| 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
当前位置: 王朝网络 >> c/c++ >> C++ de iostream biao zhun ku jie shao (1)

C++ de iostream biao zhun ku jie shao (1)

2008-06-01 02:04:48 编辑來源:互联网 评论
 
 
 
本文为【C++的iostream标准库介绍(1)】的拼音翻译版
 wo men cong yi kai shi jiu yi zhi zai li yong C++ de shu ru shu chu zai zuo zhe ge zhong lian xi , shu ru shu chu shi you iostream ku ti gong de , suo yi tao lun ci biao zhun ku shi you bi yao de , ta yu C yu yan de stdio ku bu tong , ta cong yi kai shi jiu shi yong duo chong ji xu yu xu ni ji xu shi xian de mian xiang dui xiang de ceng ci jie gou , zuo wei yi ge c++ de biao zhun ku zu jian ti gong gei cheng xu yuan shi yong 。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 iostream wei nei zhi lei xing lei xing dui xiang ti gong le shu ru shu chu zhi chi , tong shi ye zhi chi wen jian de shu ru shu chu , lei de she ji zhe ke yi tong guo dui iostream ku de kuo zhan , lai zhi chi zi ding yi lei xing de shu ru shu chu cao zuo 。 wei shen me shuo yao kuo zhan cai neng ti gong zhi chi ne ? wo men lai yi ge shi li 。#include <stdio.h>
 #include <iostream>
 using namespace std;
 class Test
 {
  public:
  Test(int a=0,int b=0)
  {
  Test::a=a;
  Test::b=b;
  }
  int a;
  int b;
 };
 int main()
 {
  Test t(100,50);
  PRintf("%???",t);// bu ming que de shu chu ge shi
  scanf("%???",t);// bu ming que de shu ru ge shi
  cout<<t<<endl;// tong yang bu gou ming que
  cin>>t;// tong yang bu gou ming que
  system("pause");
 } you yu zi ding yi lei de fei fan xing , zai shang mian de dai ma zhong , wu lun ni shi yong c feng ge de shu ru shu chu , huo zhe shi c++ de shu ru shu chu dou bu shi bu ming que de yi ge biao shi , you yu c yu yan mei you yun suan fu chong zai ji zhi , dao zhi stdio ku de bu ke kuo chong xing , rang wo men wu fa rang printf() he scanf() zhi chi dui zi ding yi lei dui xiang de kuo chong shi bie , er c++ shi ke yi tong guo yun suan fu chong zai ji zhi kuo chong iostream ku de , shi xi tong neng neng gou shi bie zi ding yi lei xing , cong er rang shu ru shu chu ming que de zhi dao ta men gai gan shen me , ge shi shi shen me 。
 zai shang li zhong wo men zhi suo yi yong printf yu cout jin xing dui bi mu de shi wei le gao su da jia ,C yu C++ chu li shu ru shu chu de gen ben bu tong , wo men cong c yuan de shu ru shu chu ke yi hen ming xian kan chu shi han shu tiao yong fang shi , er c++ de ze shi dui xiang mo shi ,cout he cin shi ostream lei he istream lei de dui xiang 。
 C++ zhong de iostream ku zhu yao bao han xia tu suo shi de ji ge tou wen jian :
C++的iostream标准库介绍(1)
wo men suo shu xi de shu ru shu chu cao zuo fen bie shi you istream( shu ru liu ) he ostream( shu chu liu ) zhe liang ge lei ti gong de , wei le da ying shuang xiang de shu ru / shu chu , you istream he ostream pai sheng chu le iostream lei 。
 lei de ji xu guan xi jian xia tu :
C++的iostream标准库介绍(1)

 
C++的iostream标准库介绍(1)
geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo
 iostream ku ding yi le yi xia san ge biao zhun liu dui xiang :
 1.cin, biao shi biao zhun shu ru (standard input) de istream lei dui xiang 。cin shi wo men ke yi cong she bei du ru shu ju 。
 2.cout, biao shi biao zhun shu chu (standard output) de ostream lei dui xiang 。cout shi wo men ke yi xiang she bei shu chu huo zhe xie shu ju 。
 
