, int xradius,
 int yradius);
  yi (x, y) wei zhong xin , xradius, yradius wei x zhou he y zhou ban jing , cong jiao stangle kai shi dao
 endangle jie shu hua yi duan tuo yuan xian , dang stangle=0, endangle=360 shi , hua chu yi ge wan zheng de
 tuo yuan 。
  void far rectangle(int x1, int y1, int x2, inty2);
  yi (x1, y1) wei zuo shang jiao , (x2, y2) wei you xia jiao hua yi ge ju xing kuang 。
  void far drawpoly(int numpoints, int far *polypoints);
  hua yi ge ding dian shu wei numpoints, ge ding dian zuo biao you polypoints gei chu de duo bian xing 。
 polypoints zheng xing shu zu bi xu zhi shao you 2 bei ding dian shu ge wu su 。 mei yi ge ding dian de zuo biao dou ding yi wei x,
 y, bing qie x zai qian 。 zhi de zhu chong de shi dang hua yi ge feng bi de duo bian xing shi , numpoints de zhi qu shi ji
 duo bian xing de ding dian shu jia yi , bing qie shu zu polypoints zhong di yi ge he zui hou yi ge dian de zuo biao xiang tong 。
  xia mian ju yi ge yong drawpoly() han shu hua jian tou de li zi 。
  li 9:
  #include
  #include
  int main()
  {
  int gdriver, gmode, i;
  int arw[16]={200, 102, 300, 102, 300, 107, 330,
  100, 300, 93, 300, 98, 200, 98, 200, 102};
 
  gdriver=DETECT;
  registerbgidriver(EGAVGA_driver);
  initgraph(&gdriver, &gmode, "");
  setbkcolor(BLUE);
  cleardevice();
  setcolor(12); /* she zhi zuo tu yan se */
  drawpoly(8, arw); /* hua yi jian tou */
  getch();
  closegraph();
  return 0;
  }
  2. she ding xian xing han shu
  zai mei you dui xian de te xing jin xing she ding zhi qian , TURBO C yong qi mo ren zhi , ji yi dian kuan de shi xian ,
 dan TURBO C ye ti gong le ke yi gai bian xian xing de han shu 。 xian xing bao kuo : kuan du he wai xing 。 qi zhong kuan du zhi you
 liang zhong xuan ze : yi dian kuan he san dian kuan 。 er xian de wai xing ze you wu zhong 。 xia mian jie shao you guan xian xing de she zhi han
 shu 。
  void far setlinestyle(int linestyle, unsigned upattern, int
 thickness);
  gai han shu yong lai she zhi xian de you guan xin xi , qi zhong linestyle shi xian wai xing de gui ding , jian biao 5。
  biao 5. you guan xian de wai xing (linestyle)
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  fu hao chang shu shu zhi han yi
 ─────────────────────────
  SOLID_LINE 0 shi xian
  DOTTED_LINE 1 dian xian
  CENTER_LINE 2 zhong xin xian
  DASHED_LINE 3 dian hua xian
  USERBIT_LINE 4 yong hu ding yi xian
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  thickness shi xian de kuan du , jian biao 6。
  biao 6. you guan xian kuan (thickness)
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  fu hao chang shu shu zhi han yi
 ─────────────────────────
  NORM_WIDTH 1 yi dian kuan
  THIC_WIDTH 3 san dian kuan
 
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  dui yu upattern, zhi you linestyle xuan USERBIT_LINE shi cai you yi yi ( xuan qi ta xian xing ,
 uppattern qu 0 ji ke )。 ci jin uppattern de 16 wei er jin zhi shu de mei yi wei dai biao yi ge xiang yuan , ru
 guo na wei wei 1, ze gai xiang yuan da kai , fou ze gai xiang yuan guan bi 。
  void far getlinesettings(strUCt linesettingstype far *lineinfo);
  gai han shu jiang you guan xian de xin xi cun fang dao you lineinfo zhi xiang de jie gou zhong , biao zhong
 linesettingstype de jie gou ru xia :
  struct linesettingstype{
  int linestyle;
  unsigned upattern;
  int thickness;
  }
  li ru xia mian liang ju cheng xu ke yi du chu dang qian xian de te xing
  struct linesettingstype *info;
  getlinesettings(info);
  void far setwritemode(int mode);
  gai han shu gui ding hua xian de fang shi 。 jia ru mode=0, ze biao shi hua xian shi jiang suo hua wei zhi de yuan lai xin xi
 fu gai le ( zhe shi TURBO C de mo ren fang shi )。 jia ru mode=1, ze biao shi hua xian shi yong xian zai te xing de xian
 yu suo hua zhi chu yuan you de xian jin xing yi huo (XOR) cao zuo , shi ji shang hua chu de xian shi yuan you xian yu xian zai gui ding
 de xian jin xing yi huo hou de jie guo 。 yin ci , dang xian de te xing bu bian , jin xing liang ci hua xian cao zuo xiang dang yu mei you
 hua xian 。
  you guan xian xing she ding he hua xian han shu de li zi ru xia suo shi 。
  li 10.
  #include
  #include
  int main()
  {
  int gdriver, gmode, i;
  gdriver=DETECT;
  registerbgidriver(EGAVGA_driver);
  initgraph(&gdriver, &gmode, "");
  setbkcolor(BLUE);
  cleardevice();
  setcolor(GREEN);
  circle(320, 240, 98);
  setlinestyle(0, 0, 3); /* she zhi san dian kuan shi xian */
  setcolor(2);
  rectangle(220, 140, 420, 340);
  setcolor(WHITE);
  setlinestyle(4, 0xaaaa, 1); /* she zhi yi dian kuan yong hu ding yi xian */
  line(220, 240, 420, 240);
  line(320, 140, 320, 340);
  getch();
  closegraph();
 
  return 0;
  }
  5. feng bi tu xing de tian chong
  tian chong jiu shi yong gui ding de yan se he tu mo tian man yi ge feng bi tu xing 。
  yi 、 xian hua lun kuo zai tian chong
  TURBO C ti gong le yi xie xian hua chu ji ben tu xing lun kuo , zai an gui ding tu mo he yan se tian chong zheng ge feng
 bi tu xing de han shu 。 zai mei you gai bian tian chong fang shi shi , TURBO C yi mo ren fang shi tian chong 。 xia mian jie shao zhe
 xie han shu 。
  void far bar(int x1, int y1, int x2, int y2);
  que ding yi ge yi (x1, y1) wei zuo shang jiao , (x2, y2) wei you xia jiao de ju xing chuang kou , zai an gui ding tu
 mo he yan se tian chong 。
  shuo ming : ci han shu bu hua chu bian kuang , suo yi tian chong se wei bian kuang 。
  void far bar3d(int x1, int y1, int x2, int y2, int depth, int
 topflag);
  dang topflag wei fei 0 shi , hua chu yi ge san wei de chang fang ti 。 dang topflag wei 0 shi , san wei tu xing bu
 feng ding , shi ji shang hen shao zhe yang shi yong 。
  shuo ming : bar3d() han shu zhong , chang fang ti di san wei de fang xiang bu sui ren he shen shu er bian , ji shi zhong wei
 45 du de fang xiang 。
  void far pieslice(int x, int y, int stangle, int endangle, int
 radius);
  hua yi ge yi (x, y) wei yuan xin , radius wei ban jing , stangle wei qi shi jiao du , endangle wei
 zhong zhi jiao du de shan xing , zai an gui ding fang shi tian chong 。 dang stangle=0, endangle=360 shi bian cheng yi ge
 shi xin yuan , bing zai yuan nei cong yuan dian yan X zhou zheng xiang hua yi tiao ban jing 。
  void far sector(int x, int y, int stanle, intendangle, int
 xradius, int yradius);
  hua yi ge yi (x, y) wei yuan xin fen bie yi xradius, yradius wei x zhou he y zhou ban jing , stangle
 wei qi shi jiao , endangle wei zhong zhi jiao de tuo yuan shan xing , zai an gui ding fang shi tian chong 。
  er 、 she ding tian chong fang shi
  TURBO C you si ge yu tian chong fang shi you guan de han shu 。 xia mian fen bie jie shao :
  void far setfillstyle(int pattern, int color);
  color de zhi shi dang qian ping mu tu xing mo shi shi yan se de you xiao zhi 。pattern de zhi ji yu qi deng jia de
 fu hao chang shu ru biao 7 suo shi 。
  biao 7. guan yu tian chong shi yang pattern de gui ding
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  fu hao chang shu shu zhi han yi
  ───────────────────────────
  EMPTY_FILL 0 yi bei jing yan se tian chong
  SOLID_FILL 1 yi shi tian chong
  LINE_FILL 2 yi zhi xian tian chong
  LTSLASH_FILL 3 yi xie xian tian chong ( yin ying xian )
  SLASH_FILL 4 yi cu xie xian tian chong ( cu yin ying xian )
  BKSLASH_FILL 5 yi cu fan xie xian tian chong ( cu yin ying xian )
  LTBKSLASH_FILL 6 yi fan xie xian tian chong ( yin ying xian )
 
  HATCH_FILL 7 yi zhi fang wang ge tian chong
  XHATCH_FILL 8 yi xie wang ge tian chong
  INTTERLEAVE_FILL 9 yi jian ge dian tian chong
  WIDE_DOT_FILL 10 yi xi shu dian tian chong
  CLOSE_DOS_FILL 11 yi mi ji dian tian chong
  USER_FILL 12 yi yong hu ding yi shi yang tian chong
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  chu USER_FILL( yong hu ding yi tian chong shi yang ) yi wai , qi ta tian chong shi yang yun ke you setfillstyle()
 han shu she zhi 。 dang xuan yong USER_FILL shi , gai han shu dui tian chong tu mo he yan se bu zuo ren he gai bian 。 zhi suo
