| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> c/c++ >> C/C++ yu yan void ji void zhi zhen shen ceng tan suo

C/C++ yu yan void ji void zhi zhen shen ceng tan suo

2008-06-01 02:05:12 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【C/C++语言void及void指针深层探索】的拼音翻译版
 1. gai shu
 xu duo chu xue zhe dui C/C++ yu yan zhong de void ji void zhi zhen lei xing bu shen li jie , yin ci zai shi yong shang chu xian le yi xie cuo wu 。 ben wen jiang dui void yao hai zi de shen ke han yi jin xing jie shuo , bing xiang shu void ji void zhi zhen lei xing de shi yong fang fa yu ji qiao 。
 2.void de han yi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 void de zi mian yi si shi “ wu lei xing ”,void * ze wei “ wu lei xing zhi zhen ”,void * ke yi zhi xiang ren he lei xing de shu ju 。
 void ji hu zhi you “ zhu shi ” he xian zhi cheng xu de zuo yong , yin wei cong lai mei you ren hui ding yi yi ge void bian liang , rang wo men shi zhe lai ding yi :
 void a;
 zhe xing yu ju bian yi shi hui chu cuo , ti shi “illegal use of type 'void'”。 bu guo , ji shi void a de bian yi bu hui chu cuo , ta ye mei you ren he shi ji yi yi 。
 void zhen zheng fa hui de zuo yong zai yu :
 (1) dui han shu fan hui de xian ding ;
 (2) dui han shu shen shu de xian ding 。
 wo men jiang zai di san jie dui yi shang er dian jin xing ju ti shuo ming 。
 zhong suo zhou zhi , jia ru zhi zhen p1 he p2 de lei xing xiang tong , na me wo men ke yi zhi jie zai p1 he p2 jian hu xiang fu zhi ; jia ru p1 he p2 zhi xiang bu tong de shu ju lei xing , ze bi xu shi yong qiang zhi lei xing zhuan huan yun suan fu ba fu zhi yun suan fu you bian de zhi zhen lei xing zhuan huan wei zuo bian zhi zhen de lei xing 。
 li ru :
 float *p1;
 int *p2;
 p1 = p2;
 qi zhong p1 = p2 yu ju hui bian yi chu cuo , ti shi “'=' : cannot convert from 'int *' to 'float *'”, bi xu gai wei :
 p1 = (float *)p2;
C/C++语言void及void指针深层探索
geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo
 er void * ze bu tong , ren he lei xing de zhi zhen dou ke yi zhi jie fu zhi gei ta , wu xu jin xing qiang zhi lei xing zhuan huan :
 void *p1;
 int *p2;
 p1 = p2;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dan zhe bing bu yi wei zhe ,void * ye ke yi wu xu qiang zhi lei xing zhuan huan di fu gei qi ta lei xing de zhi zhen 。 yin wei “ wu lei xing ” ke yi bao rong “ you lei xing ”, er “ you lei xing ” ze bu neng bao rong “ wu lei xing ”。 dao li hen jian dan , wo men ke yi shuo “ nan ren he nv ren dou shi ren ”, dan bu neng shuo “ ren shi nan ren ” huo zhe “ ren shi nv ren ”。 xia mian de yu ju bian yi chu cuo :
 void *p1;
 int *p2;
 p2 = p1;
 ti shi “'=' : cannot convert from 'void *' to 'int *'”。
 3.void de shi yong
 xia mian gei chu void yao hai zi de shi yong gui ze :
 gui ze yi jia ru han shu mei you fan hui zhi , na me ying sheng ming wei void lei xing
 zai C yu yan zhong , fan bu jia fan hui zhi lei xing xian ding de han shu , jiu hui bei bian yi qi zuo wei fan hui zheng xing zhi chu li 。 dan shi xu duo cheng xu yuan que wu yi wei qi wei void lei xing 。 li ru :
 add ( int a, int b )
 {
 return a + b;
 }
 int main(int argc, char* argv[])
 {
 PRintf ( "2 + 3 = %d", add ( 2, 3) );
 }
 cheng xu yun xing de jie guo wei shu chu :
 2 + 3 = 5
 zhe shuo ming bu jia fan hui zhi shuo ming de han shu de que wei int han shu 。
 lin rui bo shi 《 gao zhi liang C/C++ bian cheng 》 zhong ti dao :“C++ yu yan you hen yan ge de lei xing an quan jian cha , bu da ying shang shu qing kuang ( zhi han shu bu jia lei xing sheng ming ) fa sheng ”。 ke shi bian yi qi bing bu yi ding zhe me ren ding , pi ru zai Visual C++6.0 zhong shang shu add han shu de bian yi wu cuo ye wu jing gao qie yun xing zheng que , suo yi bu neng ji xi wang yu bian yi qi hui zuo yan ge de lei xing jian cha 。