  3.cerr, biao shi biao zhun cuo wu (standard error) de osttream lei dui xiang 。cerr shi dao chu cheng xu cuo wu xiao xi de di fang , ta zhi neng da ying xiang ping mu she bei xie shu ju 。
 shu chu zhu yao you chong zai de zuo yi cao zuo fu (<<) lai wan cheng , shu ru zhu yao you chong zai de you yi cao zuo fu (>>) wan cheng 。
 >>a biao shi jiang shu ju fang ru a dui xiang zhong 。
 <<a biao shi jiang a dui xiang zhong cun chu de shu ju na chu 。
 zhe xie biao zhun de liu dui xiang dou you mo ren de suo dui ying de she bei , jian xia biao :
C++的iostream标准库介绍(1)
tu zhong de yi si biao ming cin dui xiang de mo ren shu ru she bei shi jian pan ,cout dui xiang de mo ren shu chu she bei shi xian shi qi ping mu 。
 na me yuan li shang C++ you shi ru he li yong cin/cout dui xiang yu zuo yi he you yi yun suan fu chong zai lai shi xian shu ru shu chu de ne ?
 xia mian wo men yi shu chu wei li , shuo ming qi shi xian yuan li :
 cout shi ostream lei de dui xiang , yin wei ta suo zhi xiang de shi biao zhun she bei ( xian shi qi ping mu ), suo yi ta zai iostream tou wen jian zhong zuo wei quan ju dui xiang jin xing ding yi 。
 ostream cout(stdout);// qi mo ren zhi xiang de C zhong de biao zhun she bei ming , zuo wei qi gou zao han shu de shen shu shi yong 。
 zai iostream.h tou wen jian zhong ,ostream lei dui ying mei ge ji ben shu ju lei xing dou you qi you yuan han shu dui zuo yi cao zuo fu jin xing le you yuan han shu de chong zai 。
 ostream& Operator<<(ostream &temp,int source);
 ostream& operator<<(ostream &temp,char *ps);
 。。。。 deng deng
 yi ju shu chu yu ju :cout<<"www.cndev-lab.com";, shi shi shang tiao yong de jiu shi ostream& operator<<(ostream &temp,char *ps); zhe ge yun suan fu chong zai han shu , you yu fan hui de shi liu dui xiang de yin yong , yin yong ke yi zuo wei zuo zhi shi yong , suo yi dang cheng xu zhong you lei si cout<<"www.cndev-lab.com"<<" zhong guo ruan jian kai fa shi yan shi "; zhe yang de yu ju chu xian de shi hou , jiu neng gou gou cheng lian xu shu chu 。 you yu iostream ku bu guang zhi chi dui xiang de shu ru shu chu , tong shi ye zhi chi wen jian liu de shu ru shu chu , suo yi zai ju ti jiang jie zuo yi yu you yi yun suan fu chong zai zhi qian , wo men you bi yao xian dui wen jian de shu ru shu chu yi ji shu ru shu chu de kong zhi fu you suo le jie 。
 he wen jian you guan xi de shu ru shu chu lei zhu yao zai fstream.h zhe ge tou wen jian zhong bei ding yi , zai zhe ge tou wen jian zhong zhu yao bei ding yi le san ge lei , you zhe san ge lei kong zhi dui wen jian de ge zhong shu ru shu chu cao zuo , ta men fen bie shi ifstream、ofstream、fstream, qi zhong fstream lei shi you iostream lei pai sheng er lai , ta men zhi jian de ji xu guan xi jian xia tu suo shi 。
C++的iostream标准库介绍(1)
you yu wen jian she bei bing bu xiang xian shi qi ping mu yu jian pan na yang shi biao zhun mo ren she bei , suo yi ta zai fstream.h tou wen jian zhong shi mei you xiang cout na yang yu xian ding yi de quan ju dui xiang , suo yi wo men bi xu zi ji ding yi yi ge gai lei de dui xiang , wo men yao yi wen jian zuo wei she bei xiang wen jian shu chu xin xi ( ye jiu shi xiang wen jian xie shu ju ), na me jiu ying gai shi yong ofstream lei 。
 ofstream lei de mo ren gou zao han shu yuan xing wei :
 ofstream::ofstream(const char *filename,int mode = ios::out,int openprot = filebuf::openprot);
 filename: yao da kai de wen jian ming
 mode: yao da kai wen jian de fang shi
 prot: da kai wen jian de shu xing
 qi zhong mode he openprot zhe liang ge shen shu de ke xuan xiang biao jian xia biao :
 mode shu xing biao
 ios::app: yi zhui jia de fang shi da kai wen jian
 ios::ate: wen jian da kai hou ding wei dao wen jian yi ,ios:app jiu bao han you ci shu xing
 ios::binary: yi er jin zhi fang shi da kai wen jian , que sheng de fang shi shi wen ben fang shi 。 liang zhong fang shi de qu bie jian qian wen
 ios::in: wen jian yi shu ru fang shi da kai
 ios::out: wen jian yi shu chu fang shi da kai
 ios::trunc: jia ru wen jian cun zai , ba wen jian chang du she wei 0
 ke yi yong “ huo ” ba yi shang shu xing lian jie qi lai , ru ios::outios::binary。
 openprot shu xing biao :
 0: pu tong wen jian , da kai fang wen
 1: zhi du wen jian
 2: yin han wen jian
 4: xi tong wen jian
 ke yi yong “ huo ” huo zhe “+” ba yi shang shu xing lian jie qi lai , ru 3 huo 12 jiu shi yi zhi du he yin han shu xing da kai wen jian 。
 