 yi ding yi USER_FILL zhu yao yin wei zai huo de you guan tian chong xin xi shi yong dao ci xiang 。
  void far setfillpattern(char * upattern,int color);
  she zhi yong hu ding yi de tian chong tu mo de yan se yi gong dui feng bi tu xing tian chong 。
  qi zhong upattern shi yi ge zhi xiang 8 ge zi jie de zhi zhen 。 zhe 8 ge zi jie ding yi le 8x8 dian zhen de tu xing 。
 mei ge zi jie de 8 wei er jin zhi shu biao shi shui ping 8 dian , 8 ge zi jie biao shi 8 xing , ran hou yi ci wei mo xing xiang ge feng
 bi qu yu tian chong 。
  void far getfillpattern(char * upattern);
  gai han shu jiang yong hu ding yi de tian chong tu mo cun ru upattern zhi zhen zhi xiang de nei cun qu yu 。
  void far getfillsetings(struct fillsettingstype far * fillinfo);
  huo de xian xing tu mo de yan se bing jiang cun ru jie gou zhi zhen bian liang fillinfo zhong 。 qi zhong fillsettingstype
 jie gou ding yi ru xia :
  struct fillsettingstype{
  int pattern; /* xian xing tian chong mo shi * /
  int color; /* xian xing tian chong mo shi * /
  };
  you guan tu xing tian chong tu mo de yan se de xuan ze , qing kan xia mian li cheng 。
  li 11:
  #include
  main(){
  char str[8]={10,20,30,40,50,60,70,80}; /* yong hu ding yi tu mo */
  int gdriver,gmode,i;
  struct fillsettingstype save; /* ding yi yi ge yong lai cun chu tian chong xin xi de jie gou bian liang */
  gdriver=DETECT;
  initgraph(&gdriver,&gmode,"c:\\tc");
  setbkcolor(BLUE);
  cleardevice();
  for(i=0;i<13;i++)
  {
  setcolor(i+3);
  setfillstyle(i,2+i); /* she zhi tian chong lei xing *
  bar(100,150,200,50); /* hua ju xing bing tian chong */
 
  bar3d(300,100,500,200,70,1); /* hua chang fang ti bing tian chong */
  pieslice(200, 300, 90, 180, 90);/* hua shan xing bing tian chong */
  sector(500,300,180,270,200,100);/* hua tuo yuan shan xing bing tian chong */
  delay(1000); /* yan shi 1 miao */
  }
  cleardevice();
  setcolor(14);
  setfillpattern(str, RED);
  bar(100,150,200,50);
  bar3d(300,100,500,200,70,0);
  pieslice(200,300,0,360,90);
  sector(500,300,0,360,100,50);
  getch();
  getfillsettings(&save); /* huo de yong hu ding yi de tian chong mo shi xin xi */
  closegraph();
  clrscr();
  printf("The pattern is %d, The color of filling is %d",
  save.pattern, save.color); /* shu chu mu qian tian chong tu mo he yan se zhi */
  getch();
  }
  yi shang cheng xu yun xing jie shu hou , zai ping mu shang xian shi chu xian xing tian chong tu mo he yan se de chang shu zhi 。
  san 、 ren yi feng bi tu xing de tian chong
  jie zhi mu qian wei zhi , wo men zhi neng dui yi xie te ding wai xing de feng bi tu xing jin xing tian chong , dan huan bu neng dui
 ren yi feng bi tu xing jin xing tian chong 。 wei ci , TURBO C ti gong le yi ge ke dui ren yi feng bi tu xing tian chong de han
 shu , qi tiao yong ge shi ru xia :
  void far floodfill(int x, int y, int border);
  qi zhong : x, y wei feng bi tu xing nei de ren yi yi dian 。border wei bian jie de yan se , ye jiu shi feng bi tu
 xing lun kuo de yan se 。 tiao yong le gai han shu hou , jiang yong gui ding de yan se he tu mo tian man zheng ge feng bi tu xing 。
  zhu chong :
  1. jia ru x huo y qu zai bian jie shang , ze bu jin xing tian chong 。
  2. jia ru bu shi feng bi tu xing ze tian chong hui cong mei you feng bi de di fang yi chu qu , tian man qi ta di fang 。
  3. jia ru x huo y zai tu xing wai mian , ze tian chong feng bi tu xing wai de ping mu qu yu 。
  4. you border zhi ding de yan se zhi bi xu yu tu xing lun kuo de yan se zhi xiang tong , dan tian chong se ke xuan ren
 yi yan se 。 xia li shi you guan floodfill() han shu de yong fa , gai cheng xu tian chong le bar3d() suo hua chang fang ti
 zhong qi ta liang ge wei tian chong de mian 。
  li 12:
  #include
  #include
  main()
  {
  int gdriver, gmode;
  strct fillsettingstype save;
  gdriver=DETECT;
  initgraph(&gdriver, &gmode, "");
  setbkcolor(BLUE);
  cleardevice();
  setcolor(LIGHTRED);
 
  setlinestyle(0,0,3);
  setfillstyle(1,14); /* she zhi tian chong fang shi */
  bar3d(100,200,400,350,200,1); /* hua chang fang ti bing tian chong */
  floodfill(450,300,LIGHTRED); /* tian chong chang fang ti ling wai liang ge mian */
  floodfill(250,150, LIGHTRED);
  rectanle(450,400,500,450); /* hua yi ju xing */
  floodfill(470,420, LIGHTRED); /* tian chong ju xing */
  getch();
  closegraph();
  }
  6. you guan tu xing chuang kou he tu xing ping mu cao zuo han shu
  yi 、 tu xing chuang kou cao zuo
  xiang wen ben fang shi xia ke yi she ding ping mu chuang kou yi yang , tu xing fang shi xia ye ke yi zai ping mu shang mou yi qu yu
 she ding chuang kou , zhi shi she ding de wei tu xing chuang kou er yi , qi hou de you guan tu xing cao zuo dou jiang yi zhe ge chuang kou de
 zuo shang jiao (0,0) zuo wei zuo biao yuan dian , er qie ke wei tong guo she zhi shi chuang kou zhi wai de qu yu wei bu ke jie chu 。
 zhe yang , suo you de tu xing cao zuo jiu bei xian ding zai chuang kou nei jin xing 。
  void far setviewport(int xl,int yl,int x2, int y2,int clipflag);
  she ding yi ge yi (xl,yl) xiang yuan dian wei zuo shang jiao , (x2,y2) xiang yuan wei you xia jiao de tu xing chuang kou , qi
 zhong x1,y1,x2,y2 shi xiang dui yu zheng ge ping mu de zuo biao 。 ruo clipflag wei fei 0, ze she ding de tu xing yi wai
 bu fen bu ke jie chu , ruo clipflag wei 0, ze tu xing chuang kou yi wai ke yi jie chu 。
  void far clearviewport(void);
  qing chu xian xing tu xing chuang kou de nei rong 。
  void far getviewsettings(struct viewporttype far * viewport);
  huo de guan yu xian xing chuang kou de xin xi , bing jiang qi cun yu viewporttype ding yi de jie gou bian liang viewport
 zhong , qi zhong viewporttype de jie gou shuo ming ru xia :
  struct viewporttype{
  int left, top, right, bottom;
  int cliplag;
  };
  zhu ming :
  1. chuang kou yan se de she zhi yu qian mian jiang guo de ping mu yan se she zhi xiang tong , dan ping mu bei jing se he chuang kou
 bei jing se zhi neng shi yi zhong yan se , jia ru chuang kou bei jing se gai bian , zheng ge ping mu de bei jing se ye jiang gai bian zhe yu
 wen ben chuang kou bu tong 。
  2. ke yi zai tong yi ge ping mu shang she zhi duo ge chuang kou , dan zhi neng you yi ge xian xing chuang kou gong zuo , yao dui
 qi ta chuang kou cao zuo , tong guo jiang ding yi na ge chuang kou de setviewport() han shu zai yong yi ci ji ke 。
  3. qian mian jiang guo tu xing ping mu cao zuo de han shu yun shi he yu dui chuang kou de cao zuo 。
  er 、 ping mu cao zuo
  chu le qing ping han shu yi wai , guan yu ping mu cao zuo huan you yi xia han shu :
  void far setactivepage(int pagenum);
  void far setvisualpage(int pagenum);
  zhe liang ge han shu zhi yong yu EGA,VGA yi ji HERCULES tu xing shi pei qi 。setctivepage() han shu
 shi wei tu xing shu chu xuan ze ji huo ye 。 suo wei ji huo ye shi zhi hou xu tu xing de shu chu bei xie dao han shu xuan ding de
 pagenum ye mian , gai ye mian bing bu yi ding ke jian 。setvisualpage() han shu cai shi pagenum suo zhi ding
 de ye mian bian cheng ke jian ye 。 ye mian cong 0 kai shi (Turbo C mo ren ye )。 jia ru xian yong setactivepage()
 han shu zai bu tong ye mian shang hua chu yi fu fu tu xiang , zai yong setvisualpage() han shu jiao ti xian shi , jiu ke yi
 shi xian yi xie dong hua de xiao guo 。
  void far getimage(int xl,int yl, int x2,int y2, void far *mapbuf);
  void far putimge(int x,int,y,void * mapbuf, int op);
  unsined far imagesize(int xl,int yl,int x2,int y2);
 
  zhe san ge han shu yong yu jiang ping mu shang de tu xiang fu zhi dao nei cun , ran hou zai jiang nei cun zhong de tu xiang song hui dao
 ping mu shang 。 shou xian tong guo han shu imagesize() ce shi yao bao cun zuo shang jiao wei (xl,yl), you shang jiao wei (x2,
 y2) de tu xing ping mu qu yu nei de quan bu nei rong xu duo shao ge zi jie , ran hou zai gei mapbuf fen pei yi ge suo ce
 shu zi jie nei cun kong jian de zhi zhen 。 tong guo tiao yong getimage() han shu jiu ke jiang gai qu yu nei de tu xiang bao cun zai