 yin ci , wei le bi mian hun luan , wo men zai bian xie C/C++ cheng xu shi , dui yu ren he han shu dou bi xu yi ge bu lou di zhi ding qi lei xing 。 jia ru han shu mei you fan hui zhi , yi ding yao sheng ming wei void lei xing 。 zhe ji shi cheng xu liang hao ke du xing de xu yao , ye shi bian cheng gui fan xing de yao qiu 。 ling wai , jia shang void lei xing sheng ming hou , ye ke yi fa hui dai ma de “ zi zhu shi ” zuo yong 。 dai ma de “ zi zhu shi ” ji dai ma neng zi ji zhu shi zi ji 。
C/C++语言void及void指针深层探索
geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo
 
  gui ze er jia ru han shu wu shen shu , na me ying sheng ming qi shen shu wei void
 zai C++ yu yan zhong sheng ming yi ge zhe yang de han shu :
 int function(void)
 {
 return 1;
 }
 ze jin xing xia mian de tiao yong shi bu he fa de :
 function(2);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 yin wei zai C++ zhong , han shu shen shu wei void de yi si shi zhe ge han shu bu jie shou ren he shen shu 。
 wo men zai Turbo C 2.0 zhong bian yi :
 #include "stdio.h"
 fun()
 {
 return 1;
 }
 main()
 {
 printf("%d",fun(2));
 getchar();
 }
 bian yi zheng que qie shu chu 1, zhe shuo ming , zai C yu yan zhong , ke yi gei wu shen shu de han shu chuan song ren yi lei xing de shen shu , dan shi zai C++ bian yi qi zhong bian yi tong yang de dai ma ze hui chu cuo 。 zai C++ zhong , bu neng xiang wu shen shu de han shu chuan song ren he shen shu , chu cuo ti shi “'fun' : function does not take 1 parameters”。
 suo yi , wu lun zai C huan shi C++ zhong , ruo han shu bu jie shou ren he shen shu , yi ding yao zhi ming shen shu wei void。
 gui ze san xiao xin shi yong void zhi zhen lei xing
 an zhao ANSI(American National Standards Institute) biao zhun , bu neng dui void zhi zhen jin xing suan fa cao zuo , ji xia lie cao zuo dou shi bu he fa de :
 void * pvoid;
 pvoid++; //ANSI: cuo wu
 pvoid += 1; //ANSI: cuo wu
 //ANSI biao zhun zhi suo yi zhe yang ren ding , shi yin wei ta jian chi : jin xing suan fa cao zuo de zhi zhen bi xu shi que ding zhi dao qi zhi xiang shu ju lei xing da xiao de 。
 // li ru :
 int *pint;
 pint++; //ANSI: zheng que
 pint++ de jie guo shi shi qi zeng da sizeof(int)。
 dan shi da ming ding ding de GNU(GNU's Not Unix de suo xie ) ze bu zhe me ren ding , ta zhi ding void * de suan fa cao zuo yu char * yi zhi 。
C/C++语言void及void指针深层探索
geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo
 yin ci xia lie yu ju zai GNU bian yi qi zhong jie zheng que :
 pvoid++; //GNU: zheng que
 pvoid += 1; //GNU: zheng que
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pvoid++ de zhi xing jie guo shi qi zeng da le 1。
 zai shi ji de cheng xu she ji zhong , wei ying he ANSI biao zhun , bing ti gao cheng xu de ke yi zhi xing , wo men ke yi zhe yang bian xie shi xian tong yang gong neng de dai ma :
 void * pvoid;
 (char *)pvoid++; //ANSI: zheng que ;GNU: zheng que
 (char *)pvoid += 1; //ANSI: cuo wu ;GNU: zheng que
 GNU he ANSI huan you yi xie qu bie , zong ti er yan ,GNU jiao ANSI geng “ kai fang ”, ti gong le dui geng duo yu fa de zhi chi 。 dan shi wo men zai zhen shi she ji shi , huan shi ying gai jin ke neng di ying he ANSI biao zhun 。
 gui ze si jia ru han shu de shen shu ke yi shi ren yi lei xing zhi zhen , na me ying sheng ming qi shen shu wei void *
 dian xing de ru nei cun cao zuo han shu memcpy he memset de han shu yuan xing fen bie wei :
 void * memcpy(void *dest, const void *src, size_t len);
 void * memset ( void * buffer, int c, size_t num );
 zhe yang , ren he lei xing de zhi zhen dou ke yi chuan ru memcpy he memset zhong , zhe ye zhen shi di ti xian le nei cun cao zuo han shu de yi yi , yin wei ta cao zuo de dui xiang jin jin shi yi pian nei cun , er bu lun zhe pian nei cun shi shen me lei xing 。 jia ru memcpy he memset de shen shu lei xing bu shi void *, er shi char *, na cai jiao zhen de xi qi le ! zhe yang de memcpy he memset ming xian bu shi yi ge “ chun cui de , tuo li di ji qu wei de ” han shu !