C++的iostream标准库介绍(1)
geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo
 shi li dai ma ru xia :// cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  #include <fstream>
 using namespace std;
 int main()
 {
  ofstream myfile("c:\\1.txt",ios::outios::trunc,0);
  myfile<<" zhong guo ruan jian kai fa shi yan shi "<<endl<<" wang zhi :"<<"www.cndev-lab.com";
  myfile.close()
  system("pause");
 } wen jian shi yong wan hou ke yi shi yong close cheng yuan han shu guan bi wen jian 。
 ios::app wei zhui jia mo shi , zai shi yong zhui jia mo shi de shi hou tong shi jin xing wen jian zhuang tai de pan ding shi yi ge bi jiao hao de xi guan 。
 shi li ru xia :// cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 #include <fstream>
 using namespace std;
 int main()
 {
  ofstream myfile("c:\\1.txt",ios::app,0);
  if(!myfile)// huo zhe xie cheng myfile.fail()
  {
  cout<<" wen jian da kai shi bai , mu biao wen jian zhuang tai ke neng wei zhi du !";
  system("pause");
  exit(1);
  }
  myfile<<" zhong guo ruan jian kai fa shi yan shi "<<endl<<" wang zhi :"<<"www.cndev-lab.com"<<endl;
  myfile.close();
 } zai ding yi ifstream he ofstream lei dui xiang de shi hou , wo men ye ke yi bu zhi ding wen jian 。 yi hou ke yi tong guo cheng yuan han shu open() xian shi de ba yi ge wen jian lian jie dao yi ge lei dui xiang shang 。
 li ru :// cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 #include <fstream>
 using namespace std;
 int main()
 {
  ofstream myfile;
  myfile.open("c:\\1.txt",ios::outios::app,0);
  if(!myfile)// huo zhe xie cheng myfile.fail()
  {
  cout<<" wen jian chuang jian shi bai , ci pan bu ke xie huo zhe wen jian wei zhi du !";
  system("pause");
  exit(1);
  }
  myfile<<" zhong guo ruan jian kai fa shi yan shi "<<endl<<" wang zhi :"<<"www.cndev-lab.com"<<endl;
  myfile.close();
 } xia mian wo men lai kan yi xia shi ru he li yong ifstream lei dui xiang , jiang wen jian zhong de shu ju du qu chu lai , ran hou zai shu chu dao biao zhun she bei zhong de li zi 。
 dai ma ru xia :// cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 #include <fstream>
 #include <string>
 using namespace std;
 int main()
 {
  ifstream myfile;
 
  myfile.open("c:\\1.txt",ios::in,0);
  if(!myfile)
  {
  cout<<" wen jian du cuo wu ";
  system("pause");
  exit(1);
  }
  char ch;
  string content;
  while(myfile.get(ch))
  {
  content+=ch;
  cout.put(ch);//cout<<ch; zhe me xie ye shi ke yi de
  }
  myfile.close();
  cout<<content;
  system("pause");
 } shang li zhong , wo men li yong cheng yuan han shu get(), zhu yi de du qu wen jian zhong de you xiao zi fu , zai li yong put() cheng yuan han shu , jiang wen jian zhong de shu ju tong guo xun huan zhu yi shu chu dao biao zhun she bei ( ping mu ) shang ,get() cheng yuan han shu hui zai wen jian du dao mo yi de shi hou fan hui jia zhi , suo yi wo men ke yi li yong ta de zhe ge te xing zuo wei while xun huan de zhong zhi tiao jian , wo men tong shi ye zai shang li zhong yin ru le C++ feng ge de zi fu chuan lei xing string, zai xun huan du qu de shi hou zhu yi bao cun dao content zhong , yao shi yong string lei xing , bi xu bao han string.h de tou wen jian 。
 
C++的iostream标准库介绍(1)
geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo
 wo men zai jian dan jie shao guo ofstream lei he ifstream lei hou , wo men zai lai kan yi xia fstream lei ,fstream lei shi you iostream pai sheng er lai ,fstream lei dui xiang ke yi tong dui wen jian jin xing du xie cao zuo 。 shi li dai ma ru xia :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 // cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 #include <fstream>
 using namespace std;
 int main()
 {
  fstream myfile;
  myfile.open("c:\\1.txt",ios::outios::app,0);
  if(!myfile)
  {
  cout<<" wen jian xie cuo wu , wen jian shu xing ke neng wei zhi du !"<<endl;
  system("pause");
  exit(1);
  }
  myfile<<" zhong guo ruan jian kai fa shi yan shi "<<endl<<" wang zhi :"<<"www.cndev-lab.com"<<endl;
  myfile.close();
  myfile.open("c:\\1.txt",ios::in,0);
  if(!myfile)
  {
  cout<<" wen jian du cuo wu , wen jian ke neng diu shi !"<<endl;
 