 nei cun zhong , xu yao shi ke yong putimage() han shu jiang gai tu xiang shu chu dao zuo shang jiao wei dian (x, y) de wei zhi shang ,
 qi zhong getimage() han shu zhong de shen shu op gui ding ru he shi fang nei cun zhong tu xiang 。
  guan yu zhe ge shen shu de ding yi shen jian biao 8。
  biao 8. putimage() han shu zhong de op zhi
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  fu hao chang shu shu zhi han yi
  ──────────────────────────
  COPY_PUT 0 fu zhi
  XOR_PUT 1 yu ping mu tu xiang yi huo de fu zhi
  OR_PUT 2 yu ping mu tu xiang huo hou fu zhi
  AND_PUT 3 yu ping mu tu xiang yu hou fu zhi
  NOT_PUT 4 fu zhi fan xiang de tu xing
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  dui yu imagesize() han shu , zhi neng fan hui zi jie shu xiao yu 64K zi jie de tu xiang qu yu , fou ze jiang hui
 chu cuo , chu cuo shi fan hui -1。
  ben jie jie shao de han shu zai tu xiang dong hua chu li 、 cai dan she ji ji qiao zhong fei chang you yong 。
  li 13: xia mian cheng xu mo ni liang ge xiao qiu dong tai peng zhuang guo cheng 。
  #include
  #include
  int main()
  {
  int i, gdriver, gmode, size;
  void *buf;
  gdriver=DETECT;
  initgraph(&gdriver, &gmode, "");
  setbkcolor(BLUE);
  cleardevice();
  setcolor(LIGHTRED);
  setlinestyle(0,0,1);
  setfillstyle(1, 10);
  circle(100, 200, 30);
  floodfill(100, 200, 12);
  size=imagesize(69, 169, 131, 231);
  buf=malloc(size);
 
  getimage(69, 169, 131, 231,buf);
  putimage(500, 269, buf, COPY_PUT);
  for(i=0; i<185; i++){
  putimage(70+i, 170, buf, COPY_PUT);
  putimage(500-i, 170, buf, COPY_PUT);
  }
  for(i=0;i<185; i++){
  putimage(255-i, 170, buf, COPY_PUT);
  putimage(315+i, 170, buf, COPY_PUT);
  }
  getch();
  closegraph();
  }
  7. tu xing mo shi xia de wen ben shu chu
  zai tu xing mo shi xia , zhi neng yong biao zhun shu chu han shu , ru printf(), puts(), putchar() han
 shu shu chu wen ben dao ping mu 。 chu ci zhi wai , qi ta shu chu han shu ( ru chuang kou shu chu han shu ) bu neng shi yong , ji shi
 ke yi shu chu de biao zhun han shu , ye zhi yi qian jing se wei bai se , an 80 lie , 25 xing de wen ben fang shi shu chu 。
  Turbo C2.0 ye ti gong le yi xie zhuan men yong yu zai tu xing xian shi mo shi xia de wen ben shu chu han shu 。 xia mian
 jiang fen bie jin xing jie shao 。
  yi 、 wen ben shu chu han shu
  void far outtext(char far *textstring);
  gai han shu shu chu zi fu chuan zhi zhen textstring suo zhi de wen ben zai xian xing wei zhi 。
  void far outtextxy(int x, int y, char far *textstring);
  gai han shu shu chu zi fu chuan zhi zhen textstring suo zhi de wen ben zai gui ding de (x, y) wei zhi 。 qi zhong x
 he y wei xiang yuan zuo biao 。
  shuo ming :
  zhe liang ge han shu dou shi shu chu zi fu chuan , dan jing chang hui peng dao shu chu shu zhi huo qi ta lei xing de shu ju ,
 ci shi jiu bi xu shi yong ge shi hua shu chu han shu sprintf()。
  sprintf() han shu de tiao yong ge shi wei :
  int sprintf(char *str, char *format, variable-list);
  ta yu printf() han shu bu tong zhi chu shi jiang an ge shi hua gui ding de nei rong xie ru str zhi xiang de zi fu chuan
 zhong , fan hui zhi deng yu xie ru de zi fu ge shu 。
  li ru :
  sprintf(s, "your TOEFL score is %d", mark);
  zhe li s ying shi zi fu chuan zhi zhen huo shu zu , mark wei zheng xing bian liang 。
  er 、 you guan wen ben zi ti 、 zi xing he shu chu fang shi de she zhi
  you guan tu xing fang shi xia de wen ben shu chu han shu , ke yi tong guo setcolor() han shu she zhi shu chu wen ben de
 yan se 。 ling wai , ye ke yi gai bian wen ben zi ti da xiao yi ji xuan ze shi shui ping fang xiang shu chu huan shi chui zhi fang xiang shu
 chu 。
  void far settexjustify(int horiz, int vert);
  gai han shu yong yu ding wei shu chu zi fu chuan 。
  dui shi yong outtextxy(int x, int y, char far *str textstring) han shu suo shu chu
 de zi fu chuan , qi zhong na ge dian dui ying yu ding wei zuo biao (x, y) zai Turbo C2.0 zhong shi you gui ding de 。 jia ru
 ba yi ge zi fu chuan kan cheng yi ge chang fang xing de tu xing , zai shui ping fang xiang xian shi shi , zi fu chuan chang fang xing an chui zhi
 fang xiang ke fen wei ding bu , zhong bu he di bu san ge wei zhi , shui ping fang xiang ke fen wei zuo , zhong , you san ge wei zhi ,
 liang zhe jie he jiu you 9 ge wei zhi 。
  settextjustify() han shu de di yi ge shen shu horiz zhi chu shui ping fang xiang san ge wei zhi zhong de yi ge ,
 di er ge shen shu vert zhi chu chui zhi fang xiang san ge wei zhi zhong de yi ge , er zhe jiu que ding le qi zhong yi ge wei zhi 。
 dang gui ding le zhe ge wei zhi hou , yong outtextxy() han shu shu chu zi fu chuan shi , zi fu chuan chang fang xing de zhe ge
 gui ding wei zhi jiu dui zhun han shu zhong de (x, y) wei zhi 。 er dui yong outtext() han shu shu chu zi fu chuan shi , zhe
 ge gui ding de wei zhi jiu wei yu xian xing you biao de wei zhi 。 you guan shen shu horiz he vert de qu zhi shen jian biao 9。
 
  biao 9. shen shu horiz he vert de qu zhi
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  fu hao chang shu shu zhi yong yu
  ────────────────────────
  LEFT_TEXT 0 shui ping
  RIGHT_TEXT 2 shui ping
  BOTTOM_TEXT 0 chui zhi
  TOP_TEXT 2 chui zhi
  CENTER_TEXT 1 shui ping huo chui zhi
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  void far settextstyle(int font, int direction, int charsize);
  gai han shu yong lai she zhi shu chu zi fu de zi xing ( you font que ding )、 shu chu fang xiang ( you direction que ding )
 he zi fu da xiao ( you charsize que ding ) deng te xing 。Turbo C2.0 dui han shu zhong ge ge shen shu de gui ding jian xia
 lie ge biao suo shi :
  biao 10. font de qu zhi
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  fu hao chang shu shu zhi han yi
  ────────────────────────
  DEFAULT_FONT 0 8*8 dian zhen zi ( que sheng zhi )
  TRIPLEX_FONT 1 san bei bi hua zi ti
  SMALL_FONT 2 xiao hao bi hua zi ti
  SANSSERIF_FONT 3 wu chen xian bi hua zi ti
  GOTHIC_FONT 4 hei ti bi hua zi
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  biao 11. direction de qu zhi
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  fu hao chang shu shu zhi han yi
  ────────────────────────
  HORIZ_DIR 0 cong zuo dao you
 
  VERT_DIR 1 cong di dao ding
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  biao 12. charsize de qu zhi
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  fu hao chang shu huo shu zhi han yi
  ────────────────────────
  1 8*8 dian zhen
  2 16*16 dian zhen
  3 24*24 dian zhen
  4 32*32 dian zhen
  5 40*40 dian zhen
  6 48*48 dian zhen
  7 56*56 dian zhen
  8 64*64 dian zhen
  9 72*72 dian zhen
  10 80*80 dian zhen
  USER_CHAR_SIZE=0 yong hu ding yi de zi fu da xiao
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  you guan tu xing ping mu xia wen ben shu chu he zi ti zi xing she zhi han shu de yong fa qing kan xia li :
  li 14:
  #include
  #include
  int main()
 
  {
  int i, gdriver, gmode;
  char s[30];
  gdriver=DETECT;
  initgraph(&gdriver, &gmode, "");
  setbkcolor(BLUE);
  cleardevice();
  setviewport(100, 100, 540, 380, 1); /* ding yi yi ge tu xing chuang kou */
  setfillstyle(1, 2); /* lv se yi shi tian chong */
  setcolor(YELLOW);
  rectangle(0, 0, 439, 279);
  floodfill(50, 50, 14);
  setcolor(12);
  settextstyle(1, 0, 8); /* san chong bi hua zi ti , shui ping fang da 8 bei */
  outtextxy(20, 20, "Good Better");
  setcolor(15);
  settextstyle(3, 0, 5); /* wu chen bi hua zi ti , shui ping fang da 5 bei */
  outtextxy(120, 120, "Good Better");
  setcolor(14);
  settextstyle(2, 0, 8);
  i=620;
  sprintf(s, "Your score is %d", i); /* jiang shu zi zhuan hua wei zi fu chuan */
  outtextxy(30, 200, s); /* zhi ding wei zhi shu chu zi fu chuan */
  setcolor(1);
  settextstyle(4, 0, 3);
  outtextxy(70, 240, s);
  getch();
  closegraph();
  return 0;
  }
  san 、 yong hu dui wen ben zi fu da xiao de she zhi
  qian mian jie shao de settextstyle() han shu , ke yi she ding tu xing fang shi xia shu chu wen ben zi fu zhe zi ti