C/C++语言void及void指针深层探索
geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo
 xia mian de dai ma zhi xing zheng que :
 // shi li :memset jie shou ren yi lei xing zhi zhen
 int intarray[100];
 memset ( intarray, 0, 100*sizeof(int) ); // jiang intarray qing 0
 // shi li :memcpy jie shou ren yi lei xing zhi zhen
 int intarray1[100], intarray2[100];
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 memcpy ( intarray1, intarray2, 100*sizeof(int) ); // jiang intarray2 kao bei gei intarray1
 
  you qu de shi ,memcpy he memset han shu fan hui de ye shi void * lei xing , biao zhun ku han shu de bian xie zhe shi duo me di fu you xue wen a !
 gui ze wu void bu neng dai biao yi ge zhen shi de bian liang
 xia mian dai ma dou qi tu rang void dai biao yi ge zhen shi de bian liang , yin ci dou shi cuo wu de dai ma :
 void a; // cuo wu
 function(void a); // cuo wu
 void ti xian le yi zhong chou xiang , zhe ge shi jie shang de bian liang dou shi “ you lei xing ” de , pi ru yi ge ren bu shi nan ren jiu shi nv ren ( huan you ren yao ?)。
 void de chu xian zhi shi wei le yi zhong chou xiang de xu yao , jia ru ni zheng que di li jie le mian xiang dui xiang zhong “ chou xiang ji lei ” de gai nian , ye hen qing yi li jie void shu ju lei xing 。 zheng ru bu neng gei chou xiang ji lei ding yi yi ge shi li , wo men ye bu neng ding yi yi ge void( rang wo men lei bi de cheng void wei “ chou xiang shu ju lei xing ”) bian liang 。
 4. zong jie
 xiao xiao de void wen cang zhe hen feng fu de she ji zhe xue , zuo wei yi ming cheng xu she ji ren yuan , dui wen ti jin xing shen yi ge ceng ci de si kao bi ran shi wo men shou yi fei qian 。
C/C++语言void及void指针深层探索
geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
 1. gai shu  xu duo chu xue zhe dui C/C++ yu yan zhong de void ji void zhi zhen lei xing bu shen li jie , yin ci zai shi yong shang chu xian le yi xie cuo wu 。 ben wen jiang dui void yao hai zi de shen ke han yi jin xing jie shuo , bing xiang shu void ji void zhi zhen lei xing de shi yong fang fa yu ji qiao 。  2.void de han yi  void de zi mian yi si shi “ wu lei xing ”,void * ze wei “ wu lei xing zhi zhen ”,void * ke yi zhi xiang ren he lei xing de shu ju 。  void ji hu zhi you “ zhu shi ” he xian zhi cheng xu de zuo yong , yin wei cong lai mei you ren hui ding yi yi ge void bian liang , rang wo men shi zhe lai ding yi : void a;  zhe xing yu ju bian yi shi hui chu cuo , ti shi “illegal use of type 'void'”。 bu guo , ji shi void a de bian yi bu hui chu cuo , ta ye mei you ren he shi ji yi yi 。  void zhen zheng fa hui de zuo yong zai yu :  (1) dui han shu fan hui de xian ding ;  (2) dui han shu shen shu de xian ding 。  wo men jiang zai di san jie dui yi shang er dian jin xing ju ti shuo ming 。  zhong suo zhou zhi , jia ru zhi zhen p1 he p2 de lei xing xiang tong , na me wo men ke yi zhi jie zai p1 he p2 jian hu xiang fu zhi ; jia ru p1 he p2 zhi xiang bu tong de shu ju lei xing , ze bi xu shi yong qiang zhi lei xing zhuan huan yun suan fu ba fu zhi yun suan fu you bian de zhi zhen lei xing zhuan huan wei zuo bian zhi zhen de lei xing 。  li ru : float *p1; int *p2; p1 = p2;  qi zhong p1 = p2 yu ju hui bian yi chu cuo , ti shi “'=' : cannot convert from 'int *' to 'float *'”, bi xu gai wei : p1 = (float *)p2; [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785341.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423831418.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo  er void * ze bu tong , ren he lei xing de zhi zhen dou ke yi zhi jie fu zhi gei ta , wu xu jin xing qiang zhi lei xing zhuan huan : void *p1; int *p2; p1 = p2;  dan zhe bing bu yi wei zhe ,void * ye ke yi wu xu qiang zhi lei xing zhuan huan di fu gei qi ta lei xing de zhi zhen 。 