  system("pause");
  exit(1);
  }
  char ch;
  while(myfile.get(ch))
  {
  cout.put(ch);
  }
  myfile.close();
  system("pause");
 } you yu fstream lei ke yi dui wen jian tong shi jin xing du xie cao zuo , suo yi dui ta de dui xiang jin xing chu shi hua de shi hou yi ding yao xian shi de zhi ding mode he openprot shen shu 。 jie xia lai wo men lai xue xi yi xia chuan liu lei de ji chu zhi shi , shen me jiao chuan liu lei ?
 jian dan de li jie jiu shi neng gou kong zhi zi fu chuan lei xing dui xiang jin xing shu ru shu chu de lei ,C++ bu guang ke yi zhi chi C++ feng ge de zi fu chuan liu kong zhi , huan ke yi zhi chi C feng ge de zi fu chuan liu kong zhi 。
 wo men xian kan kan kan C++ shi ru he dui C feng ge de zi fu chuan liu jin xing kong zhi de ,C zhong de zi fu chuan qi shi ye jiu shi zi fu shu zu , zi fu shu zu nei de shu ju zai nei cun zhong de wei zhi de pai lie shi lian xu de , wo men tong chang yong char str[size] huo zhe char *str de fang shi sheng ming chuang jian C feng ge zi fu shu zu , wei le neng rang zi fu shu zu zuo wei she bei bing ti gong shu ru shu chu cao zuo ,C++ yin ru le ostrstream、istrstream、strstream zhe san ge lei , yao shi yong ta men chuang jian dui xiang jiu bi xu bao han strstream.h tou wen jian 。
 istrstream lei yong yu zhi xing C feng ge de chuan liu de shu ru cao zuo , ye jiu shi yi zi fu chuan shu zu zuo wei shu ru she bei 。
 ostrstream lei yong yu zhi xing C feng ge de chuan liu de shu chu cao zuo , ye jiu shi yi zi fu chuan shu zu zuo wei shu chu she bei 。
 strstream lei tong shi ke yi zhi chi C feng ge de chuan liu de shu ru shu chu cao zuo 。
 istrstream lei shi cong istream( shu ru liu lei ) he strstreambase( zi fu chuan liu ji lei ) pai sheng er lai ,ostrstream shi cong ostream( shu chu liu lei ) he strstreambase( zi fu chuan liu ji lei ) pai sheng er lai ,strstream ze shi cong iostream( shu ru shu chu liu lei ) he he strstreambase( zi fu chuan liu ji lei ) pai sheng er lai 。
 ta men de ji xu guan xi ru xia tu suo shi :
C++的iostream标准库介绍(1)
chuan liu tong yang bu shi biao zhun she bei , bu hui you yu xian ding yi hao de quan ju dui xiang , suo yi bu neng zhi jie cao zuo , xu yao tong guo gou zao han shu chuang jian dui xiang 。
 
C++的iostream标准库介绍(1)
geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo
 lei istrstream de gou zao han shu yuan xing ru xia :
 istrstream::istrstream(const char *str,int size);
 shen shu 1 biao shi zi fu chuan shu zu , er shen shu 2 biao shi shu zu da xiao , dang size wei 0 shi , biao shi istrstream lei dui xiang zhi jie lian jie dao you str suo zhi xiang de nei cun kong jian bing yi \0 jie yi de zi fu chuan 。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xia mian de shi li dai ma jiu shi li yong istrstream lei chuang jian lei dui xiang , zhi ding liu shu ru she bei wei zi fu chuan shu zu , tong guo ta xiang yi ge zi fu xing dui xiang shu ru shu ju 。
 dai ma ru xia :// cheng xu zuo zhe : guan ning
 // zhan dian :www.cndev-lab.com
 // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe
 #include <iostream>
 #include <strstream>
 using namespace std;
 int main()
 {
  char *name = "www.cndev-lab.com";
  int arraysize = strlen(name)+1;
  istrstream is(name,arraysize);
  char temp;
  is>>temp;
  cout<<temp;
  system("pause");
 } lei ostrstream yong yu zhi xing chuan liu de shu chu , ta de gou zao han shu ru xia suo shi :
 
 
 ostrstream::ostrstream(char *_Ptr,int streamsize,int Mode = ios::out);
 di yi ge shen shu shi zi fu shu zu , di er ge shi shuo ming shu zu de da xiao , di san ge shen shu shi zhi da kai fang shi 。
 wo men lai yi ge shi li dai ma :#include <iostream>
 #include <strstream>
 using namespace std;
 int main()
 {
  int arraysize=1;
  char *pbuffer=new char[arraysize];
  ostrstream ostr(pbuffer,arraysize,ios::out);
  ostr<<arraysize<<ends;// shi yong ostrstream shu chu dao liu dui xiang de shi hou , yao yong ends jie shu zi fu chuan
  cout<<pbuffer;
  delete[] pbuffer;
  system("pause");
 } shang mian de dai ma zhong , wo men chuang jian yi ge c feng ge de chuan liu shu chu dui xiang ostr, wo men jiang arraysize nei de shu ju cheng gong de yi zi fu chuan de xing shi shu chu dao le ostr dui xiang suo zhi xiang de pbuffer zhi zhen de dui kong jian zhong ,pbuffer ye zheng shi wo men yao shu chu de zi fu chuan shu zu , zai jie yi yao shi yong ends jie shu zi fu chuan , jia ru bu zhe me zuo jiu you yi chu de wei xian 。
C++的iostream标准库介绍(1)
geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo【原文】【汉音对照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日版宠物情人插曲《Winding Road》歌词

日版宠物情人2017的插曲,很带节奏感,日语的,女生唱的。 最后听见是在第8集的时候女主手割伤了,然后男主用嘴帮她吸了一下,插曲就出来了。 歌手:Def...

兄弟共妻,我成了他们夜里的美食

老钟家的两个儿子很特别,就是跟其他的人不太一样,魔一般的执着。兄弟俩都到了要结婚的年龄了,不管自家老爹怎么磨破嘴皮子,兄弟俩说不娶就不娶,老父母为兄弟两操碎了心...