 he da xiao dan dui yu bi hua xing zi ti ( chu 8*8 dian zhen zi yi ge de zi ti ), zhi neng zai shui ping he chui zhi fang xiang yi
 xiang tong de fang da bei shu fang da 。 wei ci Turbo C2.0 you ti gong le ling wai yi ge setusercharsize() han
 shu , dui bi hua zi ti ke yi fen bie she zhi shui ping he chui zhi fang xiang de fang da bei shu 。 gai han shu de tiao yong ge shi wei :
  void far setusercharsize(int mulx, int divx, int muly, int divy);
  gai han shu yong lai she zhi bi hua xing zi he fang da xi shu , ta zhi you zai settextstyle( ) han shu zhong de
 charsize wei 0( huo USER_CHAR_SIZE) shi cai qi zuo yong , bing qie zi ti wei han shu settextstyle()
 gui ding de zi ti 。 tiao yong han shu setusercharsize() hou , mei ge xian shi zai ping mu shang de zi fu dou yi qi
 que sheng da xiao cheng yi mulx/divx wei shu chu zi fu kuan , cheng yi muly/divy wei shu chu zi fu gao 。 gai han shu de
 
  yong fa jian xia li 。
  li 15:
  #include
  #include
  int main()
  {
  int gdirver, gmode;
  gdriver=DETETC;
  initgraph(&gdriver, &gmode, "");
  setbkcolor(BLUE);
  cleardevice();
  setfillstyle(1, 2); /* she zhi tian chong fang shi */
  setcolor(WHITE); /* she zhi bai se zuo tu */
  rectangle(100, 100, 330, 380);
  floodfill(50, 50, 14); /* tian chong fang kuang yi wai de qu yu */
  setcolor(12); /* zuo tu se wei dan hong */
  settextstyle(1, 0, 8);/* san chong bi hua zi ti , fang da 8 bei */
  outtextxy(120, 120, "Very Good");
  setusercharsize(2, 1, 4, 1);/* shui ping fang da 2 bei , chui zhi fang da 4 bei */
  setcolor(15);
  settextstyle(3, 0, 5); /* wu chen zi bi hua , fang da 5 bei */
  outtextxy(220, 220, "Very Good");
  setusercharsize(4, 1, 1, 1);
  settextstyle(3, 0, 0);
  outtextxy(180, 320, "Good");
  getch();
  closegraph();
  return 0;
  }【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
Turbo C ti gong le fei chang feng fu de tu xing han shu , suo you tu xing han shu de yuan xing yun zai graphics. h zhong , ben jie zhu yao jie shao tu xing mo shi de chu shi hua 、 du li tu xing cheng xu de jian li 、 ji ben tu xing gong neng 、 tu xing chuang kou yi ji tu xing mo shi xia de wen ben shu chu deng han shu 。 ling wai , shi yong tu xing han shu shi yao que bao you xian shi qi tu xing qu dong cheng xu *BGI, tong shi jiang ji cheng kai fa huan jing Options/Linker zhong de Graphics lib xuan wei on, zhi you zhe yang cai neng bao zheng zheng que shi yong tu xing han shu 。 1. tu xing mo shi de chu shi hua bu tong de xian shi qi shi pei qi you bu tong de tu xing fen bian lv 。 ji shi tong yi xian shi qi shi pei qi , zai bu tong mo shi xia ye you bu tong fen bian lv 。 yin ci , zai ping mu zuo tu zhi qian , bi xu gen ju xian shi qi shi pei qi zhong lei jiang xian shi qi she zhi cheng wei mou zhong tu xing mo shi , zai wei she zhi tu xing mo shi zhi qian , wei ji xi tong mo ren ping mu wei wen ben mo shi (80 lie , 25 xing zi fu mo shi ), ci shi suo you tu xing han shu yun bu neng gong zuo 。 she zhi ping mu wei tu xing mo shi , ke yong xia lie tu xing chu shi hua han shu : void far initgraph(int far *gdriver, int far *gmode, char *path); qi zhong gdriver he gmode fen bie biao shi tu xing qu dong qi he mo shi , path shi zhi tu xing qu dong cheng xu suo zai de mu lu lu jing 。 you guan tu xing qu dong qi 、 tu xing mo shi de fu hao chang shu ji dui ying de fen bian lv jian biao 2。 tu xing qu dong cheng xu you Turbo C chu ban shang ti gong , wen jian kuo zhan ming wei .BGI。 gen ju bu tong de tu xing shi pei qi you bu tong de tu xing qu dong cheng xu 。 li ru dui yu EGA、 VGA tu xing shi pei qi jiu tiao yong qu dong cheng xu EGAVGA.BGI。 biao 2. tu xing qu dong qi 、 mo shi de fu hao chang shu ji shu zhi ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ tu xing qu dong qi (gdriver) tu xing mo shi (gmode) ─────────── ─────────── se tiao fen bian lv fu hao chang shu shu zhi fu hao chang shu shu zhi ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ CGA 1 CGAC0 0 C0 320*200 CGAC1 1 C1 320*200 CGAC2 2 C2 320*200 CGAC3 3 C3 320*200 CGAHI 4 2 se 640*200 ─────────────────────────────────── MCGA 2 MCGAC0 0 C0 320*200 MCGAC1 1 C1 320*200 MCGAC2 2 C2 320*200 MCGAC3 3 C3 320*200 MCGAMED 4 2 se 640*200 MCGAHI 5 2 se 640*480 ─────────────────────────────────── EGA 3 EGALO 0 16 se 640*200 EGAHI 1 16 se 640*350 ─────────────────────────────────── EGA64 4 EGA64LO 0 16 se 640*200 EGA64HI 1 4 se 640*350 ─────────────────────────────────── EGAMON 5 EGAMONHI 0 2 se 640*350 ─────────────────────────────────── IBM8514 6 IBM8514LO 0 256 se 640*480 IBM8514HI 1 256 se 1024*768 ─────────────────────────────────── HERC 7 HERCMONOHI 0 2 se 720*348 ─────────────────────────────────── ATT400 8 ATT400C0 0 C0 320*200 ATT400C1 1 C1 320*200 ATT400C2 2 C2 320*200 ATT400C3 3 C3 320*200 ATT400MED 4 2 se 320*200 ATT400HI 5 2 se 320*200 ─────────────────────────────────── VGA 9 VGALO 0 16 se 640*200 VGAMED 1 16 se 640*350 VGAHI 2 16 se 640*480 ─────────────────────────────────── PC3270 10 PC3270HI 0 2 se 720*350 ─────────────────────────────────── DETECT 0 yong yu ying jian ce shi ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ li 4. shi yong tu xing chu shi hua han shu she zhi VGA gao fen bian lv tu xing mo shi #include int main() { int gdriver, gmode; gdriver=VGA; gmode=VGAHI; initgraph(&gdriver, &gmode, "c:\\tc"); bar3d(100, 100, 300, 250, 50, 1); /* hua yi chang fang ti */ getch(); closegraph(); return 0; } you shi bian cheng zhe bing bu zhi dao suo yong de tu xing xian shi qi shi pei qi zhong lei , huo zhe xu yao jiang bian xie de cheng xu yong yu bu tong tu xing qu dong qi , Turbo C ti gong le yi ge zi dong jian ce xian shi qi ying jian de han shu , qi tiao yong ge shi wei : void far detectgraph(int *gdriver, *gmode); qi zhong gdriver he gmode de yi yi yu shang mian xiang tong 。 li 5. zi dong jin xing ying jian ce shi hou jin xing tu xing chu shi hua #include int main() { int gdriver, gmode; detectgraph(&gdriver, &gmode); /* zi dong ce shi ying jian */ printf("the graphics driver is %d, mode is %d\n", gdriver, gmode); /* shu chu ce shi jie guo */ getch(); initgraph(&gdriver, &gmode, "c:\\tc"); /* gen ju ce shi jie guo chu shi hua tu xing */ bar3d(10, 10, 130, 250, 20, 1); getch(); closegraph(); return 0; } shang li cheng xu zhong xian dui tu xing xian shi qi zi dong jian ce , ran hou zai yong tu xing chu shi hua han shu jin xing chu shi hua she zhi , dan Turbo C ti gong le yi zhong geng jian dan de fang fa , ji yong gdriver= DETECT yu ju hou zai gen initgraph() han shu jiu xing le 。 cai yong zhe zhong fang fa hou , shang li ke gai wei : li 6. #include int main() { int gdriver=DETECT, gmode; initgraph(&gdriver, &gmode, "c:\\tc"); bar3d(50, 50, 150, 30, 1); getch(); closegraph(); return 0; } ling wai , Turbo C ti gong le tui chu tu wai xing tai de han shu closegraph(), qi tiao yong ge shi wei : void far closegraph(void); tiao yong gai han shu hou ke tui chu tu wai xing tai er jin ru wen ben fang shi (Turbo C mo ren fang shi ), bing shi fang yong yu bao cun tu xing qu dong cheng xu he zi ti de xi tong nei cun 。 2. du li tu xing yun xing cheng xu de jian li Turbo C dui yu yong initgraph() han shu zhi jie jin xing de tu xing chu shi hua cheng xu , zai bian yi he lian jie shi bing mei you jiang xiang ying de qu dong cheng xu (*.BGI) zhuang ru dao zhi xing cheng xu , dang cheng xu jin xing dao intitgraph() yu ju shi , zai cong gai han shu zhong di san ge xing shi shen shu char *path zhong suo gui ding de lu jing zhong qu zhao xiang ying de qu dong cheng xu 。 ruo mei you qu dong cheng xu , ze zai C:\TC zhong qu zhao , ru C:\TC zhong reng mei you huo TC bu cun zai , jiang hui chu xian cuo wu : BGI Error: Graphics not initialized (use 'initgraph') yin ci , wei le shi yong fang bian , ying gai jian li yi ge bu xu yao qu dong cheng xu jiu neng du li yun xing de ke zhi xing tu xing cheng xu ,Turbo C zhong gui ding yong xia shu bu zhou ( zhe li yi EGA、VGA xian shi qi wei li ): 1. zai C:\TC zi mu lu xia shu ru ming ling :BGIOBJ EGAVGA ci ming ling jiang qu dong cheng xu EGAVGA.BGI zhuan huan cheng EGAVGA.OBJ de mu biao wen jian 。 