yin wei “ wu lei xing ” ke yi bao rong “ you lei xing ”, er “ you lei xing ” ze bu neng bao rong “ wu lei xing ”。 dao li hen jian dan , wo men ke yi shuo “ nan ren he nv ren dou shi ren ”, dan bu neng shuo “ ren shi nan ren ” huo zhe “ ren shi nv ren ”。 xia mian de yu ju bian yi chu cuo : void *p1; int *p2; p2 = p1;  ti shi “'=' : cannot convert from 'void *' to 'int *'”。 3.void de shi yong  xia mian gei chu void yao hai zi de shi yong gui ze :  gui ze yi jia ru han shu mei you fan hui zhi , na me ying sheng ming wei void lei xing  zai C yu yan zhong , fan bu jia fan hui zhi lei xing xian ding de han shu , jiu hui bei bian yi qi zuo wei fan hui zheng xing zhi chu li 。 dan shi xu duo cheng xu yuan que wu yi wei qi wei void lei xing 。 li ru : add ( int a, int b ) { return a + b; } int main(int argc, char* argv[]) { PRintf ( "2 + 3 = %d", add ( 2, 3) ); }  cheng xu yun xing de jie guo wei shu chu :  2 + 3 = 5  zhe shuo ming bu jia fan hui zhi shuo ming de han shu de que wei int han shu 。  lin rui bo shi 《 gao zhi liang C/C++ bian cheng 》 zhong ti dao :“C++ yu yan you hen yan ge de lei xing an quan jian cha , bu da ying shang shu qing kuang ( zhi han shu bu jia lei xing sheng ming ) fa sheng ”。 ke shi bian yi qi bing bu yi ding zhe me ren ding , pi ru zai Visual C++6.0 zhong shang shu add han shu de bian yi wu cuo ye wu jing gao qie yun xing zheng que , suo yi bu neng ji xi wang yu bian yi qi hui zuo yan ge de lei xing jian cha 。  yin ci , wei le bi mian hun luan , wo men zai bian xie C/C++ cheng xu shi , dui yu ren he han shu dou bi xu yi ge bu lou di zhi ding qi lei xing 。 jia ru han shu mei you fan hui zhi , yi ding yao sheng ming wei void lei xing 。 zhe ji shi cheng xu liang hao ke du xing de xu yao , ye shi bian cheng gui fan xing de yao qiu 。 ling wai , jia shang void lei xing sheng ming hou , ye ke yi fa hui dai ma de “ zi zhu shi ” zuo yong 。 dai ma de “ zi zhu shi ” ji dai ma neng zi ji zhu shi zi ji 。 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785341.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423831502.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo  gui ze er jia ru han shu wu shen shu , na me ying sheng ming qi shen shu wei void  zai C++ yu yan zhong sheng ming yi ge zhe yang de han shu : int function(void) { return 1; }  ze jin xing xia mian de tiao yong shi bu he fa de : function(2);  yin wei zai C++ zhong , han shu shen shu wei void de yi si shi zhe ge han shu bu jie shou ren he shen shu 。  wo men zai Turbo C 2.0 zhong bian yi : #include "stdio.h" fun() { return 1; } main() { printf("%d",fun(2)); getchar(); }  bian yi zheng que qie shu chu 1, zhe shuo ming , zai C yu yan zhong , ke yi gei wu shen shu de han shu chuan song ren yi lei xing de shen shu , dan shi zai C++ bian yi qi zhong bian yi tong yang de dai ma ze hui chu cuo 。 zai C++ zhong , bu neng xiang wu shen shu de han shu chuan song ren he shen shu , chu cuo ti shi “'fun' : function does not take 1 parameters”。  suo yi , wu lun zai C huan shi C++ zhong , ruo han shu bu jie shou ren he shen shu , yi ding yao zhi ming shen shu wei void。  gui ze san xiao xin shi yong void zhi zhen lei xing  an zhao ANSI(American National Standards Institute) biao zhun , bu neng dui void zhi zhen jin xing suan fa cao zuo , ji xia lie cao zuo dou shi bu he fa de : void * pvoid; pvoid++; //ANSI: cuo wu pvoid += 1; //ANSI: cuo wu //ANSI biao zhun zhi suo yi zhe yang ren ding , shi yin wei ta jian chi : jin xing suan fa cao zuo de zhi zhen bi xu shi que ding zhi dao qi zhi xiang shu ju lei xing da xiao de 。 // li ru : int *pint; pint++; //ANSI: zheng que  pint++ de jie guo shi shi qi zeng da sizeof(int)。  dan shi da ming ding ding de GNU(GNU's Not Unix de suo xie ) ze bu zhe me ren ding , ta zhi ding void * de suan fa cao zuo yu char * yi zhi 。 