如何磨出破洞牛仔裤?牛仔裤怎么剪破洞?

把牛仔裤磨出有线的破洞 1、具体工具就是磨脚石,下面垫一个硬物,然后用磨脚石一直磨一直磨,到把那块磨薄了,用手撕开就好了。出来的洞啊很自然的。需要猫须的话调几...

我就是扫描下图得到了敬业福和爱国福

先来看下敬业福和爱国福 今年春节,支付宝再次推出了“五福红包”活动,表示要“把欠大家的敬业福都还给大家”。 今天该活动正式启动,和去年一样,需要收集“五福”...

冰箱异味产生的原因和臭味去除的方法

有时候我们打开冰箱就会闻到一股异味,冰箱里的这种异味是因为一些物质发出的气味的混合体,闻起来让人恶心。 产生这些异味的主要原因有以下几点。 1、很多人有这种习...

 
 
  wo men cong yi kai shi jiu yi zhi zai li yong C++ de shu ru shu chu zai zuo zhe ge zhong lian xi , shu ru shu chu shi you iostream ku ti gong de , suo yi tao lun ci biao zhun ku shi you bi yao de , ta yu C yu yan de stdio ku bu tong , ta cong yi kai shi jiu shi yong duo chong ji xu yu xu ni ji xu shi xian de mian xiang dui xiang de ceng ci jie gou , zuo wei yi ge c++ de biao zhun ku zu jian ti gong gei cheng xu yuan shi yong 。  iostream wei nei zhi lei xing lei xing dui xiang ti gong le shu ru shu chu zhi chi , tong shi ye zhi chi wen jian de shu ru shu chu , lei de she ji zhe ke yi tong guo dui iostream ku de kuo zhan , lai zhi chi zi ding yi lei xing de shu ru shu chu cao zuo 。  wei shen me shuo yao kuo zhan cai neng ti gong zhi chi ne ? wo men lai yi ge shi li 。#include <stdio.h> #include <iostream> using namespace std; class Test { public: Test(int a=0,int b=0) { Test::a=a; Test::b=b; } int a; int b; }; int main() { Test t(100,50); PRintf("%???",t);// bu ming que de shu chu ge shi scanf("%???",t);// bu ming que de shu ru ge shi cout<<t<<endl;// tong yang bu gou ming que cin>>t;// tong yang bu gou ming que system("pause"); }  you yu zi ding yi lei de fei fan xing , zai shang mian de dai ma zhong , wu lun ni shi yong c feng ge de shu ru shu chu , huo zhe shi c++ de shu ru shu chu dou bu shi bu ming que de yi ge biao shi , you yu c yu yan mei you yun suan fu chong zai ji zhi , dao zhi stdio ku de bu ke kuo chong xing , rang wo men wu fa rang printf() he scanf() zhi chi dui zi ding yi lei dui xiang de kuo chong shi bie , er c++ shi ke yi tong guo yun suan fu chong zai ji zhi kuo chong iostream ku de , shi xi tong neng neng gou shi bie zi ding yi lei xing , cong er rang shu ru shu chu ming que de zhi dao ta men gai gan shen me , ge shi shi shen me 。  zai shang li zhong wo men zhi suo yi yong printf yu cout jin xing dui bi mu de shi wei le gao su da jia ,C yu C++ chu li shu ru shu chu de gen ben bu tong , wo men cong c yuan de shu ru shu chu ke yi hen ming xian kan chu shi han shu tiao yong fang shi , er c++ de ze shi dui xiang mo shi ,cout he cin shi ostream lei he istream lei de dui xiang 。  C++ zhong de iostream ku zhu yao bao han xia tu suo shi de ji ge tou wen jian :[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785321.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423894532.gif[/img][/url]  wo men suo shu xi de shu ru shu chu cao zuo fen bie shi you istream( shu ru liu ) he ostream( shu chu liu ) zhe liang ge lei ti gong de , wei le da ying shuang xiang de shu ru / shu chu , you istream he ostream pai sheng chu le iostream lei 。  lei de ji xu guan xi jian xia tu :[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785321.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423894581.gif[/img][/url] [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785321.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423894606.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo iostream ku ding yi le yi xia san ge biao zhun liu dui xiang :  1.cin, biao shi biao zhun shu ru (standard input) de istream lei dui xiang 。cin shi wo men ke yi cong she bei du ru shu ju 。  2.cout, biao shi biao zhun shu chu (standard output) de ostream lei dui xiang 。cout shi wo men ke yi xiang she bei shu chu huo zhe xie shu ju 。  3.cerr, biao shi biao zhun cuo wu (standard error) de osttream lei dui xiang 。cerr shi dao chu cheng xu cuo wu xiao xi de di fang , ta zhi neng da ying xiang ping mu she bei xie shu ju 。  shu chu zhu yao you chong zai de zuo yi cao zuo fu (<<) lai wan cheng , shu ru zhu yao you chong zai de you yi cao zuo fu (>>) wan cheng 。  >>a biao shi jiang shu ju fang ru a dui xiang zhong 。  <<a biao shi jiang a dui xiang zhong cun chu de shu ju na chu 。  zhe xie biao zhun de liu dui xiang dou you mo ren de suo dui ying de she bei , jian xia biao :[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785321.