2. zai C:\TC zi mu lu xia shu ru ming ling :TLIB LIB\GRAPHICS.LIB+EGAVGA ci ming ling de yi si shi jiang EGAVGA.OBJ de mu biao mo kuai zhuang dao GRAPHICS.LIB ku wen jian zhong 。 3. zai cheng xu zhong initgraph() han shu tiao yong zhi qian jia shang yi ju : registerbgidriver(EGAVGA_driver): gai han shu gao su lian jie cheng xu zai lian jie shi ba EGAVGA de qu dong cheng xu zhuang ru dao yong hu de zhi xing cheng xu zhong 。 jing guo shang mian chu li , bian yi lian jie hou de zhi xing cheng xu ke zai ren he mu lu huo qi ta jian rong ji shang yun xing 。 jia she yi zuo le qian liang ge bu zhou , ruo zai xiang li 6 zhong jia registerbgidriver() han shu ze bian cheng : li 7: #include #include int main() { int gdriver=DETECT,gmode; registerbgidriver(EGAVGA_driver): / * jian li du li tu xing yun xing cheng xu */ initgraph( gdriver, gmode,"c:\\tc"); bar3d(50,50,250,150,20,1); getch(); closegraph(); return 0; } shang li bian yi lian jie hou chan sheng de zhi xing cheng xu ke du li yun xing 。 ru bu chu shi hua cheng EGA huo CGA fen bian lv , er xiang chu shi hua wei CGA fen bian lv , ze zhi xu yao jiang shang shu bu zhou zhong you EGAVGA de di fang yong CGA dai ti ji ke 。 3. ping mu yan se de she zhi he qing ping han shu dui yu tu xing mo shi de ping mu yan se she zhi , tong yang fen wei bei jing se de she zhi he qian jing se de she zhi 。 zai Turbo C zhong fen bie yong xia mian liang ge han shu 。 she zhi bei jing se : void far setbkcolor( int color); she zhi zuo tu se : void far setcolor(int color); qi zhong color wei tu xing fang shi xia yan se de gui ding shu zhi , dui EGA, VGA xian shi qi shi pei qi , you guan yan se de fu hao chang shu ji shu zhi jian xia biao suo shi 。 biao 3 you guan ping mu yan se de fu hao chang shu biao ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ fu hao chang shu shu zhi han yi fu hao chang shu shu zhi han yi ─────────────────────────────────── BLACK 0 hei se DARKGRAY 8 shen hui BLUE 1 lan se LIGHTBLUE 9 shen lan GREEN 2 lv se LIGHTGREEN 10 dan lv CYAN 3 qing se LIGHTCYAN 11 dan qing RED 4 hong se LIGHTRED 12 dan hong MAGENTA 5 yang hong LIGHTMAGENTA 13 dan yang hong BROWN 6 zong se YELLOW 14 huang se LIGHTGRAY 7 dan hui WHITE 15 bai se ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ dui yu CGA shi pei qi , bei jing se ke yi wei biao 3 zhong 16 zhong yan se de yi zhong , dan qian jing se yi kao yu bu tong de tiao se ban 。 gong you si zhong tiao se ban , mei zhong tiao se ban shang you si zhong yan se ke gong xuan ze 。 bu tong tiao se ban suo dui ying de yuan se jian biao 4。 biao 4 CGA tiao se ban yu yan se zhi biao ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ tiao se ban yan se zhi ─────────── ────────────────── fu hao chang shu shu zhi 0 1 2 3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ C0 0 bei jing lv hong huang C1 1 bei jing qing yang hong bai C2 2 bei jing dan lv dan hong huang C3 3 bei jing dan qing dan yang hong bai ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ qing chu tu xing ping mu nei rong shi yong qing ping han shu , qi tiao yong ge shi ru xia : voide far cleardevice(void); you guan yan se she zhi 、 qing ping han shu de shi yong qing kan li 8。 li 8: #include #include int main() { int gdriver, gmode, i; gdriver=DETECT; registerbgidriver(EGAVGA_DRIVER);/* jian li du li tu xing yun xing cheng xu */ initgraph(&gdriver, &gmode", "");/* tu xing chu shi hua */ setbkcolor(0); /* she zhi tu xing bei jing */ cleardevice(); for(i=0; i<=15; i++) { setcolor(i); /* she zhi bu tong zuo tu se */ circle(320, 240, 20+i*10); /* hua ban jing bu tong de yuan */ delay(100); /* yan chi 100 hao miao */ } for(i=0; i<=15; i++) { setbkcolor(i); /* she zhi bu tong bei jing se */ cleardevice(); circle(320, 240, 20+i*10); delay(100); } closegraph(); return 0; } ling wai , TURBO C ye ti gong le ji ge huo de xian xing yan se she zhi qing kuang de han shu 。 int far getbkcolor(void); fan hui xian xing bei jing yan se zhi 。 int far getcolor(void); fan hui xian xing zuo tu yan se zhi 。 int far getmaxcolor(void); fan hui zui gao ke yong de yan se zhi 。 4. ji ben tu xing han shu ji ben tu xing han shu bao kuo hua dian , xian yi ji qi ta yi xie ji ben tu xing de han shu 。 ben jie dui zhe xie han shu zuo yi quan mian de jie shao 。 yi 、 hua dian 1. hua dian han shu void far putpixel(int x, int y, int color); gai han shu biao shi you zhi ding de xiang yuan hua yi ge an color suo que ding yan se de dian 。 dui yu yan se color de zhi ke cong biao 3 zhong huo de er dui x, y shi zhi tu xing xiang yuan de zuo biao 。 zai tu xing mo shi xia , shi an xiang yuan lai ding yi zuo biao de 。 dui VGA shi pei qi , ta de zui gao fen bian lv wei 640x480, qi zhong 640 wei zheng ge ping mu cong zuo dao you suo you xiang yuan de ge shu , 480 wei zheng ge ping mu cong shang dao xia suo you xiang yuan de ge shu 。 ping mu de zuo shang jiao zuo biao wei (0, 0), you xia jiao zuo biao wei (639, 479), shui ping fang xiang cong zuo dao you wei x zhou zheng xiang , chui zhi fang xiang cong shang dao xia wei y zhou zheng xiang 。TURBO C de tu xing han shu dou shi xiang dui yu tu xing ping mu zuo biao , ji xiang yuan lai shuo de 。 guan yu dian de ling wai yi ge han shu shi : int far getpixel(int x, int y); ta huo de dang qian dian (x, y) de yan se zhi 。 2. you guan zuo biao wei zhi de han shu int far getmaxx(void); fan hui x zhou de zui da zhi 。 int far getmaxy(void); fan hui y zhou de zui da zhi 。 int far getx(void); fan hui you biao zai x zhou de wei zhi 。 void far gety(void); fan hui you biao you y zhou de wei zhi 。 void far moveto(int x, int y); yi dong you biao dao (x, y) dian , bu shi hua dian , zai yi dong guo cheng zhong yi hua dian 。 void far moverel(int dx, int dy); yi dong you biao cong xian xing wei zhi (x, y) yi dong dao (x+dx, y+dy) de wei zhi , yi dong guo cheng zhong bu hua dian 。 er 、 hua xian 1. hua xian han shu TURBO C ti gong le yi xi lie hua xian han shu , xia mian fen bie xu shu : void far line(int x0, int y0, int x1, int y1); hua yi tiao cong dian (x0, y0) dao (x1, y1) de zhi xian 。 void far lineto(int x, int y); hua yi zuo cong xian xing you biao dao dian (x, y) de zhi xian 。 void far linerel(int dx, int dy); hua yi tiao cong xian xing you biao (x, y) dao an xiang dui zeng liang que ding de dian (x+dx, y+dy) de zhi xian 。 void far circle(int x, int y, int radius); yi (x, y) wei yuan xin , radius wei ban jing , hua yi ge yuan 。 void far arc(int x, int y, int stangle, int endangle, int radius); yi (x, y) wei yuan xin , radius wei ban jing , cong stangle kai shi dao endangle jie shu ( yong du biao shi ) hua yi duan yuan hu xian 。 zai TURBO C zhong gui ding x zhou zheng xiang wei 0 du , ni shi zhen fang xiang xuan zhuan yi zhou , yi ci wei 90, 180, 270 he 360 du ( qi ta you guan han shu ye an ci gui ding , bu zai chong shu )。 void ellipse(int x, int y, int stangle, int endangle, int xradius, int yradius); yi (x, y) wei zhong xin , xradius, yradius wei x zhou he y zhou ban jing , cong jiao stangle kai shi dao endangle jie shu hua yi duan tuo yuan xian , dang stangle=0, endangle=360 shi , hua chu yi ge wan zheng de tuo yuan 。 void far rectangle(int x1, int y1, int x2, inty2); yi (x1, y1) wei zuo shang jiao , (x2, y2) wei you xia jiao hua yi ge ju xing kuang 。 void far drawpoly(int numpoints, int far *polypoints); hua yi ge ding dian shu wei numpoints, ge ding dian zuo biao you polypoints gei chu de duo bian xing 。 polypoints zheng xing shu zu bi xu zhi shao you 2 bei ding dian shu ge wu su 。 mei yi ge ding dian de zuo biao dou ding yi wei x, y, bing qie x zai qian 。 zhi de zhu chong de shi dang hua yi ge feng bi de duo bian xing shi , numpoints de zhi qu shi ji duo bian xing de ding dian shu jia yi , bing qie shu zu polypoints zhong di yi ge he zui hou yi ge dian de zuo biao xiang tong 。 xia mian ju yi ge yong drawpoly() han shu hua jian tou de li zi 。 