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785341.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423831700.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo  yin ci xia lie yu ju zai GNU bian yi qi zhong jie zheng que : pvoid++; //GNU: zheng que pvoid += 1; //GNU: zheng que  pvoid++ de zhi xing jie guo shi qi zeng da le 1。  zai shi ji de cheng xu she ji zhong , wei ying he ANSI biao zhun , bing ti gao cheng xu de ke yi zhi xing , wo men ke yi zhe yang bian xie shi xian tong yang gong neng de dai ma : void * pvoid; (char *)pvoid++; //ANSI: zheng que ;GNU: zheng que (char *)pvoid += 1; //ANSI: cuo wu ;GNU: zheng que  GNU he ANSI huan you yi xie qu bie , zong ti er yan ,GNU jiao ANSI geng “ kai fang ”, ti gong le dui geng duo yu fa de zhi chi 。 dan shi wo men zai zhen shi she ji shi , huan shi ying gai jin ke neng di ying he ANSI biao zhun 。  gui ze si jia ru han shu de shen shu ke yi shi ren yi lei xing zhi zhen , na me ying sheng ming qi shen shu wei void *  dian xing de ru nei cun cao zuo han shu memcpy he memset de han shu yuan xing fen bie wei : void * memcpy(void *dest, const void *src, size_t len); void * memset ( void * buffer, int c, size_t num );  zhe yang , ren he lei xing de zhi zhen dou ke yi chuan ru memcpy he memset zhong , zhe ye zhen shi di ti xian le nei cun cao zuo han shu de yi yi , yin wei ta cao zuo de dui xiang jin jin shi yi pian nei cun , er bu lun zhe pian nei cun shi shen me lei xing 。 jia ru memcpy he memset de shen shu lei xing bu shi void *, er shi char *, na cai jiao zhen de xi qi le ! zhe yang de memcpy he memset ming xian bu shi yi ge “ chun cui de , tuo li di ji qu wei de ” han shu ! [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785341.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423831914.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo  xia mian de dai ma zhi xing zheng que : // shi li :memset jie shou ren yi lei xing zhi zhen int intarray[100]; memset ( intarray, 0, 100*sizeof(int) ); // jiang intarray qing 0 // shi li :memcpy jie shou ren yi lei xing zhi zhen int intarray1[100], intarray2[100]; memcpy ( intarray1, intarray2, 100*sizeof(int) ); // jiang intarray2 kao bei gei intarray1  you qu de shi ,memcpy he memset han shu fan hui de ye shi void * lei xing , biao zhun ku han shu de bian xie zhe shi duo me di fu you xue wen a !  gui ze wu void bu neng dai biao yi ge zhen shi de bian liang  xia mian dai ma dou qi tu rang void dai biao yi ge zhen shi de bian liang , yin ci dou shi cuo wu de dai ma : void a; // cuo wu function(void a); // cuo wu  void ti xian le yi zhong chou xiang , zhe ge shi jie shang de bian liang dou shi “ you lei xing ” de , pi ru yi ge ren bu shi nan ren jiu shi nv ren ( huan you ren yao ?)。  void de chu xian zhi shi wei le yi zhong chou xiang de xu yao , jia ru ni zheng que di li jie le mian xiang dui xiang zhong “ chou xiang ji lei ” de gai nian , ye hen qing yi li jie void shu ju lei xing 。 zheng ru bu neng gei chou xiang ji lei ding yi yi ge shi li , wo men ye bu neng ding yi yi ge void( rang wo men lei bi de cheng void wei “ chou xiang shu ju lei xing ”) bian liang 。 4. zong jie  xiao xiao de void wen cang zhe hen feng fu de she ji zhe xue , zuo wei yi ming cheng xu she ji ren yuan , dui wen ti jin xing shen yi ge ceng ci de si kao bi ran shi wo men shou yi fei qian 。 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785341.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423832077.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
赏心悦目的模特儿(9)
赏心悦目的模特儿(8)
赏心悦目的模特儿(7)
赏心悦目的模特儿(6)
周六一日游--绿野翠蜂场(一)
骆驼峰
下一站上环
杂乱的几张Danang
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有