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423894647.gif[/img][/url]  tu zhong de yi si biao ming cin dui xiang de mo ren shu ru she bei shi jian pan ,cout dui xiang de mo ren shu chu she bei shi xian shi qi ping mu 。  na me yuan li shang C++ you shi ru he li yong cin/cout dui xiang yu zuo yi he you yi yun suan fu chong zai lai shi xian shu ru shu chu de ne ?  xia mian wo men yi shu chu wei li , shuo ming qi shi xian yuan li :  cout shi ostream lei de dui xiang , yin wei ta suo zhi xiang de shi biao zhun she bei ( xian shi qi ping mu ), suo yi ta zai iostream tou wen jian zhong zuo wei quan ju dui xiang jin xing ding yi 。  ostream cout(stdout);// qi mo ren zhi xiang de C zhong de biao zhun she bei ming , zuo wei qi gou zao han shu de shen shu shi yong 。  zai iostream.h tou wen jian zhong ,ostream lei dui ying mei ge ji ben shu ju lei xing dou you qi you yuan han shu dui zuo yi cao zuo fu jin xing le you yuan han shu de chong zai 。  ostream& Operator<<(ostream &temp,int source);  ostream& operator<<(ostream &temp,char *ps);  。。。。 deng deng  yi ju shu chu yu ju :cout<<"www.cndev-lab.com";, shi shi shang tiao yong de jiu shi ostream& operator<<(ostream &temp,char *ps); zhe ge yun suan fu chong zai han shu , you yu fan hui de shi liu dui xiang de yin yong , yin yong ke yi zuo wei zuo zhi shi yong , suo yi dang cheng xu zhong you lei si cout<<"www.cndev-lab.com"<<" zhong guo ruan jian kai fa shi yan shi "; zhe yang de yu ju chu xian de shi hou , jiu neng gou gou cheng lian xu shu chu 。  you yu iostream ku bu guang zhi chi dui xiang de shu ru shu chu , tong shi ye zhi chi wen jian liu de shu ru shu chu , suo yi zai ju ti jiang jie zuo yi yu you yi yun suan fu chong zai zhi qian , wo men you bi yao xian dui wen jian de shu ru shu chu yi ji shu ru shu chu de kong zhi fu you suo le jie 。  he wen jian you guan xi de shu ru shu chu lei zhu yao zai fstream.h zhe ge tou wen jian zhong bei ding yi , zai zhe ge tou wen jian zhong zhu yao bei ding yi le san ge lei , you zhe san ge lei kong zhi dui wen jian de ge zhong shu ru shu chu cao zuo , ta men fen bie shi ifstream、ofstream、fstream, qi zhong fstream lei shi you iostream lei pai sheng er lai , ta men zhi jian de ji xu guan xi jian xia tu suo shi 。[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785321.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423894712.gif[/img][/url]  you yu wen jian she bei bing bu xiang xian shi qi ping mu yu jian pan na yang shi biao zhun mo ren she bei , suo yi ta zai fstream.h tou wen jian zhong shi mei you xiang cout na yang yu xian ding yi de quan ju dui xiang , suo yi wo men bi xu zi ji ding yi yi ge gai lei de dui xiang , wo men yao yi wen jian zuo wei she bei xiang wen jian shu chu xin xi ( ye jiu shi xiang wen jian xie shu ju ), na me jiu ying gai shi yong ofstream lei 。  ofstream lei de mo ren gou zao han shu yuan xing wei :  ofstream::ofstream(const char *filename,int mode = ios::out,int openprot = filebuf::openprot);  filename:  yao da kai de wen jian ming  mode:   yao da kai wen jian de fang shi  prot:   da kai wen jian de shu xing  qi zhong mode he openprot zhe liang ge shen shu de ke xuan xiang biao jian xia biao : mode shu xing biao  ios::app:  yi zhui jia de fang shi da kai wen jian  ios::ate:  wen jian da kai hou ding wei dao wen jian yi ,ios:app jiu bao han you ci shu xing  ios::binary:  yi er jin zhi fang shi da kai wen jian , que sheng de fang shi shi wen ben fang shi 。 liang zhong fang shi de qu bie jian qian wen  ios::in:  wen jian yi shu ru fang shi da kai  ios::out:  wen jian yi shu chu fang shi da kai  ios::trunc:  jia ru wen jian cun zai , ba wen jian chang du she wei 0  ke yi yong “ huo ” ba yi shang shu xing lian jie qi lai , ru ios::outios::binary。 openprot shu xing biao :  0: pu tong wen jian , da kai fang wen  1: zhi du wen jian  2: yin han wen jian  4: xi tong wen jian  ke yi yong “ huo ” huo zhe “+” ba yi shang shu xing lian jie qi lai , ru 3 huo 12 jiu shi yi zhi du he yin han shu xing da kai wen jian 。 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785321.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423894775.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo  shi li dai ma ru xia :// cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <fstream> using namespace std; int main() { ofstream myfile("c:\\1.txt",ios::outios::trunc,0); myfile<<" zhong guo ruan jian kai fa shi yan shi "<<endl<<" wang zhi :"<<"www.cndev-lab.com"; myfile.close() system("pause"); }  wen jian shi yong wan hou ke yi shi yong close cheng yuan han shu guan bi wen jian 。  