li 9: #include #include int main() { int gdriver, gmode, i; int arw[16]={200, 102, 300, 102, 300, 107, 330, 100, 300, 93, 300, 98, 200, 98, 200, 102}; gdriver=DETECT; registerbgidriver(EGAVGA_driver); initgraph(&gdriver, &gmode, ""); setbkcolor(BLUE); cleardevice(); setcolor(12); /* she zhi zuo tu yan se */ drawpoly(8, arw); /* hua yi jian tou */ getch(); closegraph(); return 0; } 2. she ding xian xing han shu zai mei you dui xian de te xing jin xing she ding zhi qian , TURBO C yong qi mo ren zhi , ji yi dian kuan de shi xian , dan TURBO C ye ti gong le ke yi gai bian xian xing de han shu 。 xian xing bao kuo : kuan du he wai xing 。 qi zhong kuan du zhi you liang zhong xuan ze : yi dian kuan he san dian kuan 。 er xian de wai xing ze you wu zhong 。 xia mian jie shao you guan xian xing de she zhi han shu 。 void far setlinestyle(int linestyle, unsigned upattern, int thickness); gai han shu yong lai she zhi xian de you guan xin xi , qi zhong linestyle shi xian wai xing de gui ding , jian biao 5。 biao 5. you guan xian de wai xing (linestyle) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ fu hao chang shu shu zhi han yi ───────────────────────── SOLID_LINE 0 shi xian DOTTED_LINE 1 dian xian CENTER_LINE 2 zhong xin xian DASHED_LINE 3 dian hua xian USERBIT_LINE 4 yong hu ding yi xian ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ thickness shi xian de kuan du , jian biao 6。 biao 6. you guan xian kuan (thickness) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ fu hao chang shu shu zhi han yi ───────────────────────── NORM_WIDTH 1 yi dian kuan THIC_WIDTH 3 san dian kuan ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ dui yu upattern, zhi you linestyle xuan USERBIT_LINE shi cai you yi yi ( xuan qi ta xian xing , uppattern qu 0 ji ke )。 ci jin uppattern de 16 wei er jin zhi shu de mei yi wei dai biao yi ge xiang yuan , ru guo na wei wei 1, ze gai xiang yuan da kai , fou ze gai xiang yuan guan bi 。 void far getlinesettings(strUCt linesettingstype far *lineinfo); gai han shu jiang you guan xian de xin xi cun fang dao you lineinfo zhi xiang de jie gou zhong , biao zhong linesettingstype de jie gou ru xia : struct linesettingstype{ int linestyle; unsigned upattern; int thickness; } li ru xia mian liang ju cheng xu ke yi du chu dang qian xian de te xing struct linesettingstype *info; getlinesettings(info); void far setwritemode(int mode); gai han shu gui ding hua xian de fang shi 。 jia ru mode=0, ze biao shi hua xian shi jiang suo hua wei zhi de yuan lai xin xi fu gai le ( zhe shi TURBO C de mo ren fang shi )。 jia ru mode=1, ze biao shi hua xian shi yong xian zai te xing de xian yu suo hua zhi chu yuan you de xian jin xing yi huo (XOR) cao zuo , shi ji shang hua chu de xian shi yuan you xian yu xian zai gui ding de xian jin xing yi huo hou de jie guo 。 yin ci , dang xian de te xing bu bian , jin xing liang ci hua xian cao zuo xiang dang yu mei you hua xian 。 you guan xian xing she ding he hua xian han shu de li zi ru xia suo shi 。 li 10. #include #include int main() { int gdriver, gmode, i; gdriver=DETECT; registerbgidriver(EGAVGA_driver); initgraph(&gdriver, &gmode, ""); setbkcolor(BLUE); cleardevice(); setcolor(GREEN); circle(320, 240, 98); setlinestyle(0, 0, 3); /* she zhi san dian kuan shi xian */ setcolor(2); rectangle(220, 140, 420, 340); setcolor(WHITE); setlinestyle(4, 0xaaaa, 1); /* she zhi yi dian kuan yong hu ding yi xian */ line(220, 240, 420, 240); line(320, 140, 320, 340); getch(); closegraph(); return 0; } 5. feng bi tu xing de tian chong tian chong jiu shi yong gui ding de yan se he tu mo tian man yi ge feng bi tu xing 。 yi 、 xian hua lun kuo zai tian chong TURBO C ti gong le yi xie xian hua chu ji ben tu xing lun kuo , zai an gui ding tu mo he yan se tian chong zheng ge feng bi tu xing de han shu 。 zai mei you gai bian tian chong fang shi shi , TURBO C yi mo ren fang shi tian chong 。 xia mian jie shao zhe xie han shu 。 void far bar(int x1, int y1, int x2, int y2); que ding yi ge yi (x1, y1) wei zuo shang jiao , (x2, y2) wei you xia jiao de ju xing chuang kou , zai an gui ding tu mo he yan se tian chong 。 shuo ming : ci han shu bu hua chu bian kuang , suo yi tian chong se wei bian kuang 。 void far bar3d(int x1, int y1, int x2, int y2, int depth, int topflag); dang topflag wei fei 0 shi , hua chu yi ge san wei de chang fang ti 。 dang topflag wei 0 shi , san wei tu xing bu feng ding , shi ji shang hen shao zhe yang shi yong 。 shuo ming : bar3d() han shu zhong , chang fang ti di san wei de fang xiang bu sui ren he shen shu er bian , ji shi zhong wei 45 du de fang xiang 。 void far pieslice(int x, int y, int stangle, int endangle, int radius); hua yi ge yi (x, y) wei yuan xin , radius wei ban jing , stangle wei qi shi jiao du , endangle wei zhong zhi jiao du de shan xing , zai an gui ding fang shi tian chong 。 dang stangle=0, endangle=360 shi bian cheng yi ge shi xin yuan , bing zai yuan nei cong yuan dian yan X zhou zheng xiang hua yi tiao ban jing 。 void far sector(int x, int y, int stanle, intendangle, int xradius, int yradius); hua yi ge yi (x, y) wei yuan xin fen bie yi xradius, yradius wei x zhou he y zhou ban jing , stangle wei qi shi jiao , endangle wei zhong zhi jiao de tuo yuan shan xing , zai an gui ding fang shi tian chong 。 er 、 she ding tian chong fang shi TURBO C you si ge yu tian chong fang shi you guan de han shu 。 xia mian fen bie jie shao : void far setfillstyle(int pattern, int color); color de zhi shi dang qian ping mu tu xing mo shi shi yan se de you xiao zhi 。pattern de zhi ji yu qi deng jia de fu hao chang shu ru biao 7 suo shi 。 biao 7. guan yu tian chong shi yang pattern de gui ding ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ fu hao chang shu shu zhi han yi ─────────────────────────── EMPTY_FILL 0 yi bei jing yan se tian chong SOLID_FILL 1 yi shi tian chong LINE_FILL 2 yi zhi xian tian chong LTSLASH_FILL 3 yi xie xian tian chong ( yin ying xian ) SLASH_FILL 4 yi cu xie xian tian chong ( cu yin ying xian ) BKSLASH_FILL 5 yi cu fan xie xian tian chong ( cu yin ying xian ) LTBKSLASH_FILL 6 yi fan xie xian tian chong ( yin ying xian ) HATCH_FILL 7 yi zhi fang wang ge tian chong XHATCH_FILL 8 yi xie wang ge tian chong INTTERLEAVE_FILL 9 yi jian ge dian tian chong WIDE_DOT_FILL 10 yi xi shu dian tian chong CLOSE_DOS_FILL 11 yi mi ji dian tian chong USER_FILL 12 yi yong hu ding yi shi yang tian chong ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ chu USER_FILL( yong hu ding yi tian chong shi yang ) yi wai , qi ta tian chong shi yang yun ke you setfillstyle() han shu she zhi 。 dang xuan yong USER_FILL shi , gai han shu dui tian chong tu mo he yan se bu zuo ren he gai bian 。 zhi suo yi ding yi USER_FILL zhu yao yin wei zai huo de you guan tian chong xin xi shi yong dao ci xiang 。 void far setfillpattern(char * upattern,int color); she zhi yong hu ding yi de tian chong tu mo de yan se yi gong dui feng bi tu xing tian chong 。 qi zhong upattern shi yi ge zhi xiang 8 ge zi jie de zhi zhen 。 zhe 8 ge zi jie ding yi le 8x8 dian zhen de tu xing 。 mei ge zi jie de 8 wei er jin zhi shu biao shi shui ping 8 dian , 8 ge zi jie biao shi 8 xing , ran hou yi ci wei mo xing xiang ge feng bi qu yu tian chong 。 void far getfillpattern(char * upattern); gai han shu jiang yong hu ding yi de tian chong tu mo cun ru upattern zhi zhen zhi xiang de nei cun qu yu 。 void far getfillsetings(struct fillsettingstype far * fillinfo); huo de xian xing tu mo de yan se bing jiang cun ru jie gou zhi zhen bian liang fillinfo zhong 。 qi zhong fillsettingstype jie gou ding yi ru xia : struct fillsettingstype{ int pattern; /* xian xing tian chong mo shi * / int color; /* xian xing tian chong mo shi * / }; you guan tu xing tian chong tu mo de yan se de xuan ze , qing kan xia mian li cheng 。 