ios::app wei zhui jia mo shi , zai shi yong zhui jia mo shi de shi hou tong shi jin xing wen jian zhuang tai de pan ding shi yi ge bi jiao hao de xi guan 。  shi li ru xia :// cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; int main() { ofstream myfile("c:\\1.txt",ios::app,0); if(!myfile)// huo zhe xie cheng myfile.fail() { cout<<" wen jian da kai shi bai , mu biao wen jian zhuang tai ke neng wei zhi du !"; system("pause"); exit(1); } myfile<<" zhong guo ruan jian kai fa shi yan shi "<<endl<<" wang zhi :"<<"www.cndev-lab.com"<<endl; myfile.close(); }  zai ding yi ifstream he ofstream lei dui xiang de shi hou , wo men ye ke yi bu zhi ding wen jian 。 yi hou ke yi tong guo cheng yuan han shu open() xian shi de ba yi ge wen jian lian jie dao yi ge lei dui xiang shang 。  li ru :// cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; int main() { ofstream myfile; myfile.open("c:\\1.txt",ios::outios::app,0); if(!myfile)// huo zhe xie cheng myfile.fail() { cout<<" wen jian chuang jian shi bai , ci pan bu ke xie huo zhe wen jian wei zhi du !"; system("pause"); exit(1); } myfile<<" zhong guo ruan jian kai fa shi yan shi "<<endl<<" wang zhi :"<<"www.cndev-lab.com"<<endl; myfile.close(); }  xia mian wo men lai kan yi xia shi ru he li yong ifstream lei dui xiang , jiang wen jian zhong de shu ju du qu chu lai , ran hou zai shu chu dao biao zhun she bei zhong de li zi 。  dai ma ru xia :// cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> #include <fstream> #include <string> using namespace std; int main() { ifstream myfile; myfile.open("c:\\1.txt",ios::in,0); if(!myfile) { cout<<" wen jian du cuo wu "; system("pause"); exit(1); } char ch; string content; while(myfile.get(ch)) { content+=ch; cout.put(ch);//cout<<ch; zhe me xie ye shi ke yi de } myfile.close(); cout<<content; system("pause"); }  shang li zhong , wo men li yong cheng yuan han shu get(), zhu yi de du qu wen jian zhong de you xiao zi fu , zai li yong put() cheng yuan han shu , jiang wen jian zhong de shu ju tong guo xun huan zhu yi shu chu dao biao zhun she bei ( ping mu ) shang ,get() cheng yuan han shu hui zai wen jian du dao mo yi de shi hou fan hui jia zhi , suo yi wo men ke yi li yong ta de zhe ge te xing zuo wei while xun huan de zhong zhi tiao jian , wo men tong shi ye zai shang li zhong yin ru le C++ feng ge de zi fu chuan lei xing string, zai xun huan du qu de shi hou zhu yi bao cun dao content zhong , yao shi yong string lei xing , bi xu bao han string.h de tou wen jian 。 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785321.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423894812.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo  wo men zai jian dan jie shao guo ofstream lei he ifstream lei hou , wo men zai lai kan yi xia fstream lei ,fstream lei shi you iostream pai sheng er lai ,fstream lei dui xiang ke yi tong dui wen jian jin xing du xie cao zuo 。  shi li dai ma ru xia : // cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; int main() { fstream myfile; myfile.open("c:\\1.txt",ios::outios::app,0); if(!myfile) { cout<<" wen jian xie cuo wu , wen jian shu xing ke neng wei zhi du !"<<endl; system("pause"); exit(1); } myfile<<" zhong guo ruan jian kai fa shi yan shi "<<endl<<" wang zhi :"<<"www.cndev-lab.com"<<endl; myfile.close(); myfile.open("c:\\1.txt",ios::in,0); if(!myfile) { cout<<" wen jian du cuo wu , wen jian ke neng diu shi !"<<endl; system("pause"); exit(1); } char ch; while(myfile.get(ch)) { cout.put(ch); } myfile.close(); system("pause"); }  you yu fstream lei ke yi dui wen jian tong shi jin xing du xie cao zuo , suo yi dui ta de dui xiang jin xing chu shi hua de shi hou yi ding yao xian shi de zhi ding mode he openprot shen shu 。  jie xia lai wo men lai xue xi yi xia chuan liu lei de ji chu zhi shi , shen me jiao chuan liu lei ?  jian dan de li jie jiu shi neng gou kong zhi zi fu chuan lei xing dui xiang jin xing shu ru shu chu de lei ,C++ bu guang ke yi zhi chi C++ feng ge de zi fu chuan liu kong zhi , huan ke yi zhi chi C feng ge de zi fu chuan liu kong zhi 。  