li 11: #include main(){ char str[8]={10,20,30,40,50,60,70,80}; /* yong hu ding yi tu mo */ int gdriver,gmode,i; struct fillsettingstype save; /* ding yi yi ge yong lai cun chu tian chong xin xi de jie gou bian liang */ gdriver=DETECT; initgraph(&gdriver,&gmode,"c:\\tc"); setbkcolor(BLUE); cleardevice(); for(i=0;i<13;i++) { setcolor(i+3); setfillstyle(i,2+i); /* she zhi tian chong lei xing * bar(100,150,200,50); /* hua ju xing bing tian chong */ bar3d(300,100,500,200,70,1); /* hua chang fang ti bing tian chong */ pieslice(200, 300, 90, 180, 90);/* hua shan xing bing tian chong */ sector(500,300,180,270,200,100);/* hua tuo yuan shan xing bing tian chong */ delay(1000); /* yan shi 1 miao */ } cleardevice(); setcolor(14); setfillpattern(str, RED); bar(100,150,200,50); bar3d(300,100,500,200,70,0); pieslice(200,300,0,360,90); sector(500,300,0,360,100,50); getch(); getfillsettings(&save); /* huo de yong hu ding yi de tian chong mo shi xin xi */ closegraph(); clrscr(); printf("The pattern is %d, The color of filling is %d", save.pattern, save.color); /* shu chu mu qian tian chong tu mo he yan se zhi */ getch(); } yi shang cheng xu yun xing jie shu hou , zai ping mu shang xian shi chu xian xing tian chong tu mo he yan se de chang shu zhi 。 san 、 ren yi feng bi tu xing de tian chong jie zhi mu qian wei zhi , wo men zhi neng dui yi xie te ding wai xing de feng bi tu xing jin xing tian chong , dan huan bu neng dui ren yi feng bi tu xing jin xing tian chong 。 wei ci , TURBO C ti gong le yi ge ke dui ren yi feng bi tu xing tian chong de han shu , qi tiao yong ge shi ru xia : void far floodfill(int x, int y, int border); qi zhong : x, y wei feng bi tu xing nei de ren yi yi dian 。border wei bian jie de yan se , ye jiu shi feng bi tu xing lun kuo de yan se 。 tiao yong le gai han shu hou , jiang yong gui ding de yan se he tu mo tian man zheng ge feng bi tu xing 。 zhu chong : 1. jia ru x huo y qu zai bian jie shang , ze bu jin xing tian chong 。 2. jia ru bu shi feng bi tu xing ze tian chong hui cong mei you feng bi de di fang yi chu qu , tian man qi ta di fang 。 3. jia ru x huo y zai tu xing wai mian , ze tian chong feng bi tu xing wai de ping mu qu yu 。 4. you border zhi ding de yan se zhi bi xu yu tu xing lun kuo de yan se zhi xiang tong , dan tian chong se ke xuan ren yi yan se 。 xia li shi you guan floodfill() han shu de yong fa , gai cheng xu tian chong le bar3d() suo hua chang fang ti zhong qi ta liang ge wei tian chong de mian 。 li 12: #include #include main() { int gdriver, gmode; strct fillsettingstype save; gdriver=DETECT; initgraph(&gdriver, &gmode, ""); setbkcolor(BLUE); cleardevice(); setcolor(LIGHTRED); setlinestyle(0,0,3); setfillstyle(1,14); /* she zhi tian chong fang shi */ bar3d(100,200,400,350,200,1); /* hua chang fang ti bing tian chong */ floodfill(450,300,LIGHTRED); /* tian chong chang fang ti ling wai liang ge mian */ floodfill(250,150, LIGHTRED); rectanle(450,400,500,450); /* hua yi ju xing */ floodfill(470,420, LIGHTRED); /* tian chong ju xing */ getch(); closegraph(); } 6. you guan tu xing chuang kou he tu xing ping mu cao zuo han shu yi 、 tu xing chuang kou cao zuo xiang wen ben fang shi xia ke yi she ding ping mu chuang kou yi yang , tu xing fang shi xia ye ke yi zai ping mu shang mou yi qu yu she ding chuang kou , zhi shi she ding de wei tu xing chuang kou er yi , qi hou de you guan tu xing cao zuo dou jiang yi zhe ge chuang kou de zuo shang jiao (0,0) zuo wei zuo biao yuan dian , er qie ke wei tong guo she zhi shi chuang kou zhi wai de qu yu wei bu ke jie chu 。 zhe yang , suo you de tu xing cao zuo jiu bei xian ding zai chuang kou nei jin xing 。 void far setviewport(int xl,int yl,int x2, int y2,int clipflag); she ding yi ge yi (xl,yl) xiang yuan dian wei zuo shang jiao , (x2,y2) xiang yuan wei you xia jiao de tu xing chuang kou , qi zhong x1,y1,x2,y2 shi xiang dui yu zheng ge ping mu de zuo biao 。 ruo clipflag wei fei 0, ze she ding de tu xing yi wai bu fen bu ke jie chu , ruo clipflag wei 0, ze tu xing chuang kou yi wai ke yi jie chu 。 void far clearviewport(void); qing chu xian xing tu xing chuang kou de nei rong 。 void far getviewsettings(struct viewporttype far * viewport); huo de guan yu xian xing chuang kou de xin xi , bing jiang qi cun yu viewporttype ding yi de jie gou bian liang viewport zhong , qi zhong viewporttype de jie gou shuo ming ru xia : struct viewporttype{ int left, top, right, bottom; int cliplag; }; zhu ming : 1. chuang kou yan se de she zhi yu qian mian jiang guo de ping mu yan se she zhi xiang tong , dan ping mu bei jing se he chuang kou bei jing se zhi neng shi yi zhong yan se , jia ru chuang kou bei jing se gai bian , zheng ge ping mu de bei jing se ye jiang gai bian zhe yu wen ben chuang kou bu tong 。 2. ke yi zai tong yi ge ping mu shang she zhi duo ge chuang kou , dan zhi neng you yi ge xian xing chuang kou gong zuo , yao dui qi ta chuang kou cao zuo , tong guo jiang ding yi na ge chuang kou de setviewport() han shu zai yong yi ci ji ke 。 3. qian mian jiang guo tu xing ping mu cao zuo de han shu yun shi he yu dui chuang kou de cao zuo 。 er 、 ping mu cao zuo chu le qing ping han shu yi wai , guan yu ping mu cao zuo huan you yi xia han shu : void far setactivepage(int pagenum); void far setvisualpage(int pagenum); zhe liang ge han shu zhi yong yu EGA,VGA yi ji HERCULES tu xing shi pei qi 。setctivepage() han shu shi wei tu xing shu chu xuan ze ji huo ye 。 suo wei ji huo ye shi zhi hou xu tu xing de shu chu bei xie dao han shu xuan ding de pagenum ye mian , gai ye mian bing bu yi ding ke jian 。setvisualpage() han shu cai shi pagenum suo zhi ding de ye mian bian cheng ke jian ye 。 ye mian cong 0 kai shi (Turbo C mo ren ye )。 jia ru xian yong setactivepage() han shu zai bu tong ye mian shang hua chu yi fu fu tu xiang , zai yong setvisualpage() han shu jiao ti xian shi , jiu ke yi shi xian yi xie dong hua de xiao guo 。 void far getimage(int xl,int yl, int x2,int y2, void far *mapbuf); void far putimge(int x,int,y,void * mapbuf, int op); unsined far imagesize(int xl,int yl,int x2,int y2); zhe san ge han shu yong yu jiang ping mu shang de tu xiang fu zhi dao nei cun , ran hou zai jiang nei cun zhong de tu xiang song hui dao ping mu shang 。 shou xian tong guo han shu imagesize() ce shi yao bao cun zuo shang jiao wei (xl,yl), you shang jiao wei (x2, y2) de tu xing ping mu qu yu nei de quan bu nei rong xu duo shao ge zi jie , ran hou zai gei mapbuf fen pei yi ge suo ce shu zi jie nei cun kong jian de zhi zhen 。 tong guo tiao yong getimage() han shu jiu ke jiang gai qu yu nei de tu xiang bao cun zai nei cun zhong , xu yao shi ke yong putimage() han shu jiang gai tu xiang shu chu dao zuo shang jiao wei dian (x, y) de wei zhi shang , qi zhong getimage() han shu zhong de shen shu op gui ding ru he shi fang nei cun zhong tu xiang 。 guan yu zhe ge shen shu de ding yi shen jian biao 8。 biao 8. putimage() han shu zhong de op zhi ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ fu hao chang shu shu zhi han yi ────────────────────────── COPY_PUT 0 fu zhi XOR_PUT 1 yu ping mu tu xiang yi huo de fu zhi OR_PUT 2 yu ping mu tu xiang huo hou fu zhi AND_PUT 3 yu ping mu tu xiang yu hou fu zhi NOT_PUT 4 fu zhi fan xiang de tu xing ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ dui yu imagesize() han shu , zhi neng fan hui zi jie shu xiao yu 64K zi jie de tu xiang qu yu , fou ze jiang hui chu cuo , chu cuo shi fan hui -1。 ben jie jie shao de han shu zai tu xiang dong hua chu li 、 cai dan she ji ji qiao zhong fei chang you yong 。 li 13: xia mian cheng xu mo ni liang ge xiao qiu dong tai peng zhuang guo cheng 。 #include #include int main() { int i, gdriver, gmode, size; void *buf; gdriver=DETECT; initgraph(&gdriver, &gmode, ""); setbkcolor(BLUE); cleardevice(); setcolor(LIGHTRED); setlinestyle(0,0,1); setfillstyle(1, 10); circle(100, 200, 30); floodfill(100, 200, 12); size=imagesize(69, 169, 131, 231); buf=malloc(size); getimage(69, 169, 131, 231,buf); putimage(500, 269, buf, COPY_PUT); for(i=0; i<185; i++){ putimage(70+i, 170, buf, COPY_PUT); putimage(500-i, 170, buf, COPY_PUT); } for(i=0;i<185; i++){ putimage(255-i, 170, buf, COPY_PUT); putimage(315+i, 170, buf, COPY_PUT); } getch(); closegraph(); } 7. tu xing mo shi xia de wen ben shu chu zai tu xing mo shi xia , zhi neng yong biao zhun shu chu han shu , ru printf(), puts(), putchar() han shu shu chu wen ben dao ping mu 。 