wo men xian kan kan kan C++ shi ru he dui C feng ge de zi fu chuan liu jin xing kong zhi de ,C zhong de zi fu chuan qi shi ye jiu shi zi fu shu zu , zi fu shu zu nei de shu ju zai nei cun zhong de wei zhi de pai lie shi lian xu de , wo men tong chang yong char str[size] huo zhe char *str de fang shi sheng ming chuang jian C feng ge zi fu shu zu , wei le neng rang zi fu shu zu zuo wei she bei bing ti gong shu ru shu chu cao zuo ,C++ yin ru le ostrstream、istrstream、strstream zhe san ge lei , yao shi yong ta men chuang jian dui xiang jiu bi xu bao han strstream.h tou wen jian 。  istrstream lei yong yu zhi xing C feng ge de chuan liu de shu ru cao zuo , ye jiu shi yi zi fu chuan shu zu zuo wei shu ru she bei 。  ostrstream lei yong yu zhi xing C feng ge de chuan liu de shu chu cao zuo , ye jiu shi yi zi fu chuan shu zu zuo wei shu chu she bei 。  strstream lei tong shi ke yi zhi chi C feng ge de chuan liu de shu ru shu chu cao zuo 。  istrstream lei shi cong istream( shu ru liu lei ) he strstreambase( zi fu chuan liu ji lei ) pai sheng er lai ,ostrstream shi cong ostream( shu chu liu lei ) he strstreambase( zi fu chuan liu ji lei ) pai sheng er lai ,strstream ze shi cong iostream( shu ru shu chu liu lei ) he he strstreambase( zi fu chuan liu ji lei ) pai sheng er lai 。  ta men de ji xu guan xi ru xia tu suo shi :[url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785321.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423894840.gif[/img][/url]  chuan liu tong yang bu shi biao zhun she bei , bu hui you yu xian ding yi hao de quan ju dui xiang , suo yi bu neng zhi jie cao zuo , xu yao tong guo gou zao han shu chuang jian dui xiang 。 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785321.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423894876.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo  lei istrstream de gou zao han shu yuan xing ru xia :  istrstream::istrstream(const char *str,int size);  shen shu 1 biao shi zi fu chuan shu zu , er shen shu 2 biao shi shu zu da xiao , dang size wei 0 shi , biao shi istrstream lei dui xiang zhi jie lian jie dao you str suo zhi xiang de nei cun kong jian bing yi \0 jie yi de zi fu chuan 。  xia mian de shi li dai ma jiu shi li yong istrstream lei chuang jian lei dui xiang , zhi ding liu shu ru she bei wei zi fu chuan shu zu , tong guo ta xiang yi ge zi fu xing dui xiang shu ru shu ju 。  dai ma ru xia :// cheng xu zuo zhe : guan ning // zhan dian :www.cndev-lab.com // suo you gao jian yun you ban quan , ru yao zhuan zai , qing wu bi wen ming chu chu he zuo zhe #include <iostream> #include <strstream> using namespace std; int main() { char *name = "www.cndev-lab.com"; int arraysize = strlen(name)+1; istrstream is(name,arraysize); char temp; is>>temp; cout<<temp; system("pause"); }  lei ostrstream yong yu zhi xing chuan liu de shu chu , ta de gou zao han shu ru xia suo shi :  ostrstream::ostrstream(char *_Ptr,int streamsize,int Mode = ios::out);  di yi ge shen shu shi zi fu shu zu , di er ge shi shuo ming shu zu de da xiao , di san ge shen shu shi zhi da kai fang shi 。  wo men lai yi ge shi li dai ma :#include <iostream> #include <strstream> using namespace std; int main() { int arraysize=1; char *pbuffer=new char[arraysize]; ostrstream ostr(pbuffer,arraysize,ios::out); ostr<<arraysize<<ends;// shi yong ostrstream shu chu dao liu dui xiang de shi hou , yao yong ends jie shu zi fu chuan cout<<pbuffer; delete[] pbuffer; system("pause"); }  shang mian de dai ma zhong , wo men chuang jian yi ge c feng ge de chuan liu shu chu dui xiang ostr, wo men jiang arraysize nei de shu ju cheng gong de yi zi fu chuan de xing shi shu chu dao le ostr dui xiang suo zhi xiang de pbuffer zhi zhen de dui kong jian zhong ,pbuffer ye zheng shi wo men yao shu chu de zi fu chuan shu zu , zai jie yi yao shi yong ends jie shu zi fu chuan , jia ru bu zhe me zuo jiu you yi chu de wei xian 。 [url=http://www.wangchao.net.cn/bbs/pydetail_1785321.html][img]http://image.wangchao.net.cn/it/1323423894885.gif[/img][/url] geng duo nei rong qing kan C/C++ ji shu zhuan ti zhuan ti , huo
󰈣󰈤
 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与王朝网络无关。王朝网络登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
 
时尚秀气模特裴裴(8)
时尚秀气模特裴裴(7)
时尚秀气模特裴裴(6)
时尚秀气模特裴裴(5)
白墙黑瓦
广州东郊[原创]
八美至丹巴的东谷天然盆景
不一样的
 
>>返回首页<<
 
 
 为你推荐
 
 
 
 转载本文
 UBB代码 HTML代码
复制到剪贴板...
 
 热帖排行
 
 
 
 
 
©2005- 王朝网络 版权所有