chu ci zhi wai , qi ta shu chu han shu ( ru chuang kou shu chu han shu ) bu neng shi yong , ji shi ke yi shu chu de biao zhun han shu , ye zhi yi qian jing se wei bai se , an 80 lie , 25 xing de wen ben fang shi shu chu 。 Turbo C2.0 ye ti gong le yi xie zhuan men yong yu zai tu xing xian shi mo shi xia de wen ben shu chu han shu 。 xia mian jiang fen bie jin xing jie shao 。 yi 、 wen ben shu chu han shu void far outtext(char far *textstring); gai han shu shu chu zi fu chuan zhi zhen textstring suo zhi de wen ben zai xian xing wei zhi 。 void far outtextxy(int x, int y, char far *textstring); gai han shu shu chu zi fu chuan zhi zhen textstring suo zhi de wen ben zai gui ding de (x, y) wei zhi 。 qi zhong x he y wei xiang yuan zuo biao 。 shuo ming : zhe liang ge han shu dou shi shu chu zi fu chuan , dan jing chang hui peng dao shu chu shu zhi huo qi ta lei xing de shu ju , ci shi jiu bi xu shi yong ge shi hua shu chu han shu sprintf()。 sprintf() han shu de tiao yong ge shi wei : int sprintf(char *str, char *format, variable-list); ta yu printf() han shu bu tong zhi chu shi jiang an ge shi hua gui ding de nei rong xie ru str zhi xiang de zi fu chuan zhong , fan hui zhi deng yu xie ru de zi fu ge shu 。 li ru : sprintf(s, "your TOEFL score is %d", mark); zhe li s ying shi zi fu chuan zhi zhen huo shu zu , mark wei zheng xing bian liang 。 er 、 you guan wen ben zi ti 、 zi xing he shu chu fang shi de she zhi you guan tu xing fang shi xia de wen ben shu chu han shu , ke yi tong guo setcolor() han shu she zhi shu chu wen ben de yan se 。 ling wai , ye ke yi gai bian wen ben zi ti da xiao yi ji xuan ze shi shui ping fang xiang shu chu huan shi chui zhi fang xiang shu chu 。 void far settexjustify(int horiz, int vert); gai han shu yong yu ding wei shu chu zi fu chuan 。 dui shi yong outtextxy(int x, int y, char far *str textstring) han shu suo shu chu de zi fu chuan , qi zhong na ge dian dui ying yu ding wei zuo biao (x, y) zai Turbo C2.0 zhong shi you gui ding de 。 jia ru ba yi ge zi fu chuan kan cheng yi ge chang fang xing de tu xing , zai shui ping fang xiang xian shi shi , zi fu chuan chang fang xing an chui zhi fang xiang ke fen wei ding bu , zhong bu he di bu san ge wei zhi , shui ping fang xiang ke fen wei zuo , zhong , you san ge wei zhi , liang zhe jie he jiu you 9 ge wei zhi 。 settextjustify() han shu de di yi ge shen shu horiz zhi chu shui ping fang xiang san ge wei zhi zhong de yi ge , di er ge shen shu vert zhi chu chui zhi fang xiang san ge wei zhi zhong de yi ge , er zhe jiu que ding le qi zhong yi ge wei zhi 。 dang gui ding le zhe ge wei zhi hou , yong outtextxy() han shu shu chu zi fu chuan shi , zi fu chuan chang fang xing de zhe ge gui ding wei zhi jiu dui zhun han shu zhong de (x, y) wei zhi 。 er dui yong outtext() han shu shu chu zi fu chuan shi , zhe ge gui ding de wei zhi jiu wei yu xian xing you biao de wei zhi 。 you guan shen shu horiz he vert de qu zhi shen jian biao 9。 biao 9. shen shu horiz he vert de qu zhi ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ fu hao chang shu shu zhi yong yu ──────────────────────── LEFT_TEXT 0 shui ping RIGHT_TEXT 2 shui ping BOTTOM_TEXT 0 chui zhi TOP_TEXT 2 chui zhi CENTER_TEXT 1 shui ping huo chui zhi ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ void far settextstyle(int font, int direction, int charsize); gai han shu yong lai she zhi shu chu zi fu de zi xing ( you font que ding )、 shu chu fang xiang ( you direction que ding ) he zi fu da xiao ( you charsize que ding ) deng te xing 。Turbo C2.0 dui han shu zhong ge ge shen shu de gui ding jian xia lie ge biao suo shi : biao 10. font de qu zhi ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ fu hao chang shu shu zhi han yi ──────────────────────── DEFAULT_FONT 0 8*8 dian zhen zi ( que sheng zhi ) TRIPLEX_FONT 1 san bei bi hua zi ti SMALL_FONT 2 xiao hao bi hua zi ti SANSSERIF_FONT 3 wu chen xian bi hua zi ti GOTHIC_FONT 4 hei ti bi hua zi ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ biao 11. direction de qu zhi ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ fu hao chang shu shu zhi han yi ──────────────────────── HORIZ_DIR 0 cong zuo dao you VERT_DIR 1 cong di dao ding ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ biao 12. charsize de qu zhi ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ fu hao chang shu huo shu zhi han yi ──────────────────────── 1 8*8 dian zhen 2 16*16 dian zhen 3 24*24 dian zhen 4 32*32 dian zhen 5 40*40 dian zhen 6 48*48 dian zhen 7 56*56 dian zhen 8 64*64 dian zhen 9 72*72 dian zhen 10 80*80 dian zhen USER_CHAR_SIZE=0 yong hu ding yi de zi fu da xiao ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ you guan tu xing ping mu xia wen ben shu chu he zi ti zi xing she zhi han shu de yong fa qing kan xia li : li 14: #include #include int main() { int i, gdriver, gmode; char s[30]; gdriver=DETECT; initgraph(&gdriver, &gmode, ""); setbkcolor(BLUE); cleardevice(); setviewport(100, 100, 540, 380, 1); /* ding yi yi ge tu xing chuang kou */ setfillstyle(1, 2); /* lv se yi shi tian chong */ setcolor(YELLOW); rectangle(0, 0, 439, 279); floodfill(50, 50, 14); setcolor(12); settextstyle(1, 0, 8); /* san chong bi hua zi ti , shui ping fang da 8 bei */ outtextxy(20, 20, "Good Better"); setcolor(15); settextstyle(3, 0, 5); /* wu chen bi hua zi ti , shui ping fang da 5 bei */ outtextxy(120, 120, "Good Better"); setcolor(14); settextstyle(2, 0, 8); i=620; sprintf(s, "Your score is %d", i); /* jiang shu zi zhuan hua wei zi fu chuan */ outtextxy(30, 200, s); /* zhi ding wei zhi shu chu zi fu chuan */ setcolor(1); settextstyle(4, 0, 3); outtextxy(70, 240, s); getch(); closegraph(); return 0; } san 、 yong hu dui wen ben zi fu da xiao de she zhi qian mian jie shao de settextstyle() han shu , ke yi she ding tu xing fang shi xia shu chu wen ben zi fu zhe zi ti he da xiao dan dui yu bi hua xing zi ti ( chu 8*8 dian zhen zi yi ge de zi ti ), zhi neng zai shui ping he chui zhi fang xiang yi xiang tong de fang da bei shu fang da 。 wei ci Turbo C2.0 you ti gong le ling wai yi ge setusercharsize() han shu , dui bi hua zi ti ke yi fen bie she zhi shui ping he chui zhi fang xiang de fang da bei shu 。 gai han shu de tiao yong ge shi wei : void far setusercharsize(int mulx, int divx, int muly, int divy); gai han shu yong lai she zhi bi hua xing zi he fang da xi shu , ta zhi you zai settextstyle( ) han shu zhong de charsize wei 0( huo USER_CHAR_SIZE) shi cai qi zuo yong , bing qie zi ti wei han shu settextstyle() gui ding de zi ti 。 tiao yong han shu setusercharsize() hou , mei ge xian shi zai ping mu shang de zi fu dou yi qi que sheng da xiao cheng yi mulx/divx wei shu chu zi fu kuan , cheng yi muly/divy wei shu chu zi fu gao 。 gai han shu de yong fa jian xia li 。 li 15: #include #include int main() { int gdirver, gmode; gdriver=DETETC; initgraph(&gdriver, &gmode, ""); setbkcolor(BLUE); cleardevice(); setfillstyle(1, 2); /* she zhi tian chong fang shi */ setcolor(WHITE); /* she zhi bai se zuo tu */ rectangle(100, 100, 330, 380); floodfill(50, 50, 14); /* tian chong fang kuang yi wai de qu yu */ setcolor(12); /* zuo tu se wei dan hong */ settextstyle(1, 0, 8);/* san chong bi hua zi ti , fang da 8 bei */ outtextxy(120, 120, "Very Good"); setusercharsize(2, 1, 4, 1);/* shui ping fang da 2 bei , chui zhi fang da 4 bei */ setcolor(15); settextstyle(3, 0, 5); /* wu chen zi bi hua , fang da 5 bei */ outtextxy(220, 220, "Very Good"); setusercharsize(4, 1, 1, 1); settextstyle(3, 0, 0); outtextxy(180, 320, "Good"); getch(); closegraph(); return 0; }
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
时尚秀气模特裴裴(8)
时尚秀气模特裴裴(7)
时尚秀气模特裴裴(6)
时尚秀气模特裴裴(5)
白墙黑瓦
广州东郊[原创]
八美至丹巴的东谷天然